Podręcznik instalacji i aktywacji Aeg Favorit 667

Instalacja i aktywacja Aeg Favorit 667 jest bardzo łatwa dzięki wygodnemu podręcznikowi instalacji. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z instrukcją, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie. Podręcznik instalacji Aeg Favorit 667 zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, w tym szczegółowe instrukcje krok po kroku. Po zainstalowaniu urządzenia, należy je aktywować za pomocą kodu podanego w podręczniku. Aktywacja zapewni, że urządzenie jest w pełni działające w odpowiedni sposób. Po aktywacji urządzenie będzie gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i aktywacji Aeg Favorit 667

Szkolenie w tej kwestii trzeba poprowadzić samemu, to znaczy:Zadawać konkretne pytania i pokazać, ze nie jesteś gościem z ulicy.Ja jak bylem na szkoleniu, to już od ponad roku zakładałem te centralki, to wiedziałem o co pytać i jakie kwestie poruszać. Nie wiem jak reszta uczestników, ale ja z tego trochę wyniosłem.Praktycznie to wyglądało jak rozmowa z prowadzącym.No i zależy kto prowadził, bo jest tylko jeden człowiek z GE, który tak naprawdę potrafi powiedzieć coś o tej centrali.Co do instrukcji, to taka prawdziwa jest dostępna tylko dla wybranych i nie dodają jej do centrali, a nawet ciężko ja znaleźć na stronie producenta.Z nią można coś dopiero zdziałać.

CS-575 / CS-175EE
Podręcznik instalacji i
programowania systemu
CSX75 z manipulatorami
LCD/LED
Wersja: 3. 3c 2003

by MB

Deklaracja 98/482/EC
(dotyczy produktów ze znakiem CE)

Urządzenie to zostało zatwierdzone zgodnie z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pojedynczego
podłączenia do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) we wszystkich państwach europejskich.
Ze względu na różnice pomiędzy sieciami PSTN w poszczególnych krajach, zatwierdzenie nie stanowi
jednak, samo z siebie, o bezwarunkowej gwarancji prawidłowego działania w przypadku każdego gniazda
końcowego sieci PSTN.
W wypadku wystąpienia problemów należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

www. aritech. com / www. aritechpolska. com. pl
Aritech jest znakiem towarowym firmy INTERLOGIX.
COPYRIGHT? 2001
? SLC Technologies BV. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadana część niniejszej publikacji nie może być powielana,
ani rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających
i innych bez pisemnej zgodny firmy SLC Technologies BV. SLC Technologies BV zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

SPIS TREŚCI
CS-575 / CS-175EE- wprowadzenie................................................................................................ 5
Kody domyślne.............................................................................................................................................. 6
Domyślne kody krajów................................................................................................................................... 6
Instalacja - wskazówki................................................................................................................................... 7
Elementy niezbędne do zainstalowania systemu............................................................................... 7
Podłączanie systemu.......................................................................................................................... 7
Podstawowa procedura instalacyjna................................................................................................... 8
Instalacja centrali alarmowej...................................................................................................................... 10
Montaż urządzenia........................................................................................................................... 10

schemat połączeń centrali CS-575............................................................................................... 12
Wejścia i wyjścia centrali.................................................................................................................. 13

Schemat połączeń centrali CS175EE........................................................................................... 14
Manipulator LED - LCD............................................................................................................................. 16
Instalowanie manipulatora............................................................................................................... 17
Linie dozorowe........................................................................................................................................... 20
Wstęp............................................................................................................................................... 20
Podłączenia linii jako dualnych........................................................................................................ 20
Podłączenie linii jako standardowej (pojedynczy rezystor końca linii EOL)..................................... 20
Podłączanie sygnalizatorów....................................................................................................................... 21
Podłączanie sygnalizatora z rezystorami końca linii (EOL)............................................................. 21
Podłączanie czujek pożaru......................................................................................................................... 24
4-przewodowa czujka pożaru........................................................................................................... 24
2-przewodowa czujka pożaru (tylko CS 575)................................................................................... 24

Podłączanie wyjść......................................................................................................................... 25
Podłączanie wyjść............................................................................................................................ 25

Programowanie systemu.............................................................................................................. 26
Zapisywanie modułów i manipulatorów w pamięci systemu............................................................ 26
Programowanie manipulatorów LCD............................................................................................... 26
Programowanie manipulatorów LED............................................................................................... 32
Ustawianie opcji systemu................................................................................................................. 35
Funkcje czasowe.............................................................................................................................. 36
Testowanie czujników...................................................................................................................... 36

Programowanie modułów i lokacji............................................................................................... 37
Elementy systemu............................................................................................................................ 37
Programowanie danych................................................................................................................... 37

Programowanie centrali................................................................................................................ 39
Programowanie domyślne................................................................................................................ 39
Przejście do trybu programowania................................................................................................... 39
Wybieranie programowanego modułu............................................................................................. 39
Przywracanie ustawień fabrycznych centrali................................................................................... 39
Definiowanie kodu kraju................................................................................................................... 40
Programowanie za pomocą manipulatora LED............................................................................... 40
Zamykanie lokacji............................................................................................................................. 40
Wychodzenie z trybu programowania.............................................................................................. 40
Programowanie za pomocą manipulatora LCD............................................................................... 41
Programowanie lokacji..................................................................................................................... 41
Zamykanie lokacji............................................................................................................................. 41
Wychodzenie z trybu programowania.............................................................................................. 41

Programowanie za pomocą komputera....................................................................................... 42
Programowanie przy użyciu oprogramowania UDX służącego do przesyłania / pobierania danych.
......................................................................................................................................................... 42
Podłączanie przewodu RS232......................................................................................................... 42
Programowanie................................................................................................................................ 42

Podręcznik instalacji i programowania CS-575 / CS-175EE

3

Programowanie lokacji centrali.................................................................................................... 43
Korzystanie z systemu podzielonego na obszary...................................................................... 63
Funkcje diod LED w trybie,, Manipulator nadrzędny"....................................................................... 63
Komunikaty wyświetlane na ekranie LCD w trybie pracy,, Manipulator nadrzędny"........................ 63
Praca z poszczególnymi obszarami w trybie,, Manipulator nadrzędny"........................................... 64
Wyłączanie alarmów w trybie,, Manipulator nadrzędny"................................................................... 65

Moduł linii radiowych - RX8I4-16I4.............................................................................................. 66
Ustawianie przełączników typu DIP................................................................................................. 66
Stany wskaźników modułu............................................................................................................... 67
Podłączanie modułu RX8I4-16I4...................................................................................................... 67
Dane techniczne modułu.................................................................................................................. 67
Programowanie modułu RX8I4-16I4................................................................................................ 68
Wskazówki dotyczące programowania............................................................................................ 68
Usuwanie nadajników...................................................................................................................... 69
Testowanie nadajników bezprzewodowych..................................................................................... 69
Określanie ustawień nadajnika........................................................................................................ 69
Przejście do trybu programowania................................................................................................... 70

Moduł ekspandera linii wejściowych CS-216.............................................................................. 72
Ustawianie przełączników typu DIP................................................................................................. 72
Okablowanie urządzenia CS-216..................................................................................................... 73
Dane techniczne.............................................................................................................................. 74
Programowanie modułu CS-216...................................................................................................... 74
Programowanie linii i obszarów........................................................................................................ 74

Moduł ekspandera wyjść CS-507................................................................................................. 75
Ustawianie przełączników typu DIP................................................................................................. 76
Okablowanie urządzenia CS-507..................................................................................................... 76
Dane techniczne.............................................................................................................................. 77
Programowanie modułu CS-507...................................................................................................... 77
Programowanie konfiguracji wyjść i obszarów................................................................................. 77

Moduł automatyki domu (audio) CS 534...................................................................................... 82
Definicje funkcji................................................................................................................................ 82
Okablowanie urządzenia CS-534..................................................................................................... 83
Dane techniczne.............................................................................................................................. 84
Zajmowanie linii lub oddzwanianie................................................................................................... 84
Grupy funkcji zdalnego dostępu....................................................................................................... 85
Sygnały............................................................................................................................................. 86
Programowanie modułu CS-534...................................................................................................... 86

Interfejs RS 232 CS-586................................................................................................................. 90
Okablowanie urządzenia CS-586..................................................................................................... 90
Dane techniczne.............................................................................................................................. 90

Dodatek 1 Tabela kodów dla protokołów Contact ID i SIA........................................................ 91
Dodatek 2 Tabela kodów zdarzeń z linii dla protokołów Contact ID i SIA................................ 92
Dodatek 3 Przegląd adresów modułów....................................................................................... 93
Słownik pojęć................................................................................................................................. 94
Dane techniczne........................................................................................................................... 100
Indeks............................................................................................................................................ 101
Główne funkcje systemowe........................................................................................................ 102

4

CS-575 / CS-175EE- WPROWADZENIE
Rodzina produktów CS-575 / CS-175EE stanowi nowe podejście do budowy systemów
bezpieczeństwa. Są to urządzenia wielofunkcyjne, wytrzymałe, niezawodne i przyjazne
dla użytkownika.
Modułowa budowa systemu umożliwia łatwy montaż urządzeń w obudowie (metalowej
lub plastikowej), co pozwala na szerokie wykorzystanie nowej linii adresowalnych
modułów radiowych.
Obecnie dostępne są dwie wersje centrali: CS-575 i CS-175EE.
Wersja CS-575:
o możliwość zdefiniowania maksymalnie 99 użytkowników
o 8 linii na płycie centrali, maksymalnie 48 linii (radiowych lub konwencjonalnych przewodowych);
o 4 wyjścia programowalne na płycie: 2 wyjścia przekaźnikowe (NC/NO), 2 wyjścia
typu OC (otwarty kolektor)
o 2 oddzielne wyjścia (monitorowane) zewnętrznego i wewnętrznego sygnalizatora na
płycie, sterowane napięciowo (12V/DC) lub
z wewnętrznego generatora
akustycznego;
o 4 obszary
o możliwość obsługi podstawowych funkcji związanych z ochroną pożarową, kontrolą
dostępu oraz sterowania za pomocą programowalnych wyjść.
o obsługiwane formaty transmisji: Franklin 4/2, Contact ID, SIA, 200 baund FSK,
Dźwięk syreny i inne.
o możliwość współpracy z 32 adresowalnymi modułami (rozszerzenia sprzętowe)
o Dynamiczny test akumulatora
o Obsługa do 32 manipulatorów LED/LCD (8 manipulatorów na obszar)
o Monitorowane linii telefonicznej (napięciowe i prądowe)
o Możliwość współpracy z komputerem zdalnie lub bezpośrednio (złącze RS 232
wbudowane na płycie centrali)
Wersja CS-175EE
o Możliwość zdefiniowania maksymalnie 40 użytkowników
o 6 linii na płycie centrali, maksymalnie 16 linii radiowych lub 6 konwencjonalnych
(przewodowych). Uwaga: centrala CS-175EE nie obsługuje modułu wejść CS 216.
o 3 wyjścia programowalne na płycie typu OC (otwarty kolektor)
o 1 wyjście (monitorowane) zewnętrznego sygnalizatora na płycie, sterowane
napięciowo lub z wewnętrznego generatora akustycznego;
o 2 obszary
o możliwość współpracy z 3 adresowalnymi modułami (rozszerzenia sprzętowe)
o Obsługa do 16 manipulatorów LED/LCD (8 manipulatorów na obszar)
o Możliwość współpracy z komputerem (zdalnie lub bezpośrednio za pomocą interfejsu
CS-586)
Adresowalne moduły rozszerzeń:
o CS-534: Moduł automatyki domu (weryfikacja audio, sterowanie systemem
alarmowym za pomocą telefonu, X10);
o CS-3510: Głośnik i mikrofon w obudowie plastikowej do CS534;
o CS-216: moduł ekspandera 16 wejść przewodowych;
o CS-507: moduł ekspandera 7 wyjść (2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 5 wyjść OC);
o RX8I4, RX16I4: moduł odbiornika radiowego do urządzeń bezprzewodowych,
pracujących w paśmie 433 MHz.

5

KODY DOMYŚLNE
Domyślny kod
instalatora

dla kodu czterocyfrowego

główny użytkownika

dla kodu sześciocyfrowego

Liczba cyfr kodu (4 lub 6) jest
określona w lokacji 53.
Kod ten można zmienić w
lokacji 54.
Użytkownik powinien zmienić kod.
lokacji 30.

Kod dostępu U/D

DOMYŚLNE KODY KRAJÓW
Kod kraju
(lokacja 0)

Kraj

Domyślny kod główny
użytkownika

Kraje bałtyckie

03

1122

1278

Francja

02

1122(56)

1278(00)

Belgia

11

Czechy

20

Dania

07

Węgry

22

Holandia

01

Irlandia

12

Włochy

10

7777(77)

8522(22)

Norwegia

05

Polska

18

Portugalia

21

Słowacja

24

Hiszpania

09

Szwecja

06

Wielka Brytania

Dodatkowe cyfry umieszczone w nawiasach odnoszą się do trybu pracy centrali z
kodami sześciocyfrowymi

6

INSTALACJA - WSKAZÓWKI
Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalowania
i programowania central z serii CSx75 za pomocą manipulatora LCD/LED. System
można także zaprogramować z poziomu komputera wykorzystując program komputerowy
UDX, działający w środowisku MS Windows.

Elementy niezbędne do zainstalowania systemu
Podstawowe
o

Płyta centrali CS X75 z zasilaczem i
manipulatorem (patrz uwaga poniżej).

cztero- lub sześciożyłowy przewód

Akumulator do podtrzymania zasilania
(zalecany akumulator 12V/7, 2 Ah)

śruby, zaślepki ścienne i zaciski do
mocowania kabli

Opcjonalne

Stacja klucza

Komputer z zainstalowanym
systemem operacyjnym MS Windows

multimetr

manipulator z długim przewodem

dodatkowe sprzętowe i radiowe
moduły wejść i wyjść

moduł automatyki domu (audio)

czujniki przewidziane w systemie
sygnalizator akustyczno-optyczny
śrubokręty, szczypce do obróbki kabli
i narzędzia do zdejmowania izolacji z
przewodów

złącze RS232 (w zależności od wersji
centrali)

moduł głosowy

dodatkowe manipulatory LED lub LCD

Centrala CS-175EE wymaga podłączenia przynajmniej jednego manipulatora na stałe.
Centrala CS-575 nie wymaga na stałe podłączonego manipulatora(ów). Po zakończeniu
programowania można manipulator odłączyć lub też wykonać cały cykl programowania z
poziomu komputera wykorzystując dedykowane oprogramowanie.

Podłączanie systemu
Dołączenie centrali do sieci energetycznej lub telefonicznej powinno być wykonane przez
wykwalifikowaną, posiadającą wymagane uprawnienia.
UWAGA: Należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe przed otwarciem pokrywy
centrali
Centrale CSx75 zostały zaprojektowane, wykonane i sprawdzone, tak aby spełniały
obowiązujące normy dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych oraz odporności
na nie.
Podczas instalacji systemu CSx75 należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące w
Polsce normy i wymagania, dotyczące instalacji SSWiN.
1.

Należy sprawdzić, czy system alarmowy jest prawidłowo uziemiony.

Prawidłowe uziemienie jest podstawowym warunkiem odporności systemu na zakłócenia!

7

2.

Należy zachować właściwą odległość między przewodami obwodów niskiego
napięcia i przewodami zasilającymi. Każdy rodzaj przewodów powinien wchodzić do
obudowy centrali przez oddzielny otwór w obudowie.

3.

Należy unikać zwijania przewodów wewnątrz centrali i umieszczania ich w taki
sposób, że będą one leżeć na płytce drukowanej lub pod nią. Zaleca się używanie
mocowań przewodów. Zapewnia to utrzymanie porządku wewnątrz obudowy.

4.

Nie należy umieszczać przekaźników obwodów zasilających ani głównego
wyłącznika sieciowego wewnątrz obudowy centrali - może to być powodem
zakłóceń. Każdy zewnętrzny obwód elektryczny podłączany do przekaźników
znajdujących się na płycie lub sterowanych przez wyjścia centrali, musi być
odizolowany od zasilania systemu.
o
Cewkę przekaźnika należy zabezpieczyć diodą przeciwzakłóceniową (np. typu
1N4001).

5.

Należy używać przekaźników, w których zestyki są dobrze odizolowane od
cewki.

Wartość znamionowa napięcia stałego dla prądu przekaźników podłączonych do
wyjść systemu alarmowego typu OC (otwarty kolektor) powinna wynosić 12 V
przy rezystancji cewki co najmniej 400 Ohm.

Przewód magistrali systemowej służy do łączenia centrali z manipulatorami /
modułami rozszerzeń.

Przewody magistrali systemowej (łączące moduły i manipulatory z centralą) powinny być
prowadzone ze szczególną rozwagą. NIGDY nie należy rozdzielać poszczególnych żył
magistrali i prowadzić ich w osobnych przewodach. Nie należy ich układać równolegle z
przewodami telefonicznymi, energetycznymi, sieci komputerowych oraz przewodami
sterującymi pracą diod LED, sygnalizatorów lub przekaźników.
6.

Prowadząc przewody instalacji SSWiN należy unikać tras kablowych, zawierających
silnoprądowe obwody energetyczne. Szczególnie niekorzystny wpływ ma
bezpośrednie sąsiedztwo przewodów zasilających urządzenia dużej mocy (np. silniki
elektryczne 3-fazowe i lampy fluorescencyjne), które mogą być źródłem dużych
zakłóceń.

7.

W przypadku wykonania instalacji kablowej w rurkach, przy wprowadzaniu
przewodów poprzez istniejące otwory wejściowe z góry lub z dołu obudowy centrali,
należy pamiętać o dopasowaniu złącz ochronnych do wykorzystywanych otworów.
Zalecane jest stosowanie materiałów o odpowiedniej odporności na ogień.

8.

Do podłączenia przewodów zasilających transformator sieciowy centrali należy
stosować dedykowane złącze z zaciskami śrubowymi, zabezpieczone dodatkowo
wbudowanym bezpiecznikiem. W przypadku zastosowania innego złącza należy
pamiętać o konieczności zabezpieczenia obwodu zasilającego system alarmowy
oddzielnym bezpiecznikiem. Punkt połączenia przewodów zasilających musi być
wyjątkowo starannie wykonany w celu uniknięcia możliwości pęknięcia przewodów
lub,, złego" styku na końcach przewodów zasilających.

Podstawowa procedura instalacyjna
Najpierw należy wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania modułu centrali.
Powinno ono znajdować się w pobliżu przyłączy zasilającego i telefonicznego.
Następnie należy:
Zamontować czujniki, manipulatory, centralę, czujki dymu i sygnalizatory.

8

o

Podłączyć wszystkie moduły i manipulatory, ustawiając i zapisując adresy
poszczególnych modułów. Będą one potrzebne później.

Podłączyć akumulator i zasilanie.

Centrala nie będzie działać, jeśli został podłączony tylko akumulator.

Zaprogramować adresy wszystkich manipulatorów i przypisać je do poszczególnych
obszarów za pomocą kodu
(zobacz strona 32).

Ustawić opcje dla każdego manipulatora (zobacz strona 32)

Sprowadzić centralę do ustawień fabrycznych:

Ustawić kod kraju. Po zmianie kodu kraju ustawienia domyślne dla wybranego kraju
zostaną przywrócone w pamięci centrali
(Lokacja 0 Segment1 wartość 18: #
).

Po zaprogramowaniu wszystkich manipulatorów można wprowadzić ustawienia
poszczególnych segmentów pamięci i zakończyć programowanie, co spowoduje
zainicjowanie modułów i manipulatorów.

#

9

INSTALACJA CENTRALI ALARMOWEJ
Montaż urządzenia
OBUDOWA METALOWA

Otwór montażowy

Złącze magistrali

Otwór na przewody

Złącze zasilania z
gniazdem bezpiecznika

Gniazdo podłączenia
transformatora

Akumulator (12V
np. BS 127N)

Transformator

Gniazdo telefoniczne

Wyjścia programowalne

Wejścia linii dozorowych

OBUDOWA
PLASTIKOWA

1

CS-575

7
6
PL3
IC14

LK3

IC2
IC1

IC6

2

Kolejność czynności przy montażu centrali:
1. Zdjąć pokrywę centrali.
2. Jeśli to konieczne, w odpowiednim miejscu wykonać otwór na przewód zasilający i włożyć
odpowiednie uszczelnienie.
3. Wkręcić dwa górne wkręty w ścianę i zawiesić obudowę centrali na obu wkrętach.
4. Zaznaczyć punkty mocowania dla dwóch pozostałych wkrętów. Zdjąć obudowę centrali i
wywierć otwory, po czym ponownie zawiesić obudowę centrali i wkręcić wszystkie wkręty.
5. Przeciągnąć przewód zasilający przez otwór wykonany w obudowie i podłączyć go do
złącza zasilania. Podłączyć pozostałe elementy systemu w sposób przedstawiony w następnym rozdziale.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ CENTRALI CS-575
13

14

Złącze J16 (patrząc od listwy zaciskowej J1):
1 pin - AUX+
2 pin - nieużywany
3 pin - COM
4 pin - DATA

J17
EXPANSION
J18

LED 2

15

..

J14 J15
RED BLACK

16

J16

S1

LED 3

Z8

COM

Z7

Z6

Z5

Z4

Z3

Z2

Z1

TAMPER

OUT4

AUX+

R3NO

R3C

R3NC

OUT2

R1C

R1NO

R1NC

EXT

INT

DATA

J1

Linie 1-8

Styk sabotażowy

3
4
5
Wejście sabotażu
obudowy

Wyjście 1 (przekaźnikowe
NC/NO)
Wyjście sygnalizatora
zewnętrznego
wewnętrznego

Dioda kontrolna magistrali

Port rozszerzenia wewnętrznego

15
Złącze linii telefonicznej.
Zaciski R, T wejście linii miejskiej
Zaciski R1, T1 wyjście na telefon
Dioda dialera centrali

Wyjście 4 (OC) / linia
pożarowa 2 przewodowa
Wyjście 3
(przekaźnikowe NC/NO)

Magistrala systemowa

Wyjście 2 (OC)

Wewnętrzne złącze
magistrali systemowej
(patrz opis poniżej)
Złącze portu szeregowego

Należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację przewodów podczas podłączania
akumulatora. Czerwony przewód (J14 RED) należy połączyć ze złączem,, +" akumulatora,
czarny przewód (J15 BLACK) należy podłączyć ze złączem,, -" akumulatora. Niewłaściwe
podłączenie przewodów spowoduje nieodwracalne uszkodzenie bezpiecznika i
konieczność wymiany całej płyty centrali alarmowej. Dodatkowo należy pamiętać o
konieczności podłączenia przewodu uziemienia instalacji elektrycznej do zacisku GND
znajdującego się na płycie centrali (patrz tabela powyżej - 15).
Wejścia i wyjścia centrali

Z1
COM
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
DATA
AUX+
INT
EXT
R1NC
R1NO
R1C
OUT2
R3NC
R3NO
R3C
OUT4
TAMPER
Opis zacisków połączeniowych płyty centrali CS-575

Dane systemowe magistrali (0101)

AUX +

Zasilanie magistrali (+12VDC)

Masa magistrali

Wyjście (+) sygnalizatora wewnętrznego

Wyjście (-) wspólne dla obu sygnalizatorów

Wyjście (+) sygnalizatora zewnętrznego

Wyjście przekaźnikowe 1 ( styk normalnie zamknięty)

Wyjście przekaźnikowe 1 (styk normalnie otwarty)

Wyjście przekaźnikowe 1 (styk wspólny)

Zasilanie (+12V)

OUT 2

Masa

Wyjście przekaźnikowe 3 (styk normalnie zamknięty)

Wyjście przekaźnikowe 3 (styk normalnie otwarty)

Wyjście przekaźnikowe 3 (styk wspólny)

OUT 4

Wyjście 4 (OC)

Styki obwodu sabotażowego

Wejście linii 1

Wejście linii 2

Wejście linii 3

Wejście linii 4

Wejście linii 5

Wejście linii 6

Wejście linii 7

Wejście linii 8

SCHEMAT POŁĄCZEŃ CENTRALI CS175EE
Linie 1-6

Wyjście 3 (OC)

Wyjście 2 (OC)
Wyjście 1 (OC)

9
SMOKE

OUT1

OUT2

.
.

Styk sabotażowy
akumulatora. Czerwony przewód (J14 RED) należy połączyć ze złączem,, +"
akumulatora, czarny przewód (J15 BLACK) należy podłączyć ze złączem,, -"
akumulatora. Niewłaściwe podłączenie przewodów spowoduje nieodwracalne
uszkodzenie bezpiecznika i konieczność wymiany całej płyty centrali alarmowej.
Dodatkowo należy pamiętać o konieczności podłączenia przewodu uziemienia
instalacji elektrycznej do zacisku GND znajdującego się na płycie centrali (patrz
tabela powyżej - 15).

SMOKE
OUT1
Opis zacisków połączeniowych płyty centrali CS-175EE

Dane systemowe magistrali(0101)

Zacisk (-) wspólny dla sygnalizatora i wyjść 1-3

OUT 1

15

MANIPULATOR LED - LCD

Zasilanie
dioda zielona

Gdy dioda ta świeci, system jest podłączony do zasilania sieciowego.

Gotowy do
zazbrojenia
Dioda Gotowy świeci w sposób ciągły wówczas, gdy system jest
gotowy do normalnego zazbrojenia, natomiast miga, gdy system jest
gotowy do zazbrojenia wymuszonego. Jeśli dioda nie świeci,
zazbrojenie systemu jest niemożliwe (zazwyczaj z powodu usterki
linii).

Pożar
dioda czerwona

Gdy dioda Pożar świeci się, oznacza to, że wystąpiła aktywacja linii
pożarowej. Szybko migająca dioda Pożar oznacza problem linii
pożarowej lub zwarcie na magistrali systemowej.

Zazbrojenie
dioda czerwona
(tylko w manip. LED)

Zawieszanie
Serwis
Dioda Zazbrojenie świeci, gdy system jest zazbrojony. W momencie
rozbrojenia dioda gaśnie. Dioda będzie migać, jeśli podczas
poprzedniego cyklu zazbrojenia został wywołany alarm.
Dioda Linie Zawieszone świeci się, jeżeli jakakolwiek z linii
przypisanych do obszaru sterowanego przez dany manipulator, jest
w stanie zawieszenia.
Dioda Serwis świeci, gdy system alarmowy wymaga interwencji
i, aby określić
serwisu. Należy wtedy nacisnąć kolejno przyciski
jaki wystąpił problem. W manipulatorze LED przynajmniej jedna
dioda linii będzie świecić, wskazując przyczynę uszkodzenia. W
wypadku wystąpienia takich problemów należy natychmiast
skontaktować się z konserwatorem instalacji.

Obwodowe
Wybór tego przycisku spowoduje zazbrojenie obwodowe systemu
alarmowego. Oznacza to zawieszenie wszystkich linii o atrybucie
,, wewnętrzna", podczas gdy pozostałe typy linii zostaną zazbrojone
normalnie. Działanie klawisza odnosi się do obszaru, do którego
przypisany jest manipulator (funkcja 94).

Normalne
Naciśnięcie tego przycisku przed opuszczeniem budynku powoduje
normalne zazbrojenie systemu alarmowego. Działanie klawisza
odnosi się do obszaru, do którego przypisany jest manipulator
(funkcja 94).

Zawieszanie
Przycisk ten służy do zawieszania linii (domyślnie wymagany jest kod
z atrybutem zawieszania).

Przyciski
nawigacyjne

Przyciski te służą do przewijania list i opcji na wyświetlaczu LCD.

Gong

Przycisk ten służy do włączania i wyłączania gongu.

Przycisk #

Przycisk ten służy do uzyskiwania dostępu do modułów i
poszczególnych lokacji pamięci podczas programowania.

*

Przycisk

Przycisk ten służy do uzyskiwania dostępu do zadań oraz wybierania
i wprowadzania danych.

l

Instalowanie manipulatora
Aby poprawnie skonfigurować system, należy w przypadku CS175EE zainstalować co
najmniej jeden manipulator. Centrala CS575 nie wymaga zainstalowanego manipulatora
na stałe.
Montaż manipulatora:
Syst emr eady
t ype C t o Ar m
ode

0

Zatrzaski mocujące pokrywę

Kanał na przewody

Wkręt blokujący (wymagany)

Otwory montażowe

Kolejność czynności przy montażu manipulatora:
1. Odkręcić śrubę, jeśli jest to konieczne. Zwolnić zatrzaski mocujące pokrywę za pomocą śrubokrętu. Zdjąć pokrywę manipulatora wraz z osłoną klawiatury. Zamocować manipulator na ścianie, korzystając z otworów montażowych. Przewody manipulatora wprowadzić poprzez kanał montażowy lub otwór na
przewody.
17

6. Jeśli to konieczne, wkręcić tylną śrubę sabotażową.
7. Ponownie zamontować pokrywę manipulatora.
Podłączanie manipulatora do centrali:
Manipulator należy podłączyć do centrali w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

Com
Aux+

+

Data

0101

CS-575/175EE

CS-LCD/LED

Łączenie manipulatorów do magistrali systemowej:
Całkowita długość magistrali systemowej nie może przekraczać 800 m. W poniższej
tabeli przedstawiono zalecane przekroje używanych przewodów.
Poniższe wartości zostały zmierzone dla jednego manipulatora na końcu przewodu. W
przypadku podłączania większej liczby manipulatorów na końcu przewodu, przewód ten
musi być grubszy.
Długość magistrali
Długość [m]
110
200
333
500
800

Przewód podłączony do systemu CS-575/175EE
Przekrój przewodu [mm2]
AWG
0, 50
24
0, 75
20
1, 00
18
1, 50
16
2, 50
Maksymalna liczba manipulatorów, które można podłączyć do systemu, odpowiada
liczbie obszarów pomnożonej przez 8. Do systemu CS 175EE można podłączyć do 16
manipulatorów, a do systemu CS 575 maksymalnie 32.
Połączenie
typu
,, gwiazda"

Każdy manipulator jest podłączony oddzielnym przewodem do zacisków
centrali (odpowiednie zaciski podłączone równolegle).

CSx75

System
type d
Code to
A

Połączenie typu,, gwiazda"

Połączenie
typu
,, łańcuch"

Manipulatory są połączone w szeregu, jeden do drugiego. Odpowiednie
zaciski kolejnego manipulatora są podłączony równolegle do
analogicznych zacisków w manipulatorze, który go poprzedza w łańcuchu.

Połączenie typu,, łańcuch"
Powyższe sposoby łączenia magistrali można stosować jednocześnie.

Instalowanie modułów rozszerzeń na magistrali systemowej wykonuje się
analogicznie jak w przypadku podłączania manipulatorów.

19

LINIE DOZOROWE
Wstęp
Wejścia centrali są skonfigurowane domyślnie jako linie dualne (z dwoma rezystorami
EOL 4k7), które mogą sygnalizować alarm i sabotaż danej linii. Każdy typ linii jest
programowany niezależnie, co powoduje, że można je również skonfigurować jako linie
konwencjonalne (z jednym rezystorem EOL 4k7). Wyjątkiem jest czteroprzewodowa linia
pożarowa, która pracuje tylko w trybie standartowym (jeden rezystor EOL o wartości
4k7).

