Ustawienie rozpoznawania Frigidaire Ffc07c2cw0

Frigidaire Ffc07c2cw0 to inteligentny lodówka z funkcją rozpoznawania. Urządzenie wykorzystuje rozpoznawanie twarzy, aby ułatwić użytkownikom dostęp do danych produktów i informacji o produktach. Funkcja rozpoznawania twarzy w lodówce Frigidaire Ffc07c2cw0 pozwala na automatyczne zapisywanie wszystkich danych produktów, które są dostępne w lodówce. Użytkownicy mogą ponadto skorzystać z funkcji przypominania, która informuje ich o tym, które produkty powinni uzupełnić. Ustawienia rozpoznawania twarzy w lodówce Frigidaire Ffc07c2cw0 są proste i łatwe do skonfigurowania, a jego funkcje i opcje sprawiają, że jest to jeden z najbardziej wszechstronnych lodówek na rynku.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie rozpoznawania Frigidaire Ffc07c2cw0

FAQ

Windows Hello to bardziej osobisty i bezpieczny sposób na uzyskanie dostępu do urządzeń pracujących pod systemem operacyjnym Windows 11/10 wykorzystując odcisk linii papilarnych lub mechanizm rozpoznawania twarzy. Podanie hasła celem odblokowana urządzenia będzie wymagało wyłącznie okazania twarzy lub dotknięcia palcem.

Adnotacja: Opcje logowania się do urządzenia pracującego pod systemem operacyjnym Windows 11/10 mogą się różnić w zależności od typu urządzenia. Jeżeli chcesz się zalogować z wykorzystaniem odcisku linii papilarnych lub mechanizmu rozpoznawania twarzy, na komputerze musi być zainstalowany skaner linii papilarnych lub kamera IR (na podczerwień). Jeżeli hasło do konta nie zostało jeszcze skonfigurowane, musisz je dodać przed zastosowaniem opcji logowania.

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 • Windows 11
 • Windows 10

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 • Zaloguj się za pomocą rozpoznawania twarzy
 • Usuń logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy
 • Zaloguj się za pomocą skanera linii papilarnych
 • Usuń logowanie za pomocą skanera linii papilarnych
 • Ustawianie blokady dynamicznej
 • Zaloguj się za pomocą rozpoznawania twarzy

  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach wyposażonych w kamerę na podczerwień. Jeśli nie widzisz opcji logowania twarzą lub opcja ta jest niedostępna, oznacza to, że komputer nie jest wyposażony w kamerę na podczerwień.

  Rozpocznij ustawianie rozpoznawania twarzy

  1. Wpisz i wyszukaj [Sign-in options] (opcje logowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  2. Wybierz [Facial recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie twarzy (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) . com/images/2022/03/22/03f17846-5217-40a4-8592-353999298b8d. png"/>
  3. Wybierz [Get started] (rozpocznij) . com/images/2022/03/22/82f67d24-d521-48e7-9b1f-83d1db214ddc. png"/>
  4. Wprowadź kod PIN, którego używasz obecnie do weryfikacji swojej tożsamości . com/images/2022/03/22/c1e1df05-5d87-46cf-be20-9d35e559e8fa. png"/>
  5. Ustaw twarz na środku ramki wyświetlanej na ekranie, a aparat uchwyci rysy twarzy. com/images/2022/03/22/51b9e777-fb69-4d78-a928-70bb66a9eb9e. png"/>
  6. Rozpoznawanie rysów twarzy zostało zakończone; kliknij [Close] (zamknij) . com/images/2022/03/22/a3f00771-c254-436a-81c0-083025949cc1. png"/>
  7. Konfiguracja logowania twarzy została zakończona. Jest jeszcze jedna opcja [Improve recognition] (ulepsz rozpoznawanie) , która umożliwia nagrywanie z założonymi okularami i bez nich. Jeśli podczas konfigurowania funkcji rozpoznawania twarzy nosiłeś okulary, wybierz tę opcję, aby ponownie przejść przez konfigurację bez nich. Pomoże to systemowi Windows rozpoznać użytkownika bez względu na to, czy nosi okulary, czy nie. com/images/2022/03/22/cc9edbd0-c115-410a-b98c-e6ad928b4417. png"/>

  Powrót do spisu treści

  Usuń logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy

 • Wybierz [Facial recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie twarzy (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Remove] (usuń) — opcja logowania twarzą zostanie usunięta. com/images/2022/03/22/37008051-5a4e-4f02-9d43-bfe7d00651f8. png"/>
 • Zaloguj się za pomocą skanera linii papilarnych

  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach wyposażonych w skaner linii papilarnych. Jeśli nie widzisz opcji logowania za pomocą odcisku palca lub opcja ta jest niedostępna, oznacza to, że twój komputer nie jest wyposażony w skaner linii papilarnych.

  Znajdź skaner linii papilarnych w komputerze. W większości laptopów ASUS skaner linii papilarnych znajduje się w pobliżu panelu dotykowego.

  W niektórych laptopach ASUS czujnik linii papilarnych został zintegrowany z klawiszem zasilania. com/images/2022/03/22/1a151c9b-72c0-465c-bd02-c872b35e8f2d. png"/>

 • Wybierz [Fingerprint recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie odcisku palca) (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) . com/images/2022/03/22/b4712a3c-14b2-494f-9467-fa356ad7bd01. png"/>
 • Upewnij się, że palce są czyste i suche, a następnie unieś i oprzyj na czujniku tylko jeden palec. com/images/2022/03/22/33d2dfad-53c2-4601-b6bb-7373ab874ef1. png"/>
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kilkakrotnie podnieść i oprzeć palec na czujniku. com/images/2022/03/22/91d4a5b7-4df7-40dd-94d7-6688358a8763. png"/>
 • Wybierz [Next] (dalej) i spróbuj użyć różnych kątów palca, aby uchwycić krawędzie odcisku palca podczas naciskania na czujnik. com/images/2022/03/22/cc5a54bc-43db-4f7b-92b7-d605b4a4d3e2. png"/>
 • Rozpoznawanie odcisków palców zostało zakończone; kliknij [Close] (zamknij) . com/images/2022/03/22/683605c5-dc1a-4187-983a-87a59c7f2b5d. png"/>
 • Konfiguracja logowania odcisków palców została zakończona. Konfiguracja logowania za pomocą odcisku palca została zakończona. Istnieje jeszcze jedna opcja [Add a finger] (dodaj palec) , dzięki której można skonfigurować odcisk innych palców. com/images/2022/03/22/a59c6098-cce1-49d0-ad70-20d18c2b55f6. png"/>
 • Usuń logowanie za pomocą skanera linii papilarnych

 • Wybierz [Fingerprint recognition (Windows Hello)] (rozpoznawanie odcisku palca (Windows Hello)) , a następnie kliknij [Remove] (usuń) — opcja za pomocą skanera linii papilarnych zostanie usunięta. com/images/2022/03/22/88507a81-476e-4a02-a88a-66327fc631ef. png"/>
 • Ustawianie blokady dynamicznej

  Blokada dynamiczna umożliwia wykorzystanie urządzeń sparowanych z komputerem do wykrywania obecności użytkownika i blokowania komputera krótko po tym, jak sparowane urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth. Ta funkcja utrudnia uzyskanie dostępu do urządzenia, jeśli użytkownik odejdzie od komputera i zapomni go zablokować.

