Podręcznik operatora i części zamiennych 3m Dynapro 400

Podręcznik operatora i części zamiennych 3M Dynapro 400 jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy są zaangażowani w użytkowanie i konserwację tego sprzętu. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania, używania, konserwacji i naprawy tego modelu. Podręcznik operatora zawiera również szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących części zamiennych, dzięki czemu można łatwo i szybko dokonać wymiany części w celu utrzymania wydajności i bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik operatora i części zamiennych 3m Dynapro 400

1 Maszyna HoverPro 400 Model nr Numer seryjny i wyższe Form No Rev A Podręcznik operatora Wprowadzenie Ta maszyna jest przeznaczona do użytku przez profesjonalnych, najmowanych wykonawców oraz użytkowników domowych do koszenia trawy na stromych zboczach, obszarach wąskich i o pofałdowanej powierzchni oraz w pobliżu wody lub przy krawędziach bunkrów golfowych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie. Aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu odwiedź witrynę Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu. Rysunek 1 1. Tabliczka z numerem modelu i numerem seryjnym Model nr Numer seryjny g Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności. Rysunek 2 Symbol ostrzegawczy g The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Zarejestruj produkt pod adresem W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi. Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w Tłumaczenie oryginału (PL) Wydrukowano w Wielkiej Brytanii Wszelkie prawa zastrzeżone * * A

2 odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu. Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu. W przypadku modeli o określonej mocy silnika moc silnika brutto została ustalona laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z normą SAE J1349. Rzeczywista moc silnika w maszynie tej klasy może być znacznie niższa z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń. Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości. Bezpieczeństwo w czasie pracy Uruchamianie silnika... 11 Regulacja położenia dźwigni Zatrzymywanie silnika Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem After Operation Bezpieczeństwo po pracy Konserwacja Zalecany harmonogram konserwacji Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji Przygotowanie do konserwacji Konserwacja filtra powietrza Wymiana oleju silnikowego Serwisowanie świecy zapłonowej Wymiana linki tnącej Czyszczenie maszyny Przechowywanie Ogólne zasady bezpieczeństwa Przygotowanie maszyny do przechowywania Rozwiązywanie problemów Spis treści Wprowadzenie... 1 Bezpieczeństwo... 3 Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze... 4 Montaż Montaż uchwytu Uzupełnianie oleju w silniku... 6 Przegląd produktu... 7 Specyfikacje... 8 Osprzęt/akcesoria... 8 Działanie... 8 Before Operation... 8 Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy... 8 Uzupełnianie paliwa... 9 Sprawdzanie poziomu oleju w silniku... 9 Regulacja wysokości cięcia Before Operation

3 Bezpieczeństwo Następujący rozdział dotyczący bezpieczeństwa jest adaptacją norm ANSI B oraz EN 14910:2007+A1:2009. Ogólne zasady bezpieczeństwa Produkt ten może spowodować zranienie dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny. Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych. Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi. Przed przystąpieniem do serwisowania, uzupełniania paliwa czy usuwania przyczyny zatkania się zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają. Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. 3

4 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze W pobliżu miejsc potencjalnie niebezpiecznych znajdują się dobrze widoczne naklejki ostrzegawcze i instruktażowe. Wymieniaj wszelkie uszkodzone lub brakujące etykiety decal Używaj tylko paliwa, w którym objętościowa zawartość alkoholu nie przekracza poziomu 10%. 2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących paliwa, przeczytaj dokładnie Instrukcję obsługi. 3. Nie używaj paliwa, w którym objętościowa zawartość alkoholu przekracza poziom 10%. 1. Ryzyko zranienia/amputacji dłoni lub stóp, element tnący - Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych Przeczytaj Instrukcję obsługi. decal decal Ostrzeżenie Uzyskaj szkolenie dotyczące produktu; przeczytaj Instrukcję obsługi. Ryzyko skaleczenia/utraty kończyn, linka tnąca; przed rozpoczęciem pracy przy maszynie odłącz przewód od świecy żarowej; nie montuj metalowych części tnących. Ostrzeżenie stosuj ochronniki oczu i słuchu. 4. Ryzyko wyrzucania przedmiotów; osoby postronne powinny pozostawać w odległości przynajmniej 15 m od maszyny. 5. Ostrzeżenie nie dotykaj gorących powierzchni, nie zdejmuj osłon; zachowaj odległość od części ruchomych; nie zdejmuj osłon. 4

