Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Dewalt Dcmpp568p1

Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Dewalt Dcmpp568p1 jest ważnym dokumentem, który należy przestrzegać przy używaniu narzędzia. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu, instalacji, używania, czyszczenia i konserwacji narzędzia. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji montażu, instalacji i obsługi, aby zapewnić optymalne i bezpieczne użytkowanie narzędzia. Instrukcja zawiera także informacje o kompatybilności z innymi narzędziami, częściach zamiennych i akcesoriach. Przestrzeganie instrukcji montażu, instalacji i obsługi Dewalt Dcmpp568p1 gwarantuje, że narzędzie będzie działać bezpiecznie i wydajnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Dewalt Dcmpp568p1

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Pralka AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840 to urządzenie Wolnostojące. Panel sterowania umożliwia wybór jednego z następujących programów: Pranie ręczne, Odplamianie, Delikatne/ jedwab, Mix, Antyuczuleniowy, Wełna. W pralce AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840 zastosowano następujące technologie: Silent System Plus. Funkcje dodatkowe pralki: Redukcja czasu prania, Automatyka wagowa. Opcje dodatkowe pralki AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840: Łatwe prasowanie. Pralka AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840 umożliwia załadunek prania: Od frontu. Szerokość pralki wynosi 60 cm.

Pralka umożliwia wypranie w jednym cyklu do 6 kg wsadu. Głębokość pralki wynosi - 60 cm. Zużycie wody w jednym cyklu wynosi zaledwie 49 litrów. Zużycie energii w jednym cyklu, wynosi 1. 02 [kWh]. Klasa energetyczna pralki: A+. Opcje dodatkowe pralki: Łatwe prasowanie. Klasa efektywności prania: A. Maksymalna prędkość wirowania wynosi 1400 [obr/min]. Klasa wirowania: A. Tworzywo, z którego został wykonany zbiornik pralki - Carboran. Sposób załadunku pralki: Od frontu, dzięki czemu obsługa urządzenia jest bardzo praktyczna. Wysokość urządzenia 85 cm. Szerokość pralki to 60 cm. Pralka AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840 to urządzenie Wolnostojące. Pralka AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840 jest w kolorze - Biały. W pralce AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840 zastosowano następujące technologie: Silent System Plus.

Ściągnij obszerną i pomocną instrukcję obsługi do pralki AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840.Przewodnik użytkowania został dodany 25. 09. 2012.Dostępne języki instrukcji obsługi do tego modelu: angielski, polski.Dowiedz się za darmo, jak poradzić sobie z obsługą AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840 i poznać jego ukryte funkcje.Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 1. 9 MB.Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób.

 • instrukcja obsługi do pralki AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840
  Pobierz instrukcję PDF w języku: EN
  Ilość pobrań: 0

 • instrukcja obsługi do pralki AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840
  Pobierz instrukcję PDF w języku: PL
  Ilość pobrań: 0

Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta.Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszejgrupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

Bęben
Wsad [kg]6
Płyta
Wysokość [cm]85
Montaż
Głębokość [cm]60
Szerokość [cm]
Panel sterujący
WyświetlaczTak
Programy
Rodzaje programówPranie ręczne, Odplamianie, Delikatne/ jedwab, Mix, Antyuczuleniowy, Wełna
Ogólne
KolorBiały
Techniczne parametry
TechnologiaAqua Control
Zużycie energii [kWh/cykl]1. 02
Klasa wirowaniaA
Klasa efektywności prania
Zużycie wody [litrów/cykl]49
Klasa energetycznaA+
Funkcje i Technologie
PokrętłoWyboru programu
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]1400
Dodatkowe funkcjeRedukcja czasu prania, Automatyka wagowa
Parametry fizyczne
Tworzywo zbiornikaCarboran
Kierunek otwierania drzwiLewy
Sposób załadunkuOd frontu
Typ urządzeniaWolnostojące
Dodatkowe opcjeŁatwe prasowanie
Regulacja prędkości wirowania

Oceń AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 64840

 • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

LAVAMAT 41380 UPDATE
Pralka automatyczna, która jest przyjazna
œrodowisku naturalnemu
Instrukcja obs? ugi

Szanowni Klienci!
Przed przyst? pieniem do pod?? czenia i eksploatacji pralki prosimy o
dok? adne przeczytanie instrukcji obs? ugi.
Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki bezpiecze? stwa,
których nale? y bezwzgl? dnie przestrzegaae.
Instrukcj? obs? ugi nale? y zachowaae, aby w razie koniecznoœci
skorzystaae z niej.
W przypadku sprzeda? y pralki nale? y pami? taae o przekazaniu instrukcji
obs? ugi nowemu u? ytkownikowi.
Prosimy o zwrócenie uwagi na znak “Trójk? t ostrzegawczy”
i / lub wyra? enia “Ostrze? enie”, “Uwaga”. S? to wskazówki o
szczególnym znaczeniu dla bezpiecze? stwa u? ytkownika i dla
prawid? owego funkcjonowania urz? dzenia. Nale? y ich
bezwzgl? dnie przestrzegaae.

F

Ten znak b? dzie pomocny Pa? stwu podczas sukcesywnego
zapoznawania si? z obs? ug? urz? dzenia.
Informacje opatrzone tym znakiem maj? charakter uzupe? niaj? cy
i dotycz? obs? ugi oraz praktycznego u? ytkowania urz? dzenia.
Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz? ce
ekonomicznego i przyjaznego œrodowisku naturalnemu
u? ytkowania urz? dzenia.

Instrukcja obslugi zawiera w rozdziale „Co zrobic, gdy... ” wskazówki
dotyczace postepowania w przypadku wystapienia zaklócen i usuwania
ich przez uzytkownika.
Jezeli nie beda Panstwo w stanie usunac zaklócenia samodzielnie
zgodnie z podanymi wskazówkami, to nalezy zglosic usterke do
autoryzowanego zakladu serwisowego.
Producent jest otwarty na Panstwa zyczenia i uwagi krytyczne.
Dazymy do ulepszania naszych wyrobów i podnoszenia jakosci
swiadczonych uslug.
Personel autoryzowanych zakladów serwisowego sluzy Panstwu
pomoca w usuwaniu usterek technicznych.

