Pakiet informacyjny o produkcie Black And Decker Lht2240

Black and Decker's LHT2240 is a powerful and versatile tool that can be used for a variety of tasks. It is a cordless hedge trimmer with a 20V MAX lithium ion battery, which offers up to 3x more run time than its NiCad counterparts. The trimmer has a 22-inch dual-action blade, which provides up to 40% less vibration compared to single-action blades. It also features a telescoping pole for easy reach and a pivoting head for greater control. Additionally, the LHT2240 comes with a 3-year limited warranty and a variety of other accessories, such as a blade guard and power adapter. With its powerful performance and multiple features, the Black and Decker LHT2240 is an ideal choice for any gardener or landscaper looking for a reliable and efficient hedge trimmer.

Ostatnia aktualizacja: Pakiet informacyjny o produkcie Black And Decker Lht2240

Forma zajęć 11. STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI Kod przedmiotu: 06. 0-WILŚ- BUD- STK- BUD3-2-B Typ przedmiotu: Obieralny Język nauczania: Polski Zakład Konstrukcji Budowlanych Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu W ykład 15 1 Ćwic zenia Laboratorium Seminarium W arsztaty Projekt 15 1 W ykład Ćwic zenia Laboratorium Seminarium W arsztaty Projekt CEL PRZEDMIOTU: Prowadząc y: dr hab. UZ Semestr Studia stacjonarne I Studia niestacjonarne <strong>Wydział</strong> <strong>Inżynierii</strong> <strong>Lądowej</strong> i <strong>Środowiska</strong> Kierunek: Budownictwo Forma zaliczenia Punkt y ECTS Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z generalnymi prawami rządzącymi statecznością sprężystą konstrukcji inżynierskich oraz z metodami prowadzenia analizy stateczności ze szczególnym uwzględnieniem metod analitycznych i numerycznych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Kursy I i II stopnia kształcenia. 2 40

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład Pojęcie zjawiska utraty stateczności. Podstawowe kryteria stateczności. Metoda statyczna, metoda energetyczna oraz metoda dynamiczna wyznaczania obciążenia krytycznego. Punkty krytyczne: stateczny punkt bifurkacji, niestateczny punkt bifurkacji, punkt graniczny. Wpływ imperfekcji obciążeniowych i geometrycznych na stateczność. Stateczność giętna, stateczność skrętna, stateczność giętnoskrętna elementów prętowych. Zwichrzenie elementów zginanych. Stateczność płyt ściskanych i stateczność płyt ścinanych. Stateczność powłok. Stateczność początkowa a stateczność nieliniowa. Uwzględnienie nieliniowości geometrycznych oraz nieliniowości fizycznych. Problemy niekonserwatywne. Stateczność a teoria II-go rzędu. Stateczność konstrukcji w ujęciu przepisów normowych: konstrukcje metalowe, konstrukcje drewniane, konstrukcje żelbetowe. Zastosowanie komercyjnych programów do wyznaczanie obciążeń krytycznych. Projekt Analityczne rozwiązanie problemu stateczności układu dyskretnego o jednym stopniu swobody. Zastosowanie energetycznego kryterium Timoszenki do wyznaczania obciążenia krytycznego prętów ściskanych oraz płyt (rozwiązanie analityczne ze wspomaganiem MathCADem). Weryfikacja z wykorzystaniem programów komercyjnych (Robot, Cosmos/M). METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: wykład konwencjonalny. Projekt: indywidualna praca nad projektami zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Wiedza Pełna wiedza na temat zjawiska utraty stateczności konstrukcji i konsekwencji z jego zaistnienia. Świadomość dodatkowych zagrożeń wynikających z obecności imperfekcji geometrycznych i obciążeniowych K_W10. Umiejętności Umiejętność praktycznego zastosowania twierdzeń o stateczności konstrukcji ze szczególnym wyeksponowaniem energetycznego kryterium Timoszenki. Umiejętności wyznaczania obciążeń krytycznych w konstrukcjach prętowych, płytowych i powłokowych, świadomego korzystania z zapisów normowych dotyczących stateczności konstrukcji metalowych, żelbetowych i drewnianych. Umiejętność wykorzystania przykładowych programów do przekształceń symbolicznych K_U06. Kompetencje społeczne Doktorant potrafi myśleć i działać logicznie w sposób samodzielny, potrafi pracować w grupie, umie wyszukiwać informacje potrzebne do rozwiązania realizowanych zadań w normach budowlanych, literaturze, a także Internecie K_K04. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład Ocena z kolokwium: 50% - 60% poprawnych odpowiedzi dst, 61% - 70% dst plus, 71% - 80% db, 81% - 90% db+, <strong>Wydział</strong> <strong>Inżynierii</strong> <strong>Lądowej</strong> i <strong>Środowiska</strong> Kierunek: Budownictwo 41

