Instrukcja obsługi i konserwacji 3m 1113292c

Instrukcja obsługi i konserwacji 3m 1113292c zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, używania i konserwacji tego produktu. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń. Należy również przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących konserwacji produktu, aby zapobiec uszkodzeniom i utrzymać produkt w jak najlepszym stanie. Instrukcja obsługi i konserwacji 3m 1113292c zawiera również informacje na temat naprawy i czyszczenia produktu, a także wskazówki dotyczące używania go w odpowiedni sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konserwacji 3m 1113292c

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Sprawdź jak napisać instrukcję, do jakich wskazówek się stosować, zapoznaj się z przykładem instrukcji.

Słowo pochodzi od łac. instructio, znaczącego tyle co “uporządkować”. Instrukcja to opis kolejnych etapów postępowania w drodze do osiągnięcia jakiegoś celu. Jest to pouczenie, wskazówka, zbiór przepisów regulujących zachowanie.

Instrukcje są sporządzane po to, aby umożliwić lub ułatwić uruchomienie i obsługę jakiegoś sprzętu albo wykonanie jakiejś czynności. Występują m. in. instrukcje obsługi, alarmowe, przeciwpożarowe. Instrukcja ma za zadanie poinformować o sposobach użytkowania określonego sprzętu, lecz również zawiera ostrzeżenia i przeciwwskazania.

W instrukcjach stosowanych np. przez instytucje publiczne, często podaje się podstawę prawną, wskazuje autora instrukcji (lub osobę odpowiedzialną) i jego stanowisko.

Wskazówki

 • Staraj się pisać najkrócej jak to możliwe, pisz zwięźle;
 • Wyjaśnij i opisz kolejne czynności w porządku chronologicznym. Stosuj słowa: “potem”, “następnie”, “w następnej kolejności” itp. ;
 • Posługuj się precyzyjnym, prostym i zrozumiałym dla wszystkich językiem. Szczególnie należy wziąć pod uwagę wiek odbiorców;
 • Podawaj dokładne, konkretne wskazówki co należy zrobić, jak;
 • Zapisz tekst w punktach lub w jakikolwiek inny sposób ułatwiający orientację;
 • Wskazówki nie powinny pozostawiać żadnych wątpliwości. Zastanów się czy osoba czytająca instrukcję zrozumie co ma zrobić;
 • Pisz w formie bezosobowej np. “należy”, “trzeba” albo w 2 os. liczby pojedynczej, np. “weź”, “zrób”, “przykręć”. Bądź w tym konsekwentny (konsekwentna);
 • Stosuj punkty, podpunkty, odstępy itp. Instrukcja powinna być czytelna i przejrzysta;
 • Jeśli sposób instalacji jest skomplikowany, możesz zastosować rysunki.

Układ

 1. Tytuł (np. “Instrukcja obsługi…”, “Instrukcja postępowania na wypadek…”);
 2. Ogólny opis urządzenia (opcjonalnie);
 3. Wypunktowanie kolejnych czynności (można pogrupować je w określone części, np. “Budowa”, “Obsługa”, “Czyszczenie i konserwacja”, “Warunki bezpieczeństwa”, “Serwis i naprawa”);
 4. Ostrzeżenie (np. “Uwaga: …”);
 5. Ewentualnie podpis osoby odpowiadającej za instrukcję.

Przykład 1: Instrukcja

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru – przykład

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

I. Alarmowanie wewnętrzne


Każdy, kto zauważy pożar lub inne zjawisko, którego konsekwencją może być pożar, jest zobowiązany zachować spokój, nie dopuścić do paniki oraz natychmiast zawiadomić:

 • osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie,
 • właściciela obiektu,
 • Państwową Straż Pożarną (tel. 998).
 • II. Alarmowanie straży pożarnej

  Telefony:
  998 – Straż Pożarna,
  999 – Pogotowie Ratunkowe,
  997 – Policja,
  112 – CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego).

  1. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy podać:

 • adres, miejsce pożaru, ulicę, nr domu, piętro,
 • co się pali,
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
 • dane personalne oraz numer telefonu z którego się dzwoni.

  UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie!