Podłączenia linii jako dualnych
Do linii dualnej podłączone są styki alarmu i sabotażu (wymagana jedna linia).
Urządzenia alarmowe są połączone szeregowo. Do zamkniętych zestyków obwodu
alarmowego jest podłączony równolegle rezystor 4k7. Styki sabotażowe są połączone
szeregowo z rezystorem EOL 4k7.
Wszystkie styki urządzeń są
zamknięte (NORMALNA PRACA).

Rezystancja pętli wynosi 4k7.

Styk sabotażowy jest otwarty lub
zwarcie obwodu pętli (SABOTAŻ)

Pętla jest otwarta (lub nastąpiło zwarcie
obwodu).

Styk alarmowy jest otwarty
(ALARM).

Rezystancja pętli wynosi 9k4 (dwa rezystory
EOL połączone szeregowo).

4K7

4K7
E. O. L.

Zacisk 2 linii (Z1, Z2,... -zaciski skrajne;
zacisk środkowy COM - wspólny)

Styk alarmowy czujnika

Czujniki systemu alarmowego

Styk sabotażowy czujnika

Podłączenie linii jako standardowej
(pojedynczy rezystor końca linii EOL)
Wymagane są dwie odrębne linie: jedna dla sygnalizacji alarmu, druga dla sabotażu.
Styki alarmowe i sabotażowe czujników są połączone szeregowo z rezystorami EOL 4k7.

PODŁĄCZANIE SYGNALIZATORÓW
Podłączanie sygnalizatora z rezystorami końca linii (EOL)
Do podłączenia sygnalizatora z zabezpieczeniem sabotażowym może być wykorzystana
dowolna linia. Powinna ona być zaprogramowana jako linia sabotażowa z jednym
rezystorem EOL (4k7) (na rysunku poniżej jest nią linia 1 - zaciski Z1 oraz COM).
SERIA AS 500/600

9 10 11

Sygnalizatory: AS506/510/526/610/630
Blokada lampy (hold off)

Sabotaż

Blokada syreny (hold off)

-

+13. 8 V

Połączenia wewnętrzne

GND
Dla prawidłowej pracy sygnalizatora serii 500/600 z centralą CSx75 należy przeciąć zworki
J5 (sterowanie syreną), J7 (sterowanie lampą) - spowoduje to ustawienie ujemnej
polaryzacji sygnału blokady (hold off) w sygnalizatorze oraz zworkę J9 - spowoduje to
odseparowanie obwodu zasilania od obwodu sabotażu sygnalizatora. Należy również
zainstalować w sygnalizatorze trzy rezystory EOL (4k7): pomiędzy zaciskami blokady
lampy (1) i masą (4), blokady syreny (2) i masą (4) (patrz rysunek powyżej) oraz rezystor
EOL (4k7) linii sabotażowej, który można włączyć w obwód przez przecięcie zworki J8.
Dopuszczalne jest podłączenie sygnalizatora bez dodatkowej linii sabotażowej (zaciski 5 i 6
w sygnalizatorze oraz Z1 i COM w centrali) ze względu na to, że centrala monitoruje
wyjścia INT oraz EXT (przecięcie przewodów spowoduje wygenerowanie zdarzenia
Problem Sygnalizatora, ale system nie będzie reagował na sabotaż otwarcia lub oderwania
obudowy sygnalizatora)
Ustawienie linii 1 jako sabotażowej:

8 kod instalatora 0# 36# 9

SERIA AS 200

Sygnalizatory: AS270/271/272/210

Głośnik -0 V

Lampa -0 V (tylko AS 271)

+13, 8 V
Odpowiednia konfiguracja połączeń modelu AS 271 umożliwia podłączenie niezależne
sygnalizacji optycznej (sygn. wewnętrzny) i akustycznej (syg. Zewnętrzny). Powyższy
rysunek przedstawia jednoczesne wysterowanie sygnalizacji optycznej i akustycznej.
AS290/390

9 10

Sygnalizatory: AS290/390

GND

Blokada syreny (hold-off)

+13, 8 V

Sabotaż
Dla prawidłowej pracy sygnalizatora serii 290/390 z centralą CSx75 należy przeciąć zworki
lampy (10) i masą (7), blokady syreny (9) i masą (7) (patrz rysunek powyżej) oraz rezystor
23

PODŁĄCZANIE CZUJEK POŻARU
4-przewodowa czujka pożaru
Pojedyncza linia pożarowa (z 1 opornikiem EOL), styk normalnie otwarty

DB702

OUT

Wejście linii (+)

Styk NC

Wyjście dodatkowego
zasilania (AUX+)

Wyjście linii (+)

Styk COM

Wyjście programowalne OC
(typ 39 -,, kasowania czujki
pożaru")

Linia ( -)

Styk NO

Zaciski linii (typ,, POŻAR")

2-przewodowa czujka pożaru (tylko CS 575)
Aby podłączyć więcej niż dwa detektory pożarowe, należy zastosować przekaźnik na
wyjściu zasilającym / kasującym w centrali. Wartość rezystora końca linii (EOL) wynosi
680 Ohm.

DB701

CS-575
Wyjście dodatkowego zasilania (AUX+)

Wyjście kasowania czujki pożaru OUT 4 (-)

Zasilanie/kasowanie czujek pożarowych należy podłączyć do zacisków AUX(+) oraz OUT4 (-).
Należy programowo uaktywnić lokację 51 / segment 2 / opcję 5.
Alarm pożarowy będzie sygnalizowany jako alarm z linii 8 (zaciski wejściowe linii 8 są wtedy
ignorowane przez centralę! ).
Możliwe jest podłączenie do 3 czujek dwuprzewodowych do centrali.
Wartość rezystora końca linii (EOL) wynosi 680 Ohm.
Po odłączeniu czujek dwuprzewodowych konieczne jest przywrócenie centrali do
ustawień fabrycznych.
Centrala CS 175EE nie obsługuje 2 przewodowych czujek pożarowych.

PODŁĄCZANIE WYJŚĆ
Podłączanie wyjść
Jak już wspomniano we wstępie do niniejszej instrukcji, liczba i typ dostępnych wyjść
zależy od typu zastosowanego urządzenia. Centrala CS 575 posiada trzy wyjścia typu
OC (otwarty kolektor) oraz dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC, centrala CS-175EE ma
dwa wyjścia typu OC.
Wyjścia typu OC mogą służyć do sterowania dodatkowymi przekaźnikami, ograniczenie
prądowe dla tych wyjść wynosi 40 mA.
Przykład podłączenia poszczególnych wyjść pokazano poniżej:
CS175EE

SMOKE
W centrali zastosowano przekaźniki przełączane (1A / 12VDC). Przekaźniki są
sterowane i zasilane z poziomu centrali. Do przełączania przekaźników nie jest
potrzebne zasilanie zewnętrzne.
Prąd na wyjściach typu OC jest ograniczony do 40 mA.

25

PROGRAMOWANIE SYSTEMU
Zapisywanie modułów i manipulatorów w pamięci systemu
System CSx75 może automatycznie wyszukać i zapisać w pamięci wszystkie
manipulatory, moduły rozszerzeń linii, odbiorniki bezprzewodowe i inne moduły
podłączone do magistrali systemowej. Umożliwia to nadzorowanie tych modułów przez
centralę.
Zakres czynności:
Nacisnąć przycisk

2.

Wprowadź kod instalatora (przejścia do trybu programowania). Kodem
(kod 4-cyfrowy) lub
(kod 6-cyfrowy).
domyślnym jest

Naciśnij przycisk Zazbrojenie Normalne
, aby zakończyć pracę w trybie
programowania. Po zakończeniu pracy w trybie programowania sterownik systemu
CSx75 automatycznie wyszuka i zapisze w pamięci wszystkie podłączone
urządzenia. Zapisywanie trwa około 12 sekund. W tym okresie kody użytkownika
nie są akceptowane.

.

Programowanie manipulatorów LCD
W tej części wyjaśniono sposób programowania manipulatorów LCD.
Zmiana numeru manipulatora i obszaru
W tej sekcji opisano, w jaki sposób programuje się adres i przypisuje się do obszaru dany
manipulator oraz dostępne opcje. Adres danego manipulatora jest ważny, ponieważ
system identyfikuje go i wykorzystuje przy nadzorowaniu poszczególnych obszarów.
Adres manipulatora jest przydzielany automatycznie po zdefiniowaniu numeru i
przydzieleniu go do obszaru. Wprowadź

i kod instalatora (przejścia do trybu programowania).

2. Wprowadź numer manipulatora dla danego obszaru (1-8). Naciśnij przycisk

. Wprowadź numer obszaru dla manipulatora. Po zakończeniu wykonywania powyższej
czynności praca w tym trybie zostanie zakończona. W przypadku pozostałych
manipulatorów danego obszaru należy postępować analogicznie.
Ustawienie kontrastu i jasności wyświetlacza LCD. Wprowadź

. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o wprowadzeniu kodu. Wprowadź kod główny użytkownika, a nie kod instalatora. Na wyświetlaczu pojawi
się informacja o zwiększeniu lub zmniejszeniu kontrastu. Kontrast wyświetlacza można zwiększać lub zmniejszać za pomocą klawiszy
przewijania. Aby przejść do regulacji jasności, naciśnij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się
informacja o rozjaśnieniu lub przyciemnieniu wyświetlacza LCD. Aby ustawić odpowiednią jasność, ponownie użyj przycisków przewijania. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk

, aby zakończyć pracę w tym trybie

Ustawianie opcji manipulatora
2. Wprowadź kod instalatora
3. Można włączać lub wyłączać następujące opcje:

26

Wyłącza opcję.

Włącza opcję.

Funkcje manipulatora
Uaktywnia sabotaż obudowy manipulatora.
Włączyć sabotaż obudowy?
Wyłącza sygnał akustyczny manipulatora na czas
Cichy manipulator?
wejścia/wyjścia oraz gong.
Jeśli opcja ta jest wyłączona, gong emituje pojedynczy
Włączyć gong?
ton. (Zobacz lokacja 52, strona 53).
Wycisza buczek manipulatora na 5 sekund po
5 sekundowa cisza?
naciśnięciu dowolnego przycisku.
Informacje o zazbrojonych liniach? Blokuje wyświetlanie informacji o uszkodzonych lub
zawieszonych liniach, gdy system jest zazbrojony.
Emisja krótkiego sygnału dźwiękowego,
Bip gdy napad?
potwierdzającego naciśnięcie przycisków 1+3, 4+6, 7+9.
Włącza i wyłącza wyświetlanie komunikatów
Wyłączyć funkcję 2?
systemowych ( 2)
Włącza wyświetlanie wszystkich lub wybranego obszaru
Manipulator nadrzędny?
poprzez wprowadzenie kodu głównego użytkownika
(wybór klawiszy
pozwala sterować całym systemem
niezależnie od tej funkcji).
Wyświetla opis centrali/systemu (zobacz strona 30).
Wyświetlać opis?
Wyświetla datę i godzinę.
Zegar?
Blokuje opisy dla danego manipulatora. (zobacz strona
Zablokować opis?
30). Po ustawieniu funkcji manipulatora nacisnąć klawisz, to spowoduje przejście do
dodatkowego menu wyboru dodatkowych opcji
Dodatkowe opcje manipulatora
Wyświetla napis na ekranie LCD Pomoc, naciśnij.
Wyłącza wygaszanie diod LED / wyświetlacza LCD danego
manipulatora.
Aktywacja powoduje, że cyfry wprowadzanego kodu
użytkownika są niewidoczne podczas programowania.
Aktywuje wyciszenie manipulatora w przypadku utraty
komunikacji z czujką bezprzewodową.
Zarezerwowane

Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Opcja 4
Opcje 5-8

Wybór opcji następuje poprzez naciśnięcie klawisza numerycznego odpowiadającego
danemu numerowi opcji.

Ustawianie opcji systemowych dla manipulatora LCD
Ustawienie czasu do kolejnego testu automatycznego (patrz Słownik Pojęć). Wprowadź liczbę składającą się z maksymalnie z 3 cyfr i naciśnij przycisk #.
Jeżeli test automatyczny jest ustawiony jako wykonywany co 7 dni (ustawienia w
lokacjach 63 i 64), a potrzebne jest aby pierwszy test odbył się za 3 dni, to funkcja
może posłużyć do wprowadzenia przesunięcia odmierzanego czasu o 4 dni. W takim
wypadku należy wpisać 4 i potwierdzić klawiszem #.
lub
Ustawianie godziny i daty systemowej
lub

i kod główny użytkownika. Zmień ustawienia za pomocą przycisków przewijania. Każdą wprowadzoną pozycję potwierdzaj przyciskiem

Podręcznik instalacji i programowania CS-575 / CS-175EE

.

27

Zmiana / definiowanie kodów użytkownika:
i kod główny użytkownika. Zaświeci się dioda Gotowy. Wprowadź 2-cyfrowy numer użytkownika. Na przykład 03 oznacza użytkownika 3.
Na wyświetlaczu LCD manipulatora wyświetlany jest bieżący kod danego
użytkownika. Gwiazdki () oznaczają puste miejsca. Wprowadź nowy kod danego użytkownika. Jeśli kod bieżący jest zmieniany, za
pomocą przycisków przewijania w górę i w dół można wybrać pozycję, która ma być
zmieniona i wprowadzić odpowiednią cyfrę. Jeśli kod zostanie odrzucony, ponieważ
taki kod już istnieje lub z innego powodu, zostanie wyemitowany trzykrotnie sygnał
dźwiękowy. Aby usunąć kod użytkownika, naciśnij
4. Aby zaprogramować następny kod użytkownika, powróć do czynności 2 i wprowadź
nowy kod użytkownika. Aby zakończyć programowanie kodów, naciśnij przycisk #, gdy na wyświetlaczu
manipulatora pojawi się komunikat o nowym użytkowniku.
Przydzielanie uprawnień (atrybutów)
Uprawnienia dają użytkownikom dostęp do różnych części systemu. Uprawnienia należy
przydzielać w sposób opisany poniżej. Przed przydziałem uprawnień należy wcześniej
zdefiniować kod danego użytkownika.
Aby dodać lub usunąć dostęp do obszaru innej osobie, trzeba posiadać uprawnienia
głównego użytkownika oraz dostęp do danego obszaru.

Czynności
1. Wprowadź kod główny użytkownika. Na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o
numer użytkownika.
Na wyświetlaczu pojawią się zapytania o atrybuty danego użytkownika (patrz
poniższa tabela).
Wyłącza atrybut.

Włącza atrybut.

Atrybuty użytkownika (Używane wyjścia NIE [0])
Używane wyjścia?
Raport Wejścia/Wyjścia?
Umożliwić zawieszanie?

patrz także lokacja 34 segment 2 bit 2

Zazbrojenie/Rozbrojenie?
Kod główny użytkownika?
Tylko zazbrojenie zegarem?

możliwość zazbrojenia systemu jedynie
podczas aktywnego okna czasowego (patrz
lokacje od 65 do 68)

Tylko zazbrajać?
Wprowadź obszar

28

Atrybuty użytkownika (Używane wyjścia TAK [1])
patrz także lokacja 34 segment 2 funkcja 2

Wyjście 4?
Wyjście3?
Wyjście 2?
Wyjście 1?
Wprowadź obszar
4. Potwierdzić wprowadzone ustawienia klawiszem

.

Po wybraniu atrybutu "Używane wyjścia? " jako 1, dostępne będą opcje "Wyjście4",
"Wyjście3", "Wyjście2", "Wyjście1". Naciśnij przycisk, aby kontynuować, nie edytując
tych opcji. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że kod sterujący wyjściami nie może
być równocześnie kodem głównego użytkownika.
Jeżeli sterowanie wyjściem zostanie wybrane, wtedy dane wyjście zostanie aktywowane
po wpisaniu kodu przez użytkownika, pod warunkiem odpowiedniego zaprogramowania
trybu pracy wyjścia (typ zdarzenia 48; patrz programowanie centrali lokacje od 57 do 62)
5. Powoduje to przejście do sekcji wyboru obszaru. Ta opcja umożliwia przypisanie
obszaru (ów) możliwych do zazbrojenia/rozbrojenia przez danego użytkownika.
Przyciski numeryczne od 1 do 4 włączają lub wyłączają dostęp do obszaru dla
danego użytkownika. Na wyświetlaczu pojawi się spis obszarów, do których ma dostęp dany użytkownik. Jeśli chcesz usunąć obszar, naciśnij przycisk na manipulatorze odpowiadający
numerowi obszaru, a zostanie on oznaczony myślnikiem na wyświetlaczu, oznacza
to, że prawo dostępu zostało cofnięte. Jeśli chcesz ponownie przydzielić dostęp do
danego obszaru użytkownikowi, ponownie naciśnij przycisk odpowiadający
numerowi obszaru.
8. Naciśnij przycisk aby zapisać dane. Na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o
następny kod użytkownika.
9. Jeśli konieczne jest zaprogramowanie następnego kodu użytkownika, powróć do
czynności 3. Jeśli nie, naciśnij przycisk #, aby zakończyć pracę bez zapisywania
danych.
Osoba posiadająca kod główny użytkownika może dodawać lub zmieniać kod
użytkownika, jeśli ma dostęp do tych samych obszarów, co użytkownik.
Podczas programowania kodów użytkownika dla systemu podzielonego na obszary
należy pozostawić co najmniej jeden kod (może to być kod instalatora (przejścia do
trybu programowania), jeśli jest włączony w Lokacji 55) z dostępem do wszystkich
obszarów. W przeciwnym wypadku dodawanie nowych użytkowników będzie
niemożliwe. Jeśli użytkownik ma dodawać nowe kody, należy usunąć uprawnienia
dostępu do obszarów z wszystkich pustych kodów.
Oddzwanianie w celu pobrania/przesłania danych
Naciśnięcie przycisku
, gdy system nie jest zazbrojony powoduje oddzwonienie
centrali w celu połączenia z komputerem (Numer telefonu definiowany jest w lokacji 33,
strona 47). Dokładniejsze informacje dotyczące zestawienia połączenia pomiędzy
centralą, a oprogramowaniem UDX znajdują się w oddzielnej instrukcji.

29

Po naciśnięciu przycisków
może być konieczne podanie kodu głównego
użytkownika, jeśli opcja taka jest włączona w Lokacji 53, strona 54.

Oczekiwanie na połączenie telefoniczne w celu pobrania/przesłania danych.
, gdy system jest rozbrojony, powoduje, że centrala
Wybór sekwencji przycisków
podniesie słuchawkę w celu połączenia z komputerem. Dokładniejsze informacje
dotyczące zestawienia połączenia pomiędzy centralą, a oprogramowaniem UDX znajdują
się w oddzielnej instrukcji.

Po naciśnięciu przycisków
Definiowanie opisów tekstowych
Opisy tekstowe linii mogą być wprowadzane ręcznie z poziomu manipulatora (patrz
czynności poniżej) lub pobrane zdalnie przy połączeniu z oprogramowaniem UDX.
Zablokowanie opisu zapobiega kopiowaniu komunikatów do innych manipulatorów w
systemie. Funkcja ta jest często używana, gdy system jest podzielony na obszary i
użytkownicy danego obszaru mają różne komunikaty od użytkowników innego obszaru.
Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, to komunikaty zaprogramowane dla danego
manipulatora zostaną skopiowane do wszystkich manipulatorów systemu.
Przyciski specjalne
Podczas wprowadzania opisów niestandardowych do pamięci manipulatora LCD
przyciskom manipulatora przydzielane są poniższe funkcje:

Służy do przejście do kolejnego znaku w opisie podczas
edycji lub wprowadzenie spacji przy tworzeniu opisu.

Kończy wprowadzanie komunikatu.

Przewijania

Przyciski te służą do przewijania liter i słów z biblioteki na
wyświetlaczu LCD.

Obwodowe

Wprowadza puste miejsce na prawo od kursora

Usuwanie znaków

Normalne

Otwiera / zamyka bibliotekę typowych opisów linii (patrz
poniżej)

30

Biblioteka słów do opisów linii
Poniższa tabela zawiera zestawienie słów zawartych w pamięci central CS X75, z których
można korzystać podczas wprowadzania opisów linii z poziomu manipulatora LCD.
1
2
8
10
11
12
13
14
17
19
ALARM
AUDIO
BEZZWŁOCZNY
BIBLIOTEKA
BIURO
CIEPŁO
CZUJNIK
DOM
DÓŁ
DRZWI
DUŻY
DYM
DZIECIĘCY
DŹWIĘK
GABINET
GARAŻ
GOSPODARCZE
GOŚCINNY
GÓRA
GRACIARNIA

21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

JADALNIA
KUCHNIA
LINIA
ŁAZIENKA
MAGAZYN
MAŁY
MF
NADZORCA
NAPAD
OBSZAR
OKNO
OPÓŹNIENIE
PCP
PODCZERWIEŃ
PODWÓRKO
POKÓJ
POŁUDNIE
POŻAR
PÓŁNOC

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PROBLEM
PRZEDPOKÓJ
PRZÓD
PRZYMUS
RUCH
RUCHOME
SABOTAŻ
SCHODY
SEJF
SKŁAD
SKRZYDŁO
SPIŻARNIA
STRONA
SUFIT
SYPIALNIA
ŚWIATŁO
ŚWIETLIK
TELEFON
TV
UBIKACJA

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

SKLEP
WERANDA
WEWNĘTRZNY
WSCHÓD
WSTRZĄS
WYJŚCIE
ZACHÓD
ZAGROŻENIE
ZAPLECZE
STŁUCZENIE
ZEWNĘTRZNY

. Wprowadź kod instalatora (przejścia do trybu programowania). Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyborze numeru opisu. Wybór należy
potwierdzić klawiszem #.

Wprowadź numer
Opisu potem #
Po wpisaniu numeru opisu (1-48 = opisy linii wejściowych), na wyświetlaczu w
górnym wierszu, pojawi się czego dotyczy opis, w dolnym wierszu należy
wprowadzić opis składający się maksymalnie z 16 znaków lub słów z biblioteki.

Linia 1
Pokój gościnny

Czego dotyczy opis
Opis tekstowy (16 znaków)

Opisy niestandardowe (numery opisów od 193 do 196):

Opis 1
CS575 ARITECH
Opis 1 (numer 193)

- górny wiersz opisu centrali / systemu (domyślnie:
CS575 ARITECH)
Opis 2 (numer 194)
- dolny wiersz opisu centrali / systemu (domyślnie:
INTERLOGIX COMP. )
Wyłączony 1 (numer 195) - górny wiersz opisu o wyłączeniu systemu (patrz
programowanie centrali lokacja 32 segment 1 funkcja 4;
domyślnie: CENTRALA)
Wyłączony 2 (numer 196) - dolny wiersz opisu o wyłączeniu systemu (patrz
domyślnie: WYŁĄCZONA! )

31

4. Po zakończeniu naciśnij przycisk # i przycisk Zazbrojenie Normalne
.
Wszelkie zmiany są automatycznie kopiowane do innych manipulatorów LCD
systemu.
Jeśli chcesz, aby na wyświetlaczach innych manipulatorów były wyświetlane inne
komunikaty, należy włączyć blokadę opisów dla pozostałych manipulatorów za pomocą
funkcji
.

Programowanie manipulatorów LED
W tej sekcji zostało opisane programowanie manipulatorów LED. Wprowadź numer manipulatora (1-8). Zacznie migać dioda Zawieszenia i dioda
Serwis oraz będzie wyświetlany bieżący numer manipulatora. Gdy na manipulatorze jest wyświetlany bieżący numer obszaru, świeci tylko dioda
Zawieszenia. Wprowadź numer obszaru manipulatora.
Ustawianie linii początkowej
W tej sekcji zostało opisane programowanie linii początkowej manipulatora. Numer
początkowy diody linii na manipulatorze LED będzie taki, jak opisano poniżej. Każdy z
manipulatorów jest wyposażony w 9 diod wskazujących stany poszczególnych linii.
Ustalając linię początkową jednocześnie określamy linie obrazowane przez dany
manipulator. Wprowadź numer linii początkowej dla danego manipulatora (1-48)
i kod instalatora. Dioda SERWIS zacznie migać. Można teraz włączać/wyłączać diody 1-8 w celu włączania/wyłączania funkcji
opisanych w poniższej tabeli. Po włączaniu/wyłączeniu odpowiedniej funkcji naciśnij przycisk

.

Włączona funkcja manipulatora (dioda świeci)
Dioda 1: Włączyć sabotaż
obudowy?
Dioda 2: Cichy manipulator?
Dioda 3: Włączyć gong?
Dioda 4: 5 sekundowa cisza?

Jeśli opcja ta jest wyłączona, gong emituje jeden
ton (Zobacz lokacja 52, strona 53).
Wycisza buczek manipulatora na 5 sekund po

32

naciśnięciu dowolnego przycisku.
Dioda 5: Informacje o zazbrojonych Blokuje wyświetlanie informacji o uszkodzonych
lub zawieszonych liniach, gdy system jest
liniach?
zazbrojony.
Dioda 6: Bip gdy napad?
potwierdzającego naciśnięcie przycisków 1+3,
4+6, 7+9.
Dioda 7: Wyłączyć funkcję 2?
Włącza wyświetlanie wszystkich lub wybranego
Dioda 8: Manipulator nadrzędny?
obszaru poprzez wprowadzenie kodu głównego
użytkownika (wybór klawiszy
pozwala
sterować całym systemem niezależnie od tej
funkcji).

Ustawianie opcji systemowych manipulatora LED.
i kod przejścia do trybu programowania.

Ustawianie daty systemowej
i kod główny użytkownika. Dioda Serwis zacznie migać. Wprowadź dzień tygodnia: 1=niedziela, 2=poniedziałek, 3=wtorek, 4=środa,
5=czwartek, 6=piątek, 7=sobota
3. Wprowadź kod miesiąca. Kod miesiąca musi składać się z dwóch cyfr - cyfry
dziesiętnej i cyfry jedności: 01=styczeń, 02=luty, 03=marzec, 04=kwiecień, 05=maj,
06=czerwiec, 07=lipiec, 08=sierpień, 09=wrzesień, 10=październik, 11=listopad,
12=grudzień. Wprowadź kod dnia. Kod dnia musi składać się z dwóch cyfr, tj. [cyfry dziesiętnej][cyfry jedności]. Wprowadź kod roku. Kod roku musi składać się z dwóch cyfr, tj.
Ustawianie zegara systemowego
2. Wprowadź kod godziny. Kod godziny musi składać się z dwóch cyfr, tj. [cyfry
dziesiętnej]- [cyfry jedności]. Wprowadź kod minut. Kod minut musi składać się z dwóch cyfr, tj.
Zmiana / definiowanie kodów użytkownika:
i kod główny użytkownika. Zaświeci się dioda Gotowość. Zaświeci się dioda Gotowość, co oznacza zaakceptowanie kodu. Jeśli kod zostanie
odrzucony, zostanie trzykrotnie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy. Zaczną
świecić się diody linii określające pierwszą cyfrę kodu użytkownika (diody 1-8
włączone = brak kodu; diody 1-8 wyłączone = 0; diody 1 i 8= 9. ) Za pomocą
przycisków przewijania w górę i w dół wyświetl następną cyfrę lub wprowadź nowy

33

kod użytkownika (4- lub 6-cyfrowy), w ten sam sposób można zamienić dowolną
cyfrę kodu na nową. Po zmianie danej cyfry kodu i jej potwierdzeniu można edytować
następną cyfrę. Jeśli chcesz zaprogramować inny kod użytkownika, powróć do czynności 2. Aby zakończyć programowanie kodów, naciśnij przycisk #, przed wprowadzeniem
kolejnego użytkownika.
Uprawnienia dają użytkownikom dostęp do różnych części systemu.
Uprawnienia należy przydzielać w sposób opisany poniżej. Przed przydziałem uprawnień
należy wcześniej zdefiniować kod danego użytkownika.
głównego użytkownika oraz dostęp do danego obszaru. Naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu diodowym pojawi się komunikat o
wprowadzeniu kodu. Na wyświetlaczu diodowym pojawi się
zapytanie o numer użytkownika. Wprowadź 2-cyfrowy numer użytkownika, dla którego mają zostać przydzielone
uprawnienia (dioda Gotowość świeci, a dioda Zawieszanie Linii miga). Świecące diody LED wskazują uprawnienia przydzielone dla danego kodu.
Objaśnienie wskazań diod LED można znaleźć poniżej. Określone uprawnienia
można włączać lub wyłączać, naciskając klawisz o numerze odpowiadającym
określonym uprawnieniom.
Atrybuty użytkownika: dioda 8 jest WYŁĄCZONA
Dioda 1

Zarezerwowana (Uwaga: Nie zmieniaj tego parametru, jeśli dioda
jest włączona. )

Dioda 2

Tylko zazbrajać?

Dioda 3

Tylko zazbrojenie zegarem? (patrz lokacje 65 - 68)

Dioda 4

Kod główny użytkownika (możliwość programowania innych kodów)

Dioda 5

Zazbrojenie/Rozbrojenie?

Dioda 6

Umożliwić zawieszanie? (zobacz także lokacja 34 segment 2 bit 2).

Dioda 7

Raport Wejścia/Wyjścia?

Dioda 8

Jeżeli dioda się nie świeci, oznacza to stan programowanie
atrybutów danego użytkownika według powyższej tabeli.
Atrybuty użytkownika: dioda 8 jest WŁĄCZONA

Uaktywnienie wyjścia #1

Uaktywnienie wyjścia #2

Uaktywnienie wyjścia #3

Uaktywnienie wyjścia #4

Jeżeli dioda się świeci, funkcję diod 1- 7 przedstawiono w tabeli
powyżej.

