Schemat połączeń Epson Perfection 1200

Schemat połączeń Epson Perfection 1200 jest dość prosty. Składa się z trzech podstawowych elementów: złącza przewodu zasilającego, złącza USB i złącza słuchawkowe. Do złącza zasilania należy podłączyć przewód zasilający, który jest dostarczany wraz z skanerem. Złącze USB służy do podłączenia skanera do komputera lub innego urządzenia. Złącze słuchawkowe jest używane do podłączenia zewnętrznych słuchawek, aby móc odsłuchiwać dźwięki wydobywające się z urządzenia. Schemat połączeń Epson Perfection 1200 jest prosty w obsłudze i pozwala na bezproblemowe korzystanie z skanera.

Ostatnia aktualizacja: Schemat połączeń Epson Perfection 1200

inStalaCJa

danych technicznych

16. 3 Schematy połączeń

Urządzenie można podłączyć na cztery następujące sposoby.

Schemat połączeń w przypadku wbudowanych regulatorów

temperatury pokojowej RTI-E3 / RTI-EP2

*

L-

TA

N

L

X3

+

-

LE`

LH

LH`

LE

SH

1

3

4

5

X2

* Przy pracy bez stycznika ogrzewania należy usunąć mostki

(L)-(L-SH) i (N)-(N).

1 Sterowanie ładowaniem niską wartością napięcia DC

2 Sterowanie ładowaniem za pomocą napięcia 230 V AC

3 Urządzenie sterownicze ładowania A1/A2

4 1/N ~ 230 V

5 L1/L2/L3 (ewent. ze stycznikiem ogrzewania) / N/PE ~ 400 V

Schemat połączeń w przypadku zamontowanych na ścianie

regulatorów temperatury pokojowej RTA-S/RTNZ-S

6

5 RTA-S / (RTNZ-S z wyłącznikiem ogrzewania dodatkowego)

6 L1/L2/L3 (ewent. ze stycznikiem ogrzewania) / N/PE ~ 400 V

www. stiebel-eltron. com

(N)

2

L3

L2

A1

A2

Z1

Z2

X1

L1

+ -

Schemat połączeń przy podłączeniu do sieci jednofazowej

(maks. 2 kW)

1 1/N/PE ~ 230V

Schemat połączeń przy wymianie starego ogrzewacza

akumulacyjnego na nowy z naściennym regulatorem

temperatury pokojowej i niekorzystaniu z zasilania prądem

dziennym

Wskazówka

Przy eksploatacji urządzenia ze sterowaniem jednoprze-

wodowym należy usunąć mostek między zaciskami „N"

i „A2/Z2". Należy przestrzegać wskazówek zawartych w

rozdziale „Dane techniczne - Sposoby podłączenia".

1 Sterowanie jednoprzewodowe

2 Urządzenie sterownicze ładowania / regulator temperatury

pokojowej

3 L1/L2/L3 (ewent. ze stycznikiem ogrzewania) / N/PE ~ 400 V

f Regulator temperatury pokojowej i urządzenie sterownicze

f

ładowania zależne od warunków atmosferycznych należy

podłączyć do tego samego wyłącznika różnicowo-prądowego

jak moduł mocy.

W przypadku stosowania kilku wyłączników różnicowo-prądo-

wych:

f Podłącz zacisk „N" przekaźnika termicznego K1 do zacisku

„N" modułu mocy.

f Przełóż przewód pleciony 3 wtyczki X10 z zacisku „L" na „L1"

(patrz rozdział „Dane techniczne - Schemat ideowy").

ETS 200-700 |

121

Podstawowymi elementami w domowej instalacji elektrycznej są łączniki. Prezentujemy schematy różnych wariantów połączeń łączników.

W każdym schemacie stosuje się pewne ogólne oznaczenia przewodów oraz innych elementów instalacji.

Główne oznaczenia:

 • Prąd przemienny:
  L – przewód fazowy (L1 – faza 1, L2 – faza 2 itd. )
  N – przewód neutralny
  PE – przewód ochronny uziemiony
  PEN – przewód ochronny uziemiony i neutralny równocześnie
 • Prąd stały:
  L+ – biegun dodatni
  L- – biegun ujemny
  M – środkowy

Typy przewodów - podział ze względu na:

 • Konstrukcję żyły:
  D – drut
  L – linka
  Lg – linka giętka
 • Materiał budujący żyły:
  A – aluminium
  F – stal miękka
  brak oznaczeń – miedź

 • Łączniki jednobiegunowe (pojedyncze)

  Przy pomocy tych łączników wykonuje się łączenia w obrębie jednego obwodu działając jak przełącznik oraz obwody dwubiegunowe składające się z pojedynczego przycisku - umożliwia to manipulację w obrębie dwóch obwodów.


