Instrukcja obsługi i części Cisco 550x Series

Instrukcja obsługi i części Cisco 550x Series jest przeznaczona do obsługi szerokiej gamy produktów sieciowych Cisco. Instrukcja obsługi Cisco 550x Series zawiera wyczerpujące informacje na temat konfigurowania sieci, tworzenia kont i konfigurowania urządzeń. Instrukcja jest przeznaczona dla osób, które potrzebują szczegółowych informacji na temat konfiguracji sieci i urządzeń sieciowych. Instrukcja zawiera szczegółowy opis wszystkich elementów składowych sieci, w tym sprzętu, oprogramowania, protokołów, zabezpieczeń sieci i konfiguracji. Instrukcja zawiera również krok po kroku instrukcje instalowania i konfigurowania usług w ramach systemu Cisco 550x Series.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i części Cisco 550x Series

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


Cisco ASA 5505 Adaptive Security
Appliance Hardware Installation Guide
Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www. cisco. com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883
Customer Order Number: OL-18362-01
Text Part Number: OL-18362-01

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS. THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
CONTENTS About This Guide v Document Objectives v Audience v Document Organization v Document Conventions vi Installation Warnings vi Where to Find Safety and Warning Information x Obtaining Documentation and Submitting a Service Request 1-x CHAPTER 1 Overview 1-1 Product Overview 1-1 Memory Requirements 1-3 Memory Requirements for the Software Version 8. 3 and Later 1-3 CHAPTER 2 Preparing for Installation 2-1 Installation Overview 2-1 Sa
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Contents Rack-Mounting the Chassis 3-7 Installing and Wall-Mounting the Cisco ASA 5505 FIPS Enclosure 3-11 CHAPTER 4 Maintenance and Upgrade Procedures 4-1 Removing and Replacing the Chassis Cover 4-1 Working in an ESD Environment 4-1 Removing the Chassis Cover 4-2 Replacing the Chassis Cover 4-3 Replacing the Lithium Battery 4-3 Installing and Replacing the SSC 4-4 Installing an SSC 4-5 Replacing an SSC 4-6 Upgrading Memory 4-6 Removing the DIMM
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
About This Guide This preface includes the following sections: • Document Objectives, page v � Audience, page v � Document Organization, page v � Document Conventions, page vi � Installation Warnings, page vi � Obtaining Documentation and Submitting a Service Request, page x Document Objectives This guide describes how to perform installation and maintenance procedures on the Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance. Audience This guide is for network administrators who perform any o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
About This Guide � Chapter 4, “Maintenance and Upgrade Procedures, ” describes the adaptive security appliance maintenance and upgrade procedures. � Appendix 1, “Cable Pinouts, ” describes the cable pinouts. Document Conventions Command descriptions use these conventions: � Braces ({}) indicate a required choice. � Square brackets ([]) indicate optional elements. � Vertical bars (|) separate alternative, mutually exclusive elements. � Boldface indicates commands and keywords that are e
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
About This Guide � Blank Faceplates and Cover Panels Warning, page viii � Product Disposal Warning, page viii � Short-Circuit Protection Warning, page ix � Compliance with Local and National Electrical Codes Warning, page ix � DC Power Connection Warning, page ix � AC Power Disconnection Warning, page ix � TN Power Warning, page ix � 48 VDC Power System, page ix � Multiple Power Cord, page ix � Circuit Breaker (15A) Warning, page ix � Grounded Equipment Warning, page x � Safety Cov
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
About This Guide Chassis Warning for Rack-Mounting and Servicing Warning To prevent bodily injury when mounting or servicing this unit in a rack, you must take special precautions to ensure that the system remains stable. The following guidelines are provided to ensure your safety: This unit should be mounted at the bottom of the rack if it is the only unit in the rack. When mounting this unit in a partially filled rack, load the rack from the bottom to the top with the heaviest component
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
About This Guide Short-Circuit Protection Warning Warning This product requires short-circuit (overcurrent) protection, to be provided as part of the building installation. Install only in accordance with national and local wiring regulations. Statement 1045 Compliance with Local and National Electrical Codes Warning Warning Installation of the equipment must comply with local and national electrical codes. Statement 1074 DC Power Connection Warning Warning After wiring the DC power suppl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
About This Guide Obtaining Documentation and Submitting a Service Request Grounded Equipment Warning Warning This equipment is intended to be grounded. Ensure that the host is connected to earth ground during normal use. Statement 39 Safety Cover Requirement Warning The safety cover is an integral part of the product. Do not operate the unit without the safety cover installed. Operating the unit without the cover in place will invalidate the safety approvals and pose a risk of fire and elec