 • Page 1 and 2: Wydział Inżynierii Lądowej i Śr
 • Page 3 and 4: Wydział Inżynierii Lądowej i Śr
 • Page 5 and 6: Wydział Inżynierii Lądowej i Śr
 • Page 7 and 8: Wydział Inżynierii Lądowej i Śr
 • Page 9 and 10: Wydział Inżynierii Lądowej i Śr
 • Page 11 and 12: . lp nazwa przedmiotu liczba godzin
 • Page 13 and 14: 1. WARTOŚCIOWANIE PRAC NAUKOWO-BAD
 • Page 15 and 16: 2. FIZYCZNIE NIELINIOWE ZAGADNIENIA
 • Page 17 and 18: 1. : Obliczanie konstrukcj
 • Page 19 and 20: Wykład Przykłady modelowania symb
 • Page 21 and 22: Forma zajęć 4. METODY KOMPUTEROWE
 • Page 23 and 24: 6. : Linear Programmin
 • Page 25 and 26: EFEKTY KSZTAŁCENIA: Wiedza Zapozna
 • Page 27 and 28: Wykład Ogólne sformułowanie zaga
 • Page 29 and 30: 7. MODELOWANIE ZAGADNIEŃ POLIOPTYM
 • Page 31 and 32: 9. Adaptive sc
 • Page 33 and 34: Testowanie hipotez statystycznych I
 • Page 35 and 36: 9. TEORIA SYSTEMÓW Kod przedmiotu:
 • Page 37 and 38: Forma zajęć 10. MODELE KONSTYTUTY
 • Page 39: ECTS na przedmiot 60 / 30 = 2 ECTS
 • Page 43 and 44: UWAGI: 2. A., Osnowy ra
 • Page 45 and 46: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykł
 • Page 47 and 48: Forma zajęć 13. BADANIE KONSTRUKC
 • Page 49 and 50: OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: LITER
 • Page 51 and 52: wykonania zadań drogowo-mostowych
 • Page 53 and 54: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykł
 • Page 55 and 56: 16. SZTUCZNE SIECI NEURONOWE Kod pr
 • Page 57 and 58: LITERATURA PODSTAWOWA: 2. Osowski S
 • Page 59 and 60: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykł
 • Page 61 and 62: 18. ZAAWANSOWANE MATERIAŁOZNAWSTWO
 • Page 63 and 64: 12. Pył krzemion
 • Page 65 and 66: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Probl
 • Page 67 and 68: Forma zajęć 20. DRGANIA LINIOWYCH
 • Page 69 and 70: OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Tygod
 • Page 71 and 72: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykł
 • Page 73 and 74: Forma zajęć 22. DYNAMIKA PRZESTRZ
 • Page 75 and 76: OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Tygod

Wróć do Budowa i remont

 • Elektronarzędzia
  • Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
  • Bruzdownice
  • Frezarki
  • Klucze udarowe
  • Mieszarki
  • Rozwiń wszystkie (16)
Cena
Producent1
Typ
Ilość biegów
Napięcie1
Moc
Liczba obrotów
Waga
Moment obrotowy
Rodzaj silnika
Typ uchwytu

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Ilość biegów2
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm
Pojemność akumulatora1. 5

ProducentBlack&Decker
Prędkość0-700
Ilość biegów1
Waga1. 14
Napięcie18 V
Moment obrotowy29 Nm
Pojemność akumulatora1. 3

ProducentBlack&Decker
Rodzajbezudarowa
Ilość biegów1
Waga2, 5 kg
Napięcie18 V
Moment obrotowy10
Pojemność akumulatora1. 5 Ah

ProducentBlack&Decker
Rodzajakumulatorowe
Moc27 W
Prędkość650 obr/min
Ilość biegów1
Waga998 g
Napięcie18V
Moment obrotowy30

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Ilość biegów2
WagaBrak danych
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm
Pojemność akumulatora

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko-wkrętarka
Prędkość1650
Ilość biegów2
Napięcie18 V
Moment obrotowy52 Nm

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko - wkrętarka
Prędkość800
Ilość biegów1
Waga2854
Napięcie18 V
Moment obrotowy28 Nm Nm

