Szybkie uruchomienie Canon Imagerunner C5870u

Canon Imagerunner C5870u to wszechstronny, profesjonalny kserokopiarka, która oferuje szybkie i niezawodne uruchomienie i drukowanie. Jest wyposażony w system operacyjny Canon MEAP, który zapewnia sprawne działanie i łatwą obsługę. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji drukowania dwustronnego z szybkością do 70 stron na minutę, dzięki czemu uzyskują kopie wyraźne i szczegółowe. Jest wyposażony w funkcję skanowania, pozwalającą przesyłać skany do różnych urządzeń i komputerów. Posiada również szybki interfejs USB, dzięki któremu można łatwo przesyłać pliki bezpośrednio z urządzenia do komputera. Canon Imagerunner C5870u oferuje wygodne, szybkie i bezpieczne drukowanie, które ułatwia wykonywanie codziennych zadań biurowych.

Ostatnia aktualizacja: Szybkie uruchomienie Canon Imagerunner C5870u

Zdefiniowanie ustawień szybkiego uruchamiania pozwala ograniczyć ilość czasu, jaki upływa o naciśnięcia głównego wyłącznika zasilania do gotowości ekranów do pracy. Metodę wyłączania urządzenia w celu przeprowadzenia szybkiego uruchamiania nazywa się „szybkim wyłączaniem”.

Procedura poprzedzająca konfigurację ustawień szybkiego uruchamiania
W przypadku korzystania z sieci

Jeśli którekolwiek z poniższych ustawień jest włączone poprzez ustawienie opcji <Włącz>, wówczas funkcja szybkiego uruchamiania jest wyłączona.

RARP, BOOTP, IPv6 Sieć

W przypadku korzystania z funkcji MEAP

Należy sprawdzić, czy aktualnie zainstalowane aplikacje MEAP obsługują funkcję szybkiego uruchamiania.

Konfiguracja ustawień szybkiego uruchamiania

1

Naciśnij przycisk  ().

2

Za pomocą przycisków / wybierz opcję <Menu sterowania> i naciśnij przycisk .

3

Wybierz opcję <Szybk. wł. zasilania> i naciśnij przycisk

4

Wybierz opcję <Włącz> i naciśnij przycisk

<Wyłącz>

Pozwala wyłączyć funkcję szybkiego uruchamiania. canon/USRMA-0710-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C044. gif" alt=""/><Włącz>

Pozwala włączyć funkcję szybkiego uruchamiania.

5

Pozwala wykonać reset sprzętowy. Reset sprzętowy

Po wykonaniu resetu sprzętowego ustawienia będą włączone.

Wyłączanie zasilania (procedura szybkiego wyłączania)

Jeśli funkcja szybkiego uruchamiania jest łączona, a użytkownik wyłączy urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania, wówczas przy kolejnym włączeniu urządzenia zostanie przeprowadzone szybkie włączanie (szybkie wyłączanie). canon/USRMA-0710-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0710-00/b_YRN048a. gif" alt=""/>

Po wykonaniu szybkiego wyłączania nie wolno wyjmować wtyczki urządzenia z gniazdka sieciowego

Po wyłączeniu urządzenia za pomocą szybkiego wyłączania nie wolno wyjmować wtyczki urządzenia z gniazdka sieciowego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie komponentów wewnętrznych urządzenia. W przypadku zmiany położenia urządzenia należy przed wyjęciem wtyczki wyłączyć urządzenie, stosując procedurę pełnego wyłączania. canon/USRMA-0710-zz-SS-plPL/contents/SS352_basic_018turningonoffthepower. html#02030000-02">Wyłączanie zasilania (procedura wyłączania)

Jeśli urządzenie jest w trakcie wykonywania zadania, zgłasza błąd lub właśnie dokonano zmiany ustawień z poziomu panelu roboczego lub Zdalnego interfejsu użytkownika, naciśnięcie głównego wyłącznika zasilania nie spowoduje wykonania procedury szybkiego wyłączania, tylko przeprowadzenie procedury pełnego wyłączania.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w normalnym trybie, to nawet gdy funkcja szybkiego włączania jest włączona, urządzenie uruchomi się w zwyczajowy sposób podczas kolejnego włączania.

Użycie funkcji zegara automatycznego wyłączania, gdy funkcja szybkiego uruchamiania jest włączona, spowoduje wykonanie procedury szybkiego wyłączania. canon/USRMA-0710-zz-SS-plPL/contents/SS352_basic_033settingautoshutdowntime. html#02110020">Ustawianie czasu automatycznego wyłączania

W przypadku włączenia zasilania bezpośrednio po wykonaniu szybkiego wyłączenia rozruch urządzenia może chwilę potrwać.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

 • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. proszę sprawdzić z konfiguracją urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS nie będzie łączyć się za pomocą metody WPS, jeżeli używane jest zabezpieczenie WEP (Wired Equivalent Privacy) lub gdy nie są włączone zabezpieczenia. Informacje na temat metody zabezpieczeń używanej w sieci bezprzewodowej znajdziesz w ustawieniach sieci bezprzewodowej komputera.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zakończyć konfigurację.

1. Upewnij się, że router bezprzewodowy jest w zasięgu drukarki, a przycisk WPS może być wciśnięty.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wireless/Bezprz. ] (A) na drukarce, aż kontrolka połączenia bezprzewodowego (B) będzie migać.

3. Naciśnij przycisk [Colour/Kolor] (C). pl/media/04_tcm125-1633077. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Naciśnij przycisk [Wireless/Bezprz. ] i przytrzymaj go do momentu, gdy kontrolka (D) zaświeci się. pl/media/05_tcm125-1633078. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Naciśnij przycisk [Colour/Kolor] i upewnij się, że kontrolki ON (WŁ. ) (E) i połączenia bezprzewodowego świecą się, a następnie w ciągu 2 minut naciśnij przycisk [WPS] na routerze bezprzewodowym. Niebieska kontrolka sieci Wi-Fi w drukarce będzie migać podczas wyszukiwania. Z kolei kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi będą migać podczas nawiązywania połączenia z punktem dostępu. pl/media/06_tcm125-1633079. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi przestaną migać i będą świecić w sposób ciągły. Kontrolka sieci również będzie się świecić. pl/media/07_tcm125-1633080. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu. 

Potwierdzenie ustawień sieci

Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:


1. Upewnij się, że drukarka jest włączona. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi], aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie, a następnie go puść.

4. Naciśnij przycisk [Colour/Kolor] .

5. Naciśnij przycisk [Wi-Fi] dwukrotnie.

6. jpg" data-aspect="0" width="100%"/> lub [Black/Czarny]

Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.

Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Następnie należy zainstalować dostarczone oprogramowanie.

Jeśli nie masz płyt CD dostarczonych z produktem lub jesteś użytkownikiem komputera Mac, pobierz oprogramowanie. 

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki. W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami: 

Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ] , aż kontrolka [ALARM]  błyśnie 19 razy. Zwolnij przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ] 

Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Instrukcje dotyczące konfiguracji drukarki w sieci Wi-Fi można znaleźć w sekcji Konfiguracja Wi-Fi (Metoda połączenia WPS i standardowa).

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

 • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

 • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

 • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

 • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

 • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

 • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

 • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

 • Znajdź rozwiązania błędów, których kody wyświetla Twój produkt

 • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Numer seryjny

Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

Recyklingu

Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

Szybkie uruchomienie Canon Imagerunner C5870u

Bezpośredni link do pobrania Szybkie uruchomienie Canon Imagerunner C5870u

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybkie uruchomienie Canon Imagerunner C5870u