2

Instrukcja jest wydrukowana na papierze z recyclingu, który chroni œrodowisko naturalne.
Nie wystarczy myœleae o ekologii, trzeba dzia? aae.

SPIS TREŒCI
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa................... 4
Opis pralki....................................................... 8
Tabele programów........................................... 30
Mycie i konserwacja......................................... 32
Objawy i przyczyny zak? óce?
w funkcjonowaniu pralki.................................... 35
Instalacja....................................................... 39
Dane techniczne.............................................. 47
Autoryzowany serwis........................................ 48

3

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
Bezpiecze? stwo urz? dze? elektrycznych marki AEG odpowiada
wymogom technicznym zawartym w ustawie o bezpiecze? stwie urz? dze?
elektrycznych. Jako producent urz? dzenia zakupionego przez Pa? stwa
jesteœmy zobowi? zani do przedstawienia Pa? stwu wskazówek
dotycz? cych bezpiecznego u? ytkowania urz? dzenia.

Przed rozpocz? ciem u? ywania pralki

. Przed przyst? pieniem do ustawienia i instalacji pralki nale? y przeczytaae
wskazówki dotycz? ce pod?? czenia urz? dzenia.
. Jeœli zakupili Pa? stwo urz? dzenie w miesi? cach zimowych (przy
temperaturze minusowej), nale? y przed pod?? czeniem pozostawiae je na
24 godziny w temperaturze pokojowej.

Przeznaczenie urz? dzenia

. Pralka s? u? y do prania bielizny w gospodarstwie domowym. W przypadku
u? ytkowania pralki niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawid? owej
obs? ugi, producent nie odpowiada za ewentualne szkody. Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie wolno dokonywaae przeróbek i
zmian urz? dzenia. Do prania stosowaae tylko œrodki pior? ce przeznaczone dla pralek
automatycznych. Nale? y przestrzegaae wskazówek producentów
œrodków pior? cych. Bielizna przeznaczona do prania nie mo? e zawieraae rozpuszczalników
zapalnych. Nale? y zwróciae uwag? na to przede wszystkim przy praniu
odzie? y czyszczonej wst? pnie œrodkami chemicznymi. Pralki nie wolno u? ywaae do prania chemicznego!
. Œrodki farbuj? ce lub wywabiacz plam mo? na stosowaae, o ile producent
danego œrodka wyraŸnie zaznaczy to w zaleceniach dotycz? cych
zastosowania œrodka. Za ewentualne szkody producent urz? dzenia nie
odpowiada. Do prania stosowaae tylko wod? z sieci. Wod? deszczow? lub u? ytkow?
mo? na zastosowaae tylko wtedy, jeœli spe? nia wymagania zgodne z
normami DIN 1986 i DIN 1988.

4

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

? Uszkodzenia spowodowane przechowywaniem pralki w niskiej
temperaturze (np. zamarzni? cie elementów) nie s? obj? te gwarancj?.
W razie koniecznoœci ustawienia pralki w niskiej temperaturze
otoczenia, nale? y odprowadziae ewentualne resztki wody, które znajduj?
si? w pralce (zob. rozdzia? o wypompowaniu wody). W?? dop? ywowy
nale? y od?? czyae od zaworu i po? o? yae na pod? odze.

Bezpiecze? stwo dzieci

. Cz? œci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj? powa? ne
zagro? enie dla dzieci. Niebezpiecze? stwo uduszenia si?! Elementy
opakowania nale? y przechowywaae w miejscu niedost? pnym dla
dzieci. Zwróciae uwag? na dzieci, które bawi? c si? urz? dzeniami elektrycznymi,
cz? sto nie dostrzegaj? zwi? zanego z nimi niebezpiecze? stwa. Podczas
pracy urz? dzenia nale? y zapewniae dzieciom opiek?. Dzieciom nie
wolno bawiae si? urz? dzeniem! Istnieje niebezpiecze? stwo zamkni? cia
si? w b? bnie pralki. Urz? dzenie nale? y tak zabezpieczyae, aby do b? bna nie wesz? y dzieci
lub np. zwierz? ta domowe. Je? eli pralka ma zostaae usuni? ta z gospodarstwa domowego, nale? y
wyj? ae przewód zasilaj? cy z gniazdka, unieruchomiae zamek pokrywy
pralki, odci? ae przewód zasilaj? cy i usun? ae wtyczk wraz z resztkami
przewodu. Uniemo? liwi to zamkniecie sie dzieci w trakcie zabawy w
b? bnie pralki.

Bezpiecze? stwo ogólne

. Urz? dzenie mo? e naprawiaae wy?? cznie personel z autoryzowanych

placówek serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby bez
kwalifikacji mog? stwarzaae zagro? enie dla u? ytkownika! W przypadku
usterki nale? y zwróciae si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego.
o Nie wolno w?? czaae pralki do gniazdka zasilaj? cego, jeœli:
- instalacja elektryczna jest uszkodzona,
- uszkodzenia w obr? bie panelu steruj? cego, blatu i coko? u
spowoduj? swobodny dost? p do wn? trza urz? dzenia.
o Przed przyst? pieniem do mycia lub wykonywania czynnoœci
konserwacyjnych nale? y od?? czyae pralk? od sieci zasilania
elektrycznego, wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka lub przy pod?? czeniu
sta? ym, wy?? czyae w?? cznik bezpiecze? stwa znajduj? cy si? w skrzynce
z bezpiecznikami lub wykr? ciae bezpiecznik.
5

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

. Wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka, nie wolno ci? gn? ae za przewód zasilaj? cy!
. Pralki nie wolno polewaae strumieniem wody, gdy? mo? e to spowodowaae
pora? enie pr? dem!
. Do pod?? czenia pralki nie wolno stosowaae rozga?? ziaczy oraz
przed? u? aczy. Zagro? enie po? arem wskutek zbytniego nagrzania tych
cz? œci!
. Chroniae urz? dzenie przed ma? ymi zwierz? tami. Uszkodzenie przewodów
zasilaj? cych i przewodów doprowadzaj? cych wod? mo? e spowodowaae
pora? enie pr? dem lub zalanie wod?!