 • W opcjach logowania przewiń w dół do sekcji Dynamic lock (blokada dynamiczna), a następnie zaznacz pole wyboru [Allow Windows to automatically lock your device when you’re away] (zezwalaj systemowi Windows na automatyczne blokowanie urządzenia, gdy Cię nie ma) . com/images/2022/03/22/160b0ffe-bd34-4640-ab94-a443f183a3cd. png"/>
 • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Dynamic lock is not working because your PC has no paired phone (blokada dynamiczna nie działa, ponieważ z komputerem nie jest sparowany żaden telefon) , wybierz [Bluetooth & devices] (Bluetooth i urządzenia) , aby sparować telefon z komputerem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak parować urządzenia za pomocą Bluetooth? . com/images/2022/03/22/0468b9bc-d1ea-411f-8434-71df45a54817. png"/>
 • Po zakończeniu parowania na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat. Zabierz telefon ze sobą, a komputer zostanie automatycznie zablokowany po około minucie, gdy znajdziesz się poza zasięgiem Bluetooth. com/images/2022/03/22/069efc39-eb66-40f7-afa5-88e694ca26ca. png"/>
 • System operacyjny Windows 10

 • Wybierz [Windows Hello Face] (twarz Windows Hello) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) . com/images/2020/12/10/c1ad016e-4814-4af5-bd6a-b516d2e546d8. com/images/2020/12/10/e6218e43-02ce-46f8-a5a8-dffdde3c52b1. com/images/2020/12/10/29a5234b-7ef1-4c65-9d9a-2d59c59b7208. png"/>
 • Gdy rozpoznawanie charakterystycznych rysów Twojej twarzy zostanie zakończone wybierz [Set up PIN] (skonfiguruj PIN) , aby utworzyć numer PIN celem logowania się w sytuacjach, w których rozpoznawanie twarzy nie jest dostępne. com/images/2020/12/10/de6eeb73-c964-41cb-93a0-ddac01acaabb. png"/>
 • Wprowadź hasło do konta i wybierz [OK] . com/images/2020/12/10/e4c2b44d-1f93-4660-bcbf-bba69f579eb5. png"/>
 • Dodaj nowy PIN, który chcesz skonfigurować , a następnie wybierz [OK] . com/images/2020/12/10/8559640d-e415-4b47-89cb-1c218a98bf58. Jest jeszcze jedna opcja [Improve recognition] (ulepsz rozpoznawanie) , która umożliwia nagrywanie z założonymi okularami i bez nich. com/images/2020/12/10/d1fba59b-e5a1-4a76-a48a-3c5bba55cf11. com/images/2020/12/10/59400794-1481-46c4-9963-eceeb6ba6af5. png"/>
 • Wybierz [Windows Hello Face] (twarz Windows Hello) , a następnie wybierz [Remove] (usuń) — opcja logowania twarzą zostanie usunięta. com/images/2020/12/10/626d9f6c-f2c3-49fb-9acd-2aef923dfc33. png"/>
 • Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach wyposażonych w skaner linii papilarnych. Jeśli nie widzisz opcji logowania za pomocą odcisku palca lub opcja ta jest niedostępna, oznacza to, że twój komputer nie jest wyposażony w skaner linii papilarnych. com/images/2020/12/10/8f4a723e-efef-4b2b-8c4c-208493ccf5b9. png"/>

 • Wybierz [Windows Hello Fingerprint] (odcisk linii papilarnych Windows Hello) , a następnie kliknij [Set up] (konfiguruj) . com/images/2020/12/10/2ea26f9c-6dd1-463f-afa8-df15fb49353e. com/images/2020/12/10/8469b07b-3265-4f6e-ae69-766e6d0800e5. com/images/2020/12/10/c517f947-75c1-443e-b028-ba2ed564ded7. com/images/2020/12/10/1e34e6c6-a73a-4781-a486-59b11e8c9ece. png"/>
 • Wybierz [Next] (dalej) i spróbuj użyć różnych kątów palca, aby uchwycić krawędzie odcisku palca podczas naciskania na czujnik. com/images/2020/12/10/ba822aa4-5651-4133-b977-1572fd105be8. png"/>
 • Gdy rozpoznawanie Twoich odcisków palców zostanie zakończone wybierz [Set up PIN] (skonfiguruj PIN) , aby utworzyć numer PIN celem logowania się w sytuacjach, w których rozpoznawanie odcisków palców nie jest dostępne. com/images/2020/12/10/6ac2485a-fd68-4740-ae28-9e25dbe99993. png"/>
 • Wprowadź hasło do konta i wybierz [OK] . com/images/2020/12/10/f791b663-845c-4218-a22e-e3f34a9b117e. png"/>
 • Dodaj nowy PIN, który chcesz skonfigurować , a następnie wybierz [OK] . com/images/2020/12/10/5aca2c72-8d17-42d0-ac08-67ca1a51b880. Istnieje jeszcze jedna opcja [Add another] (dodaj kolejny) , dzięki której można skonfigurować odcisk innych palców. com/images/2020/12/10/f81bf47b-13d5-431c-9163-13f6c49c5db0. com/images/2020/12/10/b55ed572-b944-420d-90a4-d402536c3a7e. png"/>
 • Wybierz [Windows Hello Fingerprint] (odcisk linii papilarnych Windows Hello) , a następnie kliknij [Remove] (usuń) — opcja za pomocą skanera linii papilarnych zostanie usunięta. com/images/2020/12/10/9d3db03a-f2be-494e-ac60-921681c53574. com/images/2020/12/10/adcf24e2-7277-4719-85ee-da53e6049b1b. com/images/2020/12/10/d0a2cd6a-830c-4513-a0da-942d7b31122c. png"/>
 • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Dynamic lock is not working because your PC has no paired device (blokada dynamiczna nie działa, ponieważ z komputerem nie jest sparowane żadne urządzenie), wybierz [Bluetooth & other devices] (Bluetooth i inne urządzenia) , aby sparować urządzenie Bluetooth z komputerem. com/images/2020/12/10/79b86e32-49a0-4fd6-a1e1-2dcc68c898d8. Zabierz urządzenie Bluetooth ze sobą, a komputer zostanie automatycznie zablokowany po około minucie, gdy znajdziesz się poza zasięgiem Bluetooth. com/images/2020/12/10/2bd63d0b-fa68-4eef-8ba1-273e2d130dbd. png"/>
 • KategoriaUstawienie/ Użytkowanie Windows
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Kupiłeś, rozpakowałeś i ustawiłeś nowy monitor na biurku. Jesteś już jesteś gotowy do pracy, prawda? Jednak w niektórych przypadkach monitor wymaga najpierw kalibracji, aby zapewnić najlepsze odwzorowanie barw wyświetlanych na ekranie dla potrzeb Twojej pracy. Na szczęście zdecydowana większość monitorów AOC oferuje doskonałą wierność barw zaraz po rozpakowaniu, dlatego kalibracja zwykle nie jest konieczna, szczególnie w przypadku zadań, gdzie odwzorowanie barw nie jest najważniejsze. Oznacza to, że możesz po prostu zacząć przeglądać materiały w Internecie, zdjęcia i filmy oraz grać w gry, od początku ciesząc się pięknymi i żywymi barwami.

