Ręcznie Canon 2504c002

Canon 2504c002 to ręczna drukarka laserowa, która jest wyposażona w wydajny, energooszczędny silnik drukujący i szybki procesor. Drukarka może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym, a dzięki wbudowanemu podajnikowi papieru i pojemnikowi na odbiór wydruków drukarka jest wygodna w użyciu. Canon 2504c002 jest zoptymalizowany pod kątem drukowania plików PDF i umożliwia drukowanie w jakości do 2400 x 600 dpi. Drukarka jest wyposażona w wyświetlacz LCD, dzięki któremu można kontrolować postęp pracy i wyświetlać stan drukarki. Canon 2504c002 został zaprojektowany z myślą o wygodzie i wydajności, zapewniając doskonałe rezultaty drukowania i minimalizując czas pracy.

Ostatnia aktualizacja: Ręcznie Canon 2504c002

W urządzeniu dostępne są poniższe przydatne funkcje.
Dzięki nim korzystanie z fotografii i stosowanie różnych funkcji stanie się przyjemne.

 • Przydatne funkcje dostępne z Aplikacji i Modułu głównego

  Można drukować stworzone elementy, takie jak kolaże oraz pobrane wspaniałe materiały do drukowania.

Błędne ustawienie głowicy drukującej może spowodować wykrzywianie się linii oraz zmiany w odwzorowaniu kolorów na wydruku. Wyrównanie pozycji głowicy drukującej pozwala poprawić wyniki drukowania.

Pozycję głowicy drukującej można wyrównać automatycznie lub ręcznie.

W tej części opisano procedurę ręcznego wyrównywania pozycji głowicy drukującej.

Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

 1. Uruchom aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool.

 2. Upewnij się, że drukarka jest włączona, i kliknij opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

 3. Wybierz opcję ręcznego wyrównywania

  Wybierz opcję Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually).

 4. Zastosuj ustawienia

  Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij opcję Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment).

 6. Załaduj papier do drukarki.

  Załaduj na tylną tacę 2 arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

 7. Przeprowadź procedurę wyrównywania pozycji głowicy drukującej

  Kliknij przycisk Start. Wykonaj niezbędne operacje zgodnie z instrukcjami zawartymi w treści komunikatu.

  Ważne

  • Nie otwieraj pokrywy drukarki w czasie, gdy drukarka drukuje.
 8. Sprawdź wydrukowane wzory.

  W poszczególnych polach wprowadź numer wzoru z najmniej widocznymi smugami lub paskami spośród wydrukowanych wzorów.
  Można też automatycznie wprowadzić numery w polach wprowadzania, klikając odpowiedni wzór w oknie podglądu.

  Po zakończeniu wprowadzania kliknij przycisk OK. 0/PL/PPG/common/i_note_trans. gif" alt=""/>Uwaga

 9. Jeśli wzory nie są jednolite, wybierz wzór z najmniej widocznymi pionowymi smugami.

  (A) Mniej widoczne pionowe smugi
  (B) Bardziej widoczne pionowe smugi

 10. Jeśli wzory nie są jednolite, wybierz wzór z najmniej widocznymi poziomymi paskami. 0/PL/PPG/screens/horizontal_cyan. gif" alt=""/>(A) Mniej widoczne poziome paski
  (B) Bardziej widoczne poziome paski
 11. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk OK

  Wzory dopasowania głowicy drukującej zostaną wydrukowane na drugim arkuszu.

  W poszczególnych polach wprowadź numer wzoru z najmniej widocznymi paskami spośród wydrukowanych wzorów.

 12. Zakończ wyrównywanie pozycji głowicy drukującej

  Kliknij przycisk OK.

  Wyrównywanie głowicy drukującej zostało zakończone.

 • W oknie dialogowym Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) kliknij opcję Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value), aby wydrukować bieżące ustawienia w celu ich sprawdzenia.
 • Błędne ustawienie głowicy drukującej może spowodować wykrzywianie się linii oraz zmiany w odwzorowaniu kolorów na wydruku. Wyrównanie pozycji głowicy drukującej pozwala poprawić wyniki drukowania.

  Pozycję głowicy drukującej można wyrównać automatycznie lub ręcznie.

  W tej części opisano procedurę ręcznego wyrównywania pozycji głowicy drukującej.

  Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

  1. Otwórz ekran ustawień sterownika drukarki

  2. Kliknij opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings) na karcie Obsługa (Maintenance).

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

  3. Wybierz opcję ręcznego wyrównywania

   Wybierz opcję Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually).

  4. Zastosuj ustawienia

   Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

  5. Kliknij opcję Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) na karcie Obsługa (Maintenance).

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment).

  6. Załaduj papier do drukarki.

   Załaduj na tylną tacę 3 arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

  7. Przeprowadź procedurę wyrównywania pozycji głowicy drukującej

   Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij opcję Wyrównaj głowicę drukującą (Align Print Head). Wykonaj niezbędne operacje zgodnie z instrukcjami zawartymi w treści komunikatu.

   Ważne

   • Nie otwieraj pokrywy drukarki w czasie, gdy drukarka drukuje.
  8. Sprawdź wydrukowane wzory.

   W poszczególnych polach wprowadź numer wzoru z najmniej widocznymi smugami lub paskami spośród wydrukowanych wzorów.
   Można też automatycznie wprowadzić numery w polach wprowadzania, klikając odpowiedni wzór w oknie podglądu.

   Po zakończeniu wprowadzania kliknij przycisk OK. 0/PL/PPG/common/i_note_trans. gif" alt=""/>Uwaga

  9. Jeśli wzory nie są jednolite, wybierz wzór z najmniej widocznymi pionowymi smugami.

   (A) Mniej widoczne pionowe smugi
   (B) Bardziej widoczne pionowe smugi

  10. Jeśli wzory nie są jednolite, wybierz wzór z najmniej widocznymi poziomymi paskami. 0/PL/PPG/screens/horizontal_black_stripe. gif" alt=""/>(A) Mniej widoczne poziome paski
   (B) Bardziej widoczne poziome paski
  11. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk OK

   Wzory dopasowania głowicy drukującej zostaną wydrukowane na drugim arkuszu.

   W poszczególnych polach wprowadź numer wzoru z najmniej widocznymi smugami spośród wydrukowanych wzorów.

   Wzory dopasowania głowicy drukującej zostaną wydrukowane na trzecim arkuszu.

   W poszczególnych polach wprowadź numer wzoru z najmniej widocznymi poziomymi paskami spośród wydrukowanych wzorów. 0/PL/PPG/screens/print_pattern3. gif" alt=""/>

 • W oknie dialogowym Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment) kliknij przycisk Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value), aby wydrukować bieżące ustawienia w celu ich sprawdzania.
 • Ręcznie Canon 2504c002

  Bezpośredni link do pobrania Ręcznie Canon 2504c002

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ręcznie Canon 2504c002