5 Montaż Informacja: Określ prawą i lewą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora decal Montaż uchwytu Nie są potrzebne żadne części Procedura 1. Wsuń dolny uchwyt do ramy (Rysunek 3). H Zatrzymanie silnika (wyłączenie) g decal Rysunek 3 g Hamulec nożny 4. Sworzeń mocujący 2. Zawleczka 5. Podkładka 3. Śruba 6. Nakrętka zabezpieczająca 2. Przymocuj każdą stronę sworzniem mocującym i zawleczką (Rysunek 3). Przymocuj hamulec nożny do prawej strony dolnego uchwytu za pomocą nakrętki M6 i śruby M6 oraz 2 podkładek (Rysunek 3). Przymocuj hamulec nożny do ramy za pomocą sworznia mocującego i szpilki (Rysunek 3). Połącz górny uchwyt z dolnym, mocując każdą ze stron za pomocą śruby w kształcie U, podkładki M6 i pokrętła (Rysunek 4). 5

6 Rysunek 5 g Rysunek 4 1. Górny uchwyt 4. Śruba w kształcie U 2. Pokrętło 5. Dolny uchwyt 3. Podkładka g Pełny 3. Niski 2. Wysoki 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju (Rysunek 6). 2 Uzupełnianie oleju w silniku Nie są potrzebne żadne części Procedura Ważne: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem. Specyfikacja oleju silnikowego Ilość oleju silnikowego Lepkość oleju Klasa serwisowa API 0, 59 litra Wielosezonowy olej mineralny o lepkości SAE 10W-30 SJ lub wyższa 1. Ustaw maszynę na równym podłożu. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 5). Rysunek 6 4. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki. g Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu. 7. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 5). Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolej oleju przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 5 do7 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy. Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego (Strona 16). 6

7 Ważne: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie. 8. Włóż wskaźnik poziomu, a następnie dokręć go mocno ręką. Przegląd produktu Ważne: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego (Strona 16). Rysunek 7 g Uchwyt 4. Pokrętło mocujące uchwyt sterujący 2. Czujnik obecności operatora 3. Skrzynka przełączników 5. Hamulec nożny Rysunek 8 g Świeca zapłonowa 7. Pokrętło odpowietrzające korka wlewu paliwa 2. Osłona wydechu 8. Korek wlewu paliwa 3. Wydech 9. Dźwignia ssania 4. Wskaźnik poziomu 10. Filtr powietrza 5. Osłona palców 11. Gaźnik 6. Uchwyt rozrusznika linkowego 7

8 Specyfikacje Model Szerokość cięcia Szerokość produktu cm 50 cm Osprzęt/akcesoria Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, dystrybutorem lub wejdź na stronę aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów. Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt. Działanie Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora. Before Operation Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy Ogólne zasady bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie. Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa. Sprawdź, czy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są odpowiednio zamocowane i działają prawidłowo. Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że śruba jednostki tnącej oraz linka i tarcza tnąca nie jest zużyta ani uszkodzona. Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać wyrzucone przez maszynę. Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomą tarczą powodując poważne obrażenia ciała. Bezpieczeństwo związane z paliwem Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne. Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie. Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało. Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier. 8

9 Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany. W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa. Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby. Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa. Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa. Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą. Uzupełnianie paliwa W celu uzyskania najlepszych wyników używaj wyłącznie czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2) Akceptowalne jest paliwo z oksygenatami, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE. Nie używaj mieszanin etanolu z benzyną, takich jak E15 lub E85, zawierających powyżej 10% objętościowych etanolu. Może to powodować problemy dotyczące osiągów i/lub uszkodzenia silnika, które mogą nie być objęte gwarancją. Nie używaj benzyny zawierającej metanol. Nie przechowuj zimą paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeśli do paliwa nie został dodany stabilizator. Nie dolewaj oleju do benzyny. Uzupełniaj zbiornik paliwa świeżą, zwykłą benzyną bezołowiową zakupioną na stacji renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 9). Ważne: Aby ograniczyć problemy z uruchamianiem, dodaj do świeżego paliwa środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający w ilości wskazanej przez producenta. Dodatkowe informacje zostały podane w instrukcji obsługi silnika. Korek wlewu paliwa Rysunek 9 g Sprawdzanie poziomu oleju w silniku 1. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 10). Rysunek Pełny 3. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 10). Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski (Rysunek 10), ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu niewielką ilość wielosezonowego oleju mineralnego o 9

