Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dla instalatora i użytkownika Cisco Mds 9509

Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dla instalatora i użytkownika Cisco MDS 9509 zawiera wszystkie informacje niezbędne do zainstalowania, skonfigurowania, uruchomienia, zatrzymania, utrzymania i konserwowania systemu Cisco MDS 9509. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania, instalacji i konfiguracji, problemów podczas uruchamiania, zarządzania, napraw i konserwacji, opcji konfiguracji, informacji o wersjach oprogramowania oraz informacji na temat wykonywania zadań związanych z konfiguracją systemu. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące zabezpieczeń, które można zastosować, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dla instalatora i użytkownika Cisco Mds 9509

Każda organizacja jest zbiorem różnych osobowości, umiejętności oraz talentów, a Twoi ludzie nie zawsze będą się zgadzali z Tobą w każdej kwestii.

Jako przywódca po prostu musisz liczyć się z tym, że na problem będą patrzyli inaczej. Co zrobić jednak by te różnice przerodzić w coś konstruktywnego?

Po pierwsze zadbaj o przejrzystą i szczerą komunikację.

Rozwiązywanie problemów wymaga klarownej komunikacji, w której wszystkie obawy oraz perspektywy są wzięte pod uwagę. Zbyt dużo razy widziałem, jak trudno może być zidentyfikować sedno sprawy w środowisku, w którym nikt ze sobą otwarcie nie rozmawia.

Po drugie warto pamiętać o tym, że mimo, iż każdy problem jest inny – to strategie i metody wykorzystywane podczas ich rozwiązywania mogą być metodyczne i skupiać się na kilku krokach. Tylko dzięki temu można uniknąć ciągłego kryzysu i pochopnych decyzji. Być może słyszałeś, jak Twoi koledzy lub pracownicy mówili „zbyt szybko to rozwiązaliśmy”, “skupiliśmy się nie na tym elemencie, na którym trzeba było” lub „rozwiązaliśmy nie ten problem”.

Zobaczmy więc jak można poprowadzić pracowników przez proces rozwiązywania problemów – z dobrze wyznaczonym planem i celami. Poniżej sześć kroków, które mogą usystematyzować proces rozwiązywania problemów.

1. Zdefiniuj problem

Pierwszym dużym krokiem jest zdefiniowanie problemu – tylko wtedy można znaleźć rozwiązanie. Możliwe jest, że wiesz, że coś w firmie jest nie tak, ale nie wiesz co. W tym kroku chcesz więc znaleźć źródło problemu, by móc usunąć je i upewnić się, że problem nie wróci.

Pytania, które warto zadać w tek części procesu

Co się dzieje?

Jakie są objawy?

Gdzie jest źródło?

Z czego wynika problem?

Jakie będą skutki jeśli nie rozwiążemy problemu?

Dlaczego problem się pojawił?

2. Opisz problem

W tym kroku Ty i zespół musicie opisać problem. Poza Waszą perspektywą warto zastanowić się jak może problem widzieć ktoś z zewnątrz – ktoś koto patrzyłby na to z neutralnej perspektywy. Można też spróbować opisać problem takiej “neutralnej osobie”. Czasem w takim procesie pojawia się istotny szczegół, który mocno i zdecydowanie wpływa na dalsze etapy procesu.

Pytania, które warto zadać w tek części procesu

Jak widzą problem osoby, których on dotyka?

W jaki sposób możemy opisać ten problem komuś z zewnątrz?

3. Rozbierz problem na części pierwsze.

W tym kroku Ty i Twój zespół dokonujecie szczegółowej analizy problemu. Im szybciej i mniej staranniej przebrniecie prze ten punkt tym mniejsze szanse na to aby rozwiązać problem. Na razie jest za wcześnie na generowanie opcji, jeśli w pełni nie rozumiemy istoty problemu i nie znamy jego składowych trudno o dobre scenariusze działania. 

Pytania, które warto zadać w tek części procesu

W jaki sposób dotyka on zaangażowanych (pośrednio i bezpośrednio) osób?