6

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

Wskazówki dotycz? ce utylizacji
Utylizacja opakowania nowego urz? dzenia
Opakowanie urz? dzenia nale? y usun? ae w sposób zgodny z
obowi? zuj? cymi przepisami o ochronie œrodowiska. Wszystkie elementy
opakowania s? przyjazne dla œrodowiska naturalnego i przystosowane
do bezpiecznego sk? adowania lub spalania w urz? dzeniach s? u?? cych
do tego celu.
Równie? tworzywa sztuczne oznaczone nast? puj? cymi symbolami,
nadaj? si? do powtórnego przetworzenia:
.

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = polistyrol
& gt; PP & lt; = polipropylen

Cz? œci kartonowe wykonano z makulatury i nale? y przekazaae je do
miejsca zbiórki surowców wtórnych.
Utylizacja zu? ytego urz? dzenia!
Jeœli zu? yte urz? dzenie przeznaczone jest do usuni? cia z gospodarstwa
domowego, nale? y je przekazaae do odpowiedniego punktu utylizacji
- recyklingu.

Wskazówki dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego
. W przypadku prania bielizny srednio zabrudzonej nie ma potrzeby
wykonywania prania wstepnego, co pozwoli na zaoszczedzenie
srodków pioracych, wody i czasu oraz przyczyni sie do ochrony
srodowiska naturalnego!
. Przestrzeganie zalecen dotyczacych ilosci wsadu bielizny sprawia,
ze pralka pracuje w sposób oszczedny. W przypadku prania malej ilosci bielizny nalezy uzywac 1/2 - 2/3
zalecanej ilosci srodka pioracego. Po czyszczeniu wstepnym srodkami do usuwania plam i zabrudzen,
odziez nalezy prac w nizszej temperaturze. Do prania bielizny (gotowania) lekko i srednio zabrudzonej wystarczy
ustawic program energooszczedny. Mozna zrezygnowac równiez z uzycia plynów zmiekczajacych. Jesli
susza Panstwo bielizne w suszarce, bielizna bedzie miekka takze bez
dodania srodka zmiekczajacego. Jesli pralka podlaczona jest do zasilania woda o srednim i wysokim
stopniu twardosci (od II stopnia twardosci; patrz “Srodki piorace i
zmiekczajace”), nalezy stosowac srodki do zmiekczania wody. W takim
przypadku dozuje sie srodek pioracy w ilosci przeznaczonej dla I. -go
stopnia twardosci (= woda miekka).
7

Opis pralki
Widok z przodu

Panel z elementami steruj? cymi

Pokrywa
Uchwyt pokrywy

Klapka os? ony pompy
opró? niaj? cej

Nó? ki regulacyjne

DŸwignia do
blokowania
kó? ek

Pojemnik na œrodki pior? ce i piel? gnacyjne
Przegródka na œrodki
pior? ce do prania wst? pnego/
namaczania/odplamiania oraz
œrodkido zmi? kczania wody.
pior? ce w postaci proszku do
prania zasadniczego lub na
œrodki do zmi? kczania wody.
8

Przegródka na
p? ynne œrodki
(p? yn
zmi? kczaj? cy,
krochmal).
Wybielacz

Opis pralki

Panel steruj? cy
Przycisk do ustawiania pr? dkoœci wirowania /
stop z wod? w pralce
WskaŸniki przebiegu programu
Przyciski programów
dodatkowych

Lampka kontrolna
blokady pokrywy

Programator

Przycisk
START /
PRZERWA

Wyœwietlacz

Lampkakontrolna sygnalizuj? ca dodanie
nadmiernej iloœci œrodka do prania

Przycisk do ustawiania
opóŸnionego startu programu

Programator s? u? y do ustawiania
programu prania (np. poziom wody,
ruchy rewersyjne b? bna, cykle
p? ukania, pr? dkoœae wirowania)
odpowiednio do rodzaju bielizny i
ustawiania temperatury prania.
Wy?? czony " O "
Po ustawieniu programatora w pozycji Wy?? czony pralka zostaje
wy?? czona. W pozosta? ych pozycjach programatora pralka jest w?? czona.
Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania "
"
Program zasadniczy przeznaczony jest do prania bielizny bia? ej i kolorowej
do gotowania (bawe? na, len) w zakresie temperatury od 30oC do 95oC.

9

Program energooszcz? dny
Program energooszcz? dny w temperaturze oko? o 670C przeznaczony
jest do prania lekko i œrednio zabrudzonej bielizny. Czas prania jest
wyd? u? ony.
Po?? czenie programu energooszcz? dnego z krótkim jest niemo? liwe.

Syntetyki "

"

Program zasadniczy przeznaczony do prania tkanin syntetycznych (tkaniny
mieszane). Temperatura prania w zakresie od 40oC do 600C.

Tkaniny? atwe do prasowania "

Program przewidziany do prania w temperaturze 40oC syntetyków, które
musz? byae lekko prasowane lub w ogóle nie trzeba ich prasowaae.

Bielizna delikatna "

Program zasadniczy przeznaczony do prania bielizny delikatnej.
Temperatura prania 300C lub 400C.

We? na / Pranie r? czne "

Program zasadniczy (na zimno do 400C) przeznaczony jest do prania
tkanin we? nianych nadaj? cych si? do prania w pralce automatycznej oraz
szczególnie delikatnych tkanin, jedwabiu (ze wskazówk? na metce
“pranie r? czne”

).

Delikatne p? ukanie "
Oddzielne delikatne p? ukanie przewidziane jest np. do p? ukania odzie? y
pranej r? cznie (dwa cykle p? ukania, pobranie p? ynu zmi? kczaj? cego z
przegródki
, delikatne wirowanie).

Krochmalenie "

Oddzielne krochmalenie, oddzielne p? ukanie ze zmi? kczaniem, oddzielne
impregnowanie wilgotnej bielizny (1 cykl p? ukania, pobranie p? ynu
zmi? kczaj? cego z przegródki
, wirowanie).

10

Wypompowanie wody "

Wypompowanie wody z pralki po jej zatrzymaniu si? w pozycji “Stop z
wod? w pralce " (bez wirowania).

“Stop z wod? w pralce”
bielizna pozostaje w b? bnie w wodzie z ostatniego p? ukania i nie jest
odwirowana.

Wirowanie "

wod? w pralce” i wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny z trwa? ych
tkanin, pranej r? cznie.

Delikatne wirowanie "

wod? w pralce” i delikatne wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny
pranej r? cznie z delikatnych tkanin (syntetyki, jedwab, we? na).