34

5. Wprowadź. Spowoduje to przejście do sekcji wyboru obszaru. Ta opcja umożliwia
zaprogramowanie obszarów możliwych do zazbrojenia (rozbrojenia) przez danego
użytkownika. Przyciski numeryczne od 1 do 4 włączają lub wyłączają dostęp do
obszaru o tym numerze dla danego użytkownika. Świecenie diod LED 1 - 4 (1 - 2 dla centrali CS-175EE) wskazuje do którego
obszaru dany użytkownik ma uprawnienia. Aby zmieniać te wartości, naciśnij
przyciski 1-4 (1-2 dla CS 175EE), aby umożliwić lub uniemożliwić dostęp do obszaru
danemu użytkownikowi. Przykładowo: Jeśli dioda 2 świeci, znaczy to, że użytkownik
posiada prawa dostępu do drugiego obszaru. Po naciśnięciu przycisku
dioda
zgaśnie, co będzie oznaczać, że użytkownik nie uzyskał dostępu do tego obszaru. Spowoduje to przejście do czynności 2, opisanej powyżej. W tym
miejscu można wprowadzić inny numer użytkownika, któremu należy przydzielić
odpowiednie atrybuty. Powyższe czynności należy wykonywać, aż do chwili
przydziału uprawnień dla wszystkich użytkowników systemu. Aby zakończyć przydzielanie uprawnień, naciśnij przycisk #.
należy pozostawić co najmniej jeden kod (może to być kod instalatora (przejścia do trybu
programowania), jeśli jest włączony w Lokacji 55) z dostępem do wszystkich obszarów.
W przeciwnym wypadku dodawanie nowych użytkowników będzie niemożliwe. Jeśli
użytkownik ma prawo dodawać nowe kody, należy usunąć uprawnienia dostępu do
obszarów z wszystkich pustych kodów.
Oddzwanianie w celu pobrania danych
strona 52). Dokładniejsze informacje dotyczące zestawienia połączenia pomiędzy
Po naciśnięciu przycisku
użytkownika, jeśli opcja taka jest włączona w Lokacji 53, strona 54.
Łączenie z linią telefoniczną w celu pobrania danych
Naciśnięcie przycisków
, gdy system nie jest zazbrojony spowoduje ustanowienie
przez centralę połączenia z linią telefoniczną przez centralę w celu komunikacji z
komputerem. Dokładniejsze informacje dotyczące zestawienia połączenia pomiędzy
Ustawianie opcji systemu
Kasowanie pamięci alarmów sabotażowych.
Wskazania alarmów sabotażowych z czujek lub obudowy centrali, manipulatorów i
pozostałych modułów sprzętowych są kasowane w momencie wychodzenia z trybu
programowania. Oznacza to, że jedynie instalator może skasować alarmy sabotażowe
(funkcja programowalna w Lokacji 51, Segment 2. 4).
Blokowanie alarmów sabotażowych
Alarmy sabotażowe z czujek lub obudowy innych urządzeń są blokowane i nie zostaną
przekazane do stacji monitorującej, gdy system pracuje w trybie programowania.
Umożliwia to testowanie i konserwację systemu bez zbędnych alarmów sabotażowych.

35

Blokowanie manipulatora po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu.
W zależności od tego, jak system CSx75 został zaprogramowany, jeśli po 30
naciśnięciach przycisków manipulatora nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod,
manipulator zostanie zablokowany na 60 sekund, a do stacji monitorującej zostanie
wysłany alarm sabotażowy.
Programowanie klawiszy funkcyjnych.
Klawisz
jest zaprogramowany jako funkcja Zazbrojenie Obwodowe (wszystkie linie
z atrybutem,, wewnętrzna" zostaną automatycznie zawieszone, pozostałe linie pozostają
w stanie zazbrojenia). Działanie klawisza odnosi się do obszaru, do którego przypisany
jest manipulator (funkcja 94). Funkcję można wyłączyć w lokacji 34 seg. 1 funkcja 1
Domyślnie klawisz
jest zaprogramowany jako Zazbrojenie Normalne. Naciśniecie
klawisza spowoduje rozpoczęcie procesu zazbrojenia systemu bez konieczności
wprowadzania kodu. 1 funkcja 1.
Dodatkowo w lokacji 34 seg. 1. 2 można aktywować funkcję ponownego odliczania czasu
na wyjście za pomocą klawisza
. Funkcja jest przydatna w połączeniu z
Zazbrojeniem Obwodowym, możliwe staje się opuszczenie obiektu bez konieczności
rozbojenia systemu.
Ostatni klawisz funkcyjny
służy do zawieszania linii. Domyślnie zaprogramowano
system tak, że przed zawieszeniem linii, wymaga on wpisania kodu użytkownika
upoważnionego do zawieszania linii posiadających atrybut zawieszalności. Funkcję
można wyłączyć w lokacji 34 seg. 2 funkcja 2.

Funkcje czasowe
System CSx75 umożliwia zdefiniowanie jednego okna czasowego, czyli
zaprogramowanie godziny otwarcia i zamknięcia. Utworzone okno przypisuje się do
poszczególnych dni tygodnia, w ten sposób można stworzyć tygodniowe okno czasowe,
od którego można uzależnić:
pracę wyjść programowalnych
działanie kodu użytkownika, który będzie mógł zazbrajać / rozbrajać system tylko w
czasie aktywnego okna czasowego
pracę systemu, czas zamknięcia możne być zadeklarowany jako czas
automatycznego zazbrojenia

Więcej szczegółów dotyczących programowania okien czasowych opisano w lokacjach
od 65 do 68. Wykorzystując moduł CS-507 można zdefiniować 8 niezależnych okien
czasowych, które dodatkowo posiadają możliwość definiowania dni świątecznych dla
poszczególnych miesięcy (patrz: Programowanie modułu CS-507).

Testowanie czujników
W celu przetestowania czujników zainstalowanych w systemie należy wykorzystać tryb
pracy,, walk test" centrali CSx75. Funkcja ta jest wykorzystywana w celu weryfikacji
poprawnego działania linii. Po aktywacji każdej z testowanych linii zostanie
wygenerowany sygnał gongu. W trakcie "walk testu" rejestrowane są wszystkie alarmy i
końce alarmów z poszczególnych linii (rejestr zdarzeń alarmowych/wewnętrzny bez
raportowania do stacji SMA i wysterowania sygnalizatorów). Funkcję aktywuje się przez
wciśnięcie klawiszy i Gong oraz potwierdzenie kodem głównego użytkownika. Alarm z
naruszonych(-ej) linii wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD manipulatora. Jest on
również wprowadzany do pamięci alarmów i rejestru wewnętrznego. W celu wyjścia z
tego trybu należy wprowadzić kod główny użytkownika. W innym razie tryb "walk testu"
zakończy się automatycznie po 15 minutach. Funkcję można wyłączyć w lokacji 53,
segment 1 funkcja 4, strona 54).

36

PROGRAMOWANIE MODUŁÓW I LOKACJI
Elementy systemu
System składa się z modułów adresowalnych. Na przykład, centrala stanowi jeden z
modułów o adresie 0, a informacje na temat programowania zawarte w niniejszej
instrukcji dotyczą głównie jej.
Każdy moduł systemu posiada własny adres i pulę lokacji, w których zaprogramowane są
odpowiednie opcje. Lista tych lokacji znajduje się na stronie 42.
Każda z lokacji składa się z co najmniej jednego segmentu. Każdy segment składa się z
1-8 bitów danych.
Dane zawarte w poszczególnych bitach są programowane w sposób opisany poniżej.
Centrala CSX75 automatycznie wyszukuje i zapisuje w pamięci wszystkie manipulatory,
rozszerzenia, odbiorniki bezprzewodowe i inne moduły podłączone do magistrali
systemowej. Umożliwia to nadzorowanie tych modułów przez centralę. Aby zapisać
moduły w pamięci systemu, przejdź do trybu programowania centrali CSX75, a następnie
zakończyć pracę w tym trybie. Urządzenia zostaną automatycznie zapisane w pamięci
systemu. W tym okresie kody użytkownika nie są
akceptowane.

Programowanie danych
Wszystkie segmenty w poszczególnych lokacjach zawierają dane tego samego typu.
Typy danych:
Dane Numeryczne: Mogą mieć wartość od 0 do 15 lub od 0 do 255, w zależności od
segmentu.

Wybór funkcji: Służy do włączania lub wyłączania danej funkcji.

Dane numeryczne (DN)
Dane numeryczne są programowane poprzez wprowadzanie cyfr lub liczb z przedziału
od 0 do 255 za pomocą przycisków numerycznych manipulatora. Segment pamięci typu
DN (Dane numeryczne) zawiera informacje dotyczące parametrów niezbędnych do pracy
systemu, takich jak: kody użytkowników, numery telefonów itp.
W manipulatorze LCD wyświetlana jest zawartość poszczególnych segmentów danej
lokacji. W przypadku lokacji składającej się maksymalnie z 15 znaków, np. prefiksu
telefonicznego w Lokacji 1, wyświetlany jest jego odpowiednik szesnastkowy w nawiasie.
10 = 10(A)

12 = 12(C)

14 = 14(E)

11 = 11(B)

13 = 13(D)

15 = 15(F)

W manipulatorze LED wykorzystywane jest kodowanie dwójkowe liczb. W wyniku tego
kodowania świecą diody linii od 1 do 8, a odpowiedniki numeryczne tych diod są
dodawane do siebie w celu określenia zawartości poszczególnych segmentów danych
lokacji. Odpowiedniki numeryczne tych diod są następujące:
Dioda linii 1 = 1

Dioda linii 5 = 16

Dioda linii 2 = 2

Dioda linii 6 = 32

Dioda linii 3 = 4

Dioda linii 7 = 64

37

Dioda linii 4 = 8

Dioda linii 8 = 128

Wybór funkcji (WF)
Segment pamięci typu WF (Wybór funkcji) zawiera informacje dotyczące bieżącego stanu
(włączona lub wyłączona) ośmiu funkcji skojarzonych z daną lokacją programowania i
wybranym segmentem.
Na manipulatorze LCD są wyświetlane numery włączonych funkcji. Jeśli funkcja nie jest
włączona, zamiast jej numeru wyświetlany jest znak ( -). W obrębie jednego segmentu
można wybrać kilka funkcji. Wprowadzenie numeru funkcji danego segmentu za pomocą
klawiszy numerycznych manipulatora powoduje włączenie lub wyłączenie danej funkcji.
Na manipulatorze LED są wyświetlane odpowiednie numery włączonych funkcji.
Naciśnięcie dowolnego przycisku między
a
w celu wybrania funkcji spowoduje
zaświecenie odpowiedniej diody (funkcja jest WŁĄCZONA). Ponowne naciśniecie
odpowiedniego przycisku spowoduje zgaśnięcie diody(funkcja WYŁĄCZONA). W obrębie
jednego segmentu można wybrać kilka funkcji. Na przykład, jeśli chcemy włączyć
wszystkie osiem funkcji segmentu, naciśnięcie przycisków
spowoduje
zaświecenie diod od 1 do 8 i wskazanie funkcji, które zostały włączone.
Po zaprogramowaniu segmentu należy nacisnąć przycisk. Dane zostaną wprowadzone
do pamięci centrali i nastąpi automatyczne przejście do następnego segmentu w danej
lokacji.
W ostatnim segmencie każdej lokacji, po naciśnięciu przycisku
programowania danej lokacji co umożliwi programowanie następnej.

nastąpi wyjście z

38

PROGRAMOWANIE CENTRALI
Programowanie domyślne
System CSX75 został fabrycznie przygotowany do pracy w podstawowej konfiguracji.
Oznacza to, że ustawienia domyślne centrali umożliwiają uruchomienie systemu po
wykonaniu podstawowych czynności, takich jak: ustawienie czasu i daty, kodów
użytkownika itp. W większości standardowych instalacji zaprogramowane domyślne
ustawienia centrali umożliwiają współpracę systemu CSx75 ze stacjami monitoringu
pracującymi w formacie CID oraz SIA (w momencie gdy system nie jest podzielony na
obszary).

Przejście do trybu programowania. Tryb programowania zostanie uaktywniony i można już wybrać moduł, który ma być
zaprogramowany. Wprowadź adres modułu, a następnie potwierdź go znakiem #.

Wybieranie programowanego modułu
Wszystkie moduły podłączone do systemu CS-575 są programowane za pomocą
manipulatora, a każdy programowany moduł posiada unikalny adres.
Aby zaprogramować odpowiedni moduł, wprowadź numer modułu i naciśnij przycisk #.
Niektóre z wymienionych modułów nie są jeszcze dostępne.
Centrala (CS X75)

16-23

Moduły sprzętowych rozszerzeń wejść (CS 216)

24-31

Moduły sprzętowych rozszerzeń wyjść (CS 507)

32-36

Moduły odbiorników radiowych RF (RX8I4 lub RX16I4)

64

Moduł automatyki domu (CS 534)

Przykład: Aby zaprogramować centralę CSx75 należy wprowadzić

#.

Przywracanie ustawień fabrycznych centrali
1. Przejdź do trybu programowania, wykonując czynności opisane powyżej. Wprowadź
3. Wprowadź

# (programowanie modułu o adresie 0, czyli centrali).
# jako polecenie przywrócenia ustawień fabrycznych. Zostanie trzykrotnie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy, co oznacza, że trwa
ładowanie. Będzie to trwało około sześciu sekund.
W ten sposób można kasować także inne moduły, w tym manipulatory, moduły
odbiorników radiowych RF i moduły sprzętowych rozszerzeń zarówno wejść jak i wyjść.
Manipulatory są także oznaczone unikalnym adresem nadawanym automatycznie po
zdefiniowaniu numeru i przydzieleniu do obszaru (patrz tabela w dodatku 3).

39

Definiowanie kodu kraju
# dla centrali.
# dla pierwszej lokacji w centrali. Wprowadź kod kraju (18 dla Polski), a następnie wprowadź znak dla potwierdzenia
wyboru. Jeśli lokacja zostanie zmieniona za pomocą manipulatora, zostaną
przywrócone domyślne ustawienia kraju.

Programowanie za pomocą manipulatora LED
Przechodzenie do trybu programowania
3. Zacznie migać dioda Serwis w oczekiwaniu na wprowadzenie adresu modułu. Wprowadź adres modułu, a następnie naciśnij przycisk #. Zaświeci się dioda Zazbrojony w oczekiwaniu na wprowadzenie lokacji
programowania. Wprowadź numer Lokacji, a następnie naciśnij przycisk #. Jeśli wprowadzona lokacja
jest prawidłowa, dioda Zazbrojony zgaśnie, a zaświeci dioda Gotowość. Dane
pierwszego segmentu tej lokacji będą wyświetlane jako kod dwójkowy za pomocą
diod odpowiednich linii. Podczas wprowadzania nowych danych dioda Gotowość
zacznie migać, co oznacza, że trwa proces zmiany danych. Dioda będzie migać aż
do zapisania nowych danych w pamięci poprzez naciśnięcie przycisku. Po
naciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone dane następnego segmentu. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych segmentów. Naciśnij przycisk #, aby zamknąć daną lokację. Dioda Zazbrojony zaświeci ponownie w oczekiwaniu na wprowadzenie nowej lokacji
oprogramowania.
Jeśli jakikolwiek obszar lub system są zazbrojone, przejście do trybu programowania
będzie niemożliwe.
Maksymalny czas bezczynności w trybie programowania wynosi 15 minut.

Zamykanie lokacji
Po zaprogramowaniu ostatniego segmentu lokacji naciśnij przycisk, aby zamknąć tę
lokację. Dioda Gotowość przestanie świecić. Aby zapisać dane, należy nacisnąć
przycisk.
Aby zamknąć lokację przed zaprogramowaniem ostatniego segmentu, naciśnij
przycisk #. Ta operacja nie zachowa zmian w pamięci centrali. Możesz wówczas przejść
do następnej lokacji.

Wychodzenie z trybu programowania.
Naciśnięcie przycisku Zazbrojenie Normalne
tym poziomie programowania.

Jeśli nie jest konieczne programowanie dodatkowych modułów, ponowne naciśnięcie
przycisku Zazbrojenie Normalne powoduje wyjście z trybu programowania.

Jeśli jest konieczne zaprogramowanie innego modułu, wprowadź jego adres i naciśnij
przycisk # (zobacz powyżej Wybieranie programowanego modułu). Procedura
programowania tych urządzeń jest taka sama, jak w przypadku centrali, z tą różnicą,
że lokacje są wybierane dla aktualnie programowanego modułu.

powoduje zakończenie pracy na

Programowanie za pomocą manipulatora LCD
2.

Programowanie lokacji
1. Wprowadź numer lokacji, a następnie naciśnij przycisk #. Wprowadź nowe dane. Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu manipulatora zostanie wyświetlony
następny segment i jego dane. Procedura ta jest powtarzana dla pozostałych
segmentów. Naciśnięcie przycisku # powoduje zamknięcie tej lokacji (bez zapisania zmian).
Odrzucanie nowych danych
Naciśnij przycisk gong, aby usunąć wszelkie wprowadzone zmiany. Powoduje to
przywrócenie wartości początkowych sprzed rozpoczęcia programowania danej części
segmentu.
Sprawdzanie danych
Aby sprawdzać dane w lokacji, naciśnij przycisk, ale nie wprowadzaj danych. Po
każdym naciśnięciu przycisku będą wyświetlane dane następnego programowanego
Nieprawidłowe dane
Jeśli została podjęta próba zaprogramowania nieprawidłowej wartości dla danego
segmentu, zostanie trzykrotnie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz
manipulatora będzie oczekiwać na wprowadzenie prawidłowej wartości dla bieżącego
Po zaprogramowaniu ostatniego segmentu lokacji naciśnij przycisk
lokację i jednocześnie zapisać dane.

, aby zamknąć tę

powoduje zakończenie
programowania danego modułu lub centrali i przejście do poziomu wyboru
programowanego modułu.

przycisku Zazbrojenie Normalne powoduje wyjście z trybu programowania. Wiąże
się to z odliczeniem czasu,, uruchomienia" systemu, ok. 12s.

41

PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ KOMPUTERA
Programowanie przy użyciu oprogramowania UDX
służącego do przesyłania / pobierania danych.
System CSx75 można programować, używając manipulatora LED lub manipulatora LCD,
jednak w większości przypadków do programowania centrali znacznie wygodniej jest
używać komputera z zainstalowanym firmowym oprogramowaniem UDX do przesyłania /
pobierania danych.
Połączenie z centralą można ustanowić, korzystając z modemu lub połączenia
bezpośredniego - przy użyciu gniazda RS 232 na płycie centrali w przypadku centrali
CS575 lub za pomocą interfejsu CS 586. W przypadku centrali CS 175EE połączenie
bezpośrednie może się odbywać jedynie za pomocą interfejsu CS-586.
Dokładniejsze informacje dotyczące zestawienia połączenia pomiędzy centralą, a
oprogramowaniem UDX znajdują się w oddzielnej instrukcji.

Podłączanie przewodu RS232
Wymagane są tylko 3 żyły przewodu: RX, TX i GND.
Opis kabla łączącego gniazdo RS-232 na płycie centrali (tylko dla centrali CS 575) z
gniazdem portu szeregowego w komputerze:
Złącze RS-232 w CS-575

Złącze DB 9 portu szeregowego komputera

1 (najbliżej linii telefonicznej)

2 RX

3 TX

4 (najbliżej źródła zasilania)

5 GND

Programowanie
Sprawdź, czy kod dostępu U/D jest jednakowy dla programu UDX i centrali: wartością
domyślną jest 8480000. (wartość definiowana w lokacji 30)
W pamięci centrali zostały ustawione domyślnie poniższe wartości, które umożliwiają
bezpośrednie połączenie z komputerem.
Lokacja

Wartość

Lokacja 207: Port szeregowy

Segment 1: 1 = połączenie z komputerem

Lokacja 208: Szybkość

Segment 1: 2 = 9600 bodów

Lokacja 209: Protokół

Segment 1: --------

Lokacja 210:

Segment 1: -------Segment 2: --------

Lokacja 211:

Segment 1: 12345678
Segment 2: 12345678
Segment 3: 12345678
Segment 4: 12345678

42

PROGRAMOWANIE LOKACJI CENTRALI
Lokacja
0
40
51

Opis
Konfiguracja telefonu
Prefiks
Numer telefonu 1
Kod konta w SMA #1
Format transmisji do SMA #1
Zdarzenia przesyłane do SMA #1
Numer telefonu 2
Kod konta w SMA #2
Format transmisji do SMA #2
Zdarzenia przesyłane do SMA #2
Numer telefonu 3
Kod konta w SMA #3
Format transmisji do SMA #3
Zdarzenia przesyłane do SMA #3
Numer telefonu 4
Kod konta w SMA #4
Format transmisji do SMA #4
Zdarzenia przesyłane do SMA #4
Numer telefonu 5
Kod konta w SMA #5
Format transmisji do SMA #5
Zdarzenia przesyłane do SMA #5
Numer telefonu 6
Kod konta w SMA #6
Format transmisji do SMA #6
Zdarzenia przesyłane do SMA #6
Ustawienia trybu raportowania
Liczba prób wybierania numeru
Zarezerwowane
Opóźnienie dialera
Czas podsłuchiwania obiektu
Kod U/D
Liczba dzwonków przed podniesieniem
słuchawki.
Konfiguracja połączenia
Numer telefonu funkcji oddzwaniania
Funkcje obszaru i opcje raportowania
Opcje wejścia/wyjścia
Czasy wejścia/wyjścia
Konfiguracja linii
Typy linii 1-8
Przydział linii 1 - 8 do obszarów
Typy linii 9 - 16
Przydział linii 9 - 16 do obszarów
Typy linii 17 - 24
Przydział linii 17 - 24 do obszarów
Typy linii 25 - 32
Przydział linii 25 - 32 do obszarów
Typy linii 33 - 40
Przydział linii 33 - 40 do obszarów
Typy linii 41 - 48
Przydział linii 41 - 48 do obszarów
Licznik funkcji redukcji fałszywych alarmów
Opcje systemu i sygnalizatorów
Opcje brzęczyka w manipulatorach
Opcje sygnalizatora wewnętrznego
Opcje systemowe

60
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Czasy systemowe
Funkcje specjalne
Kody
Kod instalatora
Atrybuty kodu instalatora
Kod napadowy
Wyjścia
Wybór obszaru dla wyjść programowalnych
Tryb pracy wyjść programowalnych
Konfiguracja wyjścia programowalnego #1
Konfiguracja wyjścia programowalnego #2
Konfiguracja wyjścia programowalnego #3
Konfiguracja wyjścia programowalnego #4
Test automatyczny
Konfiguracja testu automatycznego
Ustawienia testu automatycznego
Zegar
Czas otwarcia
Czas zamknięcia/zazbrojenia automatycznego
Dni funkcji otwarcia dla poszczególnych
obszarów
Dni automatycznego zazbrojenia obszarów
Kody komunikacyjne
Rozbrojenie
Częściowe zazbrojenie
Zatwierdzenie zdarzenia
Alarm "B"
Linia sabotażowa
Koniec sabotażu linii
Problem z linią
Koniec problemu z linią
Sabotaż obudowy
Koniec sabotażu obudowy
Sabotaż Sygnalizatora
Koniec sabotażu sygnalizatora
Słaba bateria czujki radiowej
Naprawa zasilania czujki radiowej
Utrata komunikacji z czujnikiem radiowym
Powrót komunikacji z czujnikiem radiowym
Użycie kodu napadowego
Pożar z manipulatora (przyciski 1+3)
Użycie przycisków 4+6 (alarm medyczny)
Napad z manipulatora (przyciski 7+9)
Sabotaż manipulatora/wielokrotne wpisanie
złego kodu
Awaria zasilania
Naprawa zasilania
Niski poziom napięcia akumulatora
Powrót poprawnego napięcia akumulatora
Przeciążenie
Koniec przeciążenia
Odcięcie linii telefonicznej
Naprawa odcięcia linii telefonicznej
Problem z rozszerzeniem
Koniec problemu z rozszerzeniem
Błąd komunikacji (FTC)
Rejestr pełny

43

Lokacja
103
104
105
106
107
108
109-121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Błąd wyjścia
Ostatnie zazbrojenie
Początek programowania
Koniec programowania
Pobieranie danych zakończone
Kody obszarów
Kod obszaru 1
Kod obszaru 2
Kod obszaru 3
Kod obszaru 4
Konfiguracja zmian protokołu
Konfiguracja Typów linii
Kod dla protokołu SIA
Kod alarmowy dla protokołu 4/2
Kod końca alarmu dla protokołu 4/2
Atrybuty linii
Atrybuty linii

Typ: 1

Typ: 2

Typ: 3

Typ: 4

Typ: 5

Typ: 6

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206

207
208
Typ: 7 209

Typ: 12
Typ: 13
Typ: 14
Typ: 15
Typ: 16
Typ: 17
Typ: 18
Typ: 19
Typ: 20
Aktywacja portu szeregowego
Szybkość transmisji dla portu szeregowego
Protokół przesyłania danych przy połączeniu z
komputerem

Typ: 8

Typ: 9

Typ: 10

Typ: 11

44

Lokacja 0 - Kod kraju (1 segment, DN)
W lokacji tej określony jest kod kraju zawierający domyślne ustawienia danego kraju. Jeśli
lokacja zostanie zmieniona, zostaną przywrócone domyślne ustawienia kraju. Dla Polski
kod ten przyjmuje wartość 18.
Lokacja 1 - Prefiks numeru telefonu (4 segmenty, DN)
W lokacji tej określony jest 4-cyfrowy prefiks numeru telefonu. Prefiks jest wybierany przed
rozpoczęciem wybierania właściwego numeru telefonu.
Programuje.
Programuje #.
Programuje czterosekundowe opóźnienie w dowolnym punkcie prefiksu. Wstaw
liczbę 13 w odpowiednim segmencie.
Programuje koniec prefiksu.
Domyślnym sposobem wybierania numeru jest wybieranie tonowe. Jeśli
konieczne jest wybieranie impulsowe, wstaw liczbę 15 w tym punkcie segmentu,
w którym ma się ono rozpoczynać. Jeśli cały numer ma być wybierany
impulsowo, wstaw liczbę 15 w pierwszym segmencie.

Jeśli nie zostanie zdefiniowany żaden numer telefonu i format transmisji, centrala CSx75
będzie działać tylko jako "system lokalny".
Lokacja 2 - Numer telefonu 1 (16 segmentów, DN)
W systemie CSx75 można zaprogramować do 6 numerów telefonicznych, których można
używać do przesyłania powiadomień o zdarzeniach alarmowych, każdy z tych numerów
posiada selektor zdarzenia. Selektor może być używany do programowania zdarzeń, które
mają być wysyłane pod dany numer telefoniczny. Aby przesłać powiadomienie pod
określony numer telefoniczny, wprowadź numer telefonu, kod użytkownika i format, którego
chcesz używać. Jeśli którakolwiek z tych informacji zostanie pominięta, system CSx75
będzie korzystać z danych dla telefonu numer 1. Na przykład, jeśli wszystkie numery
telefonów używają tego samego kodu stacji SMA, wystarczy wprowadzić kod stacji jedynie
w Lokacji 3. Jeśli numer telefonu nie zostanie zdefiniowany, wtedy dane konto zostanie
pominięte w sekwencji powiadamiania.
W Lokacji 2 programuje się numer telefonu 1. W lokacji tej znajdują się domyślne dane
wszystkich numerów telefonów. Kod stacji SMA i format transmisji każdego z pozostałych
numerów telefonów programuje się tylko wówczas, gdy konieczne jest przesłanie innych
informacji do pozostałych stacji SMA.
W przypadku wprowadzenia numeru telefonu (1-6) bez zdefiniowania żadnych zdarzeń dla
danej SMA (w lokacjach 9, 13, 17 itd. ). Dany numer telefonu traktowany jest automatycznie
jako numer pomocniczy. Centrala będzie obdzwaniała sekwencyjnie wszystkie numery
pomocnicze (2 razy pod każdy numer), aż do zakończenia całej sekwencji. Sekwencja
będzie powtarzana tyle razy ile zdefiniowano w lokacji 26 segment 1 lub do czasu
pierwszego poprawnego odbioru zgłoszenia. Domyślnie lokacje 9, 13, 17, 21 i 25 są
wyłączone, jedynie lokacja 5 jest w całości aktywna. Dla przykładu zdefiniowanie numeru
telefonu 1 i telefonu 2 spowoduje przesłanie zdarzeń ustawionych w lokacji 5 pod oba
numery telefonów (ustawienia dla pierwszej SMA są domyślnie stosowane do pozostałych
stacji) w sekwencji: nr tel. 1 nr tel. 1, nr tel. 2nr tel. 2, nr tel. 2 nr tel. 2,... aż do
wyczerpania liczby sekwencji (domyślnie 8) lub poprawnej weryfikacji odebranych zdarzeń.
Jeżeli pożądane jest aby wszystkie stacje SMA otrzymały niezależne powiadomienia
należy zdefiniować każdą stację osobno, to znaczy format transmisji, numer konta oraz
listę zdarzeń do przesłania. Wtedy wybrane informacje zostaną przesłane niezależnie do
każdej poprawnie zdefiniowanej stacji SMA.
Programuje czterosekundowe opóźnienie w dowolnym punkcie numeru telefonu.
Wstaw liczbę 13 w odpowiednim segmencie.
Programuje koniec numeru telefonu.

45

Lokacja 3 - Kod konta w SMA 1 (6 segmentów, DN)
W lokacji tej określony jest kod użytkownika wysyłany po wybraniu pierwszego numeru
telefonu. Każda cyfra jest wprowadzana w innym segmencie.
Wprowadź liczbę 10 w odpowiednim segmencie zaraz po ostatniej cyfrze kodu dla stacji
SMA. Liczba 10 kończy wpis w tej lokacji. Wszystkie liczby powyżej 10 będą ignorowane.
Jeśli kod użytkownika składa się z sześciu cyfr, należy zaprogramować wszystkie sześć
Lokacja 4 - Format transmisji do SMA 1 (1 segment, DN)
W lokacji tej określony jest protokół używany do przesyłania zdarzeń do stacji
monitorującej SMA podłączonej do linii telefonicznej o numerze 1. Zapoznaj się z
zaleceniami dotyczącymi odbiornika stacji monitorującej, aby określić zgodny format. Z
tabeli Formaty wybierz odpowiedni protokół.
Jeśli konieczne jest użycie protokołu, którego nie ma na liście, należy zmienić opcje
opisane w lokacji 126, w celu odpowiedniej modyfikacji formatu danego protokołu.
Oprócz zmian opcji w lokacji 126, należy dodatkowo wprowadzić liczbę 14 w lokacji 4,
aby uaktywnić protokół specjalny.
Jeżeli nie wykorzystuje się w systemie dialera centrali wystarczy nie definiować żadnego
numeru telefonu oraz protokołu dla poszczególnych stacji SMA.

Formaty transmisji
DN
19 - 255

format transmisji (protokół)
Contact ID
SIA
XSIA z wykorzystaniem podziału na obszary
Moduł głosowy
Protokół 4+2 1400/1900 z potwierdzeniem (dwukrotne przesłanie danych)
Protokół 4+2 1400/1900 z potwierdzeniem parzystości sumy kontrolnej.
Protokół 4+2 2300/1800 z potwierdzeniem (dwukrotne przesłanie danych)
Protokół 4+2 2300/1800 z potwierdzeniem parzystości sumy kontrolnej.
Fast Format (8 kanałowy)
Fast Format (16 kanałowy)
w
Dźwięk syreny (potwierdzenie poprzez trzykrotny wybór klawisza
aparacie telefonicznym z wybieraniem tonowym)
Sema phone pager
Sema digit pager
Format specjalny (definiowanie własnego protokołu)
200 Baud FSK (Używany jedynie we Francji)
200 Baud FSK Reversed (Używany jedynie we Francji)
Lokacja 5 - Zdarzenia przesyłane do SMA 1 (2 segmenty, WF)

Segment 1

Alarmy
Koniec alarmów
Rozbrojenie i Zazbrojenie
Zawieszanie linii i koniec zawieszania linii
Problem z linią i naprawa problemu
Usterka zasilania, niskie napięcie akumulatora, przywrócenie
zasilania i przywrócenie właściwego napięcia akumulatora
Odcięcie sygnalizatora, odcięcie linii telefonicznej, usunięcie odcięcia
sygnalizatora, naprawa linii telefonicznej
Raporty z testów

Początek i koniec programowania, zakończenie procedury U/D
Sabotaże linii i obudowy oraz kasowanie tych alarmów

Segment 2:

46

3
Błąd uziemienia (masy) i naprawa tego błędu
Utrata komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym i przywrócenie
komunikacji
Niskie napięcie zasilania czujnika bezprzewodowego i przywrócenie
poprawnego zasilania.
Problem sprzętowego rozszerzenia i przywrócenie normalnej pracy
rozszerzenia.
Błąd komunikacji FTC (Fail to communicate)
Monitorowanie działania linii

Informacje w poniższych lokacjach są skonfigurowane tak samo, jak informacje w
lokacjach 2, 3, 4 i 5 dla pierwszego numeru telefonu. W poniższej tabeli przedstawiono
lokacje dla stacji SMA od 2 do 6.
Numer telefonu
Kod konta w SMA
Format transmisji
Zdarzenia

Telefon 2
Telefon 3
Telefon 4
Telefon 5
Telefon 6
Lokacja 26 - Liczba prób wybierania numeru (3 segmenty, DN)
Liczba prób
dzwonienia do stacji
SMA

Programuje liczbę prób wybierania numeru (od 1
do 15 prób) przez dialer w celu przesłania
zdarzeń do stacji SMA. Domyślna liczba prób
wynosi 3.