Jakie są najbardziej szkodliwe aspekty?

Jakie są najmniej szkodliwe aspekty?

Jak sytuacja będzie się rozwijała w przeciągu najbliższych godzin, dni, miesięcy?

Kolejny krok to generowanie opcji.

4. Zrób burzę mózgów, by wygenerować opcje

Następnie należy zorganizować burzę mózgów i znaleźć potencjalne rozwiązania problemu; spróbuj spojrzeć na problem pod każdym kątem i obrać szeroką perspektywę. Nie decyduj się od razu na pierwsze rozwiązanie.

 Podczas burzy mózgów, należy pamiętać o 2 ważnych zasadach:

● niech płyną pomysły

● w tej fazie wszystkie pomysły są akceptowane

5. Wybierz rozwiązanie

Wybierz jedno rozwiązanie – takie, na które wszyscy się zgadzają. Gdy podejmiesz taką decyzję, wszyscy powinni ją respektować i być w związku z nią konsekwentni – nie ma czasu na nieskończone gdybanie.

6. Kontroluj rezultaty

W ostatnim kroku, Ty i zespół musicie kontrolować wyniki waszego rozwiązania. Określ, czy skutecznie wyeliminowało ono problem – jeżeli nie, rozpocznij proces od nowa i znajdź bardziej skuteczne rozwiązanie.

Dobrego dnia!

Michał

Autor: dr Michał Chmielecki, prof.

Jestem autorem bestsellerowych książek. Od ponad 15 lat doradzam firmom, prowadzę warsztaty i coaching w zakresie kompetencji przywódczych. Mam nadzieję, że Projekt Przywództwo pomoże Ci rozwijać wiedzę w zakresie komunikacji i przywództwa oraz zainspiruje Cię do wdrażania zmian i ciągłego rozwoju. 

P. S. Jak zawsze zapraszam Cię do dołączenia do moich kanałów w mediach społecznościowych. Dziękuję za poświęcony czas!

Jeśli wystąpią problemy z połączeniem z urządzeniem Bluetooth, poniżej przedstawiono rozwiązania, które warto wypróbować.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów z funkcją Bluetooth w Twoim urządzeniu sprawdź wykonaj następujące czynności:

Sprawdź informacje o produkcie

Jeśli podczas konfigurowania nowego urządzenia brakuje funkcji Bluetooth, sprawdź w specyfikacji produktu, czy zapewnia on obsługę funkcji Bluetooth. Niektóre urządzenia nie obsługują protokołu Bluetooth.

Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona.

Jeśli używasz laptopa z wmontowanym w obudowie fizycznym przełącznikiem funkcji Bluetooth, upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji włączonej.

W systemie Windows 11 można na dwa sposoby sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona. W tym celu:

 • Zaewidencjonuj szybkie ustawienia: Wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) po prawej stronie paska zadań, poszukaj szybkiego ustawienia Bluetooth , a następnie wybierz pozycję Bluetooth, aby je włączyć. Jeśli urządzenie Windows 11 nie jest podłączone do żadnych akcesoriów Bluetooth, zobaczysz komunikat "Nie połączono".

 • Zaewidencjonuj ustawienia: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń & Bluetooth. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

Uwaga: Tuż po włączeniu funkcji Bluetooth w obszarze Ustawienia zostanie wyświetlony następujący komunikat:
"Wykrywalny jako <computer_name>"

Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth

Upewnij się, że urządzenie jest włączone, naładowane lub ma świeże baterie oraz znajduje się w zasięgu komputera. Następnie zrób tak:

Wyłącz urządzenia Bluetooth, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie.

Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu. Jeśli urządzenie Bluetooth działa wolno lub nie odpowiada, upewnij się, że nie jest zbyt blisko innego urządzenia USB podłączonego do portu USB 3. 0. Nieekranowane urządzenia USB mogą czasami zakłócać połączenia Bluetooth.

Sprawdź komputer

Na komputerze, który ma być sparowany:

Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony:Wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) po prawej stronie paska zadań, a następnie upewnij się, że szybkie ustawienie Tryb samolotowy jest wyłączone.

Włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń & Bluetooth. Wyłącz funkcję Bluetooth , poczekaj kilka sekund, a następnie włącz ją ponownie.

Usuń urządzenie Bluetooth, a następnie dodaj je ponownie: Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Urządzenia . W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji dla urządzenia Bluetooth, z którym występują problemy z nawiązaniem połączenia, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie > Tak. Aby dowiedzieć się więcej o ponownym sparowaniu Twojego urządzenia Bluetooth, zobacz Łączenie się z urządzeniem Bluetooth.

Jeśli łączność przez Bluetooth nie działa lub brakuje ikony funkcji Bluetooth

Jeśli funkcja Bluetooth nie działa, spróbuj wykonać poniższe czynności. Oto niektóre inne typowe problemy:

Brakuje ikony Bluetooth albo funkcji Bluetooth nie można włączyć lub wyłączyć.

Funkcja Bluetooth nie działa po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows.

Funkcja Bluetooth nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 11 z systemu Windows 10.

W Menedżerze urządzeń nie wyświetla się urządzenie Bluetooth i nie ma żadnych nieznanych urządzeń.

Aby rozpocząć, wybierz nagłówek w celu wyświetlenia więcej informacji. 

Jeśli niedawno uaktualniono do systemu Windows 11 lub zainstalowano aktualizacje systemu Windows 11, możliwe, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Aby automatycznie sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika:

  Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz ciąg menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z listy wyników.

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth, a następnie wybierz nazwę karty Bluetooth, która może zawierać wyraz „radio”.

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

  Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika wybierz pozycję Uruchom > > Zasilanie uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika Bluetooth, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik Bluetooth.

Ważne: Nieaktualny lub niezgodny sterownik jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z połączeniami Bluetooth. 

Aby ręcznie zainstalować sterownik Bluetooth:

Przejdź do witryny internetowej producenta komputera i pobierz najnowszy sterownik. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku pobrania pliku wykonywalnego (exe) kliknij dwukrotnie plik, aby go uruchomić i zainstalować sterowniki. To wszystko, co trzeba zrobić.

W przypadku pobrania osobnych plików, z których co najmniej jeden ma rozszerzenie nazwy pliku inf, a inny — rozszerzenie. sys, wykonaj następujące czynności:

  Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z listy wyników.

  W Menedżer urządzeń wybierz pozycję Bluetooth > nazwę karty Bluetooth. (Jeśli jej tam nie ma, zajrzyj do sekcji Inne urządzenia).

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik , > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników.

  Wybierz opcję Przeglądaj, wybierz lokalizację, w której zapisane są pliki sterownika, a następnie naciśnij przycisk OK.

  Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik. Po zakończeniu instalacji naciśnij przycisk Zamknij.

  Po zaktualizowaniu sterownika wybierz pozycję Uruchom > zasilanie > Uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

  Jeśli nie widzisz ikony połączenia Bluetooth, ale urządzenie Bluetooth jest wyświetlane w Menedżerze urządzeń, spróbuj odinstalować adapter Bluetooth i wykonaj ponowną instalację. Oto odpowiednia procedura:

  Wybierz pozycję Wyszukaj na pasku zadań, wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń  z wyników.

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę karty Bluetooth (która może zawierać wyraz "radio"), a następnie wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie > Odinstaluj.

  Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Zamknij .

  Po wyłączeniu urządzenia odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie. System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

  Jeśli system Windows nie zainstaluje sterownika ponownie automatycznie, otwórz Menedżer urządzeń i wybierz pozycję Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

  Uwaga: Aby uzyskać najnowsze sterowniki dla karty Bluetooth może być konieczne skontaktowanie się z producentem komputera lub innego sprzętu.

  Jeśli te kroki nie pomogą rozwiązać problemu z łącznością Bluetooth, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd. Pomoże to firmie Microsoft ustalić główną przyczynę tego problemu.