Przyciski programów dodatkowych
Dzi? ki programom dodatkowym mo? na dopasowaae
program prania do stopnia zabrudzenia bielizny.
Pranie bielizny œrednio zabrudzonej nie wymaga
korzystania z programów dodatkowych. W zale? noœci
od rodzaju programu prania, mo? na?? czyae ze sob?
ich ró? norodne funkcje.
Programy dodatkowe nale? y wybieraae po ustawieniu
programu zasadniczego i przed wciœni? ciem
przycisku Start/Przerwa " ".
Po naciœni? ciu przycisków wybranych programów
dodatkowych, zaœwiec? si? lampki kontrolne
przyporz? dkowane do tych przycisków. Lampki zgasn?
po ponownym naciœni? ciu przycisków.

11

Pranie wst? pne "

Pranie wst? pne trwa ok. 15 minut i jest wykonywane w temperaturze
30°C. Pranie wst? pne wykonywane jest w ciep? ej wodzie przed programem
zasadniczym, które nast? puje automatycznie po praniu wst? pnym.
Prania wst? pnego nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
We? na i razem z programem Namaczanie i Usuwanie plam; cykl wirowania
wykonywany jest w programie Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania
lub Syntetyki, bez wirowania w przypadku Bielizny delikatnej.

Namaczanie "

Program namaczania trwa ok. 45 minut w temperaturze 30°C. Program
namaczania mo? na przed? u? yae przyciskiem do ustawiania opóŸnionego
" maksymalnie do 10 godzin. Nast? pnie rozpoczyna si?
czasu startu "
automatycznie program zasadniczy. Program namaczania ko? czy si?
krótkim wirowaniem w programie Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania
i Syntetyki, natomiast w przypadku bielizny delikatnej, ko? czy si? tylko
wypompowaniem wody z b? bna.
Programu namaczania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
prania We? na i razem z programem Pranie wst? pne oraz Usuwanie plam.

Krótkie pranie "

Usuwanie plam "

Krótki program zasadniczy do prania bielizny lekko zabrudzonej.
Krótkiego programu prania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
programu prania We? na, Program energooszcz? dny i razem z programem
Usuwanie plam.

Program przeznaczony jest do prania bielizny mocno zabrudzonej i
zaplamionej (przed? u? one pranie zasadnicze z automatycznym
wp? ukiwaniem œrodka do usuwania plam).
Programu do usuwania plam nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
programu prania We? na, razem z Krótkim programem, Namaczanie i
programem, Pranie wst? pne oraz w temperaturze prania poni? ej 40oC.
Funkcja usuwania plam nie wspó? pracuje z programami: We? na, Krótki
program, Namaczanie, Pranie wst? pne oraz z programami prania bielizny
w temperaturze poni? ej 40°C.
W?? czenie funkcji usuwania plam kasuje pobieranie wybielacza w
czasie programu prania.

12

Przycisk Start / Przerwa "

Przycisk te ma nast? puj? ce funkcje:
a) Start
Po naciœni? ciu przycisku zostaje w?? czony ustawiony program. Jeœli
zosta? ustawiony opóŸniony czas startu, wtedy nast? pi póŸniejsze w?? czenie
programu.
b) Przerwa
Aby przerwaae program b? d? cy w toku, nale? y nacisn? ae przycisk Start/
"; na wyœwietlaczu pulsuje wskazanie. Po ponownym
Przerwa "
naciœni? ciu przycisku program b? dzie kontynuowany.
c) Wypompowanie wody
Woda, która pozostaje w b? bnie w przypadku w?? czenia opcji “Stop z
wod? w pralce”, zostaje wypompowana i wykonywane jest wirowanie
ko? cowe.
d) Zmiana dodatkowych funkcji

13

Istnieje mo? liwoœae przesuni? cia czasu
rozpocz? cia programu w zakresie od 1 godziny
do 19 godzin (maksymalnie).
Opcja ta umo? liwia w?? czenie pralki w godzinach
nocnych, aby wykorzystaae ta? sz? taryf? nocn?.
Przycisk do ustawiania opóŸnionego czasu
rozpocz? cia programu nale? y wcisn? ae przed
wciœni? ciem przycisku Start/Przerwa " ". "

Przycisk OpóŸniony czas startu "

Na wyœwietlaczu pojawi si? przez 5 sekund wybrany czas, a nast? pnie
zostanie ponownie podany czas trwania wybranego programu.
Po wciœni? ciu przycisku Start/Przerwa " " pralka rozpoczyna
odmierzanie up? ywaj? cego czasu (w taktach godzinowych).
Aby zmieniae lub anulowaae godzin? opóŸnionego startu programu, nale? y
nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ", nast? pnie naciskaae przycisk
OpóŸniony czas startu " " do momentu, a? na wyœwietlaczu pojawi si?
wybrany czas, po up? ywie którego ma si? rozpocz? ae program.
Jeœli chc? Pa? stwo anulowaae ustawienie opóŸnionego czasu rozpocz? cia
programu nale? y naciskaae ten przycisk do momentu wskazania “0h”.
Nacisn? ae ponownie przycisk Start/Przerwa " ".
W przypadku anulowania opóŸnionego czasu startu programu, na
wyœwietlaczu wskazywany jest ponownie czas trwania poprzednio
ustawionego programu.

Uwaga!

Jeœli ustawiaj? Pa? stwo funkcj? opóŸnionego czas startu, nie zaleca si?
stosowania p? ynnych œrodków pior? cych.
P? ynny œrodek pior? cy mo? e przed rozpocz? ciem prania przedostaae si?
na bielizn? i spowodowaae powstanie plam. Dlatego nale? y stosowaae w
tej opcji oferowane w handlu specjalne pojemniki dozuj? ce lub œrodki
pior? ce w postaci proszków.

14

Przycisk do ustawiania pr? dkoœci wirowania lub
opcji “Stop z wod? w pralce "
Przyciskiem tym mo? na obni? yae maksymaln? pr? dkoœae
wirowania dla ustawionego programu prania lub
ustawiae opcj? Stop z wod? w pralce "
".
Maksymalna pr? dkoœae wirowania jest dopasowana
do danego rodzaju bielizny.