Liczba prób połączenia
ze stacją SMA przed
wygenerowaniem
błędu komunikacji FTC

Programuje liczbę prób połączenia się z danym
numerem przed wygenerowaniem błędu
komunikacji FTC (Fail to Communicate).
Domyślna liczba prób wynosi 3.

Segment 3

dla modułu głosowego/
pagera/dźwięku syreny

Programuje liczbę prób (od 1 do 15) połączenia
dla modułu głosowego/pagera/dźwięku syreny.
Lokacja 27 - Zarezerwowany

Lokacja 28 - Opóźnienie dialera (1 segment, DN)
W lokacji określa się czas po którym dialer zacznie procedurę dzwonienia. Czas
opóźnienia zadziałania dialera można zdefiniować w przedziale od 0 do 255 sekund. 0
oznacza wyłączenie tej funkcji; dialer zaczyna dzwonić natychmiast (wartość domyślna
wynosi 30s.
Lokacja 29 - Czas podsłuchiwania obiektu (1 segment, DN)
W lokacji zdefiniowany jest czas podsłuchiwania obiektu dla modułu głosowego. Czas ten
może mieć wartość z przedziału od 0 do 255 sekund. 0 oznacza brak możliwości
podsłuchu (wartość domyślna wynosi 30s.
Lokacja 30 - Kod U/D (8 segmentów, DN)
W lokacji należy zdefiniować 8-cyfrowy kod U/D identyczny z kodem zapisanym w
oprogramowaniu UDX, służącym do programowania centrali z poziomu komputera. Kod
domyślny to 84800000.
Lokacja 31 - Liczba dzwonków przed podniesieniem słuchawki. (1 segment, DN)
W lokacji definiuje się liczbę dzwonków, po których dialer centrali podnosi słuchawkę w
celu zestawienia połączenia z komputerem (program UDX). Możliwe do wprowadzenia są

47

wartości od 0 do 15, przy czym 0 oznacza, że dialer nigdy nie podniesie słuchawki.
Wartość domyślna to 8, oznacza że dialer podniesie słuchawkę po 8 dzwonku.
Lokacja 32 - Konfiguracja połączenia (1 segment, WF)
W lokacji znajdują się funkcje możliwe do zdefiniowania przy pobieraniu danych z centrali.
W poniższej tabeli opisano opcje możliwe do włączenia/wyłączenia. (patrz także: Słownik
pojęć na stronie 94).
Segment 1
Włączony: Powoduje uruchomienie funkcji PAS (Pominięcie Automatycznej
Sekretarki). Jeżeli pierwsze połączenie zostanie przerwane po 1 lub 2 dzwonkach
uruchomiony zostaje zegar na czas 45 sekund, podczas których centrala podniesie
słuchawkę po pierwszym dzwonku w celu nawiązania zdalnego połączenia.
Włączony: Wymaga funkcji oddzwaniania w celu pobierania danych z centrali.

Wyłączenie systemu alarmowego. Funkcja możliwa do uruchomienia jedynie za
pomocą oprogramowania UDX, w czasie gdy opcja jest aktywna na wyświetlaczu
pojawia się komunikat o wyłączeniu centrali, domyślnie " CENTRALA WYŁĄCZONA "
Włączony: Blokuje możliwość programowania systemu CSx75 z poziomu
manipulatorów. Funkcja możliwa do uruchomienia jedynie za pomocą oprogramowania
UDX, w czasie gdy opcja jest aktywna na wyświetlaczu pojawia się jedynie komunikat
o blokadzie.
Włączony: Blokuje programowanie wszystkich opcji skojarzonych z dialerem i
raportowaniem zdarzeń. Funkcja możliwa do uruchomienia jedynie za pomocą
oprogramowania UDX, w czasie gdy opcja jest aktywna na wyświetlaczu pojawia się
jedynie komunikat o blokadzie.
Włączony: Blokuje sekcję dotyczącą pobierania danych z centrali. Funkcja możliwa do
uruchomienia jedynie za pomocą oprogramowania UDX, w czasie gdy opcja jest
aktywna na wyświetlaczu pojawia się jedynie komunikat o blokadzie, a instalator nie
ma dostępu do lokacji od 19 do 22
Włączony: umożliwia przerwanie procedury testu automatycznego (np. podczas
zdarzenia alarmowego).

Lokacja 33 - Numer telefonu funkcji oddzwaniania (16 segmentów, DN)
Po wprowadzeniu numeru telefonu i ustawieniu w lokacji 32 funkcji 3 w segmencie
1(żądanie oddzwonienia), centrala rozłączy się, po odebraniu połączenia z zewnątrz, na
około 36 sekund (w celu sprawdzenia, czy połączenie zostało zakończone), a następnie
rozpocznie oddzwanianie (zobacz lokacja 1, Prefiks na stronie 45, aby uzyskać informacje
dotyczące wybierania tonowego i impulsowego).
Lokacja 34 - Funkcje obszaru i opcje raportowania (5 segmentów, WF)
Lokacja ta służy do włączania określonych funkcji dostępnych lub widocznych dla
użytkownika z poziomu manipulatora. Oprócz tego w lokacji tej są włączane opcje
dotyczące raportowania zdarzeń do stacji SMA. Każda z tych opcji może zostać włączona
osobno dla poszczególnych obszarów. Dodatkowe informacje na temat obszarów można
znaleźć w opisach Lokacji 122-125 na stronie 59.
Lokacja ta składa się z 5 segmentów (zobacz także Słownik pojęć na stronie 94).
Włączony: włącza funkcję klawiszy Zazbrojenie Normalne oraz
Zazbrojenie Obwodowe.
Włączony: włącza funkcję ponownego odliczania czasu na
wyjście.
Włączony: włącza funkcję automatycznego zazbrojenia
obwodowego.
Włączony: przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków 7 i 9
włącza funkcję cichego napadu manipulatora. Wysteruje wyjścia

48

5

Segment 4

5-8

Segment 5

programowalne typu NAPAD, generuje wpis do rejestru i
możliwość raportu (zastępując funkcję głośnego napadu - patrz
segment 5).
włącza funkcję głośnego napadu manipulatora. Wysteruje
wyjścia programowalne typu NAPAD oraz sygnalizatory,
generuje wpis do rejestru i możliwość raportu.
Włączony: przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków 1 i 3
włącza funkcję wysterowania wyjścia programowalnego typu
POŻAR, sygnalizator wewnętrzny przerywany, generuje wpis do
rejestru i możliwość raportu.
Włączony: przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków 4 i 6
włącza
funkcję
wysterowania
programowalnego
typu
MEDYCZNE, generuje wpis do rejestru i możliwość raportu.
Włączony: włącza funkcję sabotażu przy wielokrotnym
wprowadzeniu niewłaściwego kodu. Jeśli funkcja ta jest
włączona, manipulator zapisze sabotaż w rejestrze zdarzeń i
przestanie działać na około 60s. po kolejnych 30 próbach
wprowadzenia nieprawidłowego znaku.
Włączony: włącza funkcję wygaszania diod LED / wyświetlacza
LCD. Jeśli funkcja ta jest włączona, wszystkie diody LED oraz
LCD, oprócz diody zasilania, są wyłączane po 60 sekundach
bezczynności. Diody zostają włączone po naciśnięciu
dowolnego przycisku
Włączony: włącza żądanie kodu dla funkcji zawieszania linii.
Włączony: włącza funkcję alarmu dźwiękowego manipulatora
podczas zazbrojenia / rozbrojenia przy zawieszonych liniach.
Włączony: włącza funkcję al. armu dźwiękowego manipulatora
podczas zazbojenia / rozbrojenia przy braku zasilania / niskim
napięciu akumulatora (patrz także Lok. 52 Seg. 2).
Włączony: włącza funkcję zawieszania / odwieszania linii
wewnętrznych po Zazbrojeniu Obwodowym.
Włączony: włącza funkcję automatycznego, cichego zazbrojenia
zegarem
Zarezerwowany
Włączony: funkcja cichego wyjścia zawsze włączona.
Włączony: włącza i wyłącza funkcję raportowania o zazbrojeniu i
rozbrojeniu.
Włączony: włącza raportowania o zawieszaniu linii.
Włączony: włącza funkcję raportowania o przywróceniu
poprawnej pracy linii.
Włączony: włącza funkcję raportowania o problemie z linią.
Włączony: włącza funkcję raportowania o sabotażu linii.
Włączony: wyłącza funkcję raportowania o zatwierdzeniu
zdarzenia
Włączony: włącza funkcję raportowania o ostatnim zazbrojeniu.
Włączony: włącza funkcję raportowania o błędzie wyjścia.
Włączony: utrata komunikacji z czujką bezprzewodową generuje
alarm sabotażowy w stanie zazbrojonym oraz problem w stanie
rozbrojonym
Włączony: raportowanie końca zdarzeń wraz z rozbrojeniem
systemu
Włączony: umożliwia zazbrojenie systemu pomimo braku
komunikacji z czujką bezprzewodową,
Zarezerwowany

Lokacja 35 - Czasy wejścia / wyjścia. (6 segmentów, DN)
W lokacji tej programuje się czasy wejścia/wyjścia. Istnieją dwa odrębne czasy
wejścia/wyjścia. Zobacz także informacje dotyczące lokacji 130 na stronie 61.

49

Segment 1

Czas wejścia 1

Jest to czas wejścia odliczany dla typu linii
wejścia/wyjścia o atrybucie Opóźnienie 1. Możliwe
jest ustawienie czasu w przedziale od 10 do 255
sekund (domyślnie 30 s).

Segment 2

Czas wyjścia 1

Jest to czas wyjścia odliczany dla typu linii
sekund (domyślnie 60 s).

Czas wejścia 2

wejścia/wyjścia o atrybucie Opóźnienie 2. Możliwe
Czas wyjścia 2

Segmenty 5 i 6

Zarezerwowane.

Lokacja 36 - Typy linii 1-8 (8 segmentów, DN)
Każdej linii można przypisać 1 z 20 typów, każdy typ linii jest predefiniowany w lokacjach
od 127 do 206. Segment 1 jest przeznaczony dla linii 1, segment 8 jest przeznaczony dla
linii 8.
Domyślne typy linii zostały wymienione poniżej. Każdy z poniższych typów linii można
dostosować, programując atrybuty poszczególnych typów w lokacjach od 127 do 206.
Opis domyślnych typów linii
Włamaniowa (alarm "A")
24 godziny
Dwa impulsy (alarm "A")
Dostępu (alarm "A")
Wejścia/Wyjścia (alarm "A")
Stacja klucza
Napadowa
Sabotażowa
Linia typu,, roller" (żaluzja) (alarm "A")

Włamaniowa (alarm "B")
Dwa impulsy (alarm "B")
Dostępu (alarm "B")
Wejścia/Wyjścia (alarm "B")
Linia typu,, roller" (żaluzja) (alarm "B")
Do zdefiniowania
Do zdefiniowania

Lokacja 37 - Przydział linii 1 - 8 do obszaru (8 segmentów, WF)
W tej lokacji można przypisać 8 pierwszych linii do dowolnej kombinacji 4 obszarów.
Jeżeli linia jest przypisana do więcej niż jednego obszaru, to staje się aktywna tylko
wówczas, gdy wszystkie obszary, w skład których wchodzi, są zazbrojone. Linia, która
przydzielona jest do kilku obszarów jednocześnie jest raportowana jako linia należąca do
obszaru o najniższym numerze.
Lokacja 37 składa się z ośmiu segmentów. Segment 1 odpowiada linii 1, a Segment 8
odpowiada linii 8.
Segmenty 1- 8

Obszar 1
Obszar 2
Obszar 3
Obszar 4

Lokacja 38 - Typy linii 9-16 (8 segmentów, DN)
W lokacji tej określone są typy linii 9-16. Segment 1 odpowiada linii 9, a Segment 8
odpowiada linii 16. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z opisem
Lokacji 36.

50

Lokacja 39 - Przydział linii 9 - 16 do obszaru (8 segmentów, WF)
W tej lokacji można przypisać linie 9-16 do dowolnej kombinacji 4 obszarów. Zapoznaj się
także z opisem Lokacji 37.
Lokacja 40 - Typy linii 17-24 (8 segmentów, DN)
W lokacji tej określone są typy linii 9-16. Segment 1 odpowiada linii 17, a Segment 8
odpowiada linii 24.
Lokacja 41 - Przydział linii 17 - 24 do obszaru (8 segmentów, WF)
W tej lokacji można przypisać linie 17-24 do dowolnej kombinacji 4 obszarów. Zapoznaj się
Lokacja 42 - Typy linii 25-32 (8 segmentów, DN)
W lokacji tej określone są typy linii 25-32. Segment 1 odpowiada linii 25, a Segment 8
odpowiada linii 32. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z opisem
Lokacja 43 - Przydział linii 25 - 32 do obszaru (8 segmentów, WF)
W tej lokacji można przypisać linie 25-32 do dowolnej kombinacji 4 obszarów. Zapoznaj się
Lokacja 44 - Typy linii 33 - 40 (8 segmentów, DN)
W lokacji tej określone są typy linii 33 - 40. Segment 1 odpowiada linii 33, a Segment 8
odpowiada linii 40. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z opisem
Lokacja 45 - Przydział linii 33 - 40 do obszaru (8 segmentów, WF)
W tej lokacji można przypisać linie 33 - 40 do dowolnej kombinacji 4 obszarów. Zapoznaj
się także z opisem Lokacji 37.
Lokacja 46 - Typy linii 41 - 48 (8 segmentów, DN)
W lokacji tej określone są typy linii 41 - 48. Segment 1 odpowiada linii 41, a Segment 8
odpowiada linii 48. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z opisem
Lokacja 47 - Przydział linii 41 - 48 do obszaru (8 segmentów, WF)
W tej lokacji można przypisać linie 41 - 48 do dowolnej kombinacji 4 obszarów. Zapoznaj
Lokacja 48 - Licznik funkcji redukcji fałszywych alarmów
Funkcja zlicza liczbę aktywacji czujki, które nie powinny nastąpić (tzw. fałszywe alarmy).
Po przekroczeniu zadanej liczby w danym czasie linia zostaje automatycznie zawieszona.
W lokacji tej określona jest liczba aktywacji czujki (danej linii) przed jej automatycznym
zawieszeniem.
Lokacja 49 - Opcje brzęczyka w manipulatorach (1 segment, WF)
Włączony: Emitowany jest sygnał dźwiękowy w momencie
uszkodzenia linii telefonicznej, gdy system jest zazbrojony.
uszkodzenia linii telefonicznej, gdy system jest rozbrojony.

zaniku zasilania (patrz także Lok.
spadku napięcia na akumulatorze.
włączenia alarmu typu A.
zaistnienia sabotażu linii lub obudowy.
wystąpienia problemu z rozszerzeniem sprzętowym.

Lokacja 50 - Opcje sygnalizatora wewnętrznego (3 segmenty, WF)
Lokacja służy do ustawienia opcji pracy sygnalizatora wewnętrznego. Lokacja składa się z
3 segmentów. W przypadku CS175EE opcje dotyczą wyjścia opisanego jako EXT.
Włączony: Sygnalizator zostaje uruchomiony w momencie
uszkodzenia linii telefonicznej, gdy system jest rozbrojony.
Włączony: Sygnalizator emituje krótki sygnał dźwiękowy po
wpisaniu kodu do zazbrojenia systemu.
zakończeniu odliczania czasu na wyjście.
potwierdzeniu rozłączenia (kiss-off) połączenia z SMA, po
przesłaniu raportu o zazbrojeniu.
Włączony: Sygnalizator emituje krótki sygnał dźwiękowy przy
zazbrojeniu systemu za pomocą stacji klucza lub pilota
bezprzewodowego i 2 krótkie sygnały dźwiękowe podczas
rozbrojenia systemu wymienionymi metodami.

Włączony: wyjścia sygnalizatorów są wyjściami napięciowymi
(typowe wyjście sterujące sygnalizatorami)
Wyłączony: wyjścia sygnalizatorów są wysterowane z
wewnętrznego generatora akustycznego.

2-8

Lokacja 51 - Opcje systemowe (5 segmentów, WF)
Lokacja ta służy do ustawiania różnych funkcji systemu i opcji raportowania (zapoznaj się z
definicjami funkcji).
Włączony: raportowanie zdarzeń wraz z końcem czasu pracy
sygnalizatorów
Włączony: uruchamia test obecności akumulatora (co ok. 12
sekund).
Włączony: dynamiczny test akumulatora jest wykonywany w
trakcie zazbrojenia.
Włączony: aktywacja wyjść sygnalizatorów podczas ręcznego
testu (funkcja 40).
Włączony: test dialera centrali podczas ręcznego testu (funkcja
40).
Włączony: aktywacja wejścia sabotażowego obudowy centrali.
Włączony: synchronizacja zegara wewnętrznym kwarcem.
Włączony: wyłącza sygnalizator przerywany podczas
zdarzenia POŻAR.

52

Segment 2

3-8

Włączony: wyłącza linie na płycie centrali.
Włączony: wymusza działanie poszczególnych typów linii
według ustawień fabrycznych.
Włączony: wyłącza raportowanie zawieszenia linii przy
zazbrojeniu wymuszonym.
Włączony: umożliwia kasowanie pamięci alarmów
sabotażowych przez kod główny użytkownika.
Włączony: uaktywnia pracę pożarowych czujek 2-żyłowych
(tylko centrala CS 575).
Włączony: centrala korzysta z transformatora 25 VA.
Włączony: aktywuje funkcję "pierwszy otwiera/ostatni zamyka"
(patrz: Słownik pojęć).
Włączony: włącza opcję przestawiania zegara na czas
letni/zimowy.
Włączony: uaktywnia raportowanie sabotażu obudowy
Włączony: uaktywnia raportowanie zaniku zasilania sieciowego
Włączony: uaktywnia raportowanie niskiego napięcia
akumulatora
Włączony: uaktywnia raportowanie przeciążenia na wyjściu
zasilania (12VDC) z centrali.
Włączony: uaktywnia raportowanie o stanie monitorowanych
wyjść na sygnalizatory
Włączony: uaktywnia raportowanie o odcięciu linii telefonicznej
Włączony: uaktywnia raportowanie o problemie z
rozszerzeniem sprzętowym
Włączony: uaktywnia raportowanie o błędzie komunikacji
(FTC).
Włączony: uaktywnia raportowanie o zapełnieniu rejestru
zdarzeń
Włączony: uaktywnia raportowanie o wynikach testu
automatycznego
Włączony: uaktywnia raportowanie o początku/końcu
Włączony: uaktywnia raportowanie o zakończeniu pobierania
danych z centrali.
Włączony: uaktywnia raportowanie o niskim napięciu zasilania
czujnika radiowego.
Włączony: uaktywnia raportowanie o braku czujnika
radiowego.
Włączony: uaktywnia raportowanie o teście automatycznym
tylko gdy system jest zazbrojony
Włączony: włącza diodę LED Serwis po utracie zegara (tylko
manipulator LED)
Włączony: kasowanie wszystkich raportów i wstrzymanie
powiadamiania SMA, po wprowadzeniu kodu użytkownika.
Lokacja 52 - Czasy systemowe (14 segmentów, DN)
W lokacji tej określony jest czas trwania różnych funkcji systemu związanych z pomiarem
czasu.
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Segment 5
Segment 6

Czas trwania dynamicznego testu akumulatora (0-255 minut) 0 = bez
testu akumulatora (domyślnie 0).
Opóźnienie raportowania o przerwie w zasilaniu (0-255 minut)
(domyślnie 20 min.
Opóźnienie uruchomienia procesora centrali (0-60 sekund)
0 = bez opóźnienia (domyślnie 0).
Czas sygnalizatora wewnętrznego (1-255 minut) (domyślnie 15 min.
Opóźnienie raportowania o odcięciu linii telefonicznej (0-255 sekund)
0 = bez monitorowania linii telefonicznej (domyślnie 5 s).
Zarezerwowany.

53

Segment 7
Segment 8
Segment 9
Segment 10
Segment 11
Segment 12
Segmenty 13-14

Czas trwania sygnału,, gong" (1-12 sekund); 0 =,, śledzi" działanie linii;
255 = zatrzask (do skasowania kodem użytkownika) (domyślnie 3 s).
Czas weryfikacji alarmu pożarowego (120-255 sekund) 0 = bez
weryfikacji alarmu pożarowego (domyślnie 0).
Monitorowanie działania (aktywności) linii (0-255 dni) 0= funkcja
wyłączona (domyślnie 0).
Czas pomiędzy dwoma impulsami (minimalna wartość 30 sekund;
oznacza to, że funkcja działa na wielokrotnościach 30s; wartość
domyślna 5 definiuje okno czasowe o wartości 150s.
Max. czas trwania pierwszego impulsu (10-255 sekund) (domyślnie 0,
wartości od 0 do 10 odnoszą się do wartości minimalnej, czyli 10s.
Czas sygnalizatora zewnętrznego (1-255 minut) (domyślnie 3 min.
Lokacja 53 - Funkcje specjalne (1 segment, WF)
Włączony: uaktywnia działanie w systemie kodów
sześciocyfrowych. Jeśli lokacja z kodem sześciocyfrowym jest
włączona, wszystkie kody użytkowników oraz kod
instalatora (przejścia do trybu programowania) składają się z
sześciu cyfr. Jeśli opcja ta jest włączona, domyślnym kodem
pierwszego użytkownika jest 1-1-2-2-5-6.
Jeśli lokacja ta zostanie włączona, przed zakończeniem programowania należy sprawdzić,
czy kod instalatora (przejścia do trybu programowania) składa się z sześciu cyfr (patrz
lokacja 54).
Włączony: wymaga wprowadzenia kodu dla funkcji -9-8
(oddzwanianie w celu pobrania/przesłania danych) i -9-9
(oczekiwanie na połączenie telefoniczne w celu
pobrania/przesłania danych).
Włączony: aktywacja funkcji "walk-test".
Lokacja 54 - Kod instalatora (przejścia do trybu programowania) (6 segmentów, DN)
W Lokacji 54 określony jest Kod instalatora (przejścia do trybu programowania). Lokacja
ta zawiera kod cztero- lub sześciocyfrowy. Jeśli w Lokacji 53 włączona jest opcja kodu
sześciocyfrowego, kod ten musi składać się z sześciu cyfr. Jeśli opcja ta nie jest
włączona w Lokacji 53, ostatnie dwa segmenty (cyfry) będą ignorowane. Gdy system
CSx75 nie jest zazbrojony kod instalatora może być używany w celu przejścia do trybu
Lokacja 55 - Atrybuty kodu instalatora (2 segmenty, wybór funkcji)
Kod instalatora (przejścia do trybu programowania) może być używany jako standardowy
kod użytkownika. Identyfikatorem użytkownika w przypadku używania kodu instalatora do
zazbrojenia/rozbrojenia systemu jest 255 (kodu tego nie można zmieniać w trybie pracy).
Włączony: Włącza Kod instalatora (przejścia do trybu
programowania) tylko jako kod zazbrojenia.
programowania) tylko jako kod zazbrojenia zegarem.
programowania) jako główny kod użytkownika (możliwość
zmieniania kodów/atrybutów użytkownika).
programowania) jako kod zazbrojenia/rozbrojenia.
programowania) jako kod do zawieszania linii.
Włączony: Włącza funkcję raportowania o rozbrojeniu i
zazbrojeniu dla Kodu instalatora (przejścia do trybu
programowania).
54

programowania) do sterowania obszarem #1
programowania) do sterowania obszarem #2
programowania) do sterowania obszarem #3
programowania) do sterowania obszarem #4
Lokacja 56 - Kod napadowy (6 segmentów, DN)
W lokacji tej określony jest kod napadowy. Składa się on z czterech lub sześciu cyfr. Jeśli
w Lokacji 53 włączona jest opcja kodu sześciocyfrowego, kod ten musi składać się z
sześciu cyfr. Jeśli opcja ta nie jest włączona w Lokacji 53, ostatnie dwie cyfry będą
ignorowane. Jeśli kod napadu został zaprogramowany, będzie on obowiązywać dla
wszystkich obszarów.
Lokacja 57 - Wybór obszaru dla wyjść programowalnych (4 segmenty, WF)
Lokacja ta służy do wybierania obszarów, w których muszą nastąpić określone zdarzenia,
aby aktywować poszczególne wyjścia. Lokacja ta składa się z czterech segmentów.
Segment 1 odpowiada wyjściu 1, a Segment 4 odpowiada wyjściu 4.
Segment 1 (Aux 1)
1= Obszar #1
2= Obszar #2
3= Obszar #3
4= Obszar #4

Segment 2 (Aux 2)
Segment 3 (Aux 3)
Segment 4 (Aux 4)
Lokacja 58 - Tryb pracy wyjść programowalnych (4 segmenty, WF)
Lokacja ta zawiera ustawienia funkcji czasowych wyjść programowalnych. Segment 1
odpowiada wyjściu 1, a Segment 4 odpowiada wyjściu 4.
Segmenty 1-4

7-8

Włączony: wyjście ma być taktowane w minutach; Wyłączony
wyjście ma być taktowane w sekundach
Włączony: wyjście ma być typu,, zatrzask" (bistabilne) do
momentu wprowadzenia kodu; Wyłączony, wyjście ma być
sterowane zegarem (monostabilne)
Włączony: czas aktywacji wyjścia przerywany wprowadzeniem
kodu; Wyłączony, czas aktywacji wyjścia nie zależy od
wprowadzanego kodu.
Włączony: wyjście może być aktywne jedynie pomiędzy
czasem od zamknięcia do otwarcia ustawianym w lokacji 65 i
czasem od otwarcia do zamknięcia ustawianym w lokacji 65 i
Włączony: zmienia działanie wyjścia (domyślnie rozwarcie, po
zmianie zwarcie do masy)
Lokacja 59 - Konfiguracja wyjścia programowalnego #1 (2 segmenty, DN)
Wybór typu zdarzenia aktywującego wyjście programowalne
() Zdarzenia 49 i 50 wymagają odbiorników bezprzewodowych RX8I4 lub RX16I4 oraz
pilotów 4-przyciskowych.
()Jeśli wyjścia zostaną skonfigurowane jako,, podążające za zdarzeniem", aktywacja
wyjść będzie trwała 1 sekundę.
(? ) Zobacz lokacja 52 i 53 w sekcji dotyczącej programowania centrali CSx75.

55

DN

2()
3()
4()

Typ Zdarzenia
Alarm włamaniowy
Alarm pożarowy, także przyciski
1+3
Alarm 24-godzinny
Problem
Alarm sabotażowy

46 ()

Dowolny alarm

Sygnalizatory

Sygnalizator (włamanie)
Sygnalizator przerywany (pożar)
Dowolny sygnalizator

Zawieszanie

0()
1()

11 ()
48 ()
13 ()
14 ()
Dowolne zawieszanie
Niski poziom napięcia
Czas trwania dynamicznego testu
akumulatora.
Napad
Wprowadzanie kodu (patrz
uwaga poniżej)
Manipulator
Wybór klawiszy 4+6 w
manipulatorze (MEDYCZNY)
Wybór klawiszy 7+9 w
manipulatorze (NAPAD)
Sabotaż manipulatora

Wejście lub Wyjście
Zazbrojony/Rozbrojony

System Zazbrojony

System Rozbrojony
System Gotowy
Brak Gotowości
System Zazbrojony (po czasie
na wyjście)
System Zazbrojony
Obwodowo
Problem z wyj. pożarowym
Zasilanie/kasowanie
pożarowych czujek
czteroprzewodowych
Rozszerzenie
Otwarty/Zamknięty

28 ()
30 (? )

Czas Otwarcia

31 (? )

Czas Zamknięcia

Komunikacja
Aktywacja podsłuchu

Połączenie z linią telefoniczną

Błąd Komunikacji (FTC)

Błąd linii telefonicznej

Pobieranie danych w toku

Sygnał Gongu
Aktywacja buczka w
manipulatorze.
Głośny alarm napadowy
Cichy alarm napadowy
Test ręczny
Pamięć alarmu

Czasy Wejścia/Wyjścia
Wejście
Wyjście

49 (
50 (

16 ()
Tryb programowania
Tryb programowania

37

)
)

Sabotaże i Błędy
Zwarcie (przeciążenie)
Sabotaż sygnalizatora
Dowolne rozwarcie
Dowolne zwarcie
Dowolny Błąd
(rozwarcie/zwarcie na linii
innej niż pożarowa)
Pilot bezprzewodowy
Pilot- żarówka
Pilot- gwiazdka

Przy programowaniu Zdarzenia 48 można przypisać dany kod użytkownika do wybranego
wyjścia programowalnego.
Wybór typu zdarzenia, które uaktywnia Wyjście programowalne #1
(według danych z tabeli)

Programowanie czasu aktywacji wyjścia 0-255 (minut lub sekund), w
zależności od danych zaprogramowanych w Segmencie 1,
Lokacja 58. Zaprogramowanie wartości 0 powoduje, że wyjście staje

56

się typu,, podążające za zdarzeniem".
Lokacja 60 - Konfiguracja wyjścia programowalnego #2 (2 segmenty, DN)
Wybór typu zdarzenia, które uaktywnia Wyjście programowalne #2
Lokacja 58. Zaprogramowanie wartości 0 powoduje, że wyjście staje
się typu,, podążające za zdarzeniem".

Lokacja 61 - Konfiguracja wyjścia programowalnego #3 (2 segmenty, DN)
Wybór typu zdarzenia, które uaktywnia Wyjście programowalne #3
Lokacja 62 - Konfiguracja wyjścia programowalnego #4 (2 segmenty, DN)
Wybór typu zdarzenia, które uaktywnia Wyjście programowalne #4
Lokacja 63 - Konfiguracja testu automatycznego (3 segmenty, DN)
Programowanie przerwy między testami - 1-255 godzin/dni (patrz
lokacja 64)

Programowanie godziny raportowania testu automatycznego w
formacie 24-godzinnym (jeśli przerwa została podana w godzinach,
segment ten będzie ignorowany)

Programowanie liczby minut (po godzinie) raportowania testu
automatycznego

Lokacja 64 - Ustawienia testu automatycznego (1 segment, WF)
Jeśli jednostką programowania przerwy ma być godzina, zaprogramuj
1. Jeśli jednostką programowania przerwy ma być dzień, zaprogramuj
0. 2 oznacza test dzienny. 3 oznacza test wykonywany co godzinę,
jeśli wysłano inny raport.