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach lub podejmowanych krokach w chwili, gdy wystąpił problem. Na przykład jeśli problemy z funkcją Bluetooth zaczęły występować po aktualizacji systemu Windows lub zmianie wersji systemu Windows, dołącz taką informację.

  Otwieranie Centrum opinii

  Uwaga: Jeśli Twoim urządzeniem zarządza administrator w szkole lub w pracy i nie widzisz ikony Bluetooth, być może funkcja ta została wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej IT.

  Rozwiązywanie problemów z akcesoriami Bluetooth

  Jeśli można włączyć funkcję Bluetooth, ale występują problemy z parowaniem lub używaniem akcesorium Bluetooth, zobacz poniższe kroki dotyczące rozwiązywania typowych problemów z akcesoriami Bluetooth.

  Należy także sprawdzić witrynę internetową producenta urządzenia Bluetooth, szczególnie w przypadku, gdy inne urządzenia Bluetooth działają. Producent urządzenia prawdopodobnie będzie miał bardziej szczegółowe informacje specyficzne dla danego produktu oraz odnośną procedurę rozwiązywania problemów.

  Aby rozpocząć, wybierz nagłówek w celu wyświetlenia więcej informacji.

  Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN umożliwiającego korzystanie z urządzenia, ale nie znasz tego kodu:

  Poszukaj kodu PIN w dokumentacji urządzenia albo na samym urządzeniu.

  Spróbuj 0000 lub 1234.

  Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN, ale nie widzisz miejsca do wpisania numeru na ekranie komputera, wpisz 0000 na klawiaturze Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Spróbuj usunąć urządzenie, a następnie sparuj je ponownie. Urządzenie może być sparowane, ale niepołączone — klawiatury, myszy i pióra Bluetooth łączą się tylko w razie potrzeby.
  Aby usunąć urządzenie Bluetooth, wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia . W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji dla sparowanego, ale nie działającego urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie > Tak. Następnie sparuj urządzenie ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na temat parowania urządzeń, zobacz temat

  Jeśli występują problemy z podłączeniem urządzenia audio Bluetooth lub odsłuchem dźwięku:

  Upewnij się, że urządzenie audio jest w zasięgu komputera.

  Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Dźwięk > systemowy . Wybierz pozycję Wybierz miejsce odtwarzania dźwięku, a następnie wybierz urządzenie Bluetooth.

  Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyświetlane jako sparowane w obszarze Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzeniami , ale nie słyszysz dźwięku, upewnij się, że jest ono podłączone. W obszarze Urządzenia wybierz pozycję Więcej opcji obok urządzenia, a następnie wybierz pozycję Połącz.

  Spróbuj usunąć urządzenie Bluetooth, a następnie sparuj je ponownie. Aby usunąć urządzenie Bluetooth, wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia .

  Jeśli urządzenie jest podłączone, ale dźwięk ma niską jakość:

  Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. W obszarze Wybierz, gdzie chcesz odtwarzać dźwięk, wybierz urządzenie Bluetooth.

  Wstrzymaj inne działania, które mogą używać funkcji Bluetooth, takie jak udostępnianie plików przez Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows.

  Sprawdź, czy dla urządzenia Bluetooth został wybrany dźwięk stereo, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku. W tym celu:

  Po prawej stronie paska zadań kliknij pozycję Głośność , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj urządzeniami audio, aby wybrać urządzenie do odtwarzania.

  Wybierz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że opcja Stereo jest zaznaczona. (Opcją zapewniającą niższą jakość dźwięku jest Urządzenie głośnomówiące).

  Jeśli opcja stereo nie jest dostępna, usuń urządzenie z obszaru Ustawienia > urządzeń Bluetooth & > Urządzenia , a następnie dodaj je ponownie. Następnie ponownie sprawdź panel głośności, aby upewnić się, że wybrano opcję stereo.

  Udostępnianie plików

  Jeśli występują problemy z udostępnianiem plików za pośrednictwem połączenia Bluetooth:

  Spróbuj użyć funkcji udostępniania w pobliżu. Dowiedz się więcej na temat udostępniania w pobliżu

  Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na urządzeniu wysyłającym i odbierającym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie plików przez Bluetooth.