  Ale, jeśli Twoja praca obejmuje zadania, w których odwzorowanie barw jest najważniejsze, np. korekcję i koloryzację obrazu wideo (tzw. color grading) lub edycję zdjęć, musisz dopilnować, aby monitor prawidłowo wyświetlał barwy. Bez odpowiedniej kalibracji, kolory mogą mieć różne odcienie na różnych ekranach. Na przykład to, co widzisz jako prawdziwą czerwień w swoim cyfrowym dziele, może być wyświetlane z odcieniem różowym lub pomarańczowym na monitorze kogoś innego, przy założeniu, że jego ekran wyświetla precyzyjnie odwzorowane barwy. W skrócie, bez kalibracji wyświetlone koloroy mogą nie być wierne i niepotrzebnie dodatkowo skomplikować zadania, w których kolory są bardzo istotne.

  Na szczęście dostępnych jest kilka sposobów kalibracji monitora. Niektóre są bardziej dokładne i opierają się na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu (kolorymetru i/lub spektrofotometru), a inne polegają na wzrokowej ocenie obrazu przez użytkownika.

  Kolorymetr to urządzenie w kształcie komputerowej myszki, wyposażone w czujniki i filtry barwne, które potrafi bardzo dokładnie wykrywać zróżnicowanie wyświetlania pewnych barw. Podłącza się go do komputera i ostrożnie umieszcza na ekranie monitora. Zebrane przez kolorymetr informacje służą do stworzenia indywidualnego „profilu barw” w systemie operacyjnym, który zmusza kartę graficzną do zmiany wyświetlanych kolorów w celu skompensowania ewentualnych błędów. Ten sam proces profilowania barw jest stosowany podczas kalibracji opartej o wzrok użytkownika, np. podczas korzystania z gotowych systemowych narzędzi do kalibracji w komputerze PC lub Mac.

  1. Kalibracja z użyciem wbudowanych narzędzi systemowych Windows/Mac –
   Windows 10 – kalibracja wyświetlania kolorów

  Najpierw dopilnuj, aby monitor był włączony przez co najmniej 30 minut, co pozwoli mu osiągnąć normalną temperaturę roboczą. Koniecznie ustaw monitor na jego rozdzielczość naturalną (natywną). Czyli, gdy to monitor 4K, ustaw go na rozdzielczość 4K, a nie obniżoną rozdzielczość 1080p. Wybierz również domyślne ustawienia kolorów monitora i wyłącz wszelkie tryby je zmieniające, jak tryb gier lub tryb niskiego natężenia światła niebieskiego. Sprawdź również, czy menu ekranowe (OSD) monitora oferuje możliwość regulacji poszczególnych kanałów kolorów (czerwonego, zielonego i niebieskiego). Windows 10 oferuje wbudowane, systemowe narzędzie do kalibracji barw. Jeśli wpiszesz „kalibruj kolor na ekranie” w pasku wyszukiwania ustawień, pojawi się narzędzie „Kalibracja wyświetlania kolorów”. Polecenia wyświetlane na ekranie poprowadzą Cię przez regulacje gammy, jasności, kontrastu i balansu barw, a podczas tego procesu możesz „na własne oczy” wykrywać oczywiste odchylenia i odpowiednio regulować suwaki wyświetlone na ekranie. Na przykład, aby wyregulować ustawienie współczynnika gamma, musisz spróbować ustawić pasek tak, aby punkty pośrodku wszystkich wyświetlonych na ekranie kół były niewidoczne (patrz rys. 1). Narzędzie kalibracji będzie Cię dalej prowadzić przez proces regulacji jasności, kolorów i balansu barw, a po zakończeniu tego procesu ekran powinien być pozbawiony znacznych odchyleń barwnych. Pod koniec kalibracji możesz wybrać opcję „Bieżąca kalibracja”, jeśli jesteś zadowolony z przeprowadzonych zmian, lub wybrać „Poprzednia kalibracja”, aby powrócić do poprzednich ustawień i zacząć od początku. Kliknij „Zakończ”. Windows zapisze skalibrowany profil barw i będzie go stosować. com/aocbucket/news/corps-how-to-How-to-calibrate-your-monitor. png? mtime=20200330152034&focal=none#asset:33304:url" data-image="33304"/>

  Regulacja współczynnika gamma w narzędziu „kalibracja wyświetlania kolorów” w Windows 10

  Zarządzanie kolorami w Windows

  Aby sprawdzić lub usunąć profil kolorów, możesz wpisać „zarządzanie kolorami” w pasku wyszukiwania i otworzyć odpowiednie narzędzie. Jeśli wybrany jest właściwy monitor, możesz wybrać „Użyj moich ustawień dla tego urządzenia”. Tam, w obszarze „Profile skojarzone z tym urządzeniem”, możesz wyświetlić dostępne profile, dodawać je usuwać lub ustawić profil jako domyślny. Aby powrócić do domyślnych ustawień systemowych, kliknij przycisk „Profil” w prawym dolnym rogu, wybierz „Przywróć ustawienia domyślne” i odznacz „Użyj moich ustawień dla tego urządzenia”. Z tego okna możesz również uzyskać dostęp do opisanego powyżej narzędzia do kalibracji, jeśli przejdziesz do karty „Zaawansowane” i wybierzesz „Kalibruj ekran” w sekcji „Kalibrowanie ekranu”.