Lokacja 65 - Czas otwarcia (2 segmenty, DN)
W tej lokacji określona jest godzina aktywacji (w formacie 24-godzinnym) kodów
określonych jako "Kod zazbraja po zamknięciu" (program UDX) lub,, Tylko zazbrojenie
zegarem? " (manipulator LCD). Funkcja jest aktywna tylko w dni zaprogramowane w
Lokacji 67.
Aby Tryb pracy wyjść, Typ zdarzenia dla wyjścia oraz funkcja dotycząca autoryzacji
kodów działały poprawnie, godzina otwarcia musi być wcześniejsza niż godzina
zamknięcia.
Programowanie godziny czasu otwarcia
Programowanie minut czasu otwarcia

Lokacja 66 - Czas zamknięcia/zazbrojenia automatycznego (2 segmenty, DN)
W tej lokacji określona jest godzina dezaktywacji (w formacie 24-godzinnym) kodów
określonych jako "Kod zazbraja po zamknięciu" (program UDX) lub,, Tylko zazbrojenie

57

zegarem? " (manipulator LCD). Jest to także czas zazbrojenia automatycznego (jeśli
zostało włączone w Lokacji 68).
Programowanie godziny czasu zamknięcia/zazbrojenia
Programowanie minut czasu zamknięcia/zazbrojenia
Lokacja 67 - Dni funkcji otwarcia dla poszczególnych obszarów (4 segmenty, WF)
W lokacji tej wybierane są dni otwarcia dla poszczególnych obszarów. W wybrane dni kody
typu "Kod zazbraja po zamknięciu" (program UDX) lub,, Tylko zazbrojenie zegarem? "
(manipulator LCD) mogą zazbroić lub rozbroić system, jedynie gdy otwarte jest okno
czasowe.
Jeśli dla danego obszaru nie jest zaprogramowany czas otwarcia i dla obszaru tego
zostało zaprogramowane zazbrojenie automatyczne, system CSx75 będzie próbować
zazbroić się co 45 minut przez cały czas trwania zamknięcia, o ile nie zostanie
wyłączona funkcja automatycznego powtarzania (Lokacja 68).
W dni nie wybrane w tej lokacji kody typu "Kod zazbraja po zamknięciu" (program UDX) lub
,, Tylko zazbrojenie zegarem? " (manipulator LCD) nie będą powodować rozbrojenia
systemu. Segment 1 odpowiada za obszar 1, a segment 4 odpowiada za obszar 4 (zobacz
informacje dotyczące czasu otwarcia i zamknięcia w Lokacji 65 i Lokacji 66).
1 - Otwarcie w niedzielę
2 - Otwarcie w poniedziałek
3 - Otwarcie we wtorek
4 - Otwarcie w środę
5 - Otwarcie w czwartek
6 - Otwarcie w piątek
7 - Otwarcie w sobotę
8 - Zarezerwowany

Lokacja 68 - Dni automatycznego zazbrojenia obszarów (4 segmenty, WF)
W Lokacji 68 można wybrać dni automatycznego zazbrojenia systemu. Segment 1
odpowiada za obszar 1, a segment 4 odpowiada za obszar 4. Jeśli linia jest uszkodzona,
gdy centrala próbuje automatycznie zazbroić obszar, nastąpi automatyczne zawieszenie
linii.
1 - Zazbrojenie automatyczne w niedzielę
2 - Zazbrojenie automatyczne w poniedziałek
3 - Zazbrojenie automatyczne we wtorek
4 - Zazbrojenie automatyczne w środę
5 - Zazbrojenie automatyczne w czwartek
6 - Zazbrojenie automatyczne w piątek
7 - Zazbrojenie automatyczne w sobotę
8 - Włączony: wyłącz czas ponaglania (ponaglanie następuje co 45
minut)

Lokacja 69 - 121 - Kody komunikacyjne (3/2 segmenty, DN)
Kody komunikacyjne składające się z 3 segmentów zostały opisane poniżej.
Cyfra dziesiętna kodu powiadamiania
Cyfra jedności kodu powiadamiania/Numer kanału dla 8kanałowego protokołu "fast format"
Numer komunikatu głosowego zdefiniowany dla danego
zdarzenia

Kody komunikacyjne składające się z 2 segmentów zostały opisane poniżej.
Cyfra jedności kodu powiadamiania/Numer kanału dla 8kanałowego protokołu "fast format"

58

Lokacje 69-121 są używane tylko w przypadku przesyłania powiadomień o zdarzeniach
poprzez moduł głosowy, wysyłaniu ich na pager lub korzystania z protokołów takich jak
4+2 lub Fast Format. W przypadku korzystania z protokołów Contact ID lub SIA
programowanie tych lokacji nie jest konieczne.
Kody komunikacyjne uaktywniania zdarzeń składają się z 3 segmentów, co zostało
opisane w lokacji 69. Kody komunikacyjne zakończeń poszczególnych zdarzeń składają
się tylko z 2 segmentów, co zostało opisane w lokacji 75.
Kod komunikacyjny dla zdarzenia
Zazbrojenie częściowe
Alarm medyczny z manipulatora (przyciski 4+6)
Sabotaż manipulatora / wielokrotne wpisanie złego kodu
Rejestr pełny
Pobieranie danych zakończone

102
108

Liczba
segmentów
Lokacje 109-121 Zarezerwowane.

Lokacja 122 - Kod obszaru 1 (6 segmentów, DN)
W lokacji tej określony jest kod wysyłany do stacji SMA przy raportowaniu zdarzeń z
obszaru 1.

59

Jeśli lokacja ta pozostanie niezaprogramowana (w 6 segmentach wpisana 10), używany
będzie kod konta zdefiniowany dla poszczególnych stacji SMA. 10 oznacza koniec
wpisu.
Jeśli kod konta ma mniej niż sześć cyfr, należy zaprogramować liczbę 10 zaraz po
ostatniej cyfrze kodu. Jeśli kod konta składa się z sześciu cyfr, należy zaprogramować
wszystkie sześć segmentów.
Lokacja 123 - Kod obszaru 2 (6 segmentów, DN))

Lokacja 124 - Kod obszaru 3 (6 segmentów, DN)

Lokacja 125 - Kod obszaru 4 (6 segmentów, DN)

Lokacja 126 - Konfiguracja zmian protokołu (zobacz Lokacje 4, 8, 12, 16, 20 i 24)

Włączony: transmisja na 1800 Hz; Wyłączona: 1900 Hz.
Włączony: transmisja na 2300 Hz; Wyłączona: 1400 Hz
Włączony: sprawdzenie parzystości sumy kontrolnej; Wyłączona:
dwukrotne przesłanie danych
Włączony: modyfikator obszaru dla protokołu SIA
Zezwalaj na programowanie numeru telefonu.
Sema Digit
Włączony: 20 p. p. s. ; Wyłączona 10 p.
Włączony: wymagane uzgodnienie transmisji (handshake)

Włączony: format transmisji dla pager'a
Włączony: handshake dla 1400/2300
Włączony: 8-kanałowy protokół Fast Format
Włączony: moduł głosowy
Włączony: protokół Contact ID
Włączony: protokół SIA
Włączony: protokół Contact ID lub 4+3
Włączony: Wybieranie tonowe (DTMF)

Lokacja 127 - Kod linii dla protokołu SIA - TYP 1 (1 segment, DN)
W lokacji tej definiowany jest kod wysyłany do stacji SMA przy pobudzeniu linii pierwszego
typu dla protokołu SIA lub protokołu Contact ID. Odpowiedni kod zdarzenia należy wybrać
z tabeli na stronie 92. Wysyłany identyfikator linii (ID) jest jednoznacznie związany z
numerem linii będącej w alarmie.
Lokacja 128 - Kod alarmowy linii dla protokołu 4/2 - TYP 1 (1 segment, DN)
W lokacji tej definiowany jest kod alarmowy wysyłany do stacji SMA przy pobudzeniu linii
pierwszego typu dla protokołu 4/2. Wysyłany identyfikator linii jest jednoznacznie związany
z numerem linii będącej w alarmie.
Cyfra dziesiętna kodu
Cyfra jedności kodu/Numer kanału dla 8-kanałowego protokołu Fast
Format
Numer komunikatu głosowego zdefiniowany dla danego zdarzenia

Lokacja 129 - Kod końca alarmu linii dla protokołu 4/2 - TYP 1 (1 segment, DN)
W lokacji tej definiowany jest kod końca alarmu wysyłany do stacji SMA przy pobudzeniu
linii pierwszego typu dla protokołu 4/2. Wysyłany identyfikator linii jest jednoznacznie
związany z numerem linii po zakończeniu alarmu.
Cyfra dziesiętna kodu

Cyfra jedności kodu/Numer kanału dla 8-kanałowego protokołu Fast
Format

Lokacja 130 - Atrybuty linii - TYP 1 (5 segmentów, WF)
Jest to domyślny typ linii i nie powinien być zmieniany.
6-8

Pożar (atrybut linii typu pożar - 7)
24 godziny (atrybut linii 24-godzinnych, które nie są liniami
pożarowymi)
Stacja klucza. (domyślnie monostabilna - zmiana stanu z NO na
NC powoduje zazbrojenie lub rozbrojenie systemu, patrz uwaga
poniżej)
Dostęp (linia włamaniowa, która nie jest aktywna podczas czasu
wejścia. )
Opóźnienie 1 (czasy wejścia i wyjścia definiowane w lokacji 35)
Opóźnienie 2 (czasy wejścia i wyjścia definiowane w lokacji 35)
Wewnętrzna (linia tego typu przy zazbrojeniu obwodowym
zostanie zawieszona)
Lokalna (raportowanie zdarzeń z danej linii będzie wyłączone)
Włączony: uaktywnia brzęczyk w manipulatorze podczas alarmu.
Włączony: uaktywnia wyjścia sygnalizatorów centrali podczas
alarmu.
Włączony: uaktywnia sygnalizator wewnętrzny jako przerywany
podczas alarmu.
Włączony: aktywacja linii powoduje aktywację gongu.
Włączony: umożliwia zawieszanie linii
Włączony: umożliwia zawieszanie grupowe linii
Włączony: uaktywnia funkcję,, zazbrojenie wymuszone"
Włączony: uaktywnia funkcję,, wejście nadzorowane"
Włączony: czas reakcji linii 50 ms; Wyłączona: 500 ms
Włączony: definiuje linię jako dualną (dwa rezystory EOL).
Włączony: uaktywnia funkcję raportowania o problemie z linią
(linia 24-godzinne i linie pożarowe).
Włączony: uaktywnia opóźnienie dialera (patrz lokacja 28, strona
47).
Włączony: Umożliwia zawieszanie linii po zadziałaniu funkcji
,, redukcja fałszywych alarmów " (patrz lokacja 48, strona 51).
Włączony: uaktywnia raportowanie o zakończeniu problemu z
linią / Zmiana trybu pracy linii typu,, Stacja klucza" (patrz uwaga
poniżej).
Włączony: uaktywnia funkcję podsłuchu danej linii (patrz lokacja
29, strona 47).
Włączony: uaktywnia monitorowanie działania linii (patrz lokacja
52, strona 53).
Włączony: uaktywnia atrybut linii,, alarm B"
Włączony: uaktywnia funkcję,, ostatnie drzwi"
Włączony: uaktywnia atrybut linii,, roller".
Włączony: uaktywnia funkcję,, dwa impulsy". Podwójne
pobudzenie linii aktywuje alarm (patrz lokacja 52 seg. 10 oraz 11,
strona 53).
Konfiguracja następnych typów linii odbywa się w sposób analogiczny do opisu lokacji
od 127 do 130 dla linii typu 1. W poniższej tabeli umieszczono numery lokacji
odpowiadające poszczególnym parametrom dla kolejnych typów linii (od 1 do 20).

61

Linia typu "Stacja klucza" może pracować w dwóch trybach: monostabilnym I
bistabilnym. Domyślnie linia działa w trybie monostabilnym (przejście ze stanu NO do
NC powoduje zazbrojenie/rozbrojenie systemu). Tryb pracy bistabilnej (zwarcie na linii -
zazbrojenie, rozwarcie - rozbrojenie) można zmienić przez aktywację 7 funkcji w 3
segmencie (dla innego typu linii funkcja ta ma inne znaczenie). Jeśli uaktywnione jest
raportowanie zdarzeń rozbrojenie/zazbrojenie, to wysyłany kod użytkownika wynosi 99
(Zobacz także "Standardowe typy linii", strona 50).
Funkcja,, Dwa impulsy" jest jednoznacznie związana z przejściem alarmu typu B w alarm
typu A, po spełnieniu warunków czasowych (patrz Lokacja 52) linia o atrybucie,, alarm B"
staje się linią alarmową typu A.
Kod SIA
Kod alarmu dla 4/2
Kod końca alarmu dla 4/2
174

178

182

186

190

194

198

202

Lokacja 207 - Aktywacja portu szeregowego (1 segment, WF)
W lokacji tej włączany/wyłączany jest port szeregowy w centrali.
0 = Zarezerwowane
1 = standard transmisji szeregowej przy komunikacji z
komputerem (także dla komunikatora CS-586) (domyślnie)
2 = drukarka szeregowa (wymaga aktywacji 1 funkcji, 1
segmentu lokacji 209; opis zdarzeń w języku angielskim)

Lokacja 208 - Szybkość transmisji dla portu szeregowego (1 segment, WF)
W lokacji te ustawia się szybkość transmisji dla portu szeregowego (bity/sekundę).
0 = 2400 (2, 4K)
1 = 4800 (4, 8K)
2 = 9600 (9, 6K) (domyślnie)
3 = 19200 (19, 2K)
4 = 38400 (38, 4K)
5-7 = zarezerwowane

Lokacja 209 - Protokół przesyłania danych przy połączeniu z komputerem (1 segment, WF)
W lokacji tej ustawia się protokół przesyłania danych przy połączeniu z komputerem.
Wyłączony: kod binarny (domyślnie); Włączony: kod ASCII
62

KORZYSTANIE Z SYSTEMU PODZIELONEGO NA
OBSZARY
System można tak skonfigurować, aby pracował niezależnie w poszczególnych obszarach.
Jeśli system jest podzielony na obszary, a manipulator jest przypisany do danego obszaru,
to na jego wyświetlaczu pokazywane są komunikaty (opisane w innej sekcji niniejszej
instrukcji) określające stan linii w danym obszarze.
Tryb pracy,, Manipulator nadrzędny" umożliwia uzyskanie dostępu do dowolnego obszaru
systemu (pod warunkiem uzyskania autoryzacji kodu) i wykonanie dozwolonych
programowo operacji w innych obszarach.
Funkcja
zapewnia tymczasowy dostęp do trybu,, Manipulator nadrzędny" z
poziomu dowolnego manipulatora w systemie, niezależnie od atrybutów manipulatora.
Manipulator powraca do przydzielonego obszaru po 60 sekundach od naciśnięcia
przycisku lub po 10 sekundach, jeśli nie naciśnięto żadnego przycisku. Naciśnij przycisk
#, aby zakończyć pracę w tym trybie.

Funkcje diod LED w trybie,, Manipulator nadrzędny"
Gotowość

Świeci, gdy wszystkie obszary są rozbrojone.
Miga, gdy wszystkie obszary są rozbrojone lub mogą być zazbrojone w
sposób wymuszony (zazbrojenie wymuszone).

Pożar

Świeci, jeśli w dowolnym obszarze wykryto pożar.
Miga, jeśli w dowolnym obszarze wykryto problem z linią pożarową.

Zasilanie

Świeci, jeśli centrala systemu CSx75 jest podłączona do zasilania z
sieci.
Miga, jeśli zostanie wykryty niski poziom napięcia akumulatora.

Komunikaty wyświetlane na ekranie LCD w trybie pracy
,, Manipulator nadrzędny".
Stan Rozbrojony/Zazbrojony
Na wyświetlaczu LCD pojawiają się komunikaty o stanie zazbrojenia i rozbrojenia
wszystkich 4 obszarów. Komunikat ten oznacza, że wszystkie 4 obszary są
gotowe, a Obszar 3 jest rozbrojony (symbol -).

Gotowy
Zazbrojony

1234
12-4

Jeśli w wierszu Gotowy miga cyfra, obszar ten jest gotowy do zazbrojenia
wymuszonego. Komunikat ten pojawia się na wyświetlaczu LCD,
jeśli wszystkie obszary są rozbrojone i gotowe do
zazbrojenia.

SYSTEM ROZBROJ.
Podaj kod zazbr.

63

Zazbrojenie i rozbrojenie wielu obszarów
1. Aby sterować kilkoma obszarami jednocześnie,
należy wprowadzić kod użytkownika z
dostępem do poszczególnych obszarów. Na
wyświetlaczu LCD pojawi się następujący
komunikat. Cyfry w górnym wierszu oznaczają obszary
rozbrojone, do których dostęp możliwy jest przy
użyciu posiadanego kodu. Cyfry w wierszu
dolnym oznaczają obszary zazbrojone.
Możliwe stany zostały opisane w poniższej
tabeli.

Kod użytkownika

- 234
1---

Wskazania wyświetlacza LCD dla danego
obszaru. (wiersze w poniższej tabeli
odpowiadają wierszom wyświetlacza)
Puste miejsce
Myślnik (-)
Miga cyfra odpowiedzialna za dany obszar
Cyfra odpowiedzialna za dany obszar
Cyfra odpowiedzialna za dany obszar

Rozbr.
Zazbr.

Opis stanu systemu
Obszar nie używany w systemie
lub kod nie posiada dostępu do
danego obszaru.
Obszar nie jest gotowy

Obszar jest gotowy do
zazbrojenia wymuszonego
Obszar rozbrojony i gotowy do
zazbrojenia

Obszar jest zazbrojony

3. Aby rozbroić wszystkie obszary, naciśnij
przycisk przewijania (strzałka w górę). Aby zazbroić wszystkie obszary, naciśnij
przycisk przewijania (strzałka w dół). Aby zazbroić/rozbroić dany obszar, naciśnij
oraz przycisk numeryczny odpowiadający
Numerowi obszaru.
Na przykład: Jeśli obszar 4 jest zazbrojony,

numer obszaru

naciśnięcie przycisku
rozbrojenie tego obszaru. Jeśli Obszar 4 jest
rozbrojony, naciśnięcie przycisku
powoduje zazbrojenie tego obszaru.

Praca z poszczególnymi obszarami w trybie,, Manipulator
nadrzędny"
1. Wprowadź prawidłowy kod zazbrojenia/rozbrojenia
obszaru, w którym chcesz pracować. Na
wyświetlaczu LCD pojawi się następujący

komunikat. Zostanie wyświetlony tylko ten obszar, dla którego
kod jest prawidłowy. Aby zazbrajać i rozbrajać dany obszar, naciśnij
numerowi obszaru. Aby pracować z danym obszarem, należy
wprowadzić jego numer. Manipulator LCD będzie
teraz pracować jako manipulator danego obszaru.
Wszystkie naciśnięte przyciski i włączone funkcje
będą mieć wpływ tylko na ten obszar, a wskazania
diod LED i komunikaty pojawiające się na
wyświetlaczu LCD będą dotyczyć tylko tego
obszaru. Słowo system zostanie zastąpione
słowem obszar #. Poniżej przedstawiono przykład
działania tej funkcji.

Funkcja opisana w kroku 4 jest dostępna tylko wówczas, gdy, manipulator nie został
skonfigurowany jako manipulator nadrzędny. Instalator musi skonfigurować
odpowiednio manipulator, aby funkcja działała tak, jak to zostało opisane powyżej. Obszar 4 został
wybrany

i

jest

gotowy

do

Obsz. 4 ROZBROJ. Aby zakończyć pracę w danym trybie obszaru,
wprowadź ##.

##

7. Aby zakończyć wyświetlanie
naciśnij przycisk #.

tego

komunikatu,

Wyłączanie alarmów w trybie,, Manipulator nadrzędny"
Jeśli manipulator emituje sygnał alarmowy lub włączony jest sygnalizator akustyczny,
można go wyciszyć, wprowadzając kod dostępu do obszaru, którego dotyczy alarm.
Przyciski funkcyjne Zazrojenie Normalne
Zawieszania

, Zazbrojenie Obwodowe

i pamięci alarmu

działają tylko, jeśli wcześniej został wybrany

65

konkretny obszar.

MODUŁ LINII RADIOWYCH - RX8I4-16I4
Moduły odbiorników serii RX (8 linii w przypadku odbiornika RX8I4, 16 linii w przypadku
odbiornika RX16I4) umożliwiają korzystanie z funkcji bezprzewodowych centrali CSX75.
Dodanie modułu odbiornika do centrali CSX75 zapewnia jej zgodność z detektorami
bezprzewodowymi (czujka PIR, czujka magnetyczna, optyczna czujka dymu), pilotami
zdalnego sterowania (jedno i dwuprzyciskowe) oraz bezprzewodowymi przyciskami
napadowymi.

ANT 2

ANT 1

RX8i4-16i4

+
POS
dane

ON

Procesor

Dioda kontrolna

Nie używane

Bez funkcji

Zaciski magistrali
systemowej

Gniazdo anteny

Dioda komunikacji bezprzewodowej

Przełącznik typu DIP

Ustawianie przełączników typu DIP
Położenie wszystkich przełączników jest uaktualniane po podłączeniu zasilania modułu
RX8I4-16I4. Przed zmianą położenia tych przełączników należy odłączyć zasilanie.

66

Adres modułu

Przełącznik 1

Przełącznik 2

Przełącznik 3

Przełącznik 4

Włączony

Nieużywany

Wyłączony

32 (Domyślny)

Stany wskaźników modułu
Gdy do centrali CSx75 zostanie podłączone zasilanie, środkowa dioda (CZERWONA) LED
modułu radiowego powinna zacząć migać. Znaczenie wskazań dwóch pozostałych diod
LED - czerwonej i żółtej - można znaleźć w poniższej tabeli.
Stan diody LED

Stan modułu

Czerwona - miga

Tryb pracy normalnej - komunikacja z centralą CSx75

Czerwona - nie świeci

Brak komunikacji z centralą CSx75. Sprawdź przewody i
źródło zasilania.

Żółta - miga

Odbiór sygnałów radiowych z czujników bezprzewodowych.

Żółta - nie świeci

Brak odbioru (w danej chwili) sygnałów radiowych.

Czerwona dioda LED w dolnej części modułu może się żarzyć, ale nie jest używana jako
wskaźnik i można ją zignorować.

Podłączanie modułu RX8I4-16I4
Moduł należy podłączyć do magistrali zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem.
Opis styków
Styk

Opis

(+) Zasilanie

Połączyć z zaciskiem AUX+ w centrali CSX75. Wartość pobieranego
prądu wynosi 20 mA.

(-) Masa

Połączyć z zaciskiem COM w centrali CSX75.

Dane

Styk ten należy połączyć ze stykiem DATA w centrali CSX75

Dane techniczne modułu
Napięcie zasilania

12 V DC, do zacisków centrali CSX75.

Zgodność

zgodny z systemami CS-175EE, CS-575

Częstotliwość

433 MHz dla modułów RX8I4 i RX16I4

Pobór prądu

maks. 20 mA

Temperatura pracy

od 0o do 49o C

Wymiary

szerokość: 11 cm * wysokość: 8, 1 cm *
głębokość: 2, 54 cm

Waga

150 g

67

Programowanie modułu RX8I4-16I4
W tej sekcji zostało opisane programowanie modułu RX8I4-16I4. W celu uruchomienia
modułu radiowego w systemie należy wykonać następujące czynności:
Określić ustawienia nadajnika: określić ustawienia w programie centrali dotyczące
czujników bezprzewodowych.

Zapisać moduły w pamięci systemu: skonfiguruj moduł tak, aby był,, widziany" przez
centralę CSX75 (automatycznie przy wychodzeniu z trybu programowania centrali).

Zaprogramować moduł poprzez przejście do trybu programowania gdzie możliwe
będzie rozpoczęcie konfiguracji nadajników i wprowadzania ustawień systemowych.

Wskazówki dotyczące programowania
Podczas programowania modułów RX8I4-16I4 należy stosować się do poniższych
wskazówek.
Gdy nadajnik zostaje zapisany w pamięci, moduł rozpoczyna pracę od określonej
lokacji.

Nadajniki radiowe mają priorytet nad liniami przewodowymi znajdującymi się na płycie
centrali. Na początku należy skonfigurować linie przewodowe na płycie centrali, a
następnie zapisać nadajniki w pamięci dla pozostałych linii.

Jeśli zainstalowane są dwa moduły, nie mogą one współużytkować tego samego bloku
linii (kanałów). Na przykład, nadajniki radiowe zapisane w pamięci dla linii 11 i 12
muszą znajdować się w jednym module radiowym.
Przed rozpoczęciem programowania należy sprawdzić, czy moduł RX8I4-16I4 został
ustawiony jako moduł z ustawieniami domyślnymi. Używając polecenia 910# można
przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne).

1. Za pomocą manipulatora wprowadź

8, aby przejść do trybu programowania. Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony zapytanie o adres modułu. Wprowadź
adres modułu (ustawienia przełącznika DIP: od 32 do 39) i znak #. W przypadku pierwszego podłączenia, wprowadź polecenie 910#, aby przywrócić
domyślne ustawienia modułu, co zostanie potwierdzone trzema krótkimi sygnałami
dźwiękowymi. Wprowadź polecenie 193# i włącz funkcje 1-2-4, potwierdzając za każdym razem
nowe ustawienia. Wykonanie tych czynności spowoduje włączenie funkcji
automatycznej,, nauki" kolejnej linii po zapamiętaniu poprzedniej w pamięci. Wprowadź polecenie 194 #, cyfrę 1 oraz,
linii 9.

aby zapamiętywanie rozpoczynało się od

7. Wprowadź polecenie 0#, aby wprowadzić pozycję początkową zapamiętywania
programowanego aktualnie czujnika. Wprowadź polecenie X, gdzie X jest numerem linii (od 1 do 48), a jest
przyciskiem potwierdzającym wprowadzenie linii do pamięci odbiornika. Włącz odpowiedni nadajnik (w ciągu 250 sekund) w sposób opisany w poniższej tabeli.
Wykonanie czynności zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Ponieważ
włączona jest funkcja 193, segment 1, opcja 2, centrala automatycznie przejdzie do
następnej linii w celu zapamiętania następnego nadajnika.
10. Zaprogramuj następne nadajniki, powtarzając czynności 5 -7.
11. Zakończ pracę w trybie programowania, naciskając dwukrotnie przycisk Zazbrojenie
Normalne.

68

Trzy sygnały dźwiękowe wyemitowane przez manipulator oznaczają błąd wprowadzania
danych. Błąd taki występuje, gdy zostanie wprowadzony numer nadajnika nie
znajdujący się w puli numerów linii możliwych do zaprogramowania dla danego modułu
lub jeśli użytkownik chce ponownie zapisać w pamięci modułu nadajnik, który już został
zapisany.
Jeśli zajdzie konieczność zmiany wpisu, można zakończyć programowanie,
wprowadzając polecenie 0#0, a następnie rozpocząć programowanie od czynności 5.
Nadajnik

Czynność

Czujka magnetyczna

Uaktywnij
osłony.

przełącznik

sabotażowy

Wyjście w czujce
magnetycznej

Uaktywnij przełącznik sabotażowy poprzez zdjęcie
osłony (uwaga: lok. 1 seg. 1 funkcja 4, musi być
włączona)

Pasywny czujnik
podczerwieni (PIR)

Uaktywnij przełącznik
osłony z czujnika PIR.

Optyczna czujka dymu

przełącznik
sabotażowy
wymontowanie czujki z podstawy.

Przycisk Napadowy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk.

Dwu i czteroprzyciskowe
piloty

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zazbrojenia i rozbrojenia.

poprzez

zdjęcie

zdjęcie
Usuwanie nadajników
Poniżej zostało opisane usuwanie nadajników z pamięci modułu.
Czynności te powodują, że moduł ignoruje nadajnik, ale nie usuwa jego identyfikatora z
pamięci. Nadajnik można uaktywnić później lub zapisać nowy nadajnik na danej linii. Wprowadź polecenie X #, gdzie X jest numerem linii (od 1 do 48), a # jest przyciskiem
potwierdzającym wprowadzenie linii do pamięci odbiornika. Zmień funkcję nadajnika 1 (nadajnik włączony), naciskając przycisk 1. Pierwsza funkcja
segmentu na wyświetlaczu LCD manipulatora zostanie zmieniony z "1" na "- ", co
oznacza, że określony element bezprzewodowy został wyłączony. Naciśnij przycisk w
celu potwierdzenia zmian. Kontynuuj usuwanie nadajników, wprowadzając odpowiednie lokacje i segmenty
(czynności 4 i 5). Zakończ pracę w trybie programowania, naciskając dwukrotnie przycisk Zazbrojenie
Testowanie nadajników bezprzewodowych
W celu przetestowania nadajników radiowych należy wykorzystać tryb pracy,, walk test"
centrali CSX75.

Określanie ustawień nadajnika
Istnieje wiele opcji dotyczących programowania obszarów i nadajników bezprzewodowych.
Ustawienia nadajnika są definiowane w segmentach poszczególnych lokacji
programowania. Ustawienia opisane dla lokacji1 segmentów 1 i 2 dotyczą wszystkich
lokacji odpowiedzialnych za poszczególne linie radiowe od 1 do 48.

69

Przejście do trybu programowania.
Programowanie konfiguracji linii i obszarów
Wszystkie linie programuje się z centrali i za pomocą manipulatora systemowego CSX75. Wprowadź adres modułu (domyślnie 32), a następnie potwierdź go znakiem #.
Lokacja 0

Tryb pracy odbiornika:,, NAUKA" (1 segment, DN)
Lokacja 0 jest używana w celu przypisania poszczególnych nadajników radiowych
(czujników) do poszczególnych kanałów odbiornika radiowego (linii wejściowych). Należy
wprowadzić numer nauczanej linii, z przedziału przypisanego podczas programowania;
patrz także powyżej: Wskazówki dotyczące programowania.