Wyœwietlacz
Na wyœwietlaczu wskazywane s? nast? puj? ce
informacje:

. Czas trwania ustawionego programu (w minutach). “Zero” po zako? czeniu programu. Ustawiony czas opóŸnienia w rozpocz? ciu programu prania. Up? ywaj? cy
czas opóŸnionego startu (maksymalnie 19 godzin) odmierzany jest w
taktach godzinowych. Kody usterek. Jeœli wyst? pi zak? ócenie w funkcjonowaniu urz? dzenia,
wtedy na wyœwietlaczu zostanie wskazany okreœlony kod tej usterki.

WskaŸnik przebiegu programu

WskaŸnik ten pokazuje przed startem programu wybrane fazy
programu. Podczas programu zapala si? wskaŸnik aktualnie
wykonywanego cyklu programu.
Jeœli zaœwieci si? lampka kontrolna sygnalizuj? ca zbyt
du? e dozowanie detergentu "
", oznacza to,? e w
wykonanym programie prania zosta? a zu? yta zbyt du? a iloœae
œrodka pior? cego. Przy nast? pnym praniu nale? y œciœle
przestrzegaae wskazówek producenta stosowanego
detergentu oraz iloœci wsadu bielizny.
" " System auto-pozycjonowania b? bna: po zako? czeniu
programu prania drzwiczki b? bna b? d? znajdowa? y si? w górnym
po? o? eniu, aby wk? adanie i wyjmowanie bielizny by? o? atwiejsze.
Je? eli bielizna nie b? dzie dobrze roz? o? ona w b? bnie, a drzwiczki nie
znajd? si? w górnym po? o? eniu, nale? y obróciae b? ben r? cznie, ustawiaj? c
go w odpowiedniej pozycji.
15

Anulowanie programu prania

Jeœli chc? Pa? stwo anulowaae program, która w? aœnie rozpocz?? si?,
nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na pozycji Wy?? czony " O ".

Po zako? czeniu programu z opcj? Stop z wod? w pralce "
", nale? y
najpierw ustawiae pokr? t? o programatora na pozycj? Wy?? czony " O ", a
dopiero póŸniej ustawiae program Wypompowanie wody "
".

Zmiana trwaj? cego programu

Aby zmieniae funkcj? dodatkow? programu, nale? y najpierw ustawiae
urz? dzenie na opcj? Przerwa " ", naciskaj? c przycisk Start/Przerwa
" ".
Wszystkie dodatkowe funkcje programów mo? na zmieniae, zanim zostan?
wykonane w trakcie trwania programu zasadniczego. Po w?? czeniu
wybranej funkcji dodatkowej nale? y ponownie nacisn? ae przycisk Start/
Przerwa " ".
Aby zmieniae program, najpierw nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na
pozycj? Wy?? czony " O ", a nast? pnie ustawiae inny program.
Woda pozostaje w b? bnie i po powtórnym naciœni? ciu przycisku Start/
Przerwa " " program przebiega dalej.

16

Zu? ycie wody, energii elektrycznej i czasu w
wybranych programach
Wartoœci podane w tabeli dotycz? warunków znormalizowanych œredniego
gospodarstwa domowego. S? one pomocne w ogólnej orientacji w zakresie
zu? ycia wody, energii elektrycznej i czasu w warunkach domowych.
Rzeczywiste wartoœci mog? w praktyce nieco odbiegaae od danych
zamieszczonych w tabeli.
PE? NY WSAD
w kg

ZUZY CIE
wody w
litrach

energii w
kWh

czasu w
min

BIA? A / KOLOROWA BIELIZNA
DO GOTOWANIA 95

4, 5

42

1, 90

136 - 146

DO GOTOWANIA 60 1)

39

0, 83

130 - 140

BIA? A / KOLOROWA
BIELIZNADO GOTOWANIA 40

54

0, 54

12 1 - 131

SY NTETY KI 60

2, 0

48

0, 7 0

84 - 94

BIELIZNA DO PRASOWANIA 40

1, 0

52

0, 47

7 7 - 87

BIELIZNA DELIKATNA 30

45

0, 2 8

48 - 58

WE? NA / TKANINY DO PRANIA
R? ZNEGO 40
C

44

0, 30

52 - 62

PR OGR AM /TEM PER ATUR A

Wskazówka: program zgodny z norm? EN 60 456.
Parametry eksploatacyjne zale?? od ciœnienia i stopnia twardoœci oraz temperatury
wody zasilaj? cej, rodzaju i iloœci bielizny, stosowanych œrodków pior? cych,
odchyle? napi? cia w sieci zasilania elektrycznego i wybranych funkcji
dodatkowych.

1)

Co oznacza s? owo “UPDATE”?

Praca pralki jest sterowana elektronicznie. Oprogramowanie, w jakim
pracuje urz? dzenie, mo? na zmieniae. Firma AEG poinformuje Pa? stwa o
nowych rozwi? zaniach ulepszaj? cych prac? pralki, jeœli takie zostan?
opracowane. Przedstawimy Pa? stwu konkretne ulepszenia (np.
dodatkowe p? ukanie, wi? ksza iloœae wody do wp? ukiwania œrodka
pior? cego itp. ), a Pa? stwo podejm? decyzj? o przeprogramowaniu
pralki.
Po podj? ciu decyzji o wykonaniu przeprogramowania prosimy o
zg? oszenie si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego, który
poinformuje Pa? stwa równie? o kosztach tej operacji.
17

Przed pierwszym praniem

Przed pierwszym praniem bielizny nale? y wykonaae program bez
wsadu bielizny. Ustawiae program “Bielizna do gotowania 95oC” =
Kochwäsche i dodaae po? ow? iloœci œrodka pior? cego. W ten sposób
usuwa si? z b? bna i pojemnika na roztwór do prania resztki pozosta? e po
procesie produkcyjnym.

