Przygotowanie do instalacji Beko Wmb 61041 Ptms

Przygotowanie do instalacji Beko Wmb 61041 Ptms wymaga kilku kroków. Przede wszystkim, musisz upewnić się, że masz odpowiednią przestrzeń do wycięcia w ścianie, aby umożliwić instalację pralki. Następnie musisz zapoznać się z instrukcją instalacji i przestrzegać jej, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną instalację. Musisz także zapewnić, że masz odpowiedni zestaw narzędzi do instalacji, w tym śrubokręty i klucze. Po przygotowaniu miejsca instalacji i zdobyciu odpowiednich narzędzi, możesz rozpocząć instalację Beko Wmb 61041 Ptms.

Ostatnia aktualizacja: Przygotowanie do instalacji Beko Wmb 61041 Ptms

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

WMB 61231PTMS

Pralka automatyczna

Пральна машина

Related Manuals for Beko WMB 61231 PTMS

Summary of Contents for Beko WMB 61231 PTMS

 • Page 1WMB 61231PTMS Pralka automatyczna Пральна машина...
 • Page 2: Ważne Instrukcje Zachowania Bezpieczeństwa

  Przewody zasilania w wodę oraz spustu wody muszą być mocno przytwierdzone i nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia. W przeciwnym razie zachodzi zagrożenie wyciekiem wody. • Nigdy nie otwieraj drzwiczek do wkładania prania ani nie wyjmuj filtru, gdy w bębnie nadal znajduje się woda. W przeciwnym razie grozi zalanie wodą i poparzenie nią. • Zamkniętych drzwiczek nie próbuj otwierać siłą. Drzwiczki można otworzyć kilka minut po zakończeniu cyklu prania. Próba otwarcia drzwiczek siłą... html? page=3#manual">Page 3: Usuwanie Wzmocnienia OpakowaniaPrzyłączanie zasilania w wodę wykonania wszelkich niezbędnych przyłączy. Potrzebne do użytkowania pralki ciśnienie Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji wody wynosi od 1 do 10 barów (0. 1 – 10 MPa). elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym Oznacza to, że przy pełnym otwarciu kranu miejscu jest obowiązkiem klienta. html? page=4#manual">Page 4: Nastawianie Nóżek"Dane techniczne". nie zanurzaj końcówki węża w brudnej wodzie Firma nasza nie odpowiada za żadne szkody ani nie wsadzaj jej do odpływu głębiej niż na 15 powstałe przy użytkowaniu tego urządzenia bez cm. Jeśli wąż jest zbyt długi, skróć go. uziemienia zgodnie z przepisami miejscowymi. html? page=5#manual">Page 5: Uruchomienie PralkiPrzed transportem wyjmij wtyczkę z gniazdka. Usuń oraz wywróć kieszenie na zewnątrz i oczyść przyłącza do zasilania w wodę i jej spustu. Do końca szczoteczką. Przedmioty takie mogą zniszczyć spuść z pralki resztki wody; patrz "Spuszczanie pralkę lub powodować nadmierny hałas. html? page=6#manual">Page 6: Prawidłowa Ilość WsaduKurz i Wybór rodzaju detergentu proszki z rzeczy do prania mogą sie odkładać Rodzaj detergentu zależy od typu tkanin oraz ich na wewnętrznych częściach pralki i z czasem koloru. Page 7Używaj niewielkich ilości (ok. 50 ml) środka wybielającego i starannie wypłukaj pranie ponieważ powoduje on podrażnienia skóry. Nie wylewaj środka wybielającego wprost na rzeczy do prania i nie stosuj go do rzeczy kolorowych. • Przy stosowaniu wybielaczy na bazie utleniaczy Jeśli wyrób nie zawiera kubka do detergentu w należy postępować zgodnie z instrukcją na jego płynie:... html? page=8#manual">Page 8: Rady Dotyczące Skutecznego PraniaRady dotyczące skutecznego prania Odzież Delikatna/ Kolory i jasne i biały Kolory Ciemne kolory wełniana/ jedwabna (Zalecana (Zalecana (Zalecana (Zalecana temperatura temperatura temperatura temperatura zależna od stopnia zależna zależna zależna od stopnia zabrudzenia: zimna- od stopnia od stopnia zabrudzenia: 40-... html? page=9#manual">Page 9: Przygotowanie PralkiTkaniny zostaną poddane energicznemu praniu w długim cyklu prania. Normalnie zabrudzona odzież • Syntetyczne kolorowa, nieblaknąca, z bawełny Program ten służy do prania odzieży z włókien lub z włókien sztucznych (koszule, 60˚C sztucznych (koszule, bluzki, rzeczy z bawełny z koszule nocne, piżamy, itp. ) oraz domieszka włókien sztucznych, itp. ) Pierze łagodnie... html? page=10#manual">Page 10: Programy Dodatkowe"Rinse Hold" • Pranie ręczne [Zatrzymanie płukania] i "No Spin" [Bez wirowania]. Program ten służy do prania odzieży wełnianej/ Objaśnienie tych opcji znajdziesz w rozdziale "Wybór delikatnej z metką “nie nadaje się do prania w funkcji pomocniczych". pralce”, dla której zaleca się pranie ręczne. Pierze Jeśli program ten nie osiągnął kroku wirowania, bardzo