10 lepkości SAE 10W-30 o klasie serwisowej SJ lub wyższej, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 5 do momentu, aż poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy. Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki (Rysunek 10), spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego (Strona 16). Ważne: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie. 6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju. Ważne: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Regulacja wysokości cięcia Rysunek Wysoki 3. Środkowy g OSTRZEŻENIE Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z jednostką koszącą, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Podczas pracy przy jednostce tnącej używaj rękawic. OSTROŻNIE Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika. Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Obróć przełącznik dopływu paliwa w położenie OFF (WYŁĄCZONY). Odłącz kabel od świecy zapłonowej. Przechyl maszynę na bok tak, aby wskaźnik poziomu był skierowany w dół. Nosząc rękawice ochronne zdemontuj linkę tnącą. Zamontuj linkę tnącą na pożądanej wysokości. Before Operation Bezpieczeństwo w czasie pracy Ogólne zasady bezpieczeństwa Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii. Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu. Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kontakt z tarczą lub linką grozi obrażeniami ciała. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora silnik powinien się on wyłączyć, a element tnący powinien się zatrzymać w ciągu 7 sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać 10

11 z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Nie zezwalaj osobom postronnym na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże odśnieżanego obszaru. Dopilnuj, aby znajdowały się pod opieką osoby dorosłej innej niż operator. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy. Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych. Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność. Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować utratę równowagi lub oparcia dla stóp. Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy. Jeśli silnik pracował, będzie on gorący i może spowodować poważne oparzenia. Zachowuj bezpieczną odległość od rozgrzanego silnika. Stosuj wyłącznie akcesoria i osprzęt zatwierdzony przez firmę Toro. Uruchamianie silnika 1. Otwórz odpowietrznik zbiornika paliwa, obracając jego pokrętło o około 2 lub 3 obroty w lewo. Obróć zawór paliwowy w położenie ON (WŁĄCZONY) (Rysunek 12). Zawór paliwowy Rysunek Przyciągnij dźwignię obecności operatora do uchwytu (Rysunek 13). Rysunek Uchwyt 2. Czujnik obecności operatora 4. Postaw stopę na jednostce tnącej i przechyl maszynę ku sobie (Rysunek 14). g g

12 Rysunek 14 g Pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego. Informacja: Nie zezwalaj, aby uchwyt rozrusznika uderzał z rozpędu o korpus silnika. Cofnij go ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń rozrusznika. Informacja: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 12

13 Regulacja położenia dźwigni Patrz Rysunek 15 odnośnie do innych położeń dźwigni. Rysunek 15 g Przechowywanie w pozycji zawieszonej/pozycja transportowa 4. Pozycja do przechowywania/transportowa 2. Dolna pozycja robocza 5. Pozycja serwisowa 3. Górna pozycja robocza Informacja: Patrz Przechowywanie (Strona 18) odnośnie do prawidłowej procedury przechowywania. Zatrzymywanie silnika Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub codziennie Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię obecności operatora (Rysunek 16). Ważne: Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora silnik powinien się zatrzymać, a linka tnąca powinna się zatrzymać w ciągu 7 sekund. Jeśli nie zatrzymają się prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Rysunek 16 g

14 Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem Ogólne wskazówki dotyczące koszenia Ważne: Używanie maszyny na pochyłościach o nachyleniu przekraczającym 25 spowoduje poważne uszkodzenie silnika na skutek braku smarowania. Nie używaj maszyny na terenie o nachyleniu przekraczającym 25. Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę. Unikaj uderzania litych obiektów linką tnącą. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem. Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona. Aby uzyskać najlepszą wydajność, nowe linki tnące zamontuj przez rozpoczęciem sezonu koszenia. W razie konieczności wymień linkę tnącą na linkę Toro. Upewnij się, że nowa linka tnąca ma taką samą długość jak nieskracana linka tnąca. Koszenie trawy Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od najwyższej wartości (30 mm) z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub późną jesienią, kiedy wzrost trawy jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokości cięcia (Strona 10). Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest zalecane. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika. Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach. Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu. Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod: Sprawdź jednostkę tnącą od spodu pod kątem zużytych lub uszkodzonych podzespołów (na przykład linki tnącej) i w razie potrzeby napraw lub wymień je. Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej. Zwiększ wysokość koszenia maszyny. Koś trawę częściej. Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem. Cięcie liści Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi. Jeżeli trawa jest zbyt gęsta, maszyna może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika. Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia. After Operation Bezpieczeństwo po pracy Ogólne zasady bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie. Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo. Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach. Bezpieczeństwo podczas transportu Zamocuj maszynę. Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej. 14