  2. Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
  3. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie ewakuowane przed osobami postronnymi.
  4. Nie narażać zdrowia lub życia dla jego ratowania.

  III. Akcja ratowniczo-gaśnicza

  UWAGA: Nie ryzykuj życia dla ratowania mienia!

  1. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu budynku w miejscach oznakowanych gaśnic i hydrantów.
  2. Z pomieszczeń objętych pożarem należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej głównym wyłącznikiem prądu.

   UWAGA:
  • Wodą nie wolno gasić pożarów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
  • Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa przy użyciu gaśnic!

   IV. Ewakuacja

   Z chwilą powstania pożaru, po zaalarmowaniu i podjęciu działań ratowniczo-gaśniczych należy niezwłocznie skierować się do najbliższej drogi ewakuacyjnej prowadzącej na zewnątrz budynku, oznakowanej podświetlonymi tablicami lub znakami ewakuacyjnymi określonymi poniżej:

   – kierunek wyjścia

   – drzwi ewakuacyjne

   – wyjście z budynku

  • Podczas ewakuacji nie wywołuj paniki, opanuj strach i lęk, nie używaj windy do ewakuacji, a po wyjściu na zewnątrz budynku stań w bezpiecznym miejscu.
  • W przypadku konieczności należy ściśle wykonywać polecenia służb ratowniczo-gaśniczych biorących udział w akcji.

   Zatwierdził
   …………………
   (data, podpis)

   Podstawa prawna
   Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm. ).

 • Na podstawie: www. powiat. szczecinek. pl i www. straz. krakow. pl

  Przykład 2: Instrukcja

  Instrukcja obsługi tostera – przykład

  Instrukcja obsługi tostera ANN – AT 200

  Przed pierwszym uruchomieniem

  Ustaw urządzenie w przewiewnym miejscu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnego zapachu. Włącz toster kilkakrotnie na maksymalny stopień opiekania, ale bez wkładania pieczywa. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia w temperaturze pokojowej pomiędzy kolejnymi fazami opiekania.

  Włączanie

 • Wtyczkę przewodu zasilającego włóż do gniazdka.
 • Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania do kieszeni tostera.
 • Wybierz odpowiedni stopień opiekania spośród dostępnych (od 1 – lekko opieczone do 6 – mocno wypieczone) i wciśnij dźwignię na prawym boku tostera. Zapali się czerwone światełko.
 • Po osiągnięciu wybranego stopnia opiekania, toster wyłączy się automatycznie. Pieczywo wysunie się do góry.
 • Wyjmij chleb z kieszeni tostera.
 • Jeśli chcesz przerwać proces opiekania, wciśnij przycisk “stop” lub podnieś dźwignię na prawym boku tostera.
 • Jeśli nie korzystasz z tostera, wyjmij wtyczkę z kontaktu.
 • Nie ustawiaj tostera w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych.

  Czyszczenie i konserwacja

 • Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie (wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka) i pozostaw do ostygnięcia.
 • Wysuń i opróżnij z resztek pieczywa dolną szufladę tostera.
 • Obudowę wyczyść łagodną, suchą lub wilgotną szmatką.
 • Nie oblewaj tostera żadnymi cieczami.

  Serwis i części

  Naprawy sprzętu należy dokonywać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych przez producenta.

  Wiele instrukcji rzeczywistego sprzętu znajdziesz na instrukcja. pl.

  Komentarze

  Skontaktuj się z nami. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

  Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego produktu do swojego projektu? Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady technicznej dotyczącej produktu lub zastosowania albo chcesz podjąć współpracę ze specjalistą technicznym z 3M

  Wyślij nam wiadomość

  Dziękujemy za zainteresowanie firmą 3M. Aby pomóc nam skutecznie zarządzać Twoim zapytaniem i odpowiedzieć na nie, uprzejmie prosimy o podanie niektórych kluczowych informacji, w tym danych kontaktowych. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez przedstawiciela 3M lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów biznesowych, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności 3M.


 • Instrukcja obsługi i konserwacji 3m 1113292c

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konserwacji 3m 1113292c

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konserwacji 3m 1113292c