łagodnie, aby nie uszkodzić odzieży. można zmienić jego prędkość bez przełączania •... html? page=11#manual">Page 11: Tabela Programów I ZużyciaMaksymalne ilości prania podano w opisie programów. Zużycie wody i energii może różnić się zależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i ilości rzeczy do prania, wyboru funkcji pomocniczych i prędkości wirowania oraz wahań napięcia w sieci elektrycznej. Czas trwania prania przy użyciu wybranego programu można zobaczyć na wyświetlaczu pralki. To normalne, że mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy czasem pokazanym na wyświetlaczu a rzeczywistym czasem trwania prania. html? page=12#manual">Page 12: Wybór Funkcji Pomocniczych• Namaczanie tym celu pralka musi wykonywać krok przed funkcją Funkcja pomocnicza Soaking [Namaczanie] pomocniczą, którą chcesz wybrać lub skasować. zapewnia lepsze usuwanie uporczywych plam z Jeśli jakiejś funkcji pomocniczej nie można wybrać odzieży poprzez nasączenie jej wodą z detergentem lub skasować, lampka odpowiadająca tej funkcji... html? page=13#manual">Page 13: Blokada Dostępu Dzieci1. oraz 2. w trakcie działania skasować lub uruchomić funkcje pomocnicze; patrz programu. Gdy przyciski te przytrzyma się wciśnięte "Wybór funkcji pomocniczych". przez 3 sekundy, migać będą lampki 1. Można także zmienić nastawienia prędkości i funkcji pomocniczych, a na wyświetlaczu pojawi temperatury; patrz "Wybór prędkości wirowania" oraz się, odpowiednio, "C03", "C02", "C01". Następnie... html? page=14#manual">Page 14: Konserwacja I CzyszczenieFunkcja pompowania uruchamia się na 1-2 minuty niezależnie od kroku programu oraz niezależnie od tego, czy w pralce jest woda, czy jej nie ma. Po tym czasie pralka będzie gotowa do uruchomienia od pierwszego kroku tego nowego programu. html? page=15#manual">Page 15Pokrywkę filtru zdjąć można naciskając ją narzędziem z cienką plastykową końcówką lekko ku dołowi przez szczelinę ponad pokrywką filtru. Do zdejmowani pokrywy filtru nie używaj narzędzi z końcówka metalową. html? page=16#manual">Page 16: Dane Techniczne6 Dane techniczne Dane techniczne tego urządzenia, których celem jest zwiększenie jakości produktu, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać wyglądowi Państwa pralki. Wartości podane na naklejkach lub w dołączonej dokumentacji stanowią wartości uzyskane w próbach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą ulec zmianie w zależności od warunków eksploatacji oraz otoczenia pralki. html? page=17#manual">Page 17Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania pralki do jednego z punktów prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą... html? page=18#manual">Page 18: Usuwanie Problemów7 Usuwanie problemów Nie można uruchomić lub wybrać programu. • Pralka została przełączona na tryb autoochrony z uwagi na usterkę zasilania (np. napięcie w sieci, ciśnienie wody itp. ). >>> Naciśnij i przez 3 sek, przytrzymaj przycisk Start / Pause aby zresetować pralkę do ustawień fabrycznych. (Patrz "Kasowanie programu") Woda w pralce • Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki może pozostać trochę wody. >>> Nie jest to błąd, woda ta nie szkodzi pralce. html? page=20#manual">Page 20: Важливі Інструкції З Техніки Безпекизахищеної плавким запобіжником відповідної приміщення, в якому встановлено машину. ємності, вказаної в таблиці "Технічні • Зберігайте усі засоби для миття й добавки у характеристики". Обов'язково доручіть безпечному й недосяжному для дітей місці. обладнання заземлення кваліфікованому електрику. Наша компанія не несе... html? page=21#manual">Page 21Підключення до системи водопостачання Відповідальність за підготовку місця Необхідний тиск у системі водопостачання розташування, підключення до для роботи машини має становити від 1 до 10 електромережі, водопостачання та бар (0, 1-10 MПа). Для забезпечення плавної водовідведення на місці несе покупець. роботи машини необхідно, щоби потік води... html? page=22#manual">Page 22: Регулювання НіжокПідключіть машину до заземленої розетки, щоб він не від’єднався. захищеної плавким запобіжником відповідної • Шланг слід закріпити на висоті мінімум 40 см і ємності, вказаної в таблиці "Т ехнічні максимум 100 см від підлоги. характеристики". Наша компанія не несе •... html? page=23#manual">Page 23матеріалів, що можуть бути використані повторно. прання" тільки відповідні програми. Розсортуйте й утилізуйте