15 Konserwacja Zalecany harmonogram konserwacji Częstotliwość serwisowania Przed każdym użyciem lub codziennie Po każdym zastosowaniu Co 100 godzin Przed składowaniem Co rok Procedura konserwacji Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 7 sekund po zwolnieniu dźwigni obecności operatora. Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu. Wykonaj serwis świecy zapłonowej, w razie potrzeby wymień ją. Opróżnij zbiornik paliwa przed naprawami, zgodnie ze wskazówkami, oraz przed rozpoczęciem posezonowego przechowywania. Wyczyść układ chłodzenia, usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z żeberek chłodzących silnika i z rozrusznika. W warunkach dużych zanieczyszczeń lub obecności dużej ilości sieczki czyść układ częściej. Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej. Wymień olej silnikowy. Wymień linkę tnącą. Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy. Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne. Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania. Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa za pomocą lewara. Dla zagwarantowania optymalnej wydajności maszyny, stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Przygotowanie do konserwacji OSTRZEŻENIE Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń paliwo pompą ręczną; nie używaj lewara. Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 17). Ważne: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Przechylenie maszyny w innym kierunku może spowodować dostanie się oleju do rozrządu i konieczne będzie odczekanie co najmniej 30 minut na jego spłynięcie. 15

16 Rysunek Przewód świecy zapłonowej g Wyjmij filtr powietrza (Rysunek 18). Sprawdź filtr powietrza. A. Jeśli filtr powietrza jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymień go. B. Jeśli filtr powietrza jest zanieczyszczony, stuknij nim kilkukrotnie o twardą powierzchnię lub przedmuchaj sprężonym powietrzem o ciśnieniu poniżej 2, 07 bara przez bok filtra skierowany do silnika. Informacja: Nie usuwaj zanieczyszczeń z filtra szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń w włókna. Usuń wilgotną szmatką zanieczyszczenia z obudowy i pokrywy filtra powietrza. Nie zmiataj zanieczyszczeń do kanału powietrznego. Włóż wkład filtra do jego obudowy (Rysunek 18). Zamontuj pokrywę (Rysunek 18). Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy. Konserwacja filtra powietrza Okres pomiędzy przeglądami: Co rok 1. Wciśnij wypustki zatrzasku na górze pokrywy filtra powietrza (Rysunek 18). Wymiana oleju silnikowego Okres pomiędzy przeglądami: Co rok Informacja: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń. Specyfikacja oleju silnikowego Ilość oleju silnikowego Lepkość oleju 0, 59 litra Wielosezonowy olej mineralny o lepkości SAE 10W-30 Klasa serwisowa API SJ lub wyższa 1. Upewnij się, że w zbiorniku paliwa jest mało paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekało po przechyleniu silnika na bok. Patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku (Strona 9). Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 19). Rysunek 18 g Filtr 2. Klapki zatrzasku 2. Otwórz pokrywę (Rysunek 18). 16

17 Rysunek Pełny 3. Wysoki g Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju. 9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu. 10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 19). Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom. Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku. 11. 12. Przekaż zużyty olej do recyklingu. Serwisowanie świecy zapłonowej Okres pomiędzy przeglądami: Co 100 godzin Używaj świecy zapłonowej Champion RN9YC lub odpowiednika. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra. Ważne: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik. Ustaw przerwę na świecy na 0, 76 mm w sposób widoczny na Rysunek 20. Rysunek Izolator elektrody środkowej 2. Elektroda boczna 3. Przerwa (nie w skali) 6. Wkręć świecę zapłonową. Dokręć świecę momentem 20 N m. Podłącz kabel do świecy zapłonowej. Wymiana linki tnącej Okres pomiędzy przeglądami: Co rok g Obróć zawór paliwa w położenie OFF (ZAMKNIĘTE) i zamknij pokrętło odpowietrzające. Przekręć maszynę na bok tak, aby wskaźnik poziomu był skierowany w dół. Umieść jeden odcinek nylonowej linki tnącej w żądanej pozycji odpowiadającej wysokości koszenia. Sprawdź, czy drugi odcinek linki o 17