  Uwaga: Funkcja udostępniania w pobliżu jest dostępna tylko w systemie Windows 10 w wersji 1803 i w systemie Windows 11.

  Telefony

  Kod PIN powinien zostać wyświetlony na ekranie telefonu lub ekranie komputera. Upewnij się, że na obu urządzeniach widzisz prawidłowy numer PIN.

  Kontrolery ruchu

  Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z kontrolerami ruchu łączącymi się przez Bluetooth, zobacz Kontrolery w Windows Mixed Reality.

  Opaski monitorujące sprawność fizyczną

  Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z czujnikami fitness łączącymi się przez Bluetooth, zobacz instrukcje producenta urządzenia.

  Jeśli żaden krok opisany w tym artykule nie pomógł lub nie widzisz rozwiązania swojego problemu, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd.

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach w chwili, gdy wystąpił problem. ms/btfeedbackhub" target="_blank">Otwieranie Centrum opinii

  Zanim zaczniesz

  Sprawdź informacje o produkcie

  Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona.

  W systemie Windows 10 można na dwa sposoby sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona. W tym celu:

  Sprawdź pasek zadań. Wybierz centrum akcji ( lub ). Jeśli funkcja Bluetooth nie jest widoczna, wybierz pozycję Rozwiń , aby odkryć funkcję Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Bluetooth , aby ją włączyć. Nastąpi wyświetlenie komunikatu „Brak połączenia”, jeśli Twoje urządzenie z systemem Windows 10 nie jest sparowane z żadnymi akcesoriami Bluetooth.

  Sprawdź obszar Ustawienia. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

  Uwagi: 

 1. Tuż po włączeniu funkcji Bluetooth w obszarze Ustawienia zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  „Urządzenie jest teraz możliwe do wykrycia jako <nazwa_komputera>

  Sprawdź swoje urządzenie Bluetooth

  Upewnij się, że urządzenie jest włączone, naładowane lub ma świeże baterie oraz znajduje się w zasięgu komputera, z którym chcesz nawiązać połączenie. Następnie zrób tak:

  Sprawdź komputer

  Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony: Wybierz menu Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Sieci i internet  > Tryb samolotowy . Upewnij się, że Tryb samolotowy jest wyłączony.

  Włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth: Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Wyłącz funkcję Bluetooth, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz ją ponownie.

  Usuń urządzenie Bluetooth, a następnie dodaj je ponownie: Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . W obszarze Bluetooth zaznacz urządzenie, z którym nie możesz się połączyć, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak. com/pl-pl/windows/parowanie-urz%C4%85dzenia-bluetooth-w-systemie-windows-2be7b51f-6ae9-b757-a3b9-95ee40c3e242">Łączenie się z urządzeniem Bluetooth.

  Jeśli łączność przez Bluetooth nie działa lub brakuje ikony funkcji Bluetooth

  Funkcja Bluetooth nie działa po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows 10.

  Funkcja Bluetooth nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 10 z systemu Windows 8. 1 lub Windows 7.

  Wybierz menu Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Rozwiązywanie problemów . W obszarze Znajdź i rozwiąż inne problemy wybierz pozycję Bluetooth, a następnie wybierz pozycję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Otwórz ustawienia narzędzia do rozwiązywania problemów

  Jeśli niedawno uaktualniono do systemu Windows 10 lub zainstalowano aktualizacje systemu Windows 10, możliwe, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Aby automatycznie sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wyszukaj frazy Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę karty Bluetooth, a następnie wybierz kolejno opcje Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

  Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Zasilanie  > Uruchom ponownie , jeżeli zostanie wyświetlony monit o ponownym uruchomieniu komputera, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth > nazwa karty Bluetooth.

  Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

  Po zaktualizowaniu sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Zasilanie  > Uruchom ponownie, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponownym uruchomieniu komputera, i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz frazę menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń .

  W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty Bluetooth, która może zawierać wyraz „radio”, i wybierz opcję Odinstaluj urządzenie.

  Wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Zasilanie > Wyłącz .

  Jeśli system Windows nie zainstaluje sterownika ponownie automatycznie, otwórz Menedżera urządzeń i wybierz kolejno pozycje Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

  Jeśli te sposoby nie pomogą rozwiązać problemu z łącznością Bluetooth, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd.

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach lub podejmowanych krokach w chwili, gdy wystąpił błąd.

  Uwaga: Jeśli Twoim urządzeniem zarządza administrator w szkole lub w pracy i nie widzisz ikony Bluetooth, być może funkcja ta została wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z administratorem systemu.

  Rozwiązywanie problemów z akcesoriami Bluetooth

  Jeśli można włączyć funkcję Bluetooth, ale występują problemy z parowaniem lub używaniem akcesorium Bluetooth, zobacz poniższe metody rozwiązywania typowych problemów z akcesoriami Bluetooth.

  Należy także sprawdzić witrynę internetową producenta urządzenia, szczególnie w przypadku, gdy inne urządzenia Bluetooth działają.

  Spróbuj 0000 lub 1234.
  Aby odłączyć urządzenie Bluetooth, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Zaznacz urządzenie Bluetooth, które jest sparowane, ale nie działa, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak.

  Upewnij się, że dźwięk jest odtwarzany za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. Wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Dźwięk . W obszarze Wybierz urządzenie wyjściowe, zaznacz urządzenie Bluetooth.

  Jeśli urządzenie jest wyświetlane jako Sparowane, ale nie słychać dźwięku, upewnij się, że jest ono połączone. Wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . W obszarze Bluetooth zaznacz urządzenie, a następnie wybierz przycisk Połącz.

  Spróbuj rozłączyć, a następnie ponownie sparować urządzenie. Aby rozłączyć urządzenie, wybierz menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia . Zaznacz urządzenie Bluetooth, które jest sparowane, ale nie działa, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń urządzenie > Tak. W obszarze Wybierz urządzenie wyjściowe, zaznacz urządzenie dźwiękowe Bluetooth. com/pl-pl/windows/rozwi%C4%85zywanie-problem%C3%B3w-z-d%C5%BAwi%C4%99kiem-w-systemie-windows-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8">Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows.

  Po prawej stronie paska zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośność , a następnie wybierz ikonę cudzysłowu ostrokątnego , aby wybrać urządzenie odtwarzające.

  Wybierz urządzenie Bluetooth i upewnij się, że opcja Stereo jest zaznaczona.

  Jeśli opcja Stereo nie jest dostępna, usuń urządzenie w obszarze Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia, a następnie ponownie dodaj to urządzenie. Następnie ponownie sprawdź panel Głośność , aby upewnić się, że opcja stereo jest zaznaczona.

  Jeśli elementy sterujące głośnością Bluetooth nie będą działać po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki.

  Ostrzeżenie: W przypadku zmodyfikowania rejestru w sposób nieprawidłowy może dojść do poważnych problemów. Aby zapewnić dodatkową ochronę, utwórz kopię zapasową rejestru  przed podjęciem próby jego modyfikacji.

  Ręcznie wyłącz funkcję głośności bezwzględnej poprzez wprowadzenie zmiany w rejestrze. W tym celu wybierz menu Start  i wpisz polecenie cmd. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń w wynikach wyszukiwania i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

  W oknie Wiersz poleceń wpisz następujące polecenie:

  reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 1 /f

  Aby zmiana w rejestrze została wprowadzona, może być konieczne ponowne uruchomienie systemu Windows.

  Aby ponownie włączyć funkcję głośności bezwzględnej, wpisz następujące polecenie w oknie Wiersz poleceń: 

  reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 0 /f

  Udostępnianie plików

  Uwaga: Funkcja udostępniania w pobliżu jest dostępna tylko w systemie Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej.