  MacOS – Asystent kalibratora monitora

  Podobną do opisanej powyżej kalibrację „na oko” można również przeprowadzić w systemie MacOS. W swoim Macu wybierz menu Apple, a następnie „Preferencje systemowe”, „Monitory” i „Kolor”. Dostępna będzie tam opcja „Kalibruj”, która otworzy program „Asystent kalibratora monitora”. Można również wyszukać „Monitory” w pasku wyszukiwania Spotlight (w systemie MacOS Catalina 10. 15), co powinno spowodować wyświetlenie odpowiedniego narzędzia „Monitory”. Tam również wybierz „Kolor”, a następnie „Kalibruj”. Narzędzie poprowadzi Cię przez wymagane regulacje gammy, jasności, kontrastu i balansu bieli, pomoże wybrać preferowaną temperaturę barwową oraz utworzyć odpowiedni własny profil, jak również wyświetli opcje wyboru innych profili kolorów.

  1. Kalibracja z wykorzystaniem kalibratora

  Zastosowanie specjalnego narzędzia do kalibracji, jak kolorymetru lub spektrofotometru, to dużo dokładniejsza i bardziej obiektywna metoda uzyskania precyzyjnego odwzorowania barw monitora w porównaniu do tak bardzo subiektywnego charakteru regulacji opartej o wzrok użytkownika. Przystępne cenowo, a jednocześnie dokładne kalibratory do większości zastosowań profesjonalnych kosztują od 800 do 1200 złotych. Kalibrator podłączony przez USB do komputera współpracuje z dołączonym oprogramowaniem kalibracyjnym. Większość takich urządzeń jest skonstruowana w sposób pozwalający na ich bezpieczne zawieszenie na górnej krawędzi monitora, jednocześnie umożliwiając ich umieszczenie bardzo blisko matrycy w żądanym położeniu. com/aocbucket/news/U2790pqu_190912_141448. png? mtime=20190912161450&focal=none#asset:20857:url" data-image="20857"/>

  Tak jak w procedurze systemowej opisanej powyżej, przygotuj ekran do kalibracji, wybierając domyślny tryb pracy, pozwól mu się najpierw rozgrzać i dopilnuj, aby matryca była czysta i pozbawiona smug, co pozwoli czujnikom właściwie wykonać zadanie. Zainstaluj i otwórz oprogramowanie kalibracyjne i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

  Jeśli monitor jest wyposażony w oddzielne elementy sterujące kolorami w menu ekranowym do regulacji poszczególnych kanałów (czerwonego, zielonego, niebieskiego), sprawdź czy dostępna jest analogiczna opcja w oprogramowaniu kalibracyjnym. Po wybraniu odpowiedniej opcji kalibrator również zasugeruje odpowiednie zmiany ustawień do wykonania w menu ekranowym monitora, które pozwolą na uzyskanie najlepszej możliwej dokładności odwzorowania barw. Dołączone oprogramowanie poprowadzi Cię przez proces kalibracji i utworzy odpowiedni „profil kolorów” użytkownika. Opisana powyżej procedura dotycząca narzędzia „zarządzanie kolorami” w Windows pomoże również wybrać, dodać lub usunąć profile kolorów użytkownika lub wybrać profil domyślny.

  Kolorymetry doskonale sprawdzają się do światła emitowanego przez np. ekrany, a spektrofotometry dodatkowo pozwalają na pomiary nośników odbijających światło, jak papieru. Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, że obraz na ekranie nie będzie różnić się od wydruku, wybór spektrofotometru może być lepszym pomysłem. Te urządzenia jednakże kosztują znacznie więcej od kolorymetrów przeznaczonych wyłącznie do monitorów.

  Po przeprowadzeniu kalibracji możesz się zdziwić, gdy zobaczysz, że doświadczenie i wiedza AOC w zakresie ekranów oraz najwyższej jakości matryce sprawiają, że większość monitorów AOC wymaga jedynie niewielkiej kalibracji lub wcale nie wymaga wprowadzania znacznych zmian. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znaleźć monitory AOC zapewniające najwierniejsze odwzorowanie barw, rozważ wybór monitorów biznesowych AOC wyposażonych w matryce IPS. W porównaniu do matryc TN i VA, które ogólnie lepiej nadają się do gier i innych rozrywek, matryce IPS cechuje doskonała wierność odwzorowania barw i szerokie kąty oglądania, co ogranicza do minimum zmiany kolorów spowodowane przez subtelne zmiany pozycji oglądania. Więcej o matrycach IPS i ich zastosowanych w nich technologiach możesz dowiedzieć się tutaj. Skorzystaj z tego odnośnika i zapoznaj się z gamą monitorów AOC z matrycami IPS.

  Konfiguracja rozpoznawania przychodów - Finance | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 15 min

  Dodano nowy moduł Rozpoznawanie przychodów obejmujący elementy menu dla wszystkich wymaganych ustawień. W tym artykule opisano opcje konfiguracji oraz ich implikacje.

  Banknot

  Funkcja Rozpoznawanie przychodów jest teraz włączona domyślnie za pomocą modułu Zarządzanie funkcjami. Jeśli organizacja nie korzysta z tej funkcji, można ją wyłączyć w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.

  Funkcja Rozpoznawanie przychodów, w tym funkcja pakietu, nie jest obsługiwana w kanałach Commerce (handel elektroniczny, punkt sprzedaży i biuro obsługi). Pozycje skonfigurowane pod kątem rozpoznawania przychodu nie powinny być dodawane do zamówień ani transakcji utworzonych w kanałach Commerce.

  Moduł Rozpoznawanie przychodów ma następujące opcje konfiguracji:

  • Arkusze rozpoznawania przychodów

  • Parametry rozpoznawania przychodów

  • Harmonogramy przychodów

  • Ustawienia zapasów

  • Grupy pozycji i zwolnione produkty

  • Definiowanie harmonogramu przychodów

  • Definiowanie ceny przychodu

  • Definiowanie harmonogramu przychodów
  • Definiowanie ceny przychodu
  • Profile księgowania

  • Pakiety

  • Składniki pakietu
  • Element pakietu
  • Ustawienia projektu

   Arkusze rozpoznawania przychodów

   Wprowadzono nowy typ arkusza dla rozpoznawania przychodów. Arkusz jest wymagany i jest używany w dwóch scenariuszach.