18 takiej samej długości jest umieszczony w pozycji odpowiedniej wysokości cięcia na przeciwnej stronie tarczy tnącej. Informacja: Jeśli używasz zapasowej rolki, utnij linkę na długość 20 cm. Czyszczenie maszyny Okres pomiędzy przeglądami: Po każdym zastosowaniu OSTRZEŻENIE Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy. Noś osłonę oczu. Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem). Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza usuń trawę i zanieczyszczenia z osłony wydechu, górnej osłony silnika i otaczających obszarów jednostki tnącej. Przechowywanie Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu. Ogólne zasady bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie. Przygotowanie maszyny do przechowywania OSTRZEŻENIE Opary paliwa mogą eksplodować. Nie przechowuj paliwa dłużej niż przez 30 dni. Nie przechowuj maszyny w zamkniętym pomieszczeniu w pobliżu otwartego płomienia. Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, aż silnik ostygnie. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie. Uruchom silnik i poczekaj, aż sam się wyłączy. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić. Jeśli przechowujesz maszynę w pozycji zawieszonej na ścianie, obróć zawór paliwa do położenia zamknięcia i zamknij pokrętło odpowietrzające korka wlewu paliwa. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie 18

19 jego korozji podczas przechowywania poza sezonem. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N m. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty. 19

20 Rozwiązywanie problemów Problem Możliwa przyczyna Usuwanie usterek Silnik nie uruchamia się. Silnik uruchamia się z trudem lub traci moc. Silnik pracuje nierównomiernie. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej. Zatkany otwór odpowietrznika w korku zbiornika paliwa. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa. Zbiornik paliwa jest pusty lub układ paliwowy zawiera zwietrzałe paliwo. Otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa jest niedrożny. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzałe paliwo. Oczyść otwór odpowietrznika korka paliwa lub wymień korek paliwa. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta. Opróżnij i/lub napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Wyczyść otwór odpowietrzający korka wlewu paliwa lub wymień korek wlewu. Oczyść i/lub wymień wkład filtra powietrza. Wyczyść spód obudowy maszyny. Sprawdź olej silnikowy. Wymień olej, jeśli jest zanieczyszczony; dodaj lub spuść olej, aby dostosować poziom oleju do oznaczenia Full na wskaźniku poziomu. Opróżnij i napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem. Maszyna lub silnik nadmiernie drga. Śruby mocujące silnika są poluzowane 2. Dokręć śruby mocujące silnika 3. Śruba tarczy tnącej jest poluzowana. Dokręć śrubę tarczy tnącej. Wzór koszenia jest nierówny. Poruszasz się powtarzalnie po tym samym wzorze. Zmień wzór koszenia. 20

21 Notatki:

22 Jak Toro wykorzystuje dane osobowe użytkownika Polityka ochrony prywatności EOG i Wielka Brytania Firma Toro ( Toro) szanuje prywatność użytkownika. Przy nabyciu produktów możemy zbierać pewne dane osobowe użytkownika, bezpośrednio od niego lub od lokalnego podmiotu lub dealera Toro. Toro wykorzystuje te informacje w celu zrealizowania zobowiązań umownych, np. zarejestrowania gwarancji, realizacji zgłoszenia gwarancyjnego lub kontaktu z użytkownikiem w przypadku akcji serwisowej produktów oraz w uzasadnionych celach biznesowych, np. do badania poziomu zadowolenia klientów, poprawy naszych produktów lub przekazywania informacji o produkcie, którymi użytkownik może być zainteresowany. Firma Toro może udostępniać te dane swoim oddziałom, sprzedawcom i innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Możemy również ujawniać dane osobowe, jeżeli wymagają tego przepisy lub w związku ze sprzedażą, nabyciem lub połączeniem podmiotów. Nigdy nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej innej firmie w celach marketingowych. Przechowywanie danych osobowych użytkownika Firma Toro przechowuje dane osobowe użytkownika dopóki mają znaczenie dla powyższych celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowe informacje o obowiązujących okresach przechowywania można uzyskać pod adresem legal@toro. com. Zobowiązanie bezpieczeństwa firmy Toro Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, którego przepisy o ochronie danych mogą być mniej surowe niż przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. W przypadku przekazania informacji użytkownika poza jego kraj zamieszania podejmiemy prawnie wymagane kroki, aby zapewnić odpowiednią ochronę informacji użytkownika oraz dopilnować ich bezpiecznego przetwarzania. Dostęp i poprawianie Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem legal@toro. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi przez firmę Toro prosimy o bezpośrednie zgłaszanie ich do nas. Zwracamy uwagę na fakt, że mieszkańcy Unii Europejskiej mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rev C