  Łączniki świecznikowe (seryjny)

  Mogą one posiadać dwa albo więcej przycisków i używa się ich do żyrandoli

   


  Łączniki schodowe (współpracujący z krzyżowym)

  Tego rodzaju łączniki stosuje się w parach - na parterze i piętrze, przełączenie jednego z łączników powoduje zmianę stanu obwodu w konfiguracji otwarty/zamkniety.

  Znajdują one zastosowanie na klatkach schodowych. W wersji krzyżowej umożliwiają stosowanie instalacji dla dowolnej liczby kondygnacji. pl/uploads/assets/schematy-podlaczen/lacznik-schodowy-1. jpg" alt="Łącznik schodowy" width="540" height="393"/>


  Łączniki zwierne (dzwonkowe, światło)

  Łączniki tego typu stosuje się do łączenia w pojedynczym obwodzie. Posiadają sprężynkę, która jednocześnie odbija przycisk powodując rozłączenie obwodu. pl/uploads/assets/schematy-podlaczen/lacznik-zwierny. jpg" alt="Łącznik zwierny" width="548" height="394"/>


  Łączniki żaluzjowe

  Umożliwiają łączenie w obrębie dwóch oddzielnych obwodów, brak możliwości łączenia ich jednocześnie. Łączniki zwierne mogą być wyposażone w dwa przyciski lub jeden trójstanowy. Używa się ich m. in. do podnoszenia i opuszczania żaluzji. pl/uploads/assets/schematy-podlaczen/lacznik-zaluzjowy. jpg" alt="Łącznik żaluzjowy" width="639" height="349"/>

  Nie można nawiązać połączenia lub odszukać punktu dostępowego

  Czy można połączyć się z routerem bezprzewodowym/punktem dostępowym?
  Użyj komputera lub innych urządzeń do sprawdzenia, czy można nawiązać połączenie bezprzewodowe.

  Czy drukarka znajduje się z dala punktu dostępowego lub między nimi znajduje się przeszkoda?
  Przysuń drukarkę do punktu dostępowego lub usuń przeszkodę.

  Czy w punkcie dostępowym skonfigurowane są ograniczenia dostępu?
  Jeśli ograniczenia dostępu są skonfigurowane w punkcie dostępowym (routerze bezprzewodowym itp. ), zarejestruj adres MAC lub adres IP drukarki w punkcie dostępowym, aby zezwolić na komunikację. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera przewodnik użytkownika punktu dostępowego.

  Czy nazwa SSID (nazwa sieci) jest ukryta w ustawieniach punktu dostępowego?
  Jeśli funkcja ukrywania punktu dostępowego lub inna jest włączona w celu ukrycia identyfikatora SSID, wprowadź identyfikator SSID w panelu sterowania. Zobacz Konfigurowanie ustawień sieci Wi-Fi drukarki za pomocą panelu sterowania.

  Czy hasło jest poprawne?
  W haśle rozróżniana jest wielkość liter. Sprawdź, czy wprowadzone hasło jest poprawne. Hasło może być nazywane „kluczem WEP”, „hasłem WPA”, „kluczem Pre-Shared” itd., w zależności od używanego punktu dostępowego i systemu bezpieczeństwa.

  Czy w komputerze wyposażonym w kartę WLAN ograniczone są możliwe do wykorzystania kanały bezprzewodowe?
  Możliwe do użycia kanały bezprzewodowe mogą być ograniczone w komputerze wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową. Informacje o sposobie sprawdzenia dostępnych kanałów bezprzewodowych zawiera przewodnik użytkownika karty bezprzewodowej lub komputera. Sprawdź, czy kanały bezprzewodowe potwierdzone powyżej obejmują kanały ustawione w punkcie dostępowym. Jeśli nie, zmień kanały bezprzewodowe punktu dostępowego.

  Czy adapter sieciowy jest kompatybilny ze standardami drukarki?
  Istnieją różne standardy transmisji w sieciach Wi-Fi, takie jak 802. 11/a, 802. 11/b czy 802. 11/g. Wykorzystywane są też fale elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach.

  Czy SSID (nazwa sieci) zawiera znaki spoza zestawu ASCII?
  Sprawdź, czy SSID (nazwa sieci) zawiera znaki spoza zestawu ASCII. Drukarka nie może wyświetlać znaków spoza zestawu ASCII.