Lokacja 1

Ustawienia czujnika bezprzewodowego 1 (2 segmenty, WF)
W lokacji 1 zostały zdefiniowane parametry czujników bezprzewodowych przypisanych do
pierwszego kanału danego odbiornika.
1 Włącz czujnik.
2 Tryb nadzoru
3 Tryb nadzoru czujek pożarowych
4 Opcja wejściowa 1
5 Opcja wejsciowa 2
6 - 8 Zarezerwowane

(wartość domyślna=włączona)
(wartość domyślna=wyłączona)
(wartość domyślna=wyłączona)

1 obszar 1 sterowany pilotem
2 obszar 2 sterowany pilotem
3 obszar 3 sterowany pilotem
4 obszar 4 sterowany pilotem
5 - 8 Zarezerwowane

(wartość domyślna=włączona)

Ustawienia specjalne dla czujek magnetycznych i bezprzewodowych optycznych
czujek dymu
Podczas ustawiania funkcji odbiornika (lokacje od 1 do 48 segmenty 4 i 5) w przypadku
czujek magnetycznych oraz optycznych czujek dymu należy zastosować się do poniższych
wskazówek:
Segment 1, funkcja 4, Opcja wejściowa 1:
Włączyć, aby wyłączyć wewnętrzne przełączniki kontaktronowe radiowych
nadajników drzwiowych/okiennych i aktywować dodatkowe wejście czujnika.
o Włączyć, aby włączyć funkcję sabotażu radiowych czujek dymu.
o Włączyć, aby przycisk,, żarówka" w 4-przyciskowym pilocie bezprzewodowym
można było wykorzystać do sterowania wyjściami programowalnymi centrali lub
modułu CS-507. W innym przypadku przycisk działa jako Zazbrojenie Obwodowe.
Jeśli używane są czujki dymu bez styków sabotażowych, Tryb 1 musi być wyłączony.
Przyciski,, żarówka" i,, gwiazdka" w pilotach 4-przyciskowych domyślnie zachowują się
jak przyciski funkcyjne manipulatora, odpowiednio Zazbrojenie Obwodowe i Zazbrojenie
Normalne.
Segment 1, funkcja 5, Opcja wejściowa 2:
W przypadku nadajników kontaktronowych korzystających z normalnie otwartych
(NO) styków zewnętrznych funkcja ta powinna być wyłączona (styk zwierny).
W przypadku nadajników kontaktronowych korzystających z normalnie zwartych
(NC) styków zewnętrznych funkcja ta powinna być włączona (styk rozwierny).

70

Lokacja 2 - 48

Włączyć, aby przycisk,, gwiazdka" w 4-przyciskowym pilocie bezprzewodowym
modułu CS-507. W innym przypadku przycisk działa jako Normalne Zazbrojenie.

Ustawienia czujnika bezprzewodowego 2 - 48 (2 segment, WF)
W lokacjach od 2 do 48 zdefiniowane są ustawienia czujników bezprzewodowych
przypisanych do linii (kanału) od 2 do 48. Informacje w tych segmentach są takie same, jak
informacje w lokacji 1 dla linii (kanału) 1.

Lokacja 49-192

Lokacja 193

Opcje odbiornika (1 segment, WF)
1 Włącz wykrywanie błędów transmisji
(domyślnie wyłączone)
2 Włącz automatyczne,, nauczanie" następnej linii
3 Identyfikacja użytkownika pilota
Wyłączona = Powiadomienia ze wszystkich pilotów są przesyłane
do centrali jako użytkownik 99.
Włączona =
Pilot przesyła powiadomienie jako numer linii (kanału),
do której jest przypisany.
4 Włącz sabotaż anteny,
powiadomienie jako sabotaż obudowy
5 Włącz sabotaż obudowy
Lokacja 194

Numer linii początkowej (1 segment, DN)
Należy ustawić początkową linię dla każdego rozszerzenia radiowego. Linia początkowa
musi być wielokrotnością 8 linii. Będzie to adres początkowy linii dla modułu 8 lub 16
liniowego. Aby właściwie skonfigurować linię początkową, wpisz odpowiednią wartość w
segmencie 1.
Lokacja 195

Numer linii początkowej 1
Numer linii początkowej 9
Numer linii początkowej 17
Numer linii początkowej 25
Numer linii początkowej 33
Numer linii początkowej 41

Czasy trybu nadzorowania (3 segmenty, DN)
Liczba minut dla detektorów (oprócz optycznej czujki pożarowej)
Liczba minut dla optycznych czujek pożarowych
Liczba minut dla norm NACOSS (wąskie okno)

NACOSS (National Approval Council for Security Systems) - Instytucja zajmująca się
atestacją urządzeń ochrony mienia w Wielkiej Brytanii.

71

MODUŁ EKSPANDERA LINII WEJŚCIOWYCH CS-216
Rozszerzenie CS-216 zawiera na płycie 16 linii wejściowych, jest sterowane
mikroprocesorem i jest przeznaczone do współpracy z centralą CS-575 (centrala CS175EE nie obsługuje rozszerzenia CS-216). Centralę CS-575 można maksymalnie
rozbudować o 5 ekspanderów CS-216, a maksymalna liczba linii obsługiwanych to 48.
Każde rozszerzenie ma opcjonalny styk sabotażowy i izolator napięcia, co sprawia, że jest
rozwiązaniem idealnie nadającym się do użytku w miejscach wyniesionych.

DS2

NO

DS 1

CS-216

1 2 3 4 5 6

U3
VOUT
TAM

Z24

Z23

Z22

Z21

Z20

Z19

Z18

Z17

Z16

Z15

Z14

Z13

Z12

Z11

Z9
Z10

Zaciski16 linii wejściowych

magistrali systemowej

6-pozycyjny przełącznik
typu DIP

Zacisk i styk sabotażowy

Zaciski magistrali systemowej

Wewnętrzne złącze magistrali systemowej
(złącze J9; patrzą od listwy zaciskowej linii wejściowych):
PIN 1 - Aux +
PIN 2 - Zarezerwowany
PIN 3 - Com
PIN 4 - Data

Należy ustawić początkową linię dla każdego rozszerzenia. Linia początkowa musi być
wielokrotnością cyfry 8. Będzie to adres początkowy linii dla danego modułu CS-216.
Aby skonfigurować linię początkową, ustaw przełącznik typu DIP zgodnie z informacjami
podanymi w poniższej tabeli.

72

Położenie wszystkich przełączników jest uaktualniane w pamięci systemu po
podłączeniu zasilania do ekspandera CS-216. Przed zmianą położenia tych
przełączników należy odłączyć zasilanie.

Numer linii
początkowej

Adres
modułu

Przełącznik 6 typu DIP

Przełącznik ten wyłącza drugi blok 8 linii ekspandera. Można to zrobić, tylko jeśli
rozszerzenie 8-liniowe jest wymagane w określonej instalacji. W takim przypadku do
systemu można podłączyć maksymalnie 5 rozszerzeń, co daje w sumie 40 linii. Jeśli w
systemie konieczne jest wykorzystanie 40 linii (5 x 8 linii) wyniesionych, wtedy należy
wyłączyć linie przewodowe znajdujące się na płycie centrali.
W celu wyłączenia drugiej grupy 8 linii danego rozszerzenia należy włączyć
przełącznik 6 typu DIP.

Okablowanie urządzenia CS-216
Moduł należy podłączyć do magistrali według opisów znajdujących się w poniższej tabeli.
Linie, które nie są używane muszą być wyposażone w rezystor EOL (4k7), chyba że
zostały wyłączone za pomocą przełącznika DIP 6.
Jeśli moduł CS-216 ma być montowany w obudowie centrali, można go podłączyć za
pomocą złącza opisanego na płycie jako "J9" (wewnętrzna magistrala systemowa).
Zacisk

Zacisk należy połączyć z zaciskiem DATA centrali CS-575 (zobacz
schemat połączeń w sekcji dotyczącej instalacji centrali).

Zacisk należy połączyć zaciskiem AUX+ w centrali CS-575. Pobór
prądu przez CS-216 wynosi 64 mA.

Zacisk należy połączyć z zaciskiem COM w centrali CS-575.

Vout

Może zostać wykorzystane do zasilania urządzeń bezpośrednio z
urządzenia CS-216. Zasilanie pochodzi z centrali CS-575, dlatego
pobór prądu tych urządzeń musi zostać dodany do całkowitego
poboru prądu urządzenia CS-216. To wyjście jest separowane i
ograniczone prądowo do 100 mA. Zwarcie na tym wyjściu będzie
zgłaszane przez ekspander jako problem z zasilaniem rozszerzenia.
Nie spowoduje to przerwania pracy CS-216 jedynie urządzeń
zasilanych z tego wyjścia.

Opcjonalne wejście sabotażowe. Jeśli styk ten nie jest używany,
należy go połączyć ze stykiem COM.

Z10
Z11-Z24

Zacisk linii wejściowej.
Wspólny zacisk (-) dla linii 9 i 10
Zaciski analogiczne do zacisków Z9 i Z10.

73

Dane techniczne
12 V DC, dostarczone z centrali CS-575.

Wyjście zasilania (Vout)

Dostarczone z centrali CS-575. Prąd
ograniczony do 100 mA.

64 mA

Rezystancja końca linii

4700 Ohm

Czas reakcji

50 ms lub 500 ms (ustawiany programowo)

Od 0o do 50o C

Szerokość: 15 cm x wysokość: 5, 3 cm x
Programowanie modułu CS-216
Programowanie linii i obszarów
Wszystkie linie programuje się za pomocą manipulatora. Informacje dotyczące włączania i
programowania systemu CS 575 oraz dane dotyczące konfigurowania linii można znaleźć
w lokacjach od 38 do 47.

74

MODUŁ EKSPANDERA WYJŚĆ CS-507
CS-507 jest to rozszerzenie służące do rozbudowywania funkcji wyjściowych centrali
CSX75. Wyposażone jest w:
2 przekaźniki sterowane i 5 wyjść typu otwarty kolektor (OC) sterowanych
mikrokontrolerem,
Każdy z przekaźników posiada styki NC i NO. To pozwala na różnorakie wykorzystanie
2 wyjść programowalnych, w tym do kontroli dostępu, kontroli/automatyki budynku,
modułach bezprzewodowych i innych funkcjach zabezpieczeń,
5 wyjść niskoprądowych typu OC (wyjścia 1-2-3-4-5),
Do centrali CS-575 można podłączyć do 8 modułów; centrala CS-175EE potrafi
obsłużyć do trzech tego typu rozszerzeń,
CS-507 można zaprogramować tak, aby włączał się dla danego zdarzenia we
wszystkich lub wybranych obszarach, w zależności od tego, czy dany obszar został
odpowiednio zaprogramowany,
Każdy przekaźnik można zaprogramować, tak aby pracował według 8 różnych okien
czasowych i był włączany o danym czasie lub używany z innymi zaprogramowanymi
opcjami w celu tworzenia linii czasowych,
CS-507 jest wyposażony w opcjonalne wejście sabotażowe i dodatkowe wyjście
zasilania (zobacz opisy zacisków), co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla
zastosowań w miejscach wyniesionych.
J8

CS-507

U1

J1
Rl2
R7C

R7NO

R7NC

R6C

R6NO

OUT5

R6NC

OUT3

VOUT

Rl1

Zaciski wejść; 5 typu OC oraz 2
przekaźnikowe (NC/NO)

Zacisk sabotażowy

4-pozycyjny
przełącznik typu DIP

Dodatkowe wyjście zasilania

Dioda kontrolna dla protokołu
X-10 (RJ 11)

Przekaźniki

Gniazdo podłączeniowe dla
X-10

75

Ustawianie przełączników typu DIP
Należy ustawić początkowe wyjście dla każdego rozszerzenia. Pierwsze wyjście musi być
wielokrotnością cyfry 8. Będzie to adres początkowy wyjścia dla CS-507.
Aby skonfigurować wyjście początkowe, ustaw przełącznik typu DIP zgodnie z
informacjami podanymi w poniższej tabeli.
Położenie wszystkich przełączników jest uaktualniane po podłączeniu zasilania do
ekspandera CS-507. Przed zmianą położenia tych przełączników należy odłączyć
zasilanie.

Wyjścia

1-7

9-15

17-23

25-31

33-39

41-46

49-55

57-63

Przełącznik 4 typu DIP
Przełącznik czwarty typu DIP służy do wyłączania funkcji sabotażu. (pozycja ON =
Włączony; OFF = Wyłączony).

Okablowanie urządzenia CS-507
Przewody należy podłączyć do wyjść kierując się opisami z poniższej tabeli.
Zacisk należy połączyć z zaciskiem DATA centrali CSX75 (zobacz
Zacisk należy połączyć z zaciskiem AUX+ w centrali CSx75.

Zacisk należy połączyć z zaciskiem COM w centrali CSx75.

urządzenia CS-507. Zasilanie pochodzi z centrali CSx75, dlatego
poboru prądu urządzenia CS-507. To wyjście jest separowane i
Nie spowoduje to przerwania pracy CS-507 jedynie urządzeń
Wyjścia 1-5

należy go połączyć ze stykiem COM.
Wyjścia typu otwarty kolektor (OC), podczas aktywacji wyjcie zostaje
zwarte do masy, maks. Obciążenie wyjścia to 40 mA.

Przekaźnik
6 /NC

Bezpotencjałowy styk rozwierny o dopuszczalnym obciążeniu 1A dla
napięcia 30 V

Przekaźnik

Bezpotencjałowy styk zwierny o dopuszczalnym obciążeniu 1A dla

76

6 /NO

6 /COM

Bezpotencjałowy styk wspólny o dopuszczalnym obciążeniu 1A dla
7 /NC

7 /NO

Bezpotencjałowy styk zwierny o dopuszczalnym obciążeniu 1A dla
napięcia 30 V
7 /COM
Moduł rozszerzenia CS-507 można podłączyć do centrali CSX75 na dwa sposoby:
Gdy płyta rozszerzenia montowana jest w obudowie centrali, można wykorzystać
bezpośrednie podłączenie magistrali. Dodatkowy złącze J1 umożliwia bezpośrednie
podłączenie, za pomocą odpowiedniego przewodu, modułu CS 507 do centrali (złącze
J16).

Gdy płyta rozszerzenia montowana jest poza obudową centrali, można wykorzystać
styki DAT, AUX+ oraz COM opisane w powyższej tabeli. W tym wypadku należy
podłączyć przewód zabezpieczenia sabotażowego obudowy zewnętrznej do styków
COM i TAM.

Wewnętrzne złącze magistrali systemowej (złącze J1; patrzą od listwy zaciskowej wyjść):
Dane techniczne
10 mA przy wszystkich wyjściach
nieaktywnych
25 mA przy wszystkich wyjściach aktywnych

od 0o do 50o C

15 cm (szer. ) x 5, 3 cm (wys. ) x 2, 54 cm (głęb. )

Programowanie modułu CS-507
Programowanie konfiguracji wyjść i obszarów
Programowanie zdarzenia, linii i czasu dla wyjścia 1 (3 segmenty, DN)
Lokacja 0 służy do wybierania funkcji wyjścia, numeru linii oraz czasu działania wyjścia.

Wybiera zdarzenie, które aktywuje wyjście. Zdarzenia, które można
przypisać do wyjścia znajdują się w poniższej tabeli.
Segment 2 (LINIA/ UŻYTKOWNIK) Wybiera linię lub numer użytkownika potrzebny do aktywacji wyjścia.
Jeśli ta lokacja zostanie zaprogramowana jako 0, wyjście zostanie
włączone przez aktywację zaprogramowanej linii lub wprowadzenie
kodu dowolnego użytkownika (numer linii 1 - 48, numer użytkownika 1
- 99 lub 0).
Programowanie czasu aktywacji wyjścia 0-255 (minut lub sekund, w
Segment 3 (CZAS)
zależności od danych zaprogramowanych w Segmencie 1, Lokacja 1).
Zaprogramowanie wartości 0 powoduje, że wyjście staje się typu
,, podążające za zdarzeniem".
Segment 1 (ZDARZENIE)

77

() Zdarzenia 46 i 47 wymagają odbiorników bezprzewodowych RX8I4 lub RX16I4 oraz
() Jeśli wyjścia zostaną skonfigurowane jako,, podążające za zdarzeniem", aktywacja
(? ) Zobacz lokacja 52 i 53 w sekcji dotyczącej programowania centrali CSX75.
1()
4()
43 ()
45 ()
12 ()
16 ()

Alarm Włamaniowy
Alarm Pożarowy
Alarm Sabotażowy
Dowolny Alarm
Sygnalizatory
Sygnalizator Przerywany (pożar)
Dowolny Sygnalizator
Dowolne Zawieszanie
Awaria Zasilania
manipulatorze (POŻAR)
Sabotaż manipulatora
Aktywacja sygnalizatora w
Otwarty/Zamknięty
Czas Otwarcia
Czas Zamknięcia
Aktywacja podsłuchu
Połączenie z linią telefoniczną
Uziemienie
30 (? )
Zwarcie (przeciążenie)

Sabotaż obudowy

Sabotaż sygnalizatora

Pilot bezprzewodowy

46 (
47 (

Wejście/Wyjście

Wejście

Zazbrojony/Rozbrojony
21

)
)

Pilot - żarówka
Pilot- gwiazdka
Funkcje czasowe CS-507
Automatyczne sterowanie
zazbrojeniem
rozbrojeniem
zazbrojeniem i rozbrojeniem
Podążanie za ustawieniem
okna czasowego w CS-507
Protokół X-10
Pamięć Alarmu
Przy programowaniu Zdarzenia 45 można przypisać dany kod użytkownika do
wybranego wyjścia programowalnego.

78

Lokacja 1

Programowanie funkcji specjalnych i obszarów dla wyjścia 1 (2 segmenty, WF)

Włączony: jeśli wyjście ma być taktowane w minutach; Wyłączony: jeśli wyjście ma być
taktowane w sekundach;
Włączony: wyjście ma być typu zatrzask (bistabilne) do momentu wprowadzenia kodu;
wyłączona, wyjście ma być sterowane zegarem (monostabilne);
Włączony: czas aktywacji wyjścia przerywany wprowadzeniem kodu; wyłączona, czas
aktywacji wyjścia nie zależy od wprowadzanego kodu;
Włączony: wyjście może być aktywne jedynie pomiędzy czasem od zamknięcia do
otwarcia ustawianym w zależności od aktywnego okna czasowego (patrz lokacja 2)
zdefiniowanego w lokacjach od 32 do 55;
Włączony: wyjście może być aktywne jedynie pomiędzy czasem od otwarcia do
zamknięcia ustawianym w zależności od aktywnego okna czasowego (patrz lokacja 2)
Włączony: zmienia działanie wyjścia (domyślnie rozwarcie, po zmianie zwarcie do masy);
Włączony: jeśli załączenie ma zostać zapisane w rejestrze zdarzeń.

Włączony: wyjście aktywne, jeśli zdarzenie pojawia się w obszarze 1;
Włączony: wyjście aktywne, jeśli zdarzenie pojawia się w obszarze 2;
Włączony: wyjście aktywne, jeśli zdarzenie pojawia się w obszarze 3;
Włączony: wyjście aktywne, jeśli zdarzenie pojawia się w obszarze 4;
Lokacja 2

Włączanie okien czasowych dla wyjścia 1 (1 Segment, WF)
Lokacja 2 służy do włączania/wyłączania dowolnego lub wszystkich ośmiu okien czasowych.
Cyfra 1 oznacza pierwsze okno czasowe, a cyfra 8 oznacza ósme okno czasowe. Lokacja ta
może być używana w połączeniu z ustawieniami w lokacji 1. Umożliwia to konfigurację
wyjścia, które będzie uruchamiane jedynie o określonych porach i/lub w określone dni.
Lokacja 3

Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 1;
Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 2;
Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 3;
Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 4;
Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 5;
Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 6;
Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 7;
Włączony: jeśli zdarzenie powinno być zgodne z oknem czasowym 8.

Programowanie adresu X-10 dla wyjścia 1 (2 segmenty, DN)

Segment 1 Należy wprowadzić liczbę od 0 do 15 odpowiadającą odpowiedniemu numerowi modułu X10 (unit code) z poniższej tabeli.
Numer
modułu
Segment 2 Należy wprowadzić liczbę od 0 do 15 oznaczającą odpowiedni kod budynku X-10 (hause
code) z poniższej tabeli.
X-10
KODY ADRESU

0=A
1=B
2=C
3=D

4=E
5=F
6=G
7=H

8=I
9=J
10 = K
11 = L

12 = M
13 = N
14 = O
15 = P

Lokacje 4 - 31 Programowanie dla wyjść 2-7
Informacje w poniższych lokacjach są konfigurowane tak samo, jak informacje dla
wyjścia 1 w lokacjach 0, 1, 2 i 3. Poniższa tabela zawiera lokacje dla wyjść od 1 do 7.
Wyjście 8 jest zarezerwowane dla protokołu X-10.

79

Opis
Wyjście1 Wyjście2 Wyjście3 Wyjście4 Wyjście5 Wyjście6 Wyjście7
Zdarzenie
Funkcje
Okna czasowe
adresu X10
Lokacje 4 - 31 służą do programowania wyjść od 2 do 7. Każde wyjście ma cztery lokacje,
które zostały zaprogramowane zgodnie z przedstawioną wcześniej procedurą użytą do
zaprogramowania wyjścia 1. Dokładne wskazówki można znaleźć w opisie wyjścia 1
(lokacje 0-3).
Lokacja 32

Programowanie czasu otwarcia dla okna czasowego 1 (2 segmenty, DN)
Segment 1 Należy wprowadzić godzinę otwarcia w formacie 24-godzinnym.
Segment 2 Należy wprowadzić minuty otwarcia dla okna czasowego 1.

Lokacja 33

Programowanie czasu zamknięcia dla okna czasowego 1 (2 segmenty, DN)
Segment 1 Należy wprowadzić godzinę zamknięcia w formacie 24-godzinnym.
Segment 2 Należy wprowadzić minuty zamknięcia dla okna czasowego 1.

Lokacja 34

Programowanie dni dla okna czasowego 1 (1 segment, WF)
Włączony: okno czasowe obowiązuje w niedzielę.
Włączony: okno czasowe obowiązuje w poniedziałek.
Włączony: okno czasowe obowiązuje we wtorek.
Włączony: okno czasowe obowiązuje w środę.
Włączony: okno czasowe obowiązuje w czwartek.
Włączony: okno czasowe obowiązuje w piątek.
Włączony: okno czasowe obowiązuje w sobotę.
Włączony: okno czasowe obowiązuje w święta.

Lokacje 35 -55 Programowanie okien czasowych 2-8
Lokacje 35 - 55 są wykorzystywane do programowania okien czasowych od 2 do 8. Każde
okno czasowe ma trzy lokacje, które programuje się zgodnie z przedstawioną wcześniej
procedurą użytą do zaprogramowania okna czasowego 1. Dokładne wskazówki można
znaleźć w opisie okna czasowego 1 (lokacje 32 - 34 patrz powyżej).
Lokacja 56 Programowanie dni świątecznych w styczniu (8 segmentów, DN)
Należy wprowadzić dni miesiąca stycznia, dla których czas otwarcia jest ignorowany. Na
przykład, jeżeli otwarcie nie powinno nastąpić 1 stycznia, wprowadź "1" w segmencie 1.
Funkcja ta może być wykorzystana ośmiokrotnie dla stycznia (8 świąt w lokacji 1).
Lokacja 57-67 Programowanie dni świątecznych od lutego do grudnia (8 segmentów, DN)
Lokacje 57 - 67 służą do wprowadzania dni pozostałych miesięcy (od lutego do grudnia),
dla których czas otwarcia nie będzie obowiązywał. W każdej lokacji można wprowadzić
maksymalnie 8 świąt. Lokację programuje się w ten sam sposób, co w przypadku lokacji
opisanej powyżej.
Lokacja 68 Autoryzacja użytkowników 1-10 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, dane binarne)
Podczas włączania wyjść przy użyciu kodu użytkownika (zdarzenie 45), lokacja 68 może
zostać użyta do odrzucenia określonych kodów, tak żeby nie uruchamiały określonych
wyjść. Lokacja 68 zawiera 10 segmentów. Segment 1 oznacza użytkownika 1, segment 10
oznacza użytkownika 10.

Linia/użytkownik (lokacja 1, 5, 9... ) danego wyjścia musi mieć wartość "0", aby użyć tej
Ostatni bit tego segmentu nie jest wykorzystywany, ponieważ jest tylko 7 wyjść, a 8 bit
jest zarezerwowany.
Liczba użytkowników zależy od maksymalnej liczby użytkowników central. Maksymalna
liczba 99 użytkowników dostępna jest wyłącznie dla urządzenia CS-575.
Lokacja 69

Włączony: kod uaktywni wyjście 1; Wyłączony: kod nie uaktywni wyjścia 1.
Włączony: kod uaktywni wyjście 2; Wyłączony: kod nie uaktywni wyjścia 2.
Włączony: kod uaktywni wyjście 3; Wyłączony: kod nie uaktywni wyjścia 3.
Włączony: kod uaktywni wyjście 4; Wyłączony: kod nie uaktywni wyjścia 4.
Włączony: kod uaktywni wyjście 5; Wyłączony: kod nie uaktywni wyjścia 5.
Włączony: kod uaktywni wyjście 6; Wyłączony: kod nie uaktywni wyjścia 6.
Włączony: kod uaktywni wyjście 7; Wyłączony: kod nie uaktywni wyjścia 7.
Autoryzacja użytkowników 11-20 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Podczas aktywacji wyjść za pomocą kodu użytkownika, lokacja 69 może posłużyć do
odrzucenia określonych kodów, tak aby nie uaktywniały określonych wyjść. Segment 1
oznacza użytkownika 11, segment 10 oznacza użytkownika 20. Lokację programuje się w
ten sam sposób, co w przypadku lokacji opisanej powyżej. Każda z następnych lokacji
posiada 10 segmentów, tak jak lokacja 69.

Lokacja 70
Lokacja 71
Lokacja 72
Lokacja 73
Lokacja 74
Lokacja 75
Lokacja 76
Lokacja 77

Autoryzacja użytkowników 21-30 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Autoryzacja użytkowników 31-40 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Autoryzacja użytkowników 41-50 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Autoryzacja użytkowników 51-60 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Autoryzacja użytkowników 61-70 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Autoryzacja użytkowników 71-80 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Autoryzacja użytkowników 81-90 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)
Autoryzacja użytkowników 91-99 dla wyjść 1-7 (10 segmentów, DN)

81

MODUŁ AUTOMATYKI DOMU (AUDIO) CS 534
Moduł audio CS-534 jest dwukierunkowym (głosowym) urządzeniem komunikacyjnym
centrali alarmowej CSx75. Funkcje realizowane za pomocą telefonu z funkcją wybierania
tonowego:
Dwukierunkowa weryfikacja audio zdarzeń na chronionym obiekcie
Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami systemu alarmowego (zazbrojenie /
rozbrojenie)
Możliwość zdalnej kontroli systemu (stan: zazbrojenia / rozbrojenia / zasilania
sieciowego)
Obsługa protokołu X10
DS1

J7

J5

CS-534

Spk+Spk- +MicA- +MicB-

Zaciski mikrofonu A i B

Dioda kontrolna magistrali
Zaciski głośnika (moc minimalna
głośnika - 5 W/8Ohm)

protokołu X-10 (RJ11)

Złącze rozszerzenia

Definicje funkcji
Sygnał przeciwzawieszeniowy
Jeśli funkcja ta jest włączona, co kilka sekund centrala emituje sygnał dźwiękowy (patrz:
Sygnały) w czasie sesji dwukierunkowej (jest to funkcja programowalna). Podczas emisji
sygnału moduł CS-534 wyłącza mikrofony, tak aby możliwe było wykrycie naciśnięcia
przycisku w aparacie telefonicznym. Funkcja ta jest przydatna w środowiskach, w których
występują znaczne szumy. Zapobiega ona utracie możliwości zdalnego sterowania
w aparacie telefonicznym.
centralą. Jeśli jednak tak się stanie, należy nacisnąć przycisk

82

Tryb oddzwaniania
Jeśli tryb ten zostanie aktywowany (lokacja 0, segment 1, funkcja 1), moduł CS-534
zaczyna odmierzać czas zwłoki (lokacja 3 segment 3). W tym czasie można dodzwonić się
do modułu i aktywować sesję dwukierunkowej komunikacji lub sterowania systemem przy
pomocy kodu dostępu dla funkcji oddzwaniania (lokacja 1). Kod należy wprowadzić przy
użyciu klawiszy telefonu. Funkcja jest aktywna jedynie gdy słuchawkę,, podniesie" moduł
CS-534, czyli gdy aktywny jest tryb dodzwaniania.
Tryb dodzwaniania
Jeżeli tryb ten zostanie aktywowany użytkownik, posiadający kod główny użytkownika,
może połączyć się z systemem alarmowym w celu rozpoczęcia sesji komunikacji
dwukierunkowej lub sterowania funkcjami systemu alarmowego. Po nawiązaniu połączenia
telefonicznego moduł oczekuje na wprowadzenie kodu głównego użytkownika w przeciągu
20 sekund. W celu aktywacji funkcji dodzwaniania, liczba dzwonków przed podniesieniem
słuchawki musi być różna od zera (lokacja 4 segment 4). Należy zwrócić szczególną
uwagę na liczbę dzwonków przed podniesieniem słuchawki zdefiniowaną w pamięci
centrali (patrz programowanie centrali lokacja 31), która musi być mniejsza od liczby
dzwonków przed podniesieniem słuchawki zdefiniowanej dla modułu CS-534, w innym
przypadku nigdy nie nastąpi połączenie z modułem.
Funkcja PAS (Pominięcia Automatycznej Sekretarki) w trybie dodzwaniania
Jeśli funkcja jest włączona (lokacja 0, segment 6), moduł CS-534 będzie czekać 4 sekundy
na wprowadzenie kodu głównego użytkownika po tym, jak automatyczna sekretarka lub
inne urządzenie odpowiedziało na wywołanie. Jeżeli funkcja PAS nie jest aktywna
użytkownik będzie mieć 20 sekund na wprowadzenie kodu głównego użytkownika (funkcja
dodzwaniania musi być włączona w lokacji 4, segment 4, patrz Tryb dodzwaniania).
Tryb cichego / głośnego podsłuchu
Podsłuch głośny powinien być wykorzystywany w środowiskach charakteryzujących się
niskim poziomem hałasu. Podsłuch cichy powinien być wykorzystywany w środowiskach
o dużym natężeniu hałasu w tle, co może powodować zniekształcenia słuchanego dźwięku
(lokacja 4, segmenty 1 i 2).
Tryb zajmowania linii telefonicznej (Działa jedynie z formatem transmisji SIA)
Jeśli tryb ten został aktywowany, moduł CS-534 zajmie linię natychmiast po jej zwolnieniu
przez dialer centrali. W celu rozpoczęcia sesji dwukierunkowej komunikacji należy
wprowadzić kod (lokacja 2) przed upływem czasu zdefiniowanym w lokacji 3 segment 1.
Blokada głośnika
Jeśli funkcja ta jest włączona i centrala CSx75 raportuje użycie kodu napadowego, napad
cichy lub alarm napadowy, moduł CS-534 nie pozwoli na włączenie głośnika w chronionym
obiekcie.

Okablowanie urządzenia CS-534
Moduł CS-534 jest wewnętrznym rozszerzeniem centrali. Należy go umieścić w gnieździe
rozszerzenia wewnętrznego (expansion).
Opis zacisków
+ Miic

"+" mikrofonu #A.

- Mic

"-" mikrofonu #A.

+ Mic

"+" mikrofonu #B.

"+- mikrofonu #B.

SPK+ / SPK-

Zaciski podłączeniowe głośnika. Minimalna moc głośnika: 5W / 8Ohm.
Impedancja głośnika nie powinna być niższa niż 4Ohm.

