Użycie podręcznika 3m Nanolock 3101236

3M Nanolock 3101236 to łatwo dostępny i wszechstronny podręcznik, który stanowi doskonałe narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa w szerokiej gamie zastosowań. Jego wyjątkowy zakres zastosowań obejmuje zarówno zastosowania w budynkach, jak i w przemyśle, dzięki czemu może służyć do ochrony przed dostępem do wrażliwych informacji. Podręcznik może być używany w celu ochrony danych w sieciach, jak również w celu ochrony dostępu do nich i ich przechowywania. Wszystkie systemy i narzędzia zawarte w podręczniku są zgodne z nowoczesnymi standardami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa, a także zapewniają zgodność z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Dzięki wszechstronności podręcznika 3M Nanolock 3101236, może on być używany w wielu różnych sytuacjach, w których ważna jest ochrona danych i dostępu do nich.

Ostatnia aktualizacja: Użycie podręcznika 3m Nanolock 3101236

NIEBEZPIECZEŃSTWO

ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego

Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć aninie wycinaj dziur w pobliżu panelu obejścia serwisowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

 1. Zdemontuj górne i dolne płyty montażowe.

 2. Wywierć lub wytnij dziury na kable lub przepusty kablowe w płytach montażowych.
 3. Zainstaluj przepusty kablowe (jeśli są wymagane) i ponownie zamontuj płyty montażowe.

  Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.

  Marka Schneider Electric oraz wszelkie znaki towarowe Schneider Electric SE i jej spółek zależnych, o których mowa w niniejszym podręczniku, są własnością firmy Schneider Electric SE lub jej spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Niniejszy podręcznik i jego zawartość są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie lub przekazywanie jakiejkolwiek części tego podręcznika w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami ― elektronicznymi, mechanicznymi, obejmującymi wykonywanie kserokopii, nagrywanie lub inne czynności― w jakimkolwiek celu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Schneider Electric, jest zabronione.

  Firma Schneider Electric nie udziela żadnych praw ani licencji na komercyjne użycie podręcznika lub jego zawartości, z wyjątkiem niewyłącznej i osobistej licencji na konsultowanie w jego aktualnym stanie.Produkty i wyposażenie firmy Schneider Electric powinny być instalowane, obsługiwane, serwisowane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.Ze względu na to, iż standardy, dane techniczne i projekty zmieniają się co jakiś czas, informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Schneider Electric i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści informacyjnej tych materiałów lub konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

  Przejdź do strony http://www. com/portals/ui/easyups3m/, gdzie znajduje się tłumaczenie.
  Rendez-vous sur http://www. com/portals/ui/easyups3m/ pour accéder aux traductions.
  Vaya a http://www. com/portals/ui/easyups3m/ para obtener las traducciones.
  Gehe zu http://www. com/portals/ui/easyups3m/ für Übersetzungen.
  Vai a http://www. com/portals/ui/easyups3m/ per le traduzioni.
  Vá para http://www. com/portals/ui/easyups3m/ para obter as traduções.
  Перейдите по ссылке http://www. com/portals/ui/easyups3m/ для просмотра переводов.
  前往 http://www. com/portals/ui/easyups3m/ 查看译文。
  前往 http://www. com/portals/ui/easyups3m/ 查看譯文。

  © 2019 – 2022Schneider Electric

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Ryzyko porażenia prądem, wystąpieniawybuchu lub łuku elektrycznego

  W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed prądemzwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia, musi zostaćzainstalowane automatyczne urządzenie separujące (z opcjąprądu wstecznego lub innym systemem spełniającymwymagania normy IEC/EN 62040–1), aby zapobiec ryzyku powstanianiebezpiecznego napięcia lub natężenia na zaciskachzasilania urządzenia separującego. Urządzenie tomusi się otworzyć w przeciągu 15 sekund odmomentu usterki w dostawie prądu od strony sieci i musi byćustawione zgodnie z danymi technicznymi.

  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Jeżeli torzasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznychizolatorów, które w pozycji otwartej izolują przewodyneutralne, lub jeśli izolacja zwrotna jest umieszczona zewnętrzniedo urządzenia bądź podłączona do informatycznegosystemu dystrybucji zasilania, zaciski toru zasilającego UPS,wszystkie izolatory głównego zasilania zainstalowane zdalniez obszaru UPS oraz zewnętrzne punkty dostępowe pomiędzytakimi izolatorami a zasilaczami UPS muszą zostać opatrzoneprzez użytkownika etykietami z następującym napisem(lub jego tłumaczeniem w języku kraju, w którym instalowanejest urządzenie):

  Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciemprac na tym obwodzie: Należy odizolować zasilacz UPS isprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach,w tym na uziemieniu ochronnym.

  W systemie UPS musi byćzainstalowane dodatkowe zewnętrzne urządzenie izolujące.Można w tym celu użyć stycznika. W przedstawionychprzykładach urządzeniem izolującym jest stycznik(oznaczony MC1 dla systemów o pojedynczym zasilaniu ioznaczony MC1 i MC2 dla systemów o podwójnymzasilaniu).

  Urządzenie izolujące musi byćw stanie wytrzymać charakterystykę elektryczną,jak opisano w Dane techniczne.

  UWAGA: Źródło 24 V powinnobyć generowane z rozdzielnicy źródła wejściaw konfiguracjach pojedynczego zasilania oraz ze źródłazarówno wejścia jak i obejścia rozdzielnicy w konfiguracjachpodwójnego zasilania.

  UWAGA: Skrzynka zabezpieczenia przedprądem zwrotnym jest urządzeniem niestandardowym. Skontaktujsię z firmą Schneider Electric, aby uzyskać szczegółoweinformacje.

  Zasilacz UPS z pojedynczym zasilaniem i zewnętrzne urządzenieizolujące

  Zasilacz UPS z pojedynczym zasilaniem i skrzynką prąduzwrotnego

  Zasilacz UPS z podwójnym zasilaniem i zewnętrznymurządzeniem izolującym

  Zasilacz UPS z podwójnym zasilaniem i skrzynką prąduzwrotnego

Użycie podręcznika 3m Nanolock 3101236

Bezpośredni link do pobrania Użycie podręcznika 3m Nanolock 3101236

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Użycie podręcznika 3m Nanolock 3101236