   Pierwszy scenariusz występuje po spełnieniu wszystkich zobowiązań umownych, podczas gdy przychód odroczony jest rozpoznawany przez utworzenie arkusza rozpoznawania przychodów opartego na szczegółach harmonogramu przychodów. Arkusz zawiera wpis księgowania, który przenosi saldo z konta księgowego na odroczone przychody na konto księgowe odroczonego przychodu.

   Drugi scenariusz występuje, gdy zostanie utworzony arkusz po zmianie alokacji. Zmiana alokacji ma miejsce, gdy wiersz zamówienia sprzedaży zostanie dodany do wcześniej zafakturowanego zamówienia sprzedaży lub gdy tworzone jest nowe zamówienie sprzedaży zawierające wiersz będący częścią oryginalnej umowy. Jeśli faktura została zaksięgowana przed dodaniem nowego wiersza zamówienia sprzedaży, należy utworzyć wpis księgowania korygującego dla zaksięgowanej faktury dla odbiorcy.

   Arkusz jest ustawiany na stronie Nazwa arkusza (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Nazwy arkusza). Typ arkusza musi być określony jako Rozpoznawanie przychodów.

   Parametry rozpoznawania przychodów

   Ustawienia rozpoznawania przychodów są konfigurowane na karcie Rozpoznawanie przychodów na stronie Parametry księgi głównej (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Parametry księgi głównej). Dostępne są następujące ustawienia:

  • Nazwa arkusza rozpoznawania przychodów — umożliwia wybór arkusza utworzonego dla rozpoznawania przychodów. Arkusz jest wymagany, gdy przychód jest rozpoznawany na podstawie harmonogramu przychodów lub gdy następuje ponowna alokacja dla zamówienia sprzedaży, które zostało już zafakturowane.

  • Włącz metodę alokacji rabatu — tę opcję należy ustawiać na Tak, aby określić cenę przychodu za pośrednictwem alokacji rzeczywistej wartości rynkowej określonej w cenie przychodu dla każdego zwolnionego produktu. Ta alokacja obejmuje przydzielanie rabatów wiersza dla poszczególnych pozycji. Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, system używa ceny mediany określonej w cenie przychodu każdego zwolnionego produktu. Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość Nie, ale dla zwolnionych produktów nie skonfigurowano ceny mediany, alokacja ceny przychodu nie zachodzi.

  • Uwzględnij rabaty nagłówka — tę opcję należy ustawiać na wartość Tak, aby określić cenę przychodu, przydzielając rabaty nagłówka dla poszczególnych produktów. Jeśli dla tej opcji jest ustawiona wartość Nie, rabat nagłówka nie jest uwzględniany w alokacji ceny przychodu.

  • Wyłącz warunki umowy — ta opcja jest ustawiana na wartość Tak, jeśli produkty mające typ przychodu Obsługa po wygaśnięciu umowy można zwolnić, nawet jeśli nie są dla nich zdefiniowane daty rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy. Zazwyczaj daty rozpoczęcia i zakończenia umowy są wymagane dla pozycji typu przychodu Obsługa po wygaśnięciu umowy. Jeśli nie zostaną zdefiniowane daty rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące harmonogramu przychodów w księgowaniu są obliczane przy użyciu liczby wystąpień i daty faktury.

  • Księgowanie korekt faktury do rozrachunków z odbiorcami podczas ponownego alokowania — w przypadku ponownego alokowania faktur, które zostały już zaksięgowane, wpis księgowy dla zaksięgowanej faktury musi zostać poprawiony. Ta opcja służy do określenia sposobu wykonania korekty.

  • Ustawienie tej opcji na wartość Nie ograniczy księgowanie transakcji korygującej do księgi głównej. Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, w rozrachunkach z odbiorcami nie są tworzone dodatkowe dokumenty dla wewnętrznej korekty księgowej. Podczas opłacania faktury proces rozliczenia używa starego wpisu księgowania do księgowania rabatów gotówkowych lub wszelkich zrealizowanych zysków lub strat.
  • Ustawienie tej opcji na wartość Tak powoduje automatyczne tworzenie dokumentu wycofania i nowej faktury dla korygowanej transakcji w module Rozrachunki z odbiorcami. Ponieważ korekta jest wewnętrzną korektą księgowania, nowe dokumenty nie są wysyłane ani przekazywane odbiorcy. Dokument wycofania jest rozliczany z oryginalną fakturą, a nowa skorygowana faktura jest opłacana przez odbiorcę. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie trzy dokumenty są wyświetlane w raportach, np. wyciągach odbiorców.
  • Harmonogramy przychodów

   Harmonogram przychodów musi zostać utworzony dla każdego wystąpienia przychodu, dla którego można odroczyć przychód. Jeśli na przykład organizacja oferuje pomoc techniczną w okresach 6-miesięcznych, 12-miesięcznych, 18-miesięcznych i 24-miesięcznych, należy utworzyć harmonogram przychodów dla każdego okresu. Konfiguracja harmonogramu przychodów określa sposób alokacji ceny przychodu w ramach wybranej liczby okresów. Określa także domyślne daty wprowadzane dla harmonogramu przychodów tworzonego podczas księgowania faktury.

   Jeśli przychód jest rozpoznawany według punktów kontrolnych, zaleca się utworzenie harmonogramu rozpoznawania przychodów dla liczby punktów kontrolnych, niezależnie od dat uznania. Po utworzeniu harmonogramów można je edytować tak, aby odzwierciedlały oczekiwane daty punktów kontrolnych. Te rekordy można wstrzymać do momentu powiadomienia, że punkt kontrolny został osiągnięty i można rozpoznać przychód.

   Harmonogramy przychodów są tworzone na stronie Harmonogramy przychodów (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Harmonogramy przychodów).

   Wprowadź wartości opisowe w polach Harmonogram przychodów i Opis. Poniższe dodatkowe ustawienia są używane do tworzenia harmonogramu przychodów podczas księgowania faktury.

  • Wystąpienia — umożliwia wprowadzenie liczby miesięcy lub wystąpień odroczenia przychodu.

  • Wstrzymaj automatycznie — to pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie wiersze harmonogramu przychodów powinny być automatycznie wstrzymane po zaksięgowaniu faktury. Wstrzymanie musi zostać usunięte ręcznie z każdego wiersza harmonogramu, zanim będzie możliwe rozpoznanie przychodu wiersza.