83

Zalecane jest stosowanie urządzenia CS-3510 (głośnik wraz z mikrofonem umieszczony
w plastikowej obudowie.

12 V DC, dostarczone z centrali CSX75
poprzez złącze expansion.

Pobór prądu:
w trybie oczekiwania
podczas sesji

50 mA
100mA

Szerokość: 6, 3 cm x wysokość: 15 cm x
Wymagania dotyczące telefonu

Wybieranie tonowe (DTMF)

Zajmowanie linii lub oddzwanianie
Poniżej został opisany sposób pracy modułu CS-534 w dwóch trybach:
1. Zostaje rozpoznany alarm. Linia telefoniczna zostaje zajęta przez dialer centrali. Połączenie z linią telefoniczną zostaje zawieszone. Moduł CS-534 zajmuje linię i przesyła sygnał do SMA (zobacz Sygnały). Jeśli został zaprogramowany kod dostępu dla trybu zajmowania linii (lokacja 2), system
zaczeka na jego wpisanie za pomocą klawiatury telefonu, przed rozpoczęciem sesji
dwukierunkowej. Jeśli przed upływem czasu oczekiwania (lokacja 3, segment 1) nie
zostanie podany właściwy kod, system powróci do trybu czuwania. Jeśli zostanie wpisany właściwy kod, system rozpocznie sesję komunikacji
dwukierunkowej.
Tryb oddzwaniania
3. Do SMA zostają przesłane informacje alarmowe, po czym następuje rozłączenie. Od momentu odłożenia słuchawki, moduł CS-534 zaczyna odliczać czas oddzwaniania
(lokacja 3, segment 3). Jeśli czas oczekiwania minie, system powróci do trybu
czuwania. Jeżeli SMA oddzwoni w zadanym czasie, moduł czeka na wprowadzenie kodu dla
funkcji oddzwaniania (lokacja 1).

84

6. Czekaj, aż kod dostępu (zobacz lokacja 1) zostanie sprawdzony. Podczas
wprowadzania kodu można użyć przycisku usuwania [#] w celu skasowania
wprowadzanego kodu. Po akceptacji kodu, system wyłączy sygnalizatory i rozpocznie
sesję komunikacji dwukierunkowej.

Grupy funkcji zdalnego dostępu
Poniżej zostały opisane grupy funkcji umożliwiające zdalny dostęp za pomocą aparatu
telefonicznego z wybieraniem tonowym (DTMF). Tryb pracy w ramach poszczególnych
grup można zmieniać poprzez wybór odpowiedniego numeru na klawiaturze telefonu,
zmianę grupy funkcji można dokonać w dowolnej chwili, naciskając przycisk
i przycisk
numeryczny odpowiadający danej grupie. Po 3 sekundach bezczynności, system oczekuje
na ponowne wprowadzenie poprawnej cyfry. Można nacisnąć sekwencję []-[0], aby
powrócić do początkowych ustawień (grupa 0, funkcja 0).
UWAGA: Grupy 1, 2 i 4 nie są obsługiwane. Wszelkie próby uzyskania dostępu do
tych grup spowodują powrót do grupy 0.
Jeśli w tym samym obszarze, w czasie trwania sesji dwukierunkowej zostanie wywołany
nowy alarm, możliwe jest wydłużenie czasu sesji poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku
telefonu w czasie zaprogramowanym w lokacji 3, segment 2. Jeśli w czasie trwania sesji
dwukierunkowej nowy alarm zostanie wywołany w innym obszarze, czas trwania sesji
zostanie skrócony do 20 sekund i nie będzie możliwe jego wydłużenie.

GRUPA 0

GRUPA 3

GRUPA 5

GRUPA 6

GRUPA 7

GRUPA 8

PODSTAWOWA GRUPA FUNKCJI
Przywracanie początkowych ustawień sesji
Głośnik na obiekcie w trybie głośnym i wydłużenie czasu trwania sesji
Tryb głośnego podsłuchu obiektu i wydłużenie czasu trwania sesji
Wydłużanie czasu trwania sesji
Tryb cichego podsłuchu obiektu i wydłużenie czasu trwania sesji
Koniec sesji i przejście do trybu oddzwaniania
Koniec sesji i powrót do trybu oczekiwania na ponowne połączenie telefoniczne
STEROWANIE MIKROFONAMI
Przywracanie początkowych ustawień
Włączanie mikrofonu 1, wyłączanie mikrofonu 2 i wydłużanie czasu trwania sesji
Włączanie mikrofonu 2, wyłączanie mikrofonu 1 i wydłużanie czasu trwania sesji
3, 4, 5, 6, 7, 8 Wydłużanie czasu trwania sesji
Włączanie obu mikrofonów i wydłużanie czasu trwania sesji
GRUPA STERUJĄCA PROTOKOŁEM X10 (WYŁĄCZANIE)
1-9
Wyłączanie odpowiedniego adresu X10. Emitowany jest sygnał 10 (odrzucenia).
Zapoznaj się z tabelą sygnałów.
GRUPA STERUJĄCA PROTOKOŁEM X10 (WŁĄCZANIE)
Włączanie odpowiedniego adresu X10. Emitowany jest sygnał 9 (potwierdzenia).
KONTROLA STANU OBSZARU 1
Stan Zazbrojony: Jeśli obszar 1 jest zazbrojony, emitowany jest sygnał 9
(potwierdzenia). Jeśli obszar 1 jest rozbrojony, emitowany jest sygnał 10 (odrzucenia).
Stan Rozbrojony: Jeśli obszar 1 jest w stanie rozbrojenia, emitowany jest sygnał 9
(potwierdzenia). Jeśli obszar 1 nie jest gotowy do zazbrojenia, emitowany jest sygnał
10 (odrzucenia).
Stan Zasilania: Jeśli nie ma problemów z zasilaniem i akumulatorem, emitowany jest
sygnał 9 (potwierdzenia). Jeśli występują problemy z zasilaniem lub akumulatorem,
emitowany jest sygnał 10 (odrzucenia).
4-9
ZAZBROJENIE/ROZBROJENIE OBSZARU 1
0-9
Wprowadź kod użytkownika, aby zazbroić lub rozbroić obszar 1.
2, 4, 5, 7, 8, 9
99

85

Sygnały
Sygnały informacyjne mogą być emitowane przez centralę podczas sesji dwukierunkowej.
Poniżej zostały przedstawione opisy poszczególnych sygnałów informacyjnych.
NISKI = 400 Hz

ŚREDNI = 1000 Hz

WYSOKI = 1600 Hz

Lp.

SYGNAŁ

1.
Jeden wysoki dźwięk trwający 100 ms
Jeden średni dźwięk trwający 100 ms
Jeden średni dźwięk trwający 100 ms, przerwa 100 ms,
jeden wysoki dźwięk trwający 100 ms
Jeden wysoki dźwięk trwający 100 ms, przerwa 100 ms,
jeden średni dźwięk trwający 100 ms, przerwa 100 ms,
Ciągły wysoki dźwięk przerywany co 100 ms; emisja
zostanie przerwana po wprowadzeniu kodu

Sygnał "A"
Sygnał "B"
Nowy alarm dla tego samego
obszaru

Jeden niski dźwięk trwający 200 ms

Funkcja przeciwzawieszeniowa

Jeden średni dźwięk trwający 500 ms

Potwierdzenie wykonania
polecenia zmiany grupy

Jeden średni dźwięk trwający 250 ms, przerwa 250 ms,
jeden średni dźwięk trwający 250 ms, przerwa 250 ms,
jeden średni dźwięk trwający 250 ms

Błąd

9.

Jeden niski dźwięk trwający 100 ms

10.

Jeden niski dźwięk trwający 100 ms; przerwa 200 ms;
jeden niski dźwięk trwający 100 ms

3.
OPIS

Nowy alarm dla innego obszaru
System oczekuje na podanie kodu
dostępu

Włączony przekaźnik/wyjście lub
potwierdzenie stanu systemu lub
zazbrojenie obszaru
Wyłączony przekaźnik/wyjście lub
odrzucenie stanu systemu lub
rozbrojenie obszaru

Programowanie modułu CS-534
Programowanie parametrów CS-534
Wszystkie lokacje programuje się za pomocą manipulatora centrali CSX75. W systemie
może występować tylko jeden moduł CS-534 o adresie 64. Wskazówki dotyczące dostępu
do centrali CSX75 i jej programowania można znaleźć w niniejszej instrukcji (zobacz:
Programowanie centrali CSX75).
Funkcje programowania (1 segment, WF)
Tryb zajmowania linii lub oddzwaniania (tryb domyślny =
zajmowanie linii)
o Wyłączona: Tryb zajmowania linii (działa jedynie z formatem
transmisji SIA). Moduł CS-534 nie zwalnia linii po zakończeniu
przesyłania zdarzeń do SMA, co umożliwia rozpoczęcie sesji
komunikacji dwukierunkowej.
o Włączony: Tryb oddzwaniania (domyślny). Moduł CS-534 zwolni
linię i zaczeka na oddzwonienie SMA przed rozpoczęciem sesji
komunikacji dwukierunkowej.

Tryb zwykły dwukierunkowy lub "tylko podsłuch" (tryb domyślny =
zwykły dwukierunkowy)
o Włączony: Tryb "tylko podsłuch": Umożliwia tylko słuchanie
tego, co dzieje się na obiekcie.
o Wyłączona:
Tryb
zwykły
dwukierunkowy;
umożliwia
komunikowanie się z osobami przebywającymi w obiekcie.
Procedura ta jest kontrolowana przez SMA przy użyciu aparatu
telefonicznego z funkcją wybierania tonowego.

86

3

o Wyłączona: Włączana jest funkcja automatycznej blokady
głośników.
o Włączony: Funkcja blokady głośników jest wyłączana.

Włączanie mikrofonu A (tryb domyślny = włączony)
o Włączenie tej funkcji powoduje włączenie mikrofonu A przy
uruchomieniu komunikacji z modułem.

Włączanie mikrofonu B (tryb domyślny = włączony)
o Włączenie tej funkcji powoduje włączenie mikrofonu B przy
uruchomieniu komunikacji z modułem.
Funkcja PAS w trybie dodzwaniania (tryb domyślny = wyłączona)
o W przypadku dodzwaniania musi zabrzmieć przynajmniej jeden
dzwonek. Moduł CS-534 odpowiada na wywołanie i czeka 30
sekund na podanie kodu głównego użytkownika. Jeśli włączona
jest funkcja PAS, nawet jeśli ktoś inny odbierze telefon, moduł
CS-534 będzie wciąż czekał na podanie kodu. Jeśli funkcja ta
nie jest włączona, moduł CS-534 zaczeka na wyemitowanie
liczby dzwonków zaprogramowanej w lokacji 4, segment 4.
Funkcję dodzwaniania należy także włączyć w lokacji 4,
segment 4.
o Funkcja ta uaktywnia dostęp do grupy 7 - kontrolę stanu
obszaru 1 i grupy 8 - zazbrojenie/rozbrojenie obszaru 1.
Funkcje są domyślnie wyłączone.

Kod dostępu dla funkcji oddzwaniania (kod domyślny= 123456) (6 segmentów, DN)
W lokacji 1 został zdefiniowany kod dostępu, który służy do rozpoczęcia sesji komunikacji
dwukierunkowej, gdy moduł CS-534 pracuje w trybie oddzwaniania. Kod dostępu dla
funkcji oddzwaniania może składać się maksymalnie z sześciu znaków. Prawidłowymi
wartościami są: 0 - 15 (10 =, 11 = #, 12 = bez kodu, 13 - 15 = dowolna cyfra). Jeśli
wymagana jest mniejsza liczba cyfr, na końcu kodu należy zaprogramować liczbę 15. Jeśli
segment 1 zawiera liczbę 15, dowolna cyfra daje dostęp do modułu CS-534. Jeśli segment
1 zawiera liczbę 12, nie jest wymagany żaden kod.

Kod dostępu dla trybu zajmowania linii (kod domyślny = 15(F) (1 segment, DN)
Kod ten jest wymagany do rozpoczęcia sesji komunikacji dwukierunkowej w trybie
zajmowania linii. Prawidłowymi wartościami są: 0 - 15 (10 =, 11 = #, 12 = bez kodu, 13 15 = dowolna cyfra). Jeśli segment 1 zawiera liczbę 12, nie jest wymagany żaden kod.
Jeśli natomiast jest zaprogramowana liczba 15, dowolna cyfra daje dostęp do modułu.

Opcje czasu (8 segmentów, DN)
Koniec czasu oczekiwania w trybie zajmowania linii (wartość domyślna =
60 s)
o Określa, jak długo moduł CS-534 będzie czekał na kod dostępu dla
trybu zajmowania linii zaprogramowany w lokacji 2. Po wyborze każdej
cyfry kodu zegar zostaje skasowany. Jeśli w tym czasie nie zostanie
podana kolejna cyfra kodu, moduł CS-534 przerwie połączenie Można
zaprogramować wartości czasu z przedziału od 10 do 255 sekund.

Czas rozłączenia po ponownym zdarzeniu (wartość domyślna = 20 s)
o Określa czas wydłużenia sesji dwukierunkowej z modułem CS-534 po
odebraniu nowego alarmu w tym samym obszarze (w czasie trwania
sesji dwukierunkowej). Wartość tego czasu może wynosić od 1 do 255
sekund i jest liczona od ostatniej reakcji ze strony stacji SMA. Jeśli
alarm pojawi się w tym samym obszarze, naciśnięcie dowolnego
przycisku w telefonie spowoduje wydłużenie czasu trwania sesji. Jeśli
alarm pojawi się w innym obszarze, czas zostanie automatycznie
skrócony do 20s. i niemożliwe będzie ponowne uruchomienie zegara.

87

Segment 3

Długość kodu (wartość domyślna= 12)
o Określa maksymalną liczbę cyfr kodu wprowadzanych dla funkcji
oddzwaniania lub dodzwaniania (zobacz lokacja 0, segmenty 1,
funkcje 1 i 6). Prawidłowy zakres cyfr kodu: od 6 do 255.

Czas rozłączenia w przypadku, gdy sesja nie jest używana (wartość
domyślna = 90 sekund)
o Określa czas połączenia modułu CS-534 z linią telefoniczną, jeśli nie
są odbierane żadne sygnały ze strony SMA. Czas ten może mieć
wartość od 30 do 255 sekund.

Sygnał "A " (wartość domyślna = 20 sekund)
o Określa, ile sekund pozostało do wysłania sygnału dźwiękowego "A" z
modułu CS-534 do stacji SMA. Czas ten informuje operatora, że sesja
dwukierunkowa zostanie zakończona, jeśli SMA pozostanie
bezczynna. Prawidłowe czasy mają wartość od 1 do 255 sekund.

Segment 7

Sygnał "B " (wartość domyślna = 10 sekund)
o Określa, ile sekund pozostało do wysłania sygnału dźwiękowego "B" z
modułu CS-534 do SMA. Czas ten informuje operatora, że sesja
Segment 8

Lokacja 4

Czas oddzwaniania
(wartość domyślna = 5 min)
o Określa czas oczekiwania modułu CS-534, w przyrostach 1minutowych, na oddzwonienie, jeśli funkcja ta została włączona w
lokacji 0, segment 1, funkcja 1 lub została zainicjowana przez SMA
(zobacz Grupy funkcji zdalnego dostępu). Dopuszczalne wartości
wynoszą od 1 do 255 minut.

Funkcja przeciwzawieszeniowa (wartość domyślna = 0 sekund)
o Określa odstępy czasowe w emisji sygnału dźwiękowego funkcji
przeciwzawieszeniowej
do
SMA.
Sygnał
ten
zapobiega
niepożądanemu działaniu zakłóceń na sterowanie przez operatora
stacji SMA, podczas sesji dwukierunkowej, w środowiskach
charakteryzujących się wyjątkowo wysokim poziomem hałasu. Możliwy
czas przerwy między sygnałami wynosi od 0 - 255 sekund. Jeśli
zostanie zaprogramowana wartość "0" (wartość domyślna), funkcja ta
zostanie wyłączona, a sygnał nie będzie emitowany.

Kontrola dźwięku/dzwonka (4 segmenty, DN)
Czułość mikrofonu dla trybu cichego podsłuchu (wartość domyślna = 5)
o Kontroluje czułość mikrofonów, jeśli został wybrany tryb cichego
podsłuchu. Możliwe czułości dla tej lokacji mają wartość od 0 do 9
(czułość maksymalna: 9, czułość minimalna: 0)

Czułość mikrofonu dla trybu głośnego podsłuchu (wartość domyślna = 9)
o Kontroluje czułość mikrofonów, jeśli został wybrany tryb głośnego
podsłuchu. Możliwe czułości mają wartości od 0 do 9 (czułość
maksymalna: 9, czułość minimalna: 0).

Wzmocnienie dla głośnika (wartość domyślna = 9)
o Zarządza wzmocnieniem głośnika, jeśli centrali został wybrany tryb
głośnika na obiekcie. Możliwe wzmocnienia dla lokacji 4 mają wartość
od 0 do 9 (wzmocnienie maksymalne: 9, wzmocnienie minimalne: 0)

Liczba dzwonków przed podniesieniem słuchawki dla funkcji dodzwaniania
(wartość domyślna = 0)
o Określa liczbę dzwonków, które muszą zostać wyemitowane zanim
moduł CS-534 odpowie na wywołanie w trybie dodzwaniania (zobacz
lokacja 0, segment 6). Prawidłowa liczba dzwonków wynosi od 0 do 9.
Jeśli zostanie zaprogramowana wartość "0", funkcja ta zostanie
wyłączona. W ciągu 20 sekund od odpowiedzi na wywołanie należy

88

wprowadzić kod główny użytkownika; w przeciwnym wypadku nastąpi
rozłączenie. Sprawdzić także lokację 31 w pamięci centrali CSx75
(patrz: Programowanie centrali)
Lokacja 5

Programowanie adresu X10 dla wyjścia 1 (2 segmenty, DN)

Aby funkcja ta działała prawidłowo, musi być zainstalowany moduł interfejsu X-10, np.
CS-534.

KODY
ADRESU

Numer modułu (numer domyślny = 0)
Zawiera numer modułu interfejsu X-10. Zaprogramuj numer od 0 do 15
odpowiadający danemu numerowi modułu interfejsu X-10 z poniższej
tabeli.
Kod obiektu (kod domyślny = 0)
Zawiera kod obiektu dla interfejsu X-10. Zaprogramuj numer od 0 do 15
odpowiadający danemu kodowi budynku dla interfejsu X-10 z poniższej
Lokacje 6 - 13 Programowanie adresu X10 dla wyjść 2-9 (2 segmenty, DN)
Lokacje od 6 do 13 służą do programowania adresu interfejsu X-10 dla wyjść 2 - 9. Każda
lokacja składa się z 2 segmentów. W segmencie 1 zdefiniowany jest numer modułu, a w
segmencie 2 zdefiniowany jest kod obiektu. Zapoznaj się ze wskazówkami w opisie
lokacji 5.

89

INTERFEJS RS 232 CS-586
Moduł CS-586 jest to dodatkowy interfejs umożliwiający bezpośrednie połączenie z
komputerem. Posiada on standardowe, dwukierunkowe złącze RS-232 (DB9) do
podłączenia z portem szeregowym komputera oraz proste, trójprzewodowe podłączenie do
magistrali systemowej centrali, to wystarczy do pełnej integracji CS-586 z systemem
alarmowym.
Moduł CS-586 jest przeznaczony do współpracy z centralą CS-175EE. Moduł ten jest
standardowo wbudowany w centralę CS-575.

Okablowanie urządzenia CS-586
CS-586 jest to moduł, który może zostać podłączony bezpośrednio do centrali CS-175EE
lub gdziekolwiek na magistrali systemowej.
Przewód zielony (DATA)

Zacisk należy połączyć z zaciskiem DATA centrali
CSX75 (zobacz schemat połączeń w sekcji dotyczącej
instalacji centrali).

Przewód czerwony (POS)

Zacisk należy połączyć z zaciskiem AUX+ w centrali
CSx75.

Przewód czarny (COM)

Zacisk należy połączyć z zaciskiem COM w centrali
Złącze
DB9 (żeński)

Sygnał wyjściowy do komputera

Do magistrali systemowej centrali, moduł CS-586 jest podłączany jest za pomocą złącz
typu,, krokodylki", które ułatwiają wpięcie się w dowolnym miejscu magistrali. Do komputera
interfejs można podłączyć bezpośrednio do gniazda DB9 lub za pomocą przewodu RS 232
(bez przeplotu) łączącego męskie gniazdo w komputerze z żeńskim w interfejsie CS-586
(długość przewodu nie może przekraczać 12 metrów).

Zasilanie robocze

12 V DC, dostarczone z centrali CSX75.

30 mA

10 cm (szer. ) x 8, 2 cm (dług. )

250 g.

90

DODATEK 1 TABELA KODÓW DLA PROTOKOŁÓW
CONTACT ID I SIA
Niniejsza tabela zawiera kody zdarzeń, dla których wysyłane są powiadomienia (jeśli dana funkcja ta jest
włączona) podczas używania protokołów Contact ID lub SIA
Raport
Rozbrojenie (numer użytkownika)
Zazbrojenie (numer użytkownika)
Zatwierdzenie zdarzenia (numer
użytkownika)
Błąd uziemienia
Koniec błędu uziemienia
Ostatnie zazbrojenie (numer
Błąd wyjścia (numer użytkownika)
Rejestr zdarzeń pełny
Problem z rozszerzeniem (numer
urządzenia)
(numer urządzenia)
Sabotaż sygnalizatora (numer
sabotażu (numer urządzenia)
Przeciążenie zasilania
dodatkowego (numer urządzenia)
Naprawa przeciążenia zasilania
Słaba bateria czujki
bezprzewodowej (numer
Naprawa zasilania czujki
Awaria zasilania (numer
urządzenia)

Contact
ID
601
602
401
401

SIA

Raport

RX
RP
OP
CL

Naprawa zasilania (numer
Sabotaż obudowy (numer
Koniec sabotażu obudowy (numer
Manipulator - głośny napad
Manipulator - cichy napad
Pożar z manipulatora (przyciski
1+3)
Użycie przycisków 4+6 (alarm
medyczny)
Utrata komunikacji z czujką
radiową (numer linii)
Powrót komunikacji z czujką
(numer linii)
Problem z linią (numer linii)
Koniec problemu z linią (numer
linii)
Sabotaż linii (numer linii)
Koniec sabotażu linii (numer linii)
Zawieszenie linii (numer linii)
Odwieszenie linii (numer linii)
Alarm B
Wczesne rozbrojenie/późne
zazbrojenie
Błąd aktywności linii
Koniec błędu aktywności linii

406

OC

412
627
628
310
310

RS
LB
LX
GF
GK

CR

457
605
354

EE
JL
RT

333

ET

ER

351
351

LT
LR

321

YA

YH

312

YP

YQ

309

YT

YR

301

ID

AR

137

TA

TR

120
121
121

TA
PA
HA
HA

110

FA

100

MA

381

*T

*R

384

XT

XR

380

570
138

TR
*B
*U
BM

AT

Numer w nawiasach występujący po zdarzeniu to numer, który został zgłoszony jako numer linii. Brak
nawiasów oznacza linię 0. Adresy urządzeń znajdują się w dodatku 3.
* Znak przesłany zamiast gwiazdki to pierwszy znak kodu odpowiedzialny za kod zdarzenia z linii, która
została zawieszona, lub której dotyczy problem. (Zobacz lokacje 127-206)

91

DODATEK 2 TABELA KODÓW ZDARZEŃ Z LINII DLA
PROTOKOŁÓW CONTACT ID I SIA
Centrala CSx75 posiada wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający przesyłanie
informacji w różnych formatach transmisji. Poniżej znajduje się tabela kodów przesyłanych przy
pomocy protokołów CID oraz SIA (poziom1) po aktywacji linii danego typu. Każde
powiadomienie w formacie SIA składa się z kodu zdarzenia oraz identyfikatora linii lub
użytkownika. Identyfikator linii to numer linii, w której wystąpiło zdarzenie. Każdy raport w
formacie Contact ID składa się z kodu zdarzenia oraz identyfikatora linii. Identyfikator linii to
numer linii, w której wystąpiło zdarzenie. Dla obu protokołów kod zdarzenia z linii danego typu
definiowany jest w lokacjach 127 - 206 dotyczących konfiguracji linii.
Contact ID

Wprowadzony
kod zdarzenia
Kod
FA
BA
BA

Alarm napadowy (kod)
Alarm pożarowy
Alarm napadowy
Alarm włamaniowy

UA

Alarm nieokreślony

133

135

150

MA
GA
KA
WA
QA
SA
ZA

Alarm medyczny
Alarm sabotażowy
Test okresowy
Alarm gazowy
Alarm wysokiej temperatury
Alarm wodny
Alarm nagłego wypadku
Alarm tryskaczowy
Alarm niskiej temperatury

159

132

Cichy Napad
Alarm obwodowy
Alarm wewnętrzny
Całodobowy / 24 godzinny
(włamaniowy)
Alarm wejścia
Alarm dzienny/nocny
(nie włamaniowy)
Głośny Napad
Wykryto gaz
Wysoka temperatura
Przeciek wodny
Alarm ogólny
Niska temperatura

92

DODATEK 3 PRZEGLĄD ADRESÓW MODUŁÓW
Każdy manipulator, moduł rozszerzenia, moduł odbiornika bezprzewodowego posiada unikalny
adres. Poniższe tabele zawierają zestawienia puli adresów dla poszczególnych modułów.
Urządzenie
Centrala
CS 534 Moduł audio

Adres urządzenia
MANIPULATORY
Obszar1
216
224
232
240
248

Obszar2
209
217
225
233
241
249

Obszar3
210
218
226
234
242
250

Obszar4
211
219
227
235
243
251

ROZSZERZENIE WEJŚĆ CS216
Numer linii początkowej
Linia 9 (DIP 1 włącz)
Linia 17 (DIP 2 włącz)
Linia 25 (DIP 1 & 2 włącz)
Linia 33 (DIP 3 włącz)
Linia 41 (DIP 1 & 3 włącz)

Adres rozszerzenia
ROZSZERZENIE WYJŚĆ CS-507
Adres & ustawienie DIP
24 (DIP 1 & 2 włącz)
28 (DIP 1 & 2 & 3 włącz)
25 (DIP 3 włącz)
29 (wszystkie wyłącz)
26 (DIP 1 & 3 włącz)
30 (DIP 1 włącz)
27 (DIP 2 & 3 włącz)
31 (DIP 2 włącz)
ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY (RX8I4 / 16I4)
Ustawienie DIP
wszystkie wyłącz
DIP 1 włącz
DIP 2 włącz
DIP 1 & 2 włącz
DIP 3 włącz
DIP 1 & 3 włącz
DIP 2 & 3 włącz
DIP 1 & 2 & 3 włącz

Adres odbiornika
93

SŁOWNIK POJĘĆ
Alarm dźwiękowy przy
zaniku zasilania / niskim
napięciu akumulatora

Jeżeli jest włączony, centrala CSx75 uaktywnia buczek manipulatora przy
zazbrojeniu lub rozbrojeniu, w przypadku gdy wykryje brak sieci zasilającej lub niski
poziom napięcia akumulatora (Zobacz lokacja 34, strona 48).

Alarm typu "A " i "B "

Jeśli linia została określona jako linia A, w momencie uaktywnienia linii zostaje
zgłoszony alarm określonego typu. Jeśli linia została określona jako linia B, należy
dokonać drugiego uaktywnienia w ustalonym uprzednio czasie. Linie pożarowe,
medyczne i personalne są zawsze traktowane jako linie A (zobacz lokacje 52 oraz
127-206, strony 53 i 60).

Automatyczne
Zazbrojenie Obwodowe

Jeżeli podczas czasu na wyjście nie zostanie pobudzona żadna linia wej/wyj (nawet
jeżeli nie ma takiej linii zdefiniowanej w systemie), to zostaną automatycznie
zawieszone wszystkie linie z atrybutem " wewnętrzna ". Podobnie zachowa się
system przy wyborze klawisza Normalne Zazbrojenie (jeżeli jest aktywny). Funkcję
automatycznego Zazbrojenia Obwodowego aktywuje bit 3 w Lok 34 (Zobacz lokacja
34, strona 48).

Błąd Komunikacji /
Utrata Danych / FTC

Komunikacja systemu ze stacją SMA nie powiodła się (ilość prób dzwonienia przed
wygenerowaniem zdarzenia ustalana w lokacji 52). Jeśli włączone zostanie
raportowanie tej funkcji, raport zostanie wysłany przy następnym prawidłowym
połączeniu ze stacją SMA; pojawi się kod "Błąd komunikacji (FTC)" (Zobacz lokacja
51, strona 52).

Błąd wyjścia

Jeśli włączony, centrala CSx75 wysyła raport o błędzie wyjścia, jeśli w momencie
zakończenia odliczania czasu na wyjście naruszona zostanie linia wejścia/wyjścia, a
w ciągu odliczenia czasu na wejście nie zostanie wprowadzony kod. Raport ten jest
wysyłany razem z numerem użytkownika, który zazbroił system, o ile system nie
został rozbrojony przed zakończeniem odliczania czasu na wejście (Zobacz lokacja
Błąd zasilania / Niskie
napięcie akumulatora

Centrala CSx75 może zostać tak zaprogramowane, żeby zgłaszać awarię sieci
zasilającej i/lub zły stan akumulatora do SMA. Może zostać również
zaprogramowane, żeby aktywować buczek manipulatora natychmiast po wykryciu
takiego stanu. Powiadomienie/ostrzeżenie o awarii sieci zasilającej może zostać
opóźnione (Zobacz lokacje 51 i 52, strona 52).

Brak czujnika
bezprzewodowego /
Słaba bateria

Centrala CSx75 wysyła raport do stacji SMA, gdy odbiornik bezprzewodowy otrzyma
sygnał z czujnika radiowego o słabej baterii lub gdy nie zgłosi się do odbiornika w
określonym czasie nadzorowania (Zobacz lokacja 51, strona 52).

Brzęczyk / Buczek

Przetwornik piezoelektryczny umieszczony w manipulatorze. Istnieje możliwość
zmiany tonu poprzez funkcję
.

Ciche wyjście

Odliczanie czasu na wyjście może zostać wyciszone przez naciśnięcie przycisku
Zazbrojenie Normalne przed zazbrojeniem centrali lub przed użyciem funkcji
ponownego wyjścia. Odliczanie czasu wyjścia może zostać również całkowicie
wyciszone we wszystkich obszarach (Zobacz lokacja 51, strona 52) lub tylko w
obrębie danego manipulatora, funkcja
93,, Cichy manipulator".

Czas pierwszego
impulsu

Maksymalny czas, przez który linia o atrybucie,, Dwa impulsy", może pozostawać
pobudzona, przed wygenerowaniem alarmu.

Czas wejścia

Czas, w ciągu którego użytkownik musi rozbroić system, zanim włączy się alarm.

Czas wyjścia

Czas na opuszczenie
uruchamiania alarmu.