їх відповідно до правил • Не періть разом кольорові та білі речі. Нові поводження з відходами вторинних матеріалів. бавовняні речі темного кольору можуть сильно Не утилізуйте їх разом зі звичайними побутовими... html? page=24#manual">Page 24засобу для миття до відділення основного прання (відділення номер II). Вибір типу засобу для миття Якщо машина не має чашки для рідкого засобу Т ип засобу для миття залежить від типу й кольору для прання: тканин. • Не використовуйте рідкий засіб для миття для... html? page=25#manual">Page 25час першого набору води. Якщо машина має чашку для рідкого засобу для миття, наповніть цю чашку засобом для миття перед запуском програми. • Якщо гель для миття не є рідиною або має форму капсульованої рідини у таблетці, покладіть її безпосередньо до барабана перед пранням. •... html? page=26#manual">Page 26Рекомендації з ефективного прання Білизна Делікатні/шерстяні/ Світла та біла Кольорова Темна шовкові вироби (Рекомендований (Рекомендований (Рекомендований температурний (Рекомендований температурний температурний діапазон залежно температурний діапазон залежно діапазон залежно від ступеня діапазон залежно від від ступеня від ступеня забруднення: ступеня забруднення: забруднення: 40- забруднення:... html? page=27#manual">Page 27: Експлуатація Пральної Машини4 Експлуатація пральної машини Панель керування 1 - Ручка вибору програм (найвище положення – 5 - Кнопка Пуск/Зупинка увімкнення/вимкнення). 6 - Кнопки додаткових функцій 2 - Дисплей 7 - Кнопка регулювання швидкості віджимання 3 - Кнопка відкладеного прання 8 - Кнопка регулювання температури... html? page=28#manual">Page 28Т емпературу прання слід вибирати відповідно до позначок на етикетках виробів. Для прання "Пуск/Зупинка". Спочатку виконується зливання вовняних виробів слід використовувати пральні води з машини, а потім – віджимання білизни із засоби, спеціально призначені для вовни. заданою швидкістю і відкачування віджатої води. Додаткові програми... html? page=29#manual">Page 29Можливість вибору Вибір здійснюється автоматично, скасувати його неможливо. **: Енергоефективна програма (стандарт EN 60456 Ed. 3) ***: Якщо максимальна швидкість віджимання машини нижча за це значення, вибір можливий лише у межах максимальної швидкості віджимання. Максимальне завантаження вказане в описі програми. html? page=30#manual">Page 30Цю функцію можна використовувати з програмами допомогою кнопки відкладеного прання: Натисніть Cottons (Бавовна) і Synthetics (Синтетика) кнопку Start / Pause (Пуск / Зупинка). На дисплеї для білизни з незначними забрудненнями, буде показано заданий час запуску, розпочнеться щоб скоротити час прання і кількість циклів... html? page=31#manual">Page 31"C01". Потім на дисплеї з'явиться напис "Con", програми"). що означає, що блокування від дітей увімкнуте. Зміна настройок після запуску програми Т акий самий напис з'явиться на дисплеї у тому Перемикання пральної машини у режим випадку, коли при увімкнутому блокуванні зупинки... html? page=32#manual">Page 32Додавання й виймання білизни патрубка для води на задній стінці машини, а Натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/Зупинка), щоб також на кінці кожного шлангу подачі води, у місці перемкнути машину в режим зупинки. Індикатор приєднання до крану мережі водопостачання. етапу прання, який виконувався у момент зупинки, Ці... html? page=33#manual">Page 33встановіть фільтр на місце, в іншому разі вода може протікати через кришку фильтра. Якщо кришка фільтра складається з двох частин, закрийте її, натиснувши на виступ. Якщо вона є нерознімною, вставте виступи в нижній частині на їхні місця й натисніть на верхню частину, щоб закрити. html? page=34#manual">Page 34: Технічні ХарактеристикиЗ метою удосконалення якості продукції технічні характеристики машини можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Малюнки в цьому посібнику є схематичними і можуть не повністю відповідати вигляду вашої машини. Значення, наведені на табличках машини та в супровідній документації, отримані в лабораторних... html? page=35#manual">Page 35Неможливо запустити або вибрати програму. • Пральна машина переключилася в режим самозахисту через проблему постачання (напруга електромережі, тиск води тощо). >>> Натисніть й утримуйте кнопку Start / Pause (Пуск / Зупинка) протягом 3 секунд для відновлення заводських налаштувань машини (див. "Скасування програми") У...