  • Automatyczne warunki umowy — to pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli daty rozpoczęcia i zakończenia umowy mają być ustawiane automatycznie. Te daty są ustawiane automatycznie tylko dla zwolnionych produktów typu przychodu Obsługa po wygaśnięciu umowy. Data rozpoczęcia umowy jest automatycznie ustawiana na żądaną datę wysyłki w wierszu zamówienia sprzedaży, a data zakończenia umowy jest automatycznie ustawiana na datę początkową powiększoną o liczbę miesięcy lub wystąpień zdefiniowaną w ustawieniach harmonogramu przychodów. Na przykład produkt w wierszu zamówienia sprzedaży dotyczy gwarancji na jeden rok. Domyślny harmonogram przychodów to 12M (12 miesięcy) i dla tego harmonogramu przychodów jest zaznaczone pole wyboru Automatyczne warunki umowy. Jeśli wiersz zamówienia sprzedaży ma żądaną datę wysyłki w dniu 16 grudnia 2019 r., to domyślną datą rozpoczęcia umowy jest 16 grudnia 2019 r., a domyślną datą końcową umowy jest 15 grudnia 2020 r.

  • Podstawa uznania — podstawa uznania określa sposób alokacji ceny przychodu w poszczególnych wystąpieniach.

  • Miesięcznie według dni — kwota jest alokowana na podstawie rzeczywistych dni w każdym miesiącu kalendarzowym.

  • Miesięcznie — kwota jest alokowana równomiernie między liczbą miesięcy zdefiniowaną w wystąpieniach.

  • Wystąpienia — kwota jest alokowana równomiernie między wystąpieniami, ale może zawierać dodatkowy okres, jeśli jako konwencję uznania została wybrana Rzeczywista data rozpoczęcia.

  • Okres obrachunkowy według dni — kwota jest alokowana na podstawie rzeczywistych dni w każdym okresie obrachunkowym.

  • Wyniki Miesięcznie według dni i Okres obrachunkowy według dni będą takie same, gdy okresy obrachunkowe są zgodne z miesiącami kalendarzowymi. Jedyny wyjątek ma miejsce w przypadku, gdy konwencja rozpoznawania ma wartość Koniec miesiąca/okresu, a pola Data rozpoczęcia umowy i Data zakończenia są puste w wierszu zamówienia sprzedaży.
  • Konwencja uznania — konwencja uznania określa daty ustawione w harmonogramie przychodów dla faktury.

  • Rzeczywista data rozpoczęcia — harmonogram jest tworzony przy użyciu daty początkowej umowy (w przypadku pozycji z obsługą po wygaśnięciu umowy [PCS]) lub daty faktury (dla podstawowych i nieistotnych pozycji).

  • 1. dzień miesiąca/okresu — data pierwszego wiersza harmonogramu to data rozpoczęcia umowy (lub data faktury). Jednak wszystkie kolejne wiersze harmonogramu są tworzone dla pierwszego dnia miesiąca lub okresu obrachunkowego.

  • Podział półmiesięczny — data pierwszego wiersza harmonogramu zależy od daty faktury. Jeśli faktura zostanie zaksięgowana między pierwszym a piętnastym dniem miesiąca, harmonogram przychodów jest tworzony przy użyciu pierwszego dnia miesiąca. Jeśli faktura zostanie zaksięgowana po szesnastym dniu miesiąca, harmonogram przychodów jest tworzony przy użyciu pierwszego dnia następnego miesiąca.

   Nie można wybrać Podziału w ciągu miesiąca, jeśli podstawa rozpoznawania ma wartość Okres obrachunkowy według dni.
  • 1. dzień następnego miesiąca/okresu — data, która w harmonogramie zaczyna się pierwszego dnia następnego miesiąca lub okresu obrachunkowego.

  • Koniec miesiąca/okresu — data pierwszego wiersza harmonogramu to data rozpoczęcia umowy (lub data faktury). Jednak wszystkie kolejne wiersze harmonogramu są tworzone dla ostatniego dnia miesiąca lub okresu obrachunkowego.

   Wybierz przycisk Szczegóły harmonogramu przychodów, aby wyświetlić okresy ogólne i wartości procentowe rozpoznawane w każdym okresie. Domyślnie Wartość procentowa rozpoznawania jest równo podzielona przez liczbę okresów. Jeśli podstawą rozpoznawania jest wartość Miesięcznie, można zmienić wartość procentową rozpoznawania. Podczas zmiany wartości procentowej rozpoznawania wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem informującym, że suma nie jest równa 100 procent. Po wyświetleniu tego komunikatu można kontynuować edycję wierszy. Jednak suma wartości procentowych musi być równa 100 przed zamknięciem strony. com/pl-pl/dynamics365/finance/accounts-receivable/media/revenue-schedule-details-2nd-scrn. png" alt="Szczegóły harmonogramu przychodów. " data-linktype="relative-path"/>

   Ustawienia zapasów

   Przychód dla zwolnionych produktów można rozpoznać w zamówieniach sprzedaży, ale nie w kategoriach sprzedaży w zamówieniach sprzedaży lub fakturach niezależnych, jeśli w dokumencie brak pozycji. Opcje wybrane podczas konfigurowania zwolnionych produktów decydują o rozpoznaniu przychodów za daną pozycję. Na przykład opcje te decydują o tym, czy cena przychodu jest alokowana oraz czy przychód jest odroczony za pomocą harmonogramu przychodów.

   Konfigurację można rozpocząć na skróconej karcie Rozpoznawanie przychodów strony Grupa pozycji (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów i produktu > Grupa pozycji). Ta strona zawiera kilka pól ustawień. Pola te służą do ustawiania wartości domyślnych tylko dla nowych zwolnionych produktów, które są tworzone w systemie. W miarę tworzenia nowych produktów wartości ustawione w tym miejscu są domyślnie wprowadzane dla grupy pozycji. Wartości domyślne dla zwolnionych produktów można zastąpić na stronie Zwolnione produkty (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów i produktu > Zwolnione produkty). Wartości domyślne ustawione dla zwolnionych produktów są następnie przenoszone do zamówienia sprzedaży.

   Grupy pozycji i zwolnione produkty

   Definiowanie harmonogramu przychodów

   Przychód z wiersza zamówienia sprzedaży jest odroczony, jeśli harmonogram przychodów jest zdefiniowany dla zwolnionego produktu i używany domyślnie w wierszu zamówienia sprzedaży. Jeśli to ustawienie powinno być używane domyślnie dla danego produktu, można zdefiniować harmonogram przychodów na skróconej karcie Rozpoznawanie przychodów strony Grupa pozycji (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów i produktu > Grupa pozycji). Można również zdefiniować ustawienie zwolnionego produktu na skróconej karcie Rozpoznawanie przychodów strony Zwolnione produkty (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów > Zwolnione produkty).