  Telefony

  Kontrolery ruchu

  Opaski monitorujące sprawność fizyczną

  Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach w chwili, gdy wystąpił błąd.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

®
HercuLine 2000 Series Actuator
Installation, Operation and
Maintenance Manual
Doc. No. : 62-86-25-10
Revision: 7
Date: 7/08

Honeywell Field Solutions

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Notices and Trademarks Copyright 2008 by Honeywell Revision 7 July 2008 Warranty/Remedy Honeywell warrants goods of its manufacture as being free of defective materials and faulty workmanship. Contact your local sales office for warranty information. If warranted goods are returned to Honeywell during the period of coverage, Honeywell will repair or replace without charge those items it finds defective. The foregoing is Buyer's sole remedy and is in lieu of all other warranties, ex

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
About This Document Abstract This manual describes the installation, set up, operation, maintenance, and troubleshooting of the HercuLine 2000 series actuators. References The following list identifies all documents that may be sources of reference for material discussed in this publication. Document Title Doc ID HercuLine 2000 Series Actuator Specification 61-86-03-14 HercuLine 2000 Series Actuator Model Selection Guide 62-86-16-21 ® 51-52-25-66 Modbus RTU Serial Communications
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Symbol Definitions The following table lists those symbols that may be used in this document to denote certain conditions. Symbol Definition This DANGER symbol indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. This WARNING symbol indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury. This CAUTION symbol may be present on Control Product instrumentation and literatu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Contents Contents Introduction............................................................................................. 1 Product Description...................................................................................................... 1 Specifications.......................................................................................... 5 Technical and Operating Specifications....................................................................... 5 Model Selection Guide.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Contents Lock Set Up Group..................................................................................................... 53 Read Status Set Up Group......................................................................................... 55 Drive Set Up Group.................................................................................................... 56 Maintenance Set Up Group........................................................................................ 59 Regions of M
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Contents Tables Table 1 Specifications - General............................................................................................................................. 5 Table 2 Recommended Minimum Wire Size........................................................................................................ 17 ® Table 3 Terminal Connections: HercuLine 2000............................................................................................... 18 ® Table 4 Terminal Connection
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Contents Figures ® Figure 1 HercuLine 2000 Series Actuator 2 ® Figure 2 HercuLine 2002 Actuator Internal View 3 ® Figure 3 Outline and Dimensions of HercuLine 2000 Series Actuators 14 Figure 4 Constant Torque Linkage 15 Figure 5 Variable Torque Linkage 16 Figure 6 Standard crank arm 16 Figure 7 Crank arm with optional ball joint and push rod 16 ® Figure 8 HercuLine 2000 connections 18 ® Figure 9 HercuLine 2001/2002 connections 19 ® Figure 10 HercuLine 2003 connections 20 Figure 11
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Introduction Product Description Introduction Product Description ® ® Honeywell’s HercuLine 2000 series actuators are available in four versions: HercuLine 2000, ® ® ® HercuLine 2001, HercuLine 2002, and HercuLine 2003. All are low torque, precision electric rotary actuators incorporating all of the high quality and reliable features of the traditional HercuLine series actuators. These precision control and high reliability actuators ensure processes operate at maximum efficiency,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Introduction Product Description Display and keypad Handwheel Conduit entry Shaft and position indicator Auto/manual switch ® Figure 1 HercuLine 2000 Series Actuator 2 HercuLine™ 2000 Series Actuator - Installation, Operation and Maintenance Manual Revision 7 7/08