23 Ostrzeżenie na podstawie kalifornijskiej ustawy 65 Czym jest to ostrzeżenie? Na sprzedawanym produkcie może znaleźć się etykieta ostrzegawcza taka jak poniżej: OSTRZEŻENIE: Działanie rakotwórcze i szkodliwe na rozrodczość Czym jest ustawa 65? Ustawa 65 obowiązuje każde przedsiębiorstwo działające w Kalifornii, sprzedające produkty w Kalifornii lub wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane w lub wwożone do Kalifornii. Nakazuje ona gubernatorowi stanu Kalifornia prowadzenie i publikowanie listy substancji chemicznych, co do których wiadomo, że powodują nowotwory, uszkodzenia płodu i/lub mają inny szkodliwy wpływ na rozrodczość. Corocznie aktualizowana lista zawiera setki substancji chemicznych występujących w wielu codziennych produktach. Celem ustawy 65 jest publiczne informowanie o narażeniu na te substancje chemiczne. Ustawa 65 nie zakazuje sprzedaży produktów zawierających te substancje chemiczne, jednakże wymaga umieszczania ostrzeżeń na produktach, ich opakowaniach lub w materiałach drukowanych dołączonych do produktów. Ponadto ostrzeżenie z ustawy 65 nie oznacza, że produkt narusza jakiekolwiek normy lub wymagania bezpieczeństwa. W rzeczywistości rząd stanu Kalifornia wyjaśnił, że ostrzeżenie z ustawy 65 nie jest równoznaczne z decyzją regulacyjną, jakoby produkt był bezpieczny lub niebezpieczny. Wiele z tych substancji chemicznych jest używanych w codziennych produktach od wielu lat bez udokumentowanych przypadków szkodliwego działania. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: Ostrzeżenie z ustawy 65 oznacza, że przedsiębiorstwo albo (1) oceniło narażenie i stwierdziło, że przekracza ono poziom bez znacznego ryzyka; albo (2) postanowiło umieścić ostrzeżenie w oparciu o fakt występowania substancji chemicznej wymienionej na liście bez podejmowania oceny narażenia. Czy ta ustawa obowiązuje wszędzie? Ostrzeżenia z ustawy 65 są wymagane jedynie według prawa stanu Kalifornia. Ostrzeżenia te występują w całej Kalifornii w wielu miejscach, w tym między innymi w restauracjach, sklepach spożywczych, hotelach, szkołach i szpitalach oraz na wielu produktach. Ponadto niektórzy sprzedawcy internetowi i korespondencyjni umieszczają ostrzeżenia z ustawy 65 na swoich stronach lub w swoich katalogach. Jak wypadają kalifornijskie ostrzeżenia w porównaniu z progami federalnymi? Normy ustawy 65 są często bardziej rygorystyczne od norm federalnych i międzynarodowych. Istnieją substancje, dla których ostrzeżenie z ustawy 65 jest wymagane przy poziomach znacznie niższych niż progi działań federalnych. Na przykład norma dla ostrzeżenia z ustawy 65 dla ołowiu wynosi 0, 5 μg/dzień, znacznie poniżej norm federalnych i międzynarodowych. Dlaczego ostrzeżenie nie znajduje się na wszystkich podobnych produktach? Oznakowanie zgodne z ustawą 65 jest wymagane dla produktów sprzedawanych w Kalifornii, podczas gdy taki wymóg nie obowiązuje dla produktów sprzedawanych gdzie indziej. Przedsiębiorstwo pozwane w związku z ustawą 65, przy zawieraniu ugody, może zostać zobowiązane do umieszczania ostrzeżeń z ustawy 65 na swoich produktach, ale taki wymóg może nie występować wobec innych przedsiębiorstw wytwarzających podobne produkty. Egzekwowanie ustawy 65 jest niekonsekwentne. Przedsiębiorstwa mogą zdecydować o nieumieszczaniu ostrzeżeń, ponieważ stwierdzą, że ustawa 65 nie nakłada na nie takiego obowiązku; brak ostrzeżeń na produkcie nie oznacza, że nie zawiera ona substancji chemicznych wymienionych na liście na podobnym poziomie. Dlaczego firma Toro umieszcza ostrzeżenie? Firma Toro postanowiła dostarczać konsumentom jak najwięcej informacji, aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące produktów, które kupują i których używają. W niektórych przypadkach Toro zamieszcza ostrzeżenia w oparciu o fakt występowania co najmniej jednej substancji chemicznej wymienionej na liście bez dokonywania oceny poziomu narażenia, ponieważ nie dla wszystkich substancji chemicznych podano wymagania co do wartości granicznych narażenia. Chociaż narażenie przy produktach firmy Toro może być pomijalne lub mieścić się w zakresie brak znacznego ryzyka, z ostrożności firma Toro postanowiła zamieścić ostrzeżenia z ustawy 65. Ponadto gdyby firma Toro nie umieściła tych ostrzeżeń, mogłaby zostać pozwana przez Stan Kalifornii lub podmioty prywatne dążące do egzekwowania ustawy 65 i byłaby narażona na znaczne kary. Rev A