Dwa impulsy

Atrybut linii, który uruchamia alarm jedynie wtedy, gdy linia zostanie dwukrotnie
pobudzona w ciągu zaprogramowanego czasu.

Dynamiczny test
akumulatora

Centrala CSx75 może zostać tak zaprogramowana, żeby wykonać dynamiczny test
akumulatora przez określony czas przy pierwszym zazbrojeniu lub rozbrojeniu
alarmu każdego dnia, tak jak przez aktywację funkcji testu ręcznego
40. Jeśli
centrala nie jest zazbrajana lub rozbrajana w ciągu dnia, test zostanie wykonany o
północy. Centralę CSx75 można również zaprogramować, tak aby wykonywała test
sprawdzający stan akumulatora co 12 sekund (Zobacz lokacje 51 i 52, strona 52).

budynku

po

włączeniu

systemu

alarmowego

bez

Europejski standard bezpieczeństwa. Składa się on z szeregu przepisów,
ograniczających prawa instalatora w systemie alarmowym danego użytkownika.
Podręcznik instalacji i programowania CS-575 / CS-175EE
EN50131

Formaty transmisji /
Protokoły
komunikacyjne

Centrala CSx75 może przygotowywać raporty w wielu formatach. W miarę
możliwości zaleca się używanie formatów Contact ID lub SIA. Jeśli chcesz, żeby
raport przychodził na pager lub do stacji SMA w formacie 4+2, musisz
zaprogramować każdy kod, który ma być zgłaszany (Zobacz lokacje 69-121 oraz
127-206, strony 59-59 i 60).

Funkcja alarmu
dźwiękowego
manipulatora podczas
zazbrojenia/rozbrojenia
przy zawieszonych
liniach

Włącza funkcję alarmu dźwiękowego manipulatora podczas zazbrojenia/rozbrojenia
przy zawieszonych liniach (Zobacz lokacja 34, strona 48).

Funkcja klawisza
Zazbrojenie Normalne

Domyślnie centrala CSx75 posiada aktywowaną funkcję klawisza Zazbrojenie
Normalne. Naciśnięcie tego klawisza powoduje zazbrojenie systemu, jeżeli tylko
system był gotowy do zazbrojenia. Jeśli został wysłany raport o
rozbrojeniu/zazbrojeniu, to kod użytkownika przesłany do SMA wynosi 98. (Zobacz
lokacja 34, strona 48).

Funkcja Oddzwaniania

Jeśli włączone, centrala wykorzystuje numer telefonu zdefiniowany w Lokacji 33 do
połączenia zwrotnego z komputerem w celu pobierania / wysłania danych (Zobacz
lokacja 32, strona 48).

Funkcje wymagające
kodu

Centrala CSx75 może zostać tak zaprogramowana, aby żądać kodu przy
zawieszaniu linii i/lub rozpoczynaniu komunikacji z komputerem, za pomocą funkcji
98 lub 99 (Zobacz Lokacje 34 i 53, strony 48 i 54).

Charakterystyczny sygnał akustyczny manipulatora wykorzystywany do testowania
linii (tryb,, walk test") lub jako atrybut linii oznaczający, że drzwi zostały otwarte.

Kod

Kombinacja 4-6 cyfr, która umożliwia dostęp do systemu, w najprostszym wypadku
służący jedynie do zazbrojenia i rozbrojenia.

(przejścia do trybu
programowania)

Fabryczny kod instalatora to
stosując kombinację 4-cyfrową lub
stosując kombinację 6-cyfrową. Kod instalatora może być również wykorzystywany
jako kod zazbrojenia/rozbrojenia. Jeśli wykorzystano kod instalatora jako kod
zazbrojenia/rozbrojenia i wysłano raport o rozbrojeniu/zazbrojeniu, to kod
użytkownika przesłany do SMA wynosi 255 (Zobacz lokacja 55, strona 54).

Kod napadowy

Jeśli zostanie wprowadzony kod napadowy, centrala CSx75 wysyła raport o
napadzie do stacji SMA ilekroć nastąpi zazbrojenie lub rozbrojenie systemu przy
pomocy tego kodu. Jeśli wysłane są raporty o zazbrojeniu/rozbrojeniu, kod
napadowy występuje jako użytkownik 254 (Zobacz lokacja 56, strona 55).

Kod, za pomocą którego centrala identyfikuje użytkownika.

Kody zazbrojenia /
rozbrojenia

Urządzenie CS-575/175EE może posiadać 99/40 kodów czterocyfrowych służących
do zazbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego. Wszystkie kody muszą mieć tę
samą liczbę cyfr. Ustawienie fabryczne dla użytkownika 1 to
stosując kod
czterocyfrowy, lub
dla kodu sześciocyfrowego. Kod ten może zostać
użyty do wprowadzania nowych kodów zazbrojenia/rozbrojenia (Zobacz lokacja 53,
strona 53).

Konfiguracja

Ustawienie parametrów sprzętu i oprogramowania systemu alarmowego dla danej
instalacji.

Liczby dziesiętne
kodowane binarnie

Sposób przeliczania i wyświetlania liczb.

Linia

Pomieszczenie(a) strzeżone przez zespół jednego lub wielu urządzeń detekcyjnych.

Linia całodobowa / 24godzinna

Linia ta pozostaje zazbrojona przez cały czas, o ile nie została zawieszona ręcznie
lub podczas zazbrojenia wymuszonego. Po zazbrojeniu zgłasza się jak zwykła linia
włamaniowa.

Linia otwarta

Linia w stanie alarmu, taka jak chronione drzwi lub okno, które pozostawiono
otwarte.

Linia typu Dostęp

Jest podobna do linii typu włamaniowej z tą różnicą, że uaktywnienie tej linii jest
ignorowane w czasie wejścia i wyjścia.

95

Linia typu Stacja Klucza

Typ linii, który umożliwia podłączenie urządzenia peryferyjnego mechanicznego
(stacyjka) lub elektronicznego (zamek szyfrowy) z wyjściem bistabilnym lub
monostabilnym, w celu zazbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego. Aktywacja
stacji klucza zazbraja system alarmowy, o ile nie jest on zazbrojony z manipulatora.
Użycie stacji klucza niweluje potrzebę stosowania czasu wejścia / wyjścia.

Linia włamaniowa

Typ linii wejściowej, aktywnej podczas gdy system jest zazbrojony. Może zostać
zawieszona podczas zazbrojenia gdy posiada atrybut,, zazbrojenie wymuszone" i nie
jest gotowa.

Linie zawieszone

Linie, które są ignorowane podczas, gdy reszta systemu jest zazbrojona. Można je
aktywować nie uruchamiając alarmu.

Manipulator - sabotaż

Jeśli włączone, centrala CSx75 wyłączy manipulator na 60 sekund i wyśle sygnał
sabotażu do stacji SMA, jeśli klawisze zostaną naciśnięte 30 razy bez wprowadzenia
odpowiedniego kodu (Zobacz lokacja 34, strona 48).

Monitor aktywności linii

Funkcja wysyła raport do stacji SMA, gdy nie zostanie wykryta aktywacja linii w
ciągu zaprogramowanej liczby dni (Zobacz lokacja 52, strona 53 i lokacje 127-206,
strona 60).

Monitor linii
telefonicznej

Centrala CSx75 jest wyposażona w monitor linii telefonicznej, który sprawdza
napięcie i prąd linii, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń (Zobacz lokacje 49-51,
strony 51-52).

Monitorowanie
sygnalizatorów

Centrala CSx75 stale monitoruje wyjścia na sygnalizatory i może zostać
zaprogramowana, tak żeby zgłaszać przecięcie przewodu (Zobacz lokacja 51, strona
52).

Obszary

Centrala CS-575 może zostać maksymalnie podzielona na 4 obszary (2 obszary w
przypadku centrali CS-175EE), cztery oddzielne podsystemy o różnych kodach
raportowania, kodach użytkowników, oraz innymi funkcjami działania dla każdego z
obszarów (Zobacz lokacje 36-43, strony 50-51).

Opóźnienie dialera

Jeśli włączone, centrala CSx75 czeka zaprogramowaną ilość sekund w lokacji 28,
zanim wyśle alarm do SMA. W celu anulowania powiadamiania należy wprowadzić
kod. Opóźnienie dzwoniącego musi być włączone w atrybutach poszczególnych
typów linii (zobacz lokacje 28, strona 46 oraz 127-206, strona 60).

Opóźnienie
raportowania zdarzeń

Centrala CSx75 może zostać tak zaprogramowana, żeby wysyłać raporty alarmów i
końca alarmów, gdy tylko wystąpią, lub czekać do zakończenia czasu działania
sygnalizatora (Zobacz lokacja 51, strona 52).

Ostatnie Drzwi

Atrybut linii, który umożliwia zakończenie odliczania czasu na wyjście (zazbrojenie
natychmiastowe), gdy tylko zostanie wykryte, że drzwi (linia) używane do
opuszczenia obiektu zostały zamknięte.

Ostatnie zazbrojenie

Jeśli funkcja jest aktywna, to centrala CSx75 wysyła raport ostatniego zamknięcia do
SMA, jeśli w ciągu 5 minut od zazbrojenia systemu zostanie uruchomiony alarm.
Wysyłany jest również numer użytkownika, który zazbroił system (Zobacz lokacja 34,
strona 48).

Pierwszy otwiera /
ostatni zamyka

Funkcja ma zastosowanie w systemie podzielonym na obszary. Powoduje, że raport
o zazbrojeniu jest wysłany do SMA dopiero po zazbrojeniu wszystkich obszarów
zdefiniowanych w systemie. Raport o rozbrojeniu będzie wysłany tylko po rozbrojeniu
pierwszego obszaru.

Pominięcie
Automatycznej
Sekretarki (PAS)

Jeśli włączone, należy wykonać dwa telefony do centrali alarmowej w celu
zestawienia połączenia z pominięciem automatycznej sekretarki. Telefonując po raz
pierwszy należy odczekać jeden lub dwa dzwonki. Panel sterowania wykryje te
dzwonki i uruchomi 45-sekundowe odliczanie, podczas którego centrala odpowie na
następny telefon przy pierwszym dzwonku (Zobacz lokacja 32, strona 48).

Ponowne wyjście

Jeśli funkcja jest aktywna, to centrala CSx75 posiada zdolność ponownego
uruchomienia czasu na wyjście bez konieczności rozbrajania systemu, przez
przyciśnięcie klawisza Zazbrojenie Normalne, gdy system jest zazbrojony (Zobacz
Problem z
rozszerzeniem

Jeśli włączone, urządzenie CSx75 zgłasza do SMA problem z rozszerzeniem.
UWAGA: Manipulatory uważa się za rozszerzenia (Zobacz lokacje 49-51, strona
51).

96

Przeciążenie zasilania
centrali

Wskazuje, że zbyt dużo prądu jest pobierane z danego urządzenia, zasilanego przez
system. Stan ten może zostać zgłoszony do stacji SMA. (Zobacz lokacja 51, strona
Przełączanie
zawieszania

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi włączanie i wyłączanie zawieszania linii
wewnętrznych po zazbrojeniu obwodowym poprzez naciśnięcie klawisza
Zawieszanie. (Zobacz lokacja 34, Seg 2 funkcja 5, strona 48).

Raportowanie
rozpoczęcia i końca
trybu programowania
oraz zakończenia
pobierania danych

Raport może zostać wysłany po rozpoczęciu i zakończeniu sesji programowania
lokalnego (z manipulatora). Raport może zostać również wysłany, gdy zakończy się
sesja pobierania danych z komputera (Zobacz lokacja 51, strona 51).

Raporty

Centrala CSx75 może wysyłać raporty zdarzeń pod sześć różnych numerów
telefonów (6 stacji SMA) dla raportów wybieranych według zdarzenia (Zobacz
lokacje 5, 9, 13, 17, 21 i 25, strona 46).

Rejestr zdarzeń

Lista zdarzeń, które wystąpiły w systemie alarmowym. Są one przechowywane w
buforze zdarzeń wraz z oznaczeniem daty, godziny, użytkownika, obszaru oraz
znacznika, który świadczy o przesłaniu zdarzenia do stacji SMA. Rejestr bieżący
przechowuje do 100 zdarzeń. Rejestr nigdy się nie zapełnia, jednak nowe informacje
nadpisują stare wpisy.

Jeśli system alarmowy zostanie naruszony (nieupoważnione otwarcie obudowy
czujki, rozszerzenia lub centrali), zostaje wygenerowane zdarzenie o sabotażu.
Kasowanie sabotaży odbywa się w procesie opuszczania trybu programowania,
chyba że zostanie zaprogramowana funkcja 4 z lokacji 51 segment 2.

Centrala CSx75 posiada wejście dla rozwiernego przełącznika sabotażowego
(zobacz rysunek terminala). Funkcja sabotażu obudowy może zostać programowo
aktywowana lub dezaktywowana, a także zaprogramowana, tak aby zostało wysłane
powiadomienie do SMA i/lub był uruchamiany sygnalizator i/lub buczek w
manipulatorze. Funkcje te mogą być włączone lub wyłączone podczas
programowania (Zobacz lokacje 49-51, strona 51).

Skróty klawiszowe
manipulatora (1+3),
(4+6) i (7+9)

Centrala CSx75 posiada możliwość programowego ustawienia 3 skrótów
klawiszowych w manipulatorze. Jednoczesne naciśnięcie dwóch klawiszy na około
2s. Powoduje uaktywnienie pożądanej funkcji. Klawisze (1+3) powodują
uaktywnienie zdarzenia pożar w systemie alarmowym, klawisze (4+6) alarm
medyczny, a (7+9) napad z manipulatora (Zobacz lokacja 34, strona 48).

SMA (Stacja
Monitorowania
Alarmów)

Miejsce, do którego telefonuje centrala w przypadku alarmu.

Urządzenie peryferyjne, mechaniczne (stacyjka) lub elektroniczne (zamek szyfrowy),
z wyjściem bistabilnym lub monostabilnym, które umożliwia zazbrojenie/rozbrojenie
systemu alarmowego.

Sterowanie brzęczykiem
manipulatora

Centrala CSx75 może zostać tak zaprogramowana, żeby w pewnych przypadkach
sytuacjach aktywować brzęczyk manipulatora (Zobacz lokacja 49, strona 51).

Sygnał dźwiękowy przy
zazbrojeniu systemu

Centrala CSx75 może zostać zaprogramowane, tak żeby sygnalizator wewnętrzny
wydał pojedynczy dźwięk, gdy system rozpocznie procedurę zazbrojenia, na koniec
odliczania czasu wyjścia lub gdy stacja SMA potwierdzi raport zazbrojenia. Sygnał
może zostać również wygenerowany przy zdalnym zazbrojeniu za pomocą stacji
klucza, a dwa sygnały przy zdalnym rozbrojeniu (Zobacz lokacja 50, strona 51).

System Rozbrojony

System alarmowy jest nieaktywny, czuwają jedynie linie z atrybutem 24 godziny
(całodobowe).

System alarmowy jest włączony (czuwa).

Test automatyczny

Funkcja ta sprawia, że centrala telefonuje do stacji SMA w celu zgłoszenia testu
komunikacyjnego w określonych odstępach czasu (zobacz lokacje 63 i 64, strona
57).

Test ręczny

Test aktywowany jest przez sekwencję 40. W pierwszej kolejności testowany jest
wyświetlacz i diody manipulatora, a także przeprowadzany jest dynamiczny test
akumulatora. Dodatkowo centrala CSx75 może zostać zaprogramowane, tak żeby
przeprowadzić test sygnalizatorów oraz dialera, gdy system nie jest zazbrojony
(Zobacz lokacja 51, strona 51).

97

Trasa Wejścia

Trasa wejścia i dotarcia do manipulatora w celu sterowania systemem alarmowym.

Trasa wyjścia

Trasa opuszczenia zabezpieczonego obszaru po zazbrojeniu.

Tryb "walk-test".

Funkcja ta jest wykorzystywana w celu weryfikacji poprawnego działania linii. Po
aktywacji każdej z testowanych linii zostanie wygenerowany sygnał gongu. W trakcie
"walk testu" rejestrowane są wszystkie alarmy i końce alarmów z poszczególnych
linii (rejestr zdarzeń alarmowych/wewnętrzny bez raportowania do stacji SMA i
wysterowania sygnalizatorów). Funkcję aktywuje się przez wciśnięcie klawiszy
i
Gong oraz potwierdzenie kodem głównego użytkownika. Alarm z naruszonych(-ej)
linii wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD manipulatora. Jest on również
wprowadzany do pamięci alarmów i rejestru wewnętrznego. W celu wyjścia z tego
trybu należy wprowadzić kod główny użytkownika. W innym razie tryb "walk testu"
Typy linii

Centrala CSx75 posiada 20 programowalnych typów linii, które określają jak dana
linia funkcjonuje w systemie. Fabryczne typy linii wymienione są na stronie 50.

Wejście Nadzorowane

Ten wyjątkowy, niskopoziomowy tryb zazbrojenia został opracowany w celu
zmniejszenia najczęstszych źródeł fałszywych alarmów. Podczas gdy system jest
zazbrojony, pobudzenie linii z tym atrybutem aktywuje brzęczyk w manipulatorze i
odliczanie czasu na wejście, przed wygenerowaniem alarmu. Wszystkie pozostałe
linie funkcjonują normalnie. Ten tryb zazbrojenia zachęca właścicieli systemu do
częstszego jego używania, gdy w budynkach znajdują się osoby (Zobacz lokacje
127-206, strona 60).

Weryfikacja alarmu
pożarowego

Jeśli włączona, centrala CSx75 sprawdza alarm pożarowy, wymagając więcej niż
jednego sygnału z czujki pożarowej w określonym czasie, zanim uruchomi alarm
(Zobacz lokacja 52, strona 53).

Wewnętrzny generator
akustyczny

Urządzenie CSx75 posiada wbudowany sterownik sygnalizatora akustycznego
(generator akustyczny). Do wyjścia można podłączyć głośnik o mocy co najmniej
15W / 4 Ohm (impedancja głośnika powinna zawierać się w przedziale 4-16 Ohm). W razie
potrzeby, wbudowany sterownik może zostać programowo przekształcony w wyjście
napięciowe (12VDC) o wydajności 1A (Zobacz lokacja 50, strona 51).

Wewnętrzny rejestr
zdarzeń

buforze zdarzeń wraz z oznaczeniem godziny i daty. Rejestr bieżący przechowuje
do 256 zdarzeń. Rejestr nigdy się nie zapełnia, jednak nowe informacje nadpisują
stare wpisy. Zdarzenia te można później przejrzeć poprzez ich pobranie z pamięci
centrali do komputera. Rejestr zawiera wszystkie zdarzenia, które były raportowane.

Wygaszanie diod

Funkcja ta powoduje wygaszenie wszystkich diod manipulatora, z wyjątkiem diody
zasilania, jeśli manipulator nie jest używany przez 60 sekund. Naciśnięcie
dowolnego przycisku numerycznego powoduje zaświecenie wszystkich diod (zobacz
Urządzenie CS-575/175EE posiada cztery/trzy programowalne wyjścia, które mogą
zostać użyte do uaktywnienia przekaźników, diod LED itd. (zobacz lokacje 57-62,
strony 55-57).

Wyłączanie linii
sprzętowych w centrali

Istnieje możliwość programowego wyłączenia linii wejściowych znajdujących się na
płycie centrali, w ten sposób można uzyskać całkowicie bezprzewodowy system
alarmowy (Zobacz lokacja 51, strona 51).

Wyłączenie
sygnalizatora
przerywanego

Jeżeli funkcja jest włączona, to sygnalizator pożarowy jest stale włączony (wyjście
sygnalizatora działa tak samo, jak w przypadku alarmu włamaniowego). W
przeciwnym razie, sygnalizator pożarowy jest włączany impulsowo (przerywany)
(Zobacz funkcja 8 w lokacji 51, segment1 strona 51).

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym wyświetlane są informacje systemowe.

Zablokowanie diod

Funkcja ta sprawia, że funkcja zapalania diod wymaga podania kodu.

Zablokowanie
programowania
lokalnego

Funkcja ta wyłącza programowanie wszystkich
manipulatora. (Zobacz lokacja 32, strona 48).

Zatwierdzenie zdarzenia

Jeśli włączone, centrala CSx75 wysyła raport "Zatwierdzenie zdarzenia" po
zdarzeniu alarmowym, podczas procedury rozbrojenia. Opóźnienie dialera musi być
włączone w atrybutach poszczególnych linii w lokacjach 127 -206. (Zobacz Lokacja
określonych

lokacji

98

z

Zawieszanie grupowe

Atrybut linii, który pozwala zawiesić wyznaczoną grupę linii przez wybór klawisza 0
jako zawieszaną linię (klawisz Zawieszanie - kod uprawnionego do zawieszania
użytkownika - klawisz 0 - klawisz Zawieszanie) (Zobacz lokacje 127-206, strona
60).

Zawieszanie linii

Linie zawieszone nie są aktywne (nie zgłaszają alarmów), w czasie gdy system jest
zazbrojony. Zawieszanie linii może odbywać się w sposób automatyczny
(Zazbrojenie Obwodowe i Zazbrojenie Wymuszone) lub ręczny za pomocą klawisza
Zawieszanie.

Zawieszenie linii po
zadziałaniu funkcji
redukcji fałszywych
alarmów

Funkcja ta umożliwia automatyczne zawieszenie linii po określonej liczbie aktywacji.
Jeśli w lokacji 51 nie jest włączona funkcja "raportowanie zdarzeń wraz z końcem
czasu pracy sygnalizatorów", alarmy (i ich zakończenie, jeśli włączone) wysyłane są,
gdy tylko wystąpią lub, jeśli funkcja jest włączona, drugi i kolejne alarmy nie będą
raportowane do zakończenia czasu sygnalizatora (Zobacz lokacja 48, strona 51).

automatyczne

Jeśli jest zaprogramowane, centrala CSx75 automatycznie dokona zazbrojenia o
określonej godzinie. W tym czasie manipulator będzie aktywował buczek na 50
sekund przed planowanym zazbrojeniem systemu. Proces zazbrojenia zostanie
zatrzymany jeśli na manipulatorze zostanie wprowadzony ważny kod użytkownika.
Centrala CSx75 będzie wówczas próbować dokonać zazbrojenia po każdych 45
minutach braku aktywności, aż do kolejnego czasu otwarcia (lokacja 52), lub do
momentu zazbrojenia systemu. 45-minutowy czas zostanie wydłużony jeśli w
budynku zostanie dostrzeżona aktywność, powodująca wyłączenie i włączenie diody
Gotowy. Jeśli wysyłany jest raport zazbrojenia, kod,, automatycznego" użytkownika,
który zazbroił system to 97 (zobacz lokacje 34 oraz 52-54, strony 48 i 53).

Gdy włączone, centrala automatycznie zawiesi wszystkie linie z atrybutem
,, wewnętrzna", możliwe jest chronienie strefy zewnętrznej (okna, drzwi, itp. ) bez
konieczności opuszczenia obiektu (Zobacz lokacja 34, strona 48).

Wymuszone

Atrybut linii, który umożliwia zazbrojenie systemu pomimo otwartych linii. W
momencie gdy linia o tym atrybucie jest otwarta miga dioda Gotowy. Podczas
procedury zazbrojenia, po odliczeniu czasu na wyjście wszystkie otwarte linie z
atrybutem,, Zazbrojenie Wymuszone" zostaną automatycznie zawieszone. W
dowolnym momencie pracy systemu (stan zazbrojenia) linia powróci do stanu
normalnej pracy, zostanie odwieszona i przejdzie w stan czuwania. Jeśli
raportowanie o zawieszaniu jest włączone, linie zazbrojone w sposób wymuszony
mogą zostać zaprogramowane w taki sposób, żeby zgłaszać zawieszenie
(domyślnie), lub żeby nie zgłaszać zawieszania (Zobacz lokacje 51 strona 52 oraz
lokacje 127-206, strona 60).

Zazbrojenie/rozbrojenie
stacją klucza

Każda z linii centrali CSx75 może zostać zaprogramowana jako linia typu,, stacja
klucza". Tryb pracy bistabilnej (zwarcie na
linii - zazbrojenie, rozwarcie - rozbrojenie) można zmienić przez aktywację 7 funkcji
w lokacji 150 segment 3. Jeśli uaktywnione jest raportowanie zdarzeń
rozbrojenie/zazbrojenie, to wysyłany kod użytkownika wynosi 99 (Zobacz także
"Standardowe typy linii", strona 50).

Zdalne wyłączenie
Tryb ten sprawia, że klawiatura wyłącza wszystkie diody, z wyjątkiem diody
zasilania, i nie reaguje na naciskanie klawiszy, na wyświetlaczu dodatkowo pojawia
się informacja o wyłączeniu systemu alarmowego. Centralę można wyłączyć jedynie
zdalnie z poziomu programu UDX (Zobacz lokacja 32, strona 48).

DANE TECHNICZNE
Zasilanie obudowy DHX75

230 VAC? 10% - 50 Hz? 10%

Bezpiecznik 230 V

F315 mA

Zasilanie płyty centrali

16. 5 VAC; Transformator 25, 40, lub 50 VA

Wydajność zasilacza dla transformatora 25 VA

Max. 0, 5 A; 13, 8 VDC? 5%

Wydajność zasilacza dla transformatora 40/50 VA

Max. 1 A; 13, 8 VDC? 5%

Akumulator
Rezystancja charakterystyczna (EOL):
Linia dozorowa
2 przewodowa linia pożarowa
Sterowanie sygnalizatorem wewnętrznym

12 V, 7, 2Ah

Czas reakcji linii dozorowej

programowalny 50ms lub 500ms

0 do 50°C

Wilgotność względna

max. 93%

Waga (obudowa wraz z płytą centrali CSX75)
Obciążalność wyjść (max. ):
Wyjścia typu OC
Wyjścia przekaźnikowe (NC / NO)

4. 5 Kg

4700 Ohm, 2%, 0. 25W
680 Ohm, 2%, 0. 25W
2-tryby (przerywany i ciągły)

1 A lub 15 W przy 4 Ohm
40 mA
1A

Pobór prądu przy założeniu, że wszystkie rezystory EOL są podłączone.
urządzenie
CS575-175EE
CSX75 z Dialerem
CS 534
CS 507
CS 216
CS LCD (piezo wyłącz)
CS LCD (piezo włącz)
CS LED (piezo wyłącz)
CS LED (piezo włącz)
CS 586

12. 5vdc
60 mA
105 mA
72 mA
68 mA
64 mA
92 mA
103 mA
78 mA
90 mA
Stan
spoczynkowy

alarmowy

12 mA

62 mA

7 mA

36mA

INDEKS
Atrybuty kodu instalatora......................................... 54
Linia Typ 1............................................................ 61
lokacje.................................................................. 43
Contact ID................................................................ 92
Czas
czas otwarcia....................................................... 57
czas zamknięcia/czas zazbrojenia
automatycznego (2 segmenty, dane
numeryczne)..................................................... 57
Czas podsłuchiwania obiektu.................................. 47
Czasy wejścia / wyjścia........................................... 49
Dane
nieprawidłowe...................................................... 41
sprawdzanie......................................................... 41
Dane numeryczne................................................... 37
Format transmisji..................................................... 46
Formaty transmisji................................................... 46
Funkcje obszaru i opcje raportowania..................... 48
Funkcje specjalne.................................................... 54
Instalowanie manipulatora....................................... 17
obszar 1............................................................... 59
obszar 2............................................................... 60
obszar 3............................................................... 60
obszar 4............................................................... 60
Lina Typ1............................................................. 60
Kod instalatora (przejścia do trybu programowania)
............................................................................. 54
Kod konta w SMA.................................................... 46
Kod Napadowy........................................................ 55
Kod U/D................................................................... 47
Konfiguracja połączenia.......................................... 48
Konfiguracja zmian protokołu.................................. 60
Kontrast/Jasność
ustawianie............................................................ 26
Liczba dzwonków przed podniesieniem słuchawki. 47
Liczba prób wybierania numeru............................... 47
Linia
podłączenie.......................................................... 20
dualne............................................................... 20
Linie
linie 17-24............................................................. 51
wybór obszaru.................................................. 51
linie 1-8................................................................. 50
linie 25-32............................................................. 51
linie 33 - 40.......................................................... 51
linie 41 - 48.......................................................... 51
linie 9-16............................................................... 50
programowanie.................................................... 41

zamykanie..................................................... 40, 41
Lokacja 0
kod kraju.............................................................. 45
Lokacja 48 - Licznik funkcji redukcji fałszywych
alarmów............................................................... 51
LCD..................................................................... 37
montaż........................................................... 17, 18
programowanie.............................................. 26, 32
zapisywanie w pamięci........................................ 26
Manipulator LCD............................................... 28, 65
ustawianie kontrastu i jasności............................ 26
Moduł
Moduły
programowanie.................................................... 39
Numer telefonu....................................................... 45
Numer telefonu funkcji oddzwaniania..................... 48
Obszar
dni otwarcia......................................................... 58
zazbrojenie automatyczne................................... 58
Obszary
diody LED............................................................ 63
komunikaty.......................................................... 63
praca.................................................................... 64
wyłączanie alarmów............................................ 65
Opóźnienie dialera.................................................. 47
Początek pracy....................................................... 39
Prefiks numeru telefonu.......................................... 45
Programowanie modułów i lokacji.......................... 37
Przydział linii 1 - 8 do obszaru................................ 50
Schemat połączeń.................................................. 12
SIA.......................................................................... 92
Słownik pojęć.......................................................... 48
Sygnalizator wew.
opcje.................................................................... 52
podłączanie............................................. 21, 22, 23
Czasy................................................................... 53
czas..................................................................... 57
Tryb pracy wyjść programowalnych........................ 55
Tryb programowania......................................... 39, 70
wychodzenie.................................................. 40, 41
Ustawienia fabryczne.............................................. 39
Wybieranie tonowe................................................. 45
Wybór funkcji........................................................... 38
Wybór obszaru dla wyjść programowalnych........... 55
Wyjście programowalne #1
konfiguracja......................................................... 55
Wyjście programowalne #2
konfiguracja......................................................... 57
Wyjście programowalne #3
Wyjście programowalne #4
Zazbrojenie i rozbrojenie wielu obszarów............... 64
Zdarzenia przesyłane do SMA................................ 46

101

GŁÓWNE FUNKCJE SYSTEMOWE
Zadanie
Wejście do trybu programowania

Naciśnij

Zobacz strona
Wyjście z trybu programowania

Naciśnij dwukrotnie

Zmiana / definicja kodu użytkownika

Przydział atrybutów dla użytkowników

Regulacja kontrastu/jasności wyświetlacza LCD

Wprowadź opisy tekstowe linii

Ustaw opcje manipulatora

Ustaw numer i obszar manipulatora

Ustaw czas do następnego testu automatycznego

Ustaw datę i czas systemową

Oddzwoń w celu pobrania danych

Czekaj na połączenie telefoniczne w celu pobrania
danych

144 380 999-1

Czynność

Przewodnik instalacji i konserwacji serwera Intel® Endpoint...
Podręcznik instalacji i aktywacji Aeg Favorit 667

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i aktywacji Aeg Favorit 667

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i aktywacji Aeg Favorit 667