ProducentBlack&Decker
Rodzajdo użytku domowego
Prędkość1650
Ilość biegów2-biegowa
Napięcie18 V
Moment obrotowy52 Nm

9%

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Prędkość1400
Ilość biegów2-biegowa
Napięcie18
Moment obrotowy40

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko-wkrętarka
Prędkość1350 obr/min
Ilość biegów2-biegowa
Napięcie18 V

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Prędkość1500
Ilość biegów2
Waga43586
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Ilość biegów2
Napięcie18 V

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko-wkrętarka
Ilość biegów1
Napięcie18
Moment obrotowy30
Pojemność akumulatora

3%

ProducentBlack&Decker
Rodzajbezudarowa
Ilość biegów2
Waga1. 3 kg
Napięcie18 V
Moment obrotowy55 Nm
Pojemność akumulatora3 Ah

ProducentBlack&Decker
Napięcie18 V

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Prędkość1350
Ilość biegów1
Napięcie18 V
Moment obrotowy28 Nm

ProducentBlack&Decker
Rodzajbezudarowa
Ilość biegów2-biegowa
WagaBrak danych
Napięcie18 V
Moment obrotowy52 Nm
Pojemność akumulatora

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Moc18 W
Prędkość800
Ilość biegów2
Waga1, 1
Napięcie18 V
Moment obrotowy28 Nm Nm

ProducentBlack&Decker
RodzajNarzędzie wielofunkcyjne
Waga3226
Napięcie18 V
Moment obrotowy43728

ProducentBlack&Decker
Rodzajbezudarowa
Ilość biegów2
Napięcie18 V
Moment obrotowy28 Nm
Pojemność akumulatora

ProducentBlack&Decker
Rodzajelektryczny, szczotkowy
Prędkość1350
Ilość biegów2
Waga1, 1
Napięcie18
Moment obrotowy30 Nm
Pojemność akumulatora1. 3 Ah

ProducentBlack&Decker
Rodzajbezudarowa
Ilość biegów2
WagaBrak danych
Napięcie18V
Moment obrotowy80 Nm
Pojemność akumulatoraNie dotyczy

ProducentBlack&Decker
Napięcie18 V

ProducentBlack&Decker
Napięcie18 V

ProducentBlack&Decker
Rodzajakumulatorowe
Waga3, 6 kg
Napięcie18V
Pojemność akumulatora2000 mAh

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Prędkość1400
Ilość biegów2
WagaBrak danych
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm
Pojemność akumulatora

13%

ProducentBlack&Decker
Rodzajudarowa
Prędkość1400
Ilość biegów2-biegowa
Waga1, 3
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm

ProducentBlack&Decker
Rodzajakumulatorowe
Prędkość650
Ilość biegów1
Waga3680
Napięcie18 V
Moment obrotowy30 Nm
Pojemność akumulatora

5%

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko - wkrętarka
Prędkość1400
Ilość biegów2-biegowa
WagaBrak danych
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm
Pojemność akumulatora

ProducentBlack&Decker
Rodzajbezudarowa
Prędkość1400
Ilość biegów2
Waga1, 8
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm
Pojemność akumulatora2 Ah

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko - wkrętarka
Prędkość1400
Ilość biegów2-biegowa
WagaBrak danych
Napięcie18 V
Moment obrotowy40 Nm
Pojemność akumulatora

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko - wkrętarka
Prędkość1400
Ilość biegów2
Napięcie18
Moment obrotowy40

1%

ProducentBlack&Decker
RodzajWiertarko - wkrętarka
Prędkość1400
Ilość biegów2
Napięcie18
Moment obrotowy40

Domowe Wyzwania

Jeśli możesz to sobie wyobrazić, możesz to stworzyćPomyśl o tym, co chciałbyś zmienić w swoim otoczeniu i po prostu to zrób. Szeroka gama elektronarzędzi BLACK+DECKER® daje Ci pewność wykonania każdego projektu, zaczynając od codziennych napraw domowych.Wybierz spośród narzędzi akumulatorowych lub sieciowych, zaprojektowanych tak, aby pomóc Ci z łatwością i bez wysiłku zmienić Twoje plany w rzeczywistość. Rozpocznij swoją przygodę już teraz

Pakiet informacyjny o produkcie Black And Decker Lht2240

Bezpośredni link do pobrania Pakiet informacyjny o produkcie Black And Decker Lht2240

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Pakiet informacyjny o produkcie Black And Decker Lht2240