24 Kompleksowa gwarancja Toro Ograniczona gwarancja Warunki i produkty objęte gwarancją The Toro Company i jej firma zależna, Toro Warranty Company, na mocy zawartego porozumienia wspólnie gwarantują, że Twój produkt komercyjny Toro ( Produkt) będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres dwóch lat lub 1500 godzin użytkowania, zależnie od tego, który z nich minie wcześniej. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich produktów z wyjątkiem aeratorów (patrz osobne klauzule gwarancyjne na te produkty). Jeżeli spełnione są warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas naprawiony bezpłatnie (dotyczy to także diagnostyki, robocizny, części i transportu). Gwarancja rozpoczyna się w dniu dostawy Produktu do pierwszego nabywcy detalicznego. * Dotyczy Produktów wyposażonych w licznik godzin. Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego Użytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie dystrybutora lub sprzedawcy produktów komercyjnych, u którego zakupił Produkt, o istnieniu warunków spełniających wymagania gwarancyjne. Jeśli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy albo masz pytania dotyczące praw lub obowiązków gwarancyjnych, możesz skontaktować się z nami: Commercial Products Service Department Toro Warranty Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN commercial. warranty@toro. com Obowiązki właściciela Jako właściciel Produktu jesteś odpowiedzialny za przeprowadzanie wymaganych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych opisanych w Instrukcji obsługi. Niewykonywanie wymaganych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych może być podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych. Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, które wystąpią w okresie gwarancyjnym, są wadami materiałowymi lub wykonania. Niniejsza wyrażona gwarancja nie obejmuje: Uszkodzeń Produktu wynikających z korzystania z nieoryginalnych części zamiennych Toro, instalacji i korzystania z dodatkowego wyposażenia oraz zmodyfikowanych akcesoriów i produktów marek innych niż Toro. Na te elementy producent może udzielić osobnej gwarancji. Uszkodzeń Produktu wynikających z niewykonywania zalecanych czynności konserwacyjnych i/lub regulacyjnych. Brak odpowiedniej konserwacji produktu Toro zgodnie z zalecanymi czynnościami konserwacyjnymi wymienionymi w Instrukcji obsługi może spowodować odrzucenie roszczeń gwarancyjnych. Uszkodzeń Produktu wynikających z użytkowania produktu w sposób agresywny, niedbały lub lekkomyślny. Części podlegających zużyciu w następstwie używania, chyba że okażą się wadliwe. Do przykładowych części eksploatacyjnych i zużywających się w trakcie normalnego użytkowania Produktu należą m. in. klocki i okładziny hamulcowe, okładziny sprzęgła, ostrza, bębny, przeciwnoże, zęby, kółka samonastawne, opony, filtry, paski oraz niektóre części spryskiwacza, takie jak membrany, dysze, zawory zwrotne itd. Uszkodzeń powstałych w wyniku wpływów zewnętrznych. Do elementów uznawanych za będące poza wpływami zewnętrznymi należą m. pogoda, praktyki przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie niedozwolonych środków chłodzących, smarów, dodatków, nawozów, wody, substancji chemicznych itp. Normalnego hałasu, wibracji, zużycia i pogorszenia działania. Normalne zużycie obejmuje m. uszkodzenia foteli w wyniku zużycia lub przetarcia, zużycie powierzchni malowanych, rysy na naklejkach i szybach itp. Części Części zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji są objęte