  Przedstawiamy instrukcję obsługi Pralka Beko WMB 61242 PTMS

  Pralka Beko WMB 61242 PTMS instrukcja obsługi – Pobierz

  Sprawdź parametry i cenę produktu
  w sklepie morele. net

  Rozważasz zakup “Pralka Beko WMB 61242 PTMS lub masz pytania dotyczące jego działania? Poznaj jego funkcje, zasady obsługi oraz dane techniczne. Sprawdź instrukcję obsługi (pdf) Pralka Beko WMB 61242 PTMS!

  Należy zawsze wybierać najniższą wymaganą

  C

  temperaturę. Wyższa temperatura oznacza

  większe zużycie energii.

  Aby uzyskać więcej szczegółów o programach

  prania, patrz "Tabela programów i zużycia"

  Programy główne

  Zależnie od rodzaju tkaniny stosuj następujące

  programy główne.

  • Bawełna

  Program ten służy do prania rzeczy bawełnianych

  (np. prześcieradeł, pościeli oraz poszewek na

  poduszki, ręczników, szlafroków, bielizny itp. ).

  Tkaniny zostaną poddane energicznemu praniu w

  długim cyklu prania.

  • Syntetyczne

  Program ten służy do prania odzieży z włókien

  sztucznych (koszule, bluzki, rzeczy z bawełny z

  domieszka włókien sztucznych, itp. ) Pierze łagodnie

  i w krótszych cyklach w porównaniu do programu

  Bawełna.

  Do prania firanek i tiulu służy program Synthetic 40˚C

  [Syntetyczne 40˚C] z praniem wstępnym i funkcją

  ochrony przed zagniataniem. Ponieważ ich siatkowa

  faktura powoduje obfite pienienie się, woale/

  tiule pierze się przy niewielkiej ilości detergentu w

  komorze prania głównego. Nie dodawaj detergentu

  do komory prania wstępnego.

  • Wełna

  Program ten służy do prania odzieży wełnianej.

  Dobierz odpowiednią temperaturę zgodnie

  ze wskazaniem na metkach odzieży. Używaj

  detergentów odpowiednich do prania tkanin

  wełnianych.

  Programy dodatkowe

  W przypadkach specjalnych do dyspozycji są

  programy dodatkowe.

  Programy dodatkowe mogą się różnić w

  zależności od modelu pralki.