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Introduction Product Description Dis Display play Wir Wiriin ng g Ke Keypad ypad Label Label PWA PWA Me Mechanica chanical Stop l Stops s TB TB3 3 C Connecto onnector r Cam Cams s a an nd d for cu for cust stom omer er li limit mit input and input and s sw witches itches output output connection connection on CPU on CPU PWA PWA TB TB1 1 cu cust stom omer er powe power r connection connection Ext Exte ernal rnal N Non-contac on-contact t auto auto- -manua manuall sen sens sor or Relay PWAs Re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Introduction Product Description 4 HercuLine™ 2000 Series Actuator - Installation, Operation and Maintenance Manual Revision 7 7/08
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Specifications Technical and Operating Specifications Specifications This section provides you with the technical specifications and the model selection guide for the ® HercuLine 2000 Series Actuators. Technical and Operating Specifications Table 1 Specifications - General Physical Weight 2000: 25 lb. (11. 36 kg) 2001, 2002: 27 lbs. (12. 27 kg) Enclosure Precision-machined die cast aluminum housing, finished in light gray powder coat epoxy. Gear Train Alloy steel, high efficiency steel
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Specifications Technical and Operating Specifications Electrical Mains Supply 100-130 Vac single phase, 50 Hz or 60 Hz 200-240 Vac single phase, 50 Hz or 60 Hz Motor Instant start/stop, non-coasting, non-burnout, continuous duty, permanent magnet, synchronous induction motor. Can be stalled up to 100 hours without damage. Motor Current = No load = full load = locked rotor = 0. 4 amp for 120Vac, 0. 2 amp for 240 Vac Loss of Power Stays in place on loss of power Local Auto/Manual Switc
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Specifications Technical and Operating Specifications ® ® ® HercuLine 2002 HercuLine 2001 HercuLine 2000/2003 Feedback Slidewire emulation - Provides output voltage ratiometric to shaft position and potentiometric to supply voltage (1 Vdc to 18 Vdc) without a slidewire. Emulates a 100 ohm to 1000 ohm slidewire. 10 mA output maximum. Communications Modbus RTU or optional HART ™ NA Operating Temperature –40°C to +75 °C (–40°F to +170 °F) -40°C to +85 °C (-40°F to +185 °F) Positio
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Specifications Technical and Operating Specifications ® ® ® HercuLine 2002 HercuLine 2001 HercuLine 2000/2003 Programmable Selectable and configurable operating parameters: NA Functions • Input range • Input filtering • Input characterization • Security • Digital Input action • Deadband • Failsafe on loss of input signal • Failsafe on loss of position sensor • Direction of rotation • Relay closure action • Communication parameters • Split range operation • Output range • Ala
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Specifications Technical and Operating Specifications Specifications – Communications Communications Communications RS 485 Serial Communication, Modbus RTU Protocol Option Connection Twisted pair cable with shield Maximum loop length 600 meters (2000 feet) Communication Mode Half duplex Baud Rate 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19. 2K Required Specifications – PDA (customer provided) PDA Operating System Palm OS version 3. 5 or greater RAM At least 8 MB Communications Serial port
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Specifications Model Selection Guide Model Selection Guide Instructions Select the desired key number. The arrow to the right marks the selection available. Make the desired selections from Tables I thru VIII using the column below the arrow. A dot () denotes unrestricted availability. Key Number I II III IV V VI VII VIII IX _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ - _ - _ _ KEY NUMBER - Motor Selection Selection Availability Basic Motor Unit (no electronics) 2000
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Specifications Model Selection Guide 2000 2001 2002 2003 TABLE VI - OPTIONS Selection Local keypad/ No local display interface supplied (Note 2) 0_ _ _ _ _ display Integrally mounted local display/keypad interface 1_ _ _ _ _ Local Auto/ No auto/manual switch _ 0_ _ _ _ manual switch Auto/manual switch with "Out of Auto Contact" _ 1_ _ _ _ _ 2_ _ _ _ Auto/manual switch with "Out of Auto Contact" Handwheel No Handwheel _ _ 0_ _ _ Handwheel _ _ 1_ _ _ Certificates None _ _ _ 0 _ _ Certificate of
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Installation Installation Overview Installation Installation Overview ® The procedures to install the HercuLine 2000 Series actuator and place it in service require that you: • Select a suitable location for installation. (See Installation Considerations below. ) • Mount the actuator securely. • Install mechanical connections or linkage between control arm and final control element. Use HAL software application to aid in mechanical installation. • Make all electrical connections for

Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dla instalatora i użytkownika Cisco Mds 9509

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dla instalatora i użytkownika Cisco Mds 9509

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dla instalatora i użytkownika Cisco Mds 9509