Sortowanie i przygotowanie bielizny do prania

. Posortowaae bielizn? wed? ug rodzaju i symboli konserwacji odzie? y. Opró? niae kieszenie. Wyj? ae przedmioty metalowe (np. spinacze biurowe, szpilki). Pozasuwaae zamki, pozapinaae poszwy i poszewki, pozawi? zywaae
luŸne paski np. od fartucha, co pozwoli na unikni? cie uszkodze?
bielizny i nadmiernych zagniece? podczas prania;
. Praae na lewej stronie bielizn? i odzie? wykonan? z podwójnej
warstwy tkaniny (np. œpiwór, skafander). Odzie? kolorow?, we? n? i odzie? z przyszytymi ozdobami nale? y praae
pod odwróceniu na lew? stron?. Zaleca si? praae ma? e i delikatne sztuki odzie? y (np. skarpetki
dzieci? ce, po? czochy) w siatce do prania bielizny, w poszewce z
zamkiem lub w du? ej skarpecie. Zachowaae szczególn? ostro? noœae przy praniu firan. Zdj? ae “? abki” oraz kó? ka z tworzywa sztucznego i w? o? yae je do siatki
lub do worka. Praae oddzielnie kolorow? i bia?? bielizn?. Bia? a bielizna prana razem
z kolorow? stanie si? z czasem szara. Nowe rzeczy kolorowe praae pierwszy raz oddzielnie. Nowe rzeczy
mog? posiadaae zbyt intensywne nasycenie kolorów i mog? farbowaae. Wk? adaae do b? bna na przemian ma? e sztuki z du? ymi, dzi? ki czemu
zostaje wzmocniony rezultat prania i bielizna zostaje równomiernie
rozdzielona podczas wirowania. Przed w? o? eniem bielizny do b? bna nale? y j? “rozluŸniae”. Wk? adaae do b? bna bielizn? nie spl? tan?. Zwracaae uwag? na wskazówki producentów odzie? y, takie jak:
“praae oddzielnie”, “praae oddzielnie kilkakrotnie”.

18

R odzaje bielizny i symbole konserwacji odzie? y

F Symbole umieszczone na metkach odzie? y s? pomocne w wyborze
w? aœciwego

programu prania.
Bielizn? do prania nale? y posortowaae wed? ug rodzaju i symboli konserwacji
odzie? y. Symbole zawieraj? informacje o temperaturze prania i s? to
zawsze wartoœci maksymalne.

Bielizna do gotowania

Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tym symbolem s? odporne na
mechaniczne oddzia? ywanie b? bna podczas prania w wysokich
temperaturach. Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest
program “Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania”.

Bielizna kolorowa

Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tymi symbolami s? odporne na
mechaniczne oddzia? ywanie b? bna. Do prania tego rodzaju bielizny
przeznaczony jest program “Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania”.

Syntetyki
Wyroby z bawe? ny, z domieszk? bawe? ny i syntetyki oznaczone tymi
symbolami wymagaj? delikatniejszego (mechanicznie) procesu prania.
Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program “Syntetyki”.

Bielizna delikatna
Wyroby z mikrofazy, wiskozy, syntetyki, firanki oznaczone tym symbolem
wymagaj? prania szczególnie delikatnego. Do prania tego rodzaju
bielizny jest przeznaczony program “Bielizna delikatna”.

We? na i inne delikatne rodzaje bielizny
Odzie? z we? ny, z domieszk? we? ny lub z jedwabiu, oznaczona tymi
symbolami jest szczególnie wra? liwa na mechaniczne oddzia? ywanie
b? bna. Do tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program “We? na” /
.
W pralce nie mo? na praae odzie? y oznaczonej symbolem

praae w pralce!

= Nie

19

Œrodki pior? ce i piel? gnacyjne

Stosowaae tylko te œrodki pior? ce i piel? gnacyjne, które s? przeznaczone
do prania w pralkach automatycznych. Przestrzegaae wskazówek
umieszczonych na opakowaniu œrodków pior? cych podanych przez
producenta.

Dozowanie œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych

Iloœae œrodków pior? cych uzale? niona jest od nast? puj? cych czynników:
o stopie? zabrudzenia bielizny,
o stopie? twardoœci wody w sieci wodoci? gowej,
o iloœae wsadu bielizny.

Jeœli producent nie podaje danych odnoœnie dozowania œrodka pior? cego
dla mniejszej iloœci wsadu, nale? y dodaae do po? owy wsadu o 1/3 œrodka
pior? cego mniej przy bardzo ma? ym wsadzie, a w programie prania
" dodaae tylko po? ow? iloœci œrodka
bielizny? atwej do prasowania "
pior? cego zalecanej dla pe? nego wsadu.
Przestrzegaae wskazówek dotycz? cych zakresu zastosowania oraz sposobu
dozowania œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych podanych przez ich
Zmi? kczanie wody

Woda œrednia i twarda (od II stopnia twardoœci) wymaga stosowania
œrodka zmi? kczaj? cego. Nale? y przestrzegaae zalecec podanych przez
producenta!
Informacji o stopniu twardoœci wody mog? Pa? stwo zasi? gn? ae w
miejscowym zak? adzie wodoci? gowym.
Œrodek zmi? kczaj? cy jest pobierany przed œrodkiem pior? cym (zmi? kczanie
wst? pne). Ma to wp? yw na iloœae dozowanego œrodka zmi? kczaj? cego.
W tym przypadku wystarczy u? yae 80% tego œrodka w stosunku do iloœci
stosowanej zwykle.

Tabela stopnia twardoœci wody
Stop ie? twardoœ c i
wody

Stop nie twardoœ c i w
° dh ( skala niemiec ka)

Stop ie? twardoœ c i w
mmol/ l

I- mi? kka

0 -7

do 1, 3

II- œ rednia

7 - 14

1, 3 - 2, 5

III- twarda

14 - 2 1

2, 5 - 3, 8

ponad 2 1

ponad 3, 8

IV - bardzo twarda

20

Przebieg programu prania
Krótka instrukcja prania:

1. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna, a nast? pnie w? o? yae bielizn? do
b? bna.
2. Ustawiae wybrany program prania.
? ustawiae przy pomocy programatora wybrany program i
temperatur?,
? ustawiae (wed? ug wyboru) program dodatkowy.
3. Zmieniae pr? dkoœae wirowania lub ustawiae funkcj? “Stop z wod? w
pralce”, jeœli to konieczne.
4. Ustawiae (wed? ug wyboru) opóŸnienie startu programu
5. Zamkn? ae pokryw? b? bna.
6. Dodaae œrodki pior? ce i piel? gnacyjne.
7. Zamkn? ae pokryw? pralki.
8. W?? czyae program prania, naciskaj? c przycisk Start/Przerwa " ".

Po zako? czeniu programu prania:
UWAGA!