  • Eko Bawełna

  Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane i lniane

  można prać w tym programie przy największej

  oszczędności energii i wody w porównaniu z

  innymi programami prania bawełny. Rzeczywista

  temperatura wody może być inna niż deklarowana

  temperatura cyklu prania. Na ostatnich etapach

  programu jego trwanie może ulec automatycznemu

  skróceniu, jeśli prana jest mniejsza ilość (np. połowa

  wsadu lub mniej). W takim przypadku dalszemu

  zmniejszeniu ulegnie ilość zużywanej energii i

  wody, dzięki czemu pranie będzie jeszcze bardziej

  oszczędne. Funkcję tę mają modele z wyświetlaczem

  pozostałego czasu prania.

  • BabyProtect (Niemowlęce)

  Program ten służy do prania ubranek dziecięcych

  oraz rzeczy noszonych przez osoby cierpiące na

  alergię. Dłuższy czas nagrzewania i dodatkowy krok

  płukania zapewniają zwiększenie poziomu higieny.

  • Pranie ręczne

  Program ten służy do prania odzieży wełnianej/

  delikatnej z metką "nie nadaje się do prania w

  pralce", dla której zaleca się pranie ręczne. Pierze

  bardzo łagodnie, aby nie uszkodzić odzieży.

  • Express dzienny

  Program ten służy do szybkiego prania lekko

  zabrudzonej odzieży bawełnianej.

  • Super express

  Program ten służy do szybkiego prania niewielkiej

  ilości lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej.

  • Pranie ciemnych kolorów

  Program ten stosuje się do prania rzeczy w ciemnych

  kolorach oraz rzeczy, których blaknięcia chce sie

  uniknąć. Pranie wykonuje się przy niewielu ruchach

  mechanicznych i niskich temperaturach. Do prania

  rzeczy w ciemnych kolorach zaleca się użycie

  detergentu w płynie lub szamponu do wełen.

  • Mix

  Program ten służy do prania odzieży bawełnianej i z

  włókien syntetycznych wraz z ich sortowaniem.

  • Koszula

  Program ten służy do prania razem koszul

  bawełnianych oraz z włókien sztucznych lub z

  domieszką włókien sztucznych.

  • Odświeżanie

  Program ten służy do usuwania nieprzyjemnego

  zapachu z rzeczy noszonych tylko raz i

  niezabrudzonych ani niezaplamionych.

  • Pranie Eco

  Program ten, łagodniejszy dla środowiska

  naturalnego i oszczędniej zużywające naturalne

  zasoby, służy do szybkiego i oszczędnego prania

  lekko zabrudzonych i niezaplamionych rzeczy

  bawełnianych (maks. 3, 5 kg.

  Zaleca się użycie detergentu piorącego w płynie

  lub żelu.

  • Czyszczenie bębna

  Program ten służy do regularnego (raz na 1-2

  miesiące) czyszczenia bębna i zapewnia wymaganą

  higienę. Program ten uruchamia się przy pustej

  pralce. Aby uzyskać lepsze rezultaty, do komory II

  na detergent nasyp środka do usuwania kamienia z

  pralek. Po zakończeniu programu zostaw drzwiczki

  uchylone, aby wysuszyć wnętrze pralki.

  Program ten nie służy do prania. Jest to

  program do konserwacji pralki.

  Nie uruchamiaj tego programu, jeśli pralka

  nie jest pusta. Jeśli jednak spróbujesz, pralka

  wykryje, że jest coś w jej wnętrzu, i wyłączy

  program.

  Programy specjalne

  Do szczególnych zastosowań do dyspozycji są

  następujące programy.

  • Płukanie

  Program ten stosuje się, gdy chce się oddzielnie

  płukać lub krochmalić pranie.

  • Wirowanie + Pompa

  Program ten służy do wykonania dodatkowego cyklu

  wirowania prania lub do odpompowania wody z

  pralki.

  Przed uruchomieniem tego programu wybrać żądaną

  prędkość wirowania i nacisnąć przycisk „Start/

  Pauza/Kasowanie". Pranie zostanie odwirowane z

  nastawioną prędkością i spuszczona odwirowana

  zeń woda.

  Jeśli chcesz tylko spuścić wodę bez odwirowania

  prania, wybierz program Pump+Spin, a następnie

  10

  PL

Przygotowanie do instalacji Beko Wmb 61041 Ptms

Bezpośredni link do pobrania Przygotowanie do instalacji Beko Wmb 61041 Ptms

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przygotowanie do instalacji Beko Wmb 61041 Ptms