   W polu Harmonogram przychodów wybierz harmonogram przychodów odpowiadający okresowi, w którym przychód musi zostać odroczony. Harmonogram przychodów jest automatycznie wprowadzany w wierszu zamówienia sprzedaży, a szczegóły harmonogramu są tworzone podczas księgowania faktury zamówienia sprzedaży.

   Definiowanie ceny przychodu

   Grupy pozycji i zwolnione produkty można konfigurować za pomocą metody ceny mediany lub metody alokacji rabatu. Obie metody wymagają różnych ustawień na stronie Zwolnione produkty:

  • Czy alokacja przychodu jest aktywna — ustawienie tej opcji na wartość Tak powoduje uwzględnienie zwolnionego produktu w obliczeniu alokacji przychodu. Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, zwolniony produkt używa metody ceny mediany, jeśli cena mediany została zdefiniowana. Jeśli cena mediany nie została zdefiniowana, do księgowania przychodu lub przychodu odroczonego używana jest cena jednostkowa w wierszu zamówienia sprzedaży.

  • Typ przychodu — umożliwia wybór typu przychodu definiującego produkt zwolniony:

  • Podstawowe — pozycja jest podstawowym źródłem przychodu organizacji. Ta wartość jest ustawieniem domyślnym.
  • Nieistotne — pozycja nie jest podstawowym źródłem przychodu organizacji. Po użyciu ustawień ceny mediany cena jest „wykształtowana” do ceny mediany, a następnie przydzielona. Na przykład podstawowa pozycja ma stałą cenę, która musi zostać uznana za przychód. Jeśli istnieje rabat, rabat może zostać wykształtowany z przychodu podstawowej pozycji, ale tylko do stałej kwoty ceny. Reszta rabatu jest wypłacona z przychodów nieistotnych pozycji. Alternatywnie rabat może nie być wykształtowany z przychodu podstawowej pozycji.
  • Obsługa po wygaśnięciu umowy — pozycja obsługuje inne elementy, które są uwzględnione w sprzedaży dla odbiorcy. Cena przychodu jest rozdzielana między podstawowymi i nieistotnymi produktami uwzględnionymi w sprzedaży. W zależności od konfiguracji pozycje z obsługą po wygaśnięciu umowy mogą nie wymagać, by daty rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy były określone w wierszu zamówienia sprzedaży.
  • Wyklucz z wykształtowania — tę opcję należy ustawić na wartość Tak, aby wskazać, że cena mediany pozycji nie może zostać skorygowana poniżej minimalnej zdefiniowanej wartości procentowej lub powyżej maksymalnej wartości procentowej. Cena przychodu zostanie obliczona na podstawie ceny przychodu innego zwolnionego produktu, który jest uwzględniony w zamówieniu sprzedaży. Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, cena mediany pozycji może zostać skorygowana lub wykształtowana. Należy zauważyć, że w przypadku sprzedaży więcej niż jednej pozycji ustawionej jako cena mediany, co najmniej jeden zwolniony produkt musi zostać ustawiony w taki sposób, by opcja Wyklucz z wykształtowania miała wartość Nie. W ten sposób istnieje co najmniej jedna pozycja, do której można przydzielić wszelkie różnice w cenie przychodu.

  • Cena mediany — tę opcję należy ustawić na wartość Tak, aby wskazać, że cena przychodu pozycji powinna zostać skorygowana tak, aby była równa cenie mediany, jeśli jest niższa niż określona minimalna tolerancja lub większa od maksymalnej tolerancji, oraz że kwota wykształtowana powinna być alokowana do wierszy, które zawierają produkty z opcją Wyklucz z wykształtowania ustawioną na Nie.

  • Maksymalna tolerancja — umożliwia wprowadzenie procentu powyżej dozwolonej ceny mediany.
  • Minimalna tolerancja — umożliwia wprowadzenie procentu poniżej dozwolonej ceny mediany.
  • Po zakończeniu konfigurowania ustawień zwolnionego produktu należy ręcznie zdefiniować cenę przychodu, wprowadzając rzeczywistą cenę wartości lub cenę mediany (jeśli jest używana metoda ceny mediany) na stronie Ceny przychodu (przejdź do Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów > Zwolnione produkty, a następnie w okienku zadań na karcie Sprzedaż w grupie Rozpoznawanie przychodów wybierz Ceny przychodu). com/pl-pl/dynamics365/finance/accounts-receivable/media/revenue-recognition-revenue-prices. png" alt="Ceny przychodu. " data-linktype="relative-path"/>

   Cena przychodu, która jest ręcznie zdefiniowana na tej stronie, służy do ustalania alokacji ceny przychodu na poszczególnych zamówieniach sprzedaży na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Każde kryterium jest dopasowywane do wiersza zamówienia sprzedaży w celu określenia ceny przychodu, która powinna zostać użyta w procesie alokacji.

  • Kod pozycji i Relacja produktu — cenę przychodu można zdefiniować dla pojedynczego produktu lub grupy produktów. W przypadku wybrania opcji Tabela w polu Kod pozycji wybierz produkt zwolniony w polu Relacja produktu. W przypadku wybrania opcji Grupa w polu Kod pozycji wybierz grupę pozycji w polu Relacja produktu.
  • Kod konta i Numer konta/grupy — cenę przychodu można zdefiniować dla wszystkich odbiorców, pojedynczego odbiorcy lub grupy odbiorców. W przypadku wybrania opcji Wszystkie w polu Kod konta cena będzie używana dla wszystkich odbiorców. W przypadku wybrania opcji Tabela w polu Kod konta wybierz odbiorcę w polu Numer konta/grupy. W przypadku wybrania opcji Grupa w polu Kod konta wybierz grupę w polu Numer konta/grupy.
  • Waluta — należy wprowadzić oddzielną cenę przychodu dla każdej waluty, w której wprowadzane jest zamówienie sprzedaży. Na przykład, jeśli obecnie sprzedaż dokonywana jest w dolarach amerykańskich, dolarach kanadyjskich i euro, należy zdefiniować cenę przychodu we wszystkich trzech walutach. Cena przychodu nie jest tłumaczona z jednej waluty, takiej jak waluta rozliczeniowa, na dowolną inną walutę transakcji, która jest używana.
  • Kwota lub procent listy — służy do określania, czy cena przychodu jest ustawiona jako kwota, czy jako procent ceny katalogowej. W przypadku wybrania opcji Procent listy użytkownicy mogą wprowadzić cenę mediany jako procent ceny katalogowej zamiast kwoty. Wartość Procent listy jest używana tylko w przypadku zwolnionych produktów, które są skonfigurowane jako pozycje z obsługą po wygaśnięciu umowy.
  • Cena alokacji przychodu — zależnie od wartości wybranej w polu Kwota lub procent listy wprowadź kwotę lub wartość procentową, która będzie stanowić cenę przychodu używaną do alokacji przychodu między elementami zamówienia sprzedaży.
  • Data początkowa i Data końcowa — umożliwia wprowadzenie zakresu dat, dla którego jest aktywna cena przychodu. Te pola są opcjonalne.
  • Jeśli opcja Włącz metodę alokacji rabatu na stronie Parametry księgi głównej ma wartość Tak, a w polu Typ przychodu dla zwolnionego produktu ustawiono opcję Obsługa po wygaśnięciu umowy, należy również określić pozycje obsługiwane przez zwolniony produkt. Te ustawienia są konfigurowane na stronie Podstawa konfiguracji (przejdź do Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów > Zwolnione produkty, a następnie w okienku akcji na karcie Sprzedaż w grupie Rozpoznawanie przychodów wybierz Podstawa konfiguracji).