  Czy wyświetlony został komunikat „The combination of IP address and subnet mask is invalid. ” (Kombinacja adresu IP i maski podsieci jest nieprawidłowa. )?
  Rozwiązanie 1: Jeżeli Twój router szerokopasmowy (lub punkt dostępu) korzysta z funkcji DHCP, ustaw adres IP drukarki na Auto. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/setpn_2. htm#S-00300-00100-00100">Konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych za pomocą panelu LCD.
  Rozwiązanie 2: Jeżeli chcesz skorzystać z ustawień Manual (Ręcznie), aby ustawić adres IP drukarki, patrz poniżej w celu uzyskania informacji dotyczących ustawień adresu IP i maski podsieci.
  1. Sprawdź adres IP dla routera szerokopasmowego (lub punktu dostępu) podłączonego do Twojego komputera. Informacje na ten temat zawiera przewodnik użytkownika routera szerokopasmowego (lub punktu dostępowego).
  2. Wszystkie adresy IP są zapisane w segmentach o czterech wartościach numerycznych. W ostatnim segmencie, ustaw niepowtarzalną wartość numeryczną dla swojej drukarki w zakresie od 1 do 254. (Gdy router jest serwerem DHCP lub gdy występuje inny serwer DHCP w sieci, ustaw taką wartość, która nie będzie wchodziła w konflikt z adresem ID alokowanym przez serwer DHCP).
  Przykład ustawień:
  Adres IP dla szerokopasmowego routera: 192. 168. 1. 1
  Przykładowe ustawienia drukarki: 192. 3
  W przypadku małych sieci ustawiana jest zwykle maska podsieci 255. 255. 0, a wszystkie urządzenia w sieci korzystają z tej wartości. Tak więc, gdy wartość bramy jest ustawiona, użyj tych samych wartości jak dla adresu IP bezprzewodowego routera.

  Czy komputer wyposażono w więcej niż jeden interfejs sieciowy?
  Komunikacja między skanerem a komputerami wyposażonymi w wiele interfejsów sieciowych może nie być możliwa. Aby nawiązać połączenie ze skanerem, wyłącz wszystkie interfejsy sieciowe komputera, z wyjątkiem interfejsu używanego do komunikowania się ze skanerem.

  Czy przypadku użycia protokołu TCP/IP, komputer może komunikować się z drukarką?
  Sprawdź, czy połączenie zostało ustanowione. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/probl_1. htm#S-00400-00600">Polecenie Ping.

  Czy w przypadku używania protokołu TCP/IP, prawidłowo ustawiono adres IP w środowisku?
  Ustawienie fabryczne nie jest dostępne. Aby użyć tego adresu IP, usuń i wprowadź ponownie ten sam adres. Zmień adres IP drukarki stosownie do środowiska.

  Czy komunikacja bezprzewodowa jest przerywana lub rozłączana?
  Patrz Network Settings (Ustawienia sieci)Confirm Network Settings (Zatwierdź ustawienia sieci) na panelu sterowania drukarki. W przypadku odłączenia uruchom ponownie drukarkę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat panelu sterowania, patrz

  Czy drukarka jest prawidłowo podłączona do punktu dostępowego (routera bezprzewodowego itp. )?
  Patrz Network Settings (Ustawienia sieci) - Confirm Network Settings (Zatwierdź ustawienia sieci) na panelu sterowania drukarki, aby potwierdzić opcję Connection (Połączenie). W przypadku odłączenia, sprawdź, co następuje:
  Punkt dostępowy (router bezprzewodowy itp. ) jest włączony.
  Ustawienia sieci Wi-Fi odpowiadają ustawieniom w docelowym punkcie dostępowym (routerze bezprzewodowym itp. ).

  Brak komunikacji w sieci Ethernet

  Czy dla opcja Wi-Fi Setup (Konfiguracja sieci bezprzew. ) wybrano ustawienie Disable (Wyłącz) na panelu sterowania?
  Jeśli wybrano ustawienie Enable (Włącz), komunikacja w sieci Ethernet nie będzie możliwa. Ustaw ją na Disable (Wyłącz).

  Czy tryb komunikacji drukarki (szybkość łącza) odpowiada koncentratorowi lub routerowi?
  Sprawdź, czy tryb komunikacji drukarki jest odpowiedni dla koncentratora lub routera.

  Czy koncentrator, przewód Ethernet itp. działają prawidłowo w sieci Ethernet?
  Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy migają lampki LED łącza w porcie koncentratora, do którego podłączona jest drukarka. Jeśli lampka LED nie świeci się, spróbuj wykonać następujące czynności:
  1. Podłącz do innego portu. Podłącz do innego koncentratora.
  3. Wymień przewód Ethernet.


  Sprawdź poniższą tabelę, aby odpowiednio dopasować tryby komunikacji drukarki i koncentratora/routera. (Domyślnym trybem komunikacji drukarki jest Auto).
  Informacje na temat procedury potwierdzania oraz ustawiania trybu komunikacji koncentratora lub routera zawiera przewodnik użytkownika odpowiedniego urządzenia.

  Ustawienia koncentratora/routera

  Auto

  100Base-TX Pełen dupleks

  100Base-TX Pół dupleks

  10Base-TX Pełen dupleks

  10Base-TX Pół dupleks

  Ustawienia drukarki

  T

  N

  T: Włączone N: Wyłączone

  Schemat połączeń Epson Perfection 1200

  Bezpośredni link do pobrania Schemat połączeń Epson Perfection 1200

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Schemat połączeń Epson Perfection 1200