Po zako? czeniu programu w pozycji “Stop z wod? w pralce” nale? y
przed otworzeniem pokrywy pralki wypompowaae wod?, ustawiaj? c
program “Wypompowanie”, “Wirowanie” lub “Wirowanie delikatne”.
9. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna i wyj? ae bielizn?.
10. Wy?? czyae pralk?. Programator ustawiae na pozycj? Wy?? czony " O ".

21

Ustawienie programu prania
Wybraae w? aœciwy program prania, temperatur? oraz ewentualnie funkcje
dodatkowe na podstawie danych zamieszczonych w tabeli programów.

F 1. Programatorem nale? y ustawiae
wybrany program prania i odpowiedni?
temperatur?. Zaœwiec? si? lampki
kontrolne wskazuj? ce etapy ustawionego
programu prania. Na wyœwietlaczu
zostanie wskazany przewidywany czas
(w minutach) trwania ustawionego
programu.

2. Ustawiae (wed? ug wyboru) programy dodatkowe. Zaœwieci si?
lampka kontrolna wybranego programu dodatkowego.
? W celu zmiany programu nale? y wcisn? ae inny przycisk.
? W celu anulowania programu nale? y nacisn? ae jeszcze raz ten
przycisk.

Zmiana pr? dkoœci wirowania lub ustawienie opcji
Jeœli zajdzie koniecznoœae, mo? na zmieniae pr? dkoœae
wirowania ko? cowego lub ustawiae opcj? Stop z wod?
w pralce "
W tym celu nale? y naciskaae przycisk do momentu, a?
wskaŸnik danej wartoœci lub opcja Stop z wod? w
pralce "
" zostanie podœwietlona.
Po naciœni? ciu przycisku Stop z wod? w pralce "
woda pozostaje w b? bnie po ostatnim cyklu p? ukania
woda, a bielizna nie zostanie odwirowana.
Je? eli pr? dkoœae wirowania nie zostanie zmieniona, wtedy wirowanie
ko? cowe b? dzie automatycznie dopasowane do programu:
Pr? dkoœae wirowania poœredniego jest przypisana do konkretnego
programu i nie mo? na jej zmieniae.
Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania
Syntetyki i Bielizna do prasowania
We? na / Pranie r? czne
22

1300
900
700
900

obr. /minut?
obr. /minut?

Dodatkowe p? ukanie "

Konstrukcja techniczna pralki powoduje bardzo niskie zu? ycie wody. Dla
osób o bardzo wra? liwej skórze, przewidziano funkcj? dodatkowego
cyklu p? ukania.

Po ustawieniu funkcji Dodatkowe p? ukanie wykonywane jest
dodatkowe p? ukanie w programach Bia? a i kolorowa bielizna do
gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania i Bielizna delikatna.
Pralka nie zosta? a ustawiona fabrycznie na dodatkowy cykl p? ukania.
Po w?? czeniu funkcji dodatkowego p? ukania podwy? sza si? zu? ycie
wody i wyd? u? a si? czas trwania programu.

Ustawienie dodatkowego cyklu p? ukania
bielizna
F 1. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i kolorowadelikatna
do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub Bielizna
(z dowoln? temperatur? ). Wcisn? ae jednoczeœnie i przytrzymaae przynajmniej przez 2 sekundy
przycisk Pranie wst? pne i Krótki program. Na panelu ze wskaŸnikami
etapów programu zaœwieci si? lampka P? ukanie dodatkowe Dodatkowy
cykl p? ukania zosta? ustawiony i pozostaje zaprogramowany do momentu,
a? Pa? stwo anuluj? jego ustawienie.

Anulowanie dodatkowego cyklu p? ukania
kolorowa bielizna
F 1. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i Bielizna delikatna.
do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub
etapów programu zgaœnie lampka P? ukanie dodatkowe. Dodatkowy
cykl p? ukania zosta? anulowany.

23

Ustawienie opóŸnionego czasu rozpocz? cia
programu i czasu namaczania
Przyciskiem do ustawiania opcji opóŸnienia czasu

OpóŸnienie czasu rozpocz? cia programu
rozpocz? cia programu " " mo? na przesun? ae
czas startu programu w zakresie od 1 godziny do
19 godzin (maksymalnie).

Przycisk do ustawiania opcji opóŸnienia czasu rozpocz? cia programu
" nale? y naciskaae do momentu, a? wybrany czas przesuni? cia startu
zostanie wskazany na wyœwietlaczu np. 12h dla przesuni? cia startu
programu o 12 godzin.
Jeœli pojawi si? wskazanie 19 h i nacisn? Pa? stwo ponownie przycisk,
wtedy pojawi si? 0 h, a nast? pnie czas trwania ustawionego programu
(wskazanie w minutach np. 129). W takim przypadku nie zosta? ustawiony
opóŸniony czas startu programu.

Czas namaczania

Po wciœni? ciu przycisku Namaczanie "
OpóŸniony czas startu "
i 45 minut).

" mo? na przed? u? yae przyciskiem

" czas namaczania (maksymalnie 10 godzin

Jeœli nie zostanie wciœni? ty przycisk OpóŸniony czas startu, wtedy czas
trwania namaczania wynosi ok. 30 minut i dodatkowo czas prania
wst? pnego ok. 20 minut.

Aby ustawiae czas trwania namaczania, nale? y naciskaae przycisk OpóŸniony
czas startu "
" do momentu, a? na wyœwietlaczu pojawi si? wybrany
czas namaczania np. 1 h = 1 godzina.
Po ok. 2 sekundach na wyœwietlaczu wskazany
jest czas trwania w minutach.
Podczas namaczania, na wskaŸniku przebiegu
programu œwieci si? lampka kontrolna “Pranie
wst? pne” = VORWÄSCHE.

24

'

Otwieranie i zamykanie pokrywy pralki

F Otwieranie:
Podnieœae pokryw?, trzymaj? c za uchwyt pokrywy pralki.
F Zamykanie:

Mocno nacisn? ae pokryw? pralki. WskaŸniki Pokrywa "
" i Start /
Przerwa " " wskazuj? przy w?? czonej pralce, czy pokrywa mo? e byae
podniesiona:
W skaŸ nik
" Pokry w a "

" S t art / P rze rw a "

C z y j e s t mo Ÿ l i w e
o t w o rze ni e p o k k ry w y
p ralki?