   Na stronie Podstawa konfiguracji dodaj zapis dla każdej grupy pozycji, którą obsługuje dana pozycja. W przypadku wystąpienia alokacji przychodu cena przychodu będzie dystrybuowana między ważnymi i nieistotnymi pozycjami z obsługą po wygaśnięciu umowy.

   Profile księgowania

   Trzy dodatkowe typy księgowania umożliwiają odroczenie przychodu. Te typy księgowania konfiguruje się na karcie Zamówienie sprzedaży na stronie Księgowanie (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów i produktu > Księgowanie).

  • Przychód odroczony — umożliwia wprowadzenie konta głównego dla ceny przychodu, która jest księgowana jako przychód odroczony (zamiast przychód). Cena przychodu jest odroczona, jeśli wiersz zamówienia sprzedaży ma harmonogram przychodów.
  • Odroczony koszt własny sprzedaży — umożliwia wprowadzenie konta głównego dla kwoty kosztu własnego sprzedaży księgowanej do odroczonego kosztu własnego sprzedaży, jeśli przychód jest również odroczony.
  • Częściowe rozliczenie przychodu faktury — umożliwia wprowadzenie konta głównego dla konta rozliczeniowego, które jest używane, gdy zamówienie sprzedaży jest częściowo zafakturowane lub gdy występuje zmiana alokacji. Saldo na tym koncie zwraca wartość 0 (zero), gdy zamówienia sprzedaży są w pełni zafakturowane.
  • Pakiety

   Elementy pakietu są unikatowymi zwolnionymi produktami skonfigurowanymi w taki sposób, aby obejmowały składniki. Tej konfiguracji dokonuje się za pomocą funkcji listy składowej BOM. Po wprowadzeniu elementu pakietu w zamówieniu sprzedaży poszczególne składniki są używane do określenia cen przychodu i harmonogramów przychodów. Jednak dokumenty drukowane dla odbiorcy, takie jak zamówienie sprzedaży i faktura, odzwierciedlają element pakietu.

   Składniki pakietu

   Składniki uwzględnione w pakiecie muszą zostać skonfigurowane na stronie Zwolnione produkty (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów i produktu > Zwolnione produkty). Te składniki to zwolnione produkty i muszą być skonfigurowane w ten sam sposób, jak produkty uwzględnione w BOM. Na przykład zwolniony produkt może być pozycją typu Pozycja lub Usługa, ale musi być przypisany do grupy modeli pozycji, w której opcja Produkt magazynowany jest ustawiona na wartość Tak. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją konfiguracji pozycji BOM.

   Składniki muszą być również skonfigurowane do rozpoznawania przychodu, tak jak w przypadku produktów, które mogą być sprzedawane pojedynczo w zamówieniu sprzedaży. Na przykład upewnij się, że dla każdego składnika zdefiniowano poprawną cenę przychodu i że podstawa ceny jest ustawiona dla pozycji z obsługą po wygaśnięciu umowy.

   Elementy pakietu

   Podczas konfiguracji elementu pakietu należy ustawić dwa pola na stronie Zwolnione produkty (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów i produktu > Zwolnione produkty):

  • Na skróconej karcie Konstruuj w polu Typ produkcji element musi być ustawiony jako pozycja BOM.
  • Na skróconej karcie Ogólne w polu Pakiet należy oznaczyć pozycję jako element pakietu.
  • Składniki muszą być następnie przypisane do elementu nadrzędnego pakietu/BOM na stronie Wersje BOM (przejdź do Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia zapasów i produktu > Zwolnione produkty, a następnie w okienku akcji na karcie Konstruuj w grupie BOM wybierz Wersje BOM). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją konfiguracji elementów BOM. com/pl-pl/dynamics365/finance/accounts-receivable/media/revenue-recognition-bom-scheduleds. jpg" data-linktype="relative-path">

   Jeśli pakiet nadrzędny i składniki pakietu są ustawione jako alokowane, cena przychodu pakietu będzie dystrybuowana do składników na podstawie wartości procentowej marży przychodu.

   Ustawienia projektu

   Rozpoznawanie przychodów może być również używane dla zamówień sprzedaży tworzonych za pośrednictwem projektów typu czas i materiały. W przypadku zamówień sprzedaży pochodzących z projektów wystarczy zdefiniować konta główne w profilach księgowania projektów, które są używane do księgowania faktur projektu. Konta główne są definiowane na stronie Ustawienia księgowania w księdze (Rozpoznawanie przychodów > Ustawienia > Ustawienia projektu > Ustawienia księgowania w księdze).

  • Odroczony przychód faktury (pod Kontami przychodów) — umożliwia wprowadzenie konta głównego dla ceny przychodu, która jest księgowana jako przychód odroczony (zamiast przychód).
  • Odroczony koszt (pod Kontami kosztów) — umożliwia wprowadzenie konta głównego dla kwoty kosztu własnego sprzedaży, księgowanej do odroczonego kosztu własnego sprzedaży, jeśli przychód jest również odroczony.

  Dodatkowe zasoby

  Ustawienie rozpoznawania Frigidaire Ffc07c2cw0

  Bezpośredni link do pobrania Ustawienie rozpoznawania Frigidaire Ffc07c2cw0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ustawienie rozpoznawania Frigidaire Ffc07c2cw0