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
CH A P T E R1 Overview Read through the entire guide before beginning any of the procedures in this book. Warning Only trained and qualified personnel should install, replace, or service this equipment. Statement 49 Caution Read the safety warnings in the Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco ASA 5500 Series and follow proper safety procedures when performing these steps. This chapter describes the product and the memory requirements and includes the following topics:
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Chapter 1 Overview Product Overview Figure 1-1 Front Panel LEDs and Ports 3 4 5 6 7 8 LINK/ACT Power Status Active VPN SSC 100 MBPS 0 1 2 3 4 5 6 7 Cisco ASA 5505 Series 0 Adaptive Security Appliance 1 2 1 USB 2. 0 interface 5 Status 2 100 Mbps 6 Active 3 LINK/ACT LEDs 7 VPN 4 Power 8 SSC Figure 1-2 shows the rear panel LEDs and Ports. Figure 1-2 Rear Panel LEDs and Ports (AC Power Supply Model Shown) 3 2 5 Security Console Services Card Slot 8 POWER 1 48VDC RESET 2 7 POWER over ETHERNET
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Chapter 1 Overview Memory Requirements Memory Requirements The default DRAM memory is 256MB and the default internal flash memory is 128MB for the Cisco ASA 5505. In a failover configuration, the two units must have the same hardware configuration They must be the same model, have the same number and types of interfaces, and the same amount of RAM. Note The two units do not have to have the same size Flash memory. If using units with different Flash memory sizes in your failover config
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Chapter 1 Overview Memory Requirements Cisco ASA 5505 Adaptive Security Appliance Hardware Installation Guide 1-4 OL-18362-01
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
CH A P T E R2 Preparing for Installation The information in this guide applies to the Cisco ASA 5505 In this guide, references to “adaptive security appliance” or security appliance apply to the Cisco ASA 5505 chassis unless specifically noted otherwise. This chapter describes the steps to follow before installing new hardware or performing hardware upgrades, and includes the following sections: � Installation Overview, page 2-1 � Safety Recommendations, page 2-1 � General Site Requireme
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Chapter 2 Preparing for Installation Safety Recommendations The safety guidelines are as follows: � Keep the chassis area clear and dust-free before, during and after installation. � Keep tools away from walk areas where you and others could fall over them. � Do not wear loose clothing or jewelry, such as earrings, bracelets, or chains, that could get caught in the chassis. � Wear safety glasses if you are working under any conditions that might be hazardous to your eyes. � Do no
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Chapter 2 Preparing for Installation General Site Requirements Preventing Electrostatic Discharge Damage Electrostatic discharge (ESD) can damage equipment and impair electrical circuitry. ESD damage occurs when electronic components are improperly handled and can result in complete or intermittent failures. � Always follow ESD-prevention procedures when removing and replacing components. Ensure that the chassis is electrically connected to earth ground. Wear an ESD-preventive wrist s
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Chapter 2 Preparing for Installation General Site Requirements � Electrical equipment generates heat. Ambient air temperature might not be adequate to cool equipment to acceptable operating temperatures without adequate circulation. Ensure that the room in which you operate your system has adequate air circulation. � Always follow the ESD-prevention procedures described previously to avoid damage to equipment. Damage from static discharge can cause immediate or intermittent equipmen
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
CH A P T E R3 Installing the Cisco ASA 5505 Installing the Chassis This section contains the following topics: � Connecting the Interface Cables, page 3-1 � Powering on the Cisco ASA 5505, page 3-3 � Installing a Cable Lock, page 3-4 � Rack or Wall Mounting the Cisco ASA 5505, page 3-4 Connecting the Interface Cables This section describes how to connect the cables to the Ethernet and Console ports. Warning Only trained and qualified personnel should install, replace, or service this equi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Chapter 3 Installing the Cisco ASA 5505 Connecting the Interface Cables a. Ethernet ports Step 1 Connect Port 0, the outside Ethernet port, to the public network, that is, the Internet: Note By default, switch port 0/0 is the outside port. If needed you can change the inside and outside ports assignments later. Step 2 Connect your network devices with an Ethernet cable to one of the inside ports (numbered 1 through 7). If you are connecting any PoE devices, connect them to one of the

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja obsługi i części Cisco 550x Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i części Cisco 550x Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i części Cisco 550x Series