gwarancją przez okres do planowego czasu wymiany dla danej części. Części wymienione w ramach niniejszej gwarancji są objęte okresem gwarancyjnym oryginalnego produktu i stają się własnością Toro. Ostateczna decyzja, czy dana część lub podzespół zostanie naprawiony czy wymieniony, podejmowana jest przez firmę Toro. Do napraw gwarancyjnych firma Toro może używać regenerowanych części. Uwaga dotycząca gwarancji na akumulatory z możliwością głębokiego rozładowania: Akumulatory z możliwością głębokiego rozładowania mają określoną ogólną liczbę kilowatogodzin, które mogą dostarczyć w okresie ich eksploatacji. Metody użytkowania, ładowania i konserwacji mogą wydłużyć lub skrócić całkowity okres eksploatacji akumulatora. Jako że akumulatory w tym produkcie zużywają się, ilość pracy użytecznej pomiędzy ładowaniami będzie powoli zmniejszać się, aż akumulator całkowicie się zużyje. Wymiana akumulatorów zużytych w trakcie normalnej eksploatacji jest obowiązkiem właściciela produktu. W czasie normalnego okresu gwarancyjnego na produkt potrzebna może być wymiana akumulatora na koszt właściciela. Konserwacja na koszt właściciela Regulacje silnika, czyszczenie i polerowanie układu smarującego, wymiana filtrów i elementów nie objętych gwarancją, wymiana płynu chłodzącego oraz zalecane konserwacje to tylko niektóre z normalnych czynności serwisowych produktów Toro, które są na koszt właściciela. Warunki ogólne Urządzenia objęte niniejszą gwarancją mogą być naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców produktów Toro. Firmy The Toro Company i Toro Warranty Company nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody związane z użytkowaniem produktów Toro objętych tą gwarancją, w tym za jakiekolwiek koszty czy wydatki związane z zapewnieniem maszyn lub usług zastępczych w uzasadnionych okresach występowania usterek lub nieużywania w oczekiwaniu na naprawę w ramach gwarancji. Oprócz gwarancji emisji zanieczyszczeń, o których mowa poniżej, w stosownych przypadkach nie ma innych wyraźnych gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące wartości handlowej i przydatności do określonych zastosowań są ograniczone do okresu objętego niniejszą gwarancją. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie szkód przypadkowych lub wynikowych lub ograniczeń dotyczących okresu trwania domniemanych gwarancji, więc powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja udziela określonych praw, a w zależności od kraju właścicielowi mogą przysługiwać także inne prawa. Wszystkie kraje oprócz USA i Kanady Klienci powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą produktów Toro w celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju, prowincji lub stanie. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie jesteś zadowolony z obsługi świadczonej przez dystrybutora lub masz trudności z uzyskaniem informacji o warunkach gwarancyjnych, skontaktuj się z importerem produktów Toro. Jeśli zawiodą wszystkie inne sposoby uzyskania takich informacji, skontaktuj się z Toro Warranty Company Rev A

Kupuj lista części zamiennych na traktorpool. pl w najlepszych cenach od profesjonalnych dealerów maszyn i prywatnych sprzedawców. Atrakcyjne oferty na lista części zamiennych w Twojej okolicy!

Darmowa aplikacja na Twój telefon

Podręcznik operatora i części zamiennych 3m Dynapro 400

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik operatora i części zamiennych 3m Dynapro 400

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik operatora i części zamiennych 3m Dynapro 400