œ w ie c i s i? na

P us uje na c z e r w o no

Tak

œ w ie c i s i? na c z e r w o no

Tak, p o nac iœ ni? c iu
przyc isku
" S t ar t / Pr ze r wa "

z ie lo no

œ w ie c i s i? na
Je s t w y?? c z o ny

P uls uje na c z e r w o no lub
N ie

1) Pokrywa pralki jest zablokowana z powodu wysokiego poziomu wody lub wysokiej
temperatury.

Jeœli:

? WskaŸnik Pokrywa pulsuje na czerwono,

? Nast? pnie pulsuje na wyœwietlaczu kod usterki E40,
? Pulsuje wskaŸnik “Pranie zasadnicze”.
oznacza to,? e próbowano uruchomiae program, kiedy pokrywa pralki
by? a nieprawid? owo zamkni? ta. W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae
pokryw? i ponownie uruchomiae program.

W? o? enie bielizny

Skorzystaae ze wskazówek dotycz? cych maksymalnego wsadu oraz rodzaju
bielizny (patrz: “Tabela programów”, “Rodzaje bielizny i symbole
konserwacji odzie? y). Posortowaae i przygotowaae bielizn? do prania. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna. W? o? yae bielizn? do pralki.

Podczas zamykania pokrywy b? bna nale? y zwróciae uwag? na to,
czy jakaœ cz? œae bielizny nie jest zatrzaœni? ta drzwiczkami! W ten
sposób mo? na uszkodziae bielizn? i pralk?!
4. Dok? adnie zamkn? ae pokryw? pralki i b? bna.
25

Dozowanie œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych
Wskazówki dotycz? ce wyboru detergentów i œrodków piel? gnacyjnych
podano w rozdziale “ Œrodki pior? ce i piel? gnuj? ce”

Przegródka na p? ynne œrodki
zmi? kczaj? ce
(œrodek zmi? kczaj? cy do bielizny, krochmal).

UWAGA! Podczas dozowania œrodków

piel? gnacyjnych nie wolno przekraczaae
poziomu “MAX”. W przypadku stosowania
p? ynnych skoncentrowanych œrodków
zmi? kczaj? cych zaleca si? po wlaniu ich do
przegródki nalanie wody do oznaczenia
“MAX”. Usztywniacze w postaci proszku
nale? y przed wlaniem do przegródki
rozpuœciae w wodzie.

Przegródka na œrodki do prania
wst? pnego / namaczania lub œrodki
do usuwania plam

(tylko dla programów dodatkowych “Pranie
wst? pne”, “Namaczanie” lub na œrodki do
zmi? kczania wody).

Przegródka na œrodki pior? ce w
postaci proszków do prania
zasadniczego.

Jeœli u? ywaj? Pa? stwo œrodka do zmi? kczania
wody i potrzebuj? przegródk? po prawej
stronie dla programu “Pranie wst? pne”,
“Namaczanie”, wtedy œrodek do zmi? kczania
wody nale? y dodaae na detergent do prania
zasadniczego w przegródce po lewej stronie.

26

Dotyczy stosowania p? ynnych œrodków do prania, tabletek,
œrodków do farbowania:
P? ynne œrodki pior? ce, tabletki nale? y dodawaae w specjalnych dozownikach
oferowanych przez producentów tych œrodków. Przestrzegaae wskazówek
podanych na opakowaniu œrodka.

R ozpocz? cie programu prania

F 1. Sprawdziae, czy zawór wodny jest odkr? cony. Nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program
prania rozpoczyna si? po naciœni? ciu przycisku lub
rozpocznie si? po up? ywie czasu ustawionego
wczeœniej przyciskiem OpóŸniony czas startu.

Pokrywa pralki jest nieprawid? owo zamkni? ta, jeœli po naciœni? ciu
przycisku Start/Przerwa " "
- WskaŸnik Pokrywa "

" pulsuje na czerwono,

- Nast? pnie pulsuje na wyœwietlaczu kod usterki E40,
- Pulsuje wskaŸnik “Pranie zasadnicze”.
W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae pokryw? i ponownie nacisn? ae
Start/Przerwa " "

Je? eli ustawiono opóŸniony czas rozpocz? cia programu:
Ustawiony czas rozpocz? cia programu up? ywa, a wyœwietlacz pokazuje
czas, jaki pozosta? do rozpocz? cia programu (w pe? nych godzinach, np.
5 h). W tym czasie mo? na uzupe? niae wsad, zmieniae wczeœniej ustawiony
czas lub zrezygnowaae z jego ustawiania. Uzupe? niae wsad: nacisn? ae przycisk Start / Przerwa " ". Wtedy mo? na
otworzyae pokryw? pralki. Nast? pnie zamkn? ae pokryw? pralki i ponownie
wcisn? ae przycisk Start / Przerwa " ". Zmieniae lub przerwaae czas rozpocz? cia programu: Naciskaae przycisk
“OpóŸniony czas startu” do momentu, a? pojawi si? w? aœciwy czas. Jeœli
pojawi si? na wyœwietlaczu czas trwania programu w minutach (np.
129), to program rozpocznie si? w danej chwili bez przesuni? cia.

27

Przed rozpocz? ciem programu prania wskaŸnik poka? e
wszystkie etapy wybranego programu. W trakcie prania
wskaŸnik wyœwietla aktualnie wykonywany etap programu.

Na wyœwietlaczu wskazywany jest czas
(w minutach), jaki pozosta? do zako? czenia
 '

Przy automatycznym dopasowaniu programu przez uk? ad steruj? cy
pralki (iloœae i rodzaj bielizny, rozpoznanie wsadu ruchów rewersyjnych
b? bna, dodatkowe p? ukanie itp. ) mo? na zatrzymaae lub skorygowaae
odliczanie czasu pozosta? ego do zako? czenia programu.
Zmiany programu

Zmiana programu

zmieniae program, nale? y wykonaae
F AbyNacisn? ae przycisk Start / Przerwa " " nast? puj? ce czynnoœci:
1. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji Wy?? czony " O ". Program
prania zostaje przerwany. Jeœli zechc? Pa? stwo, mo? na ustawiae inny program. Przerwaae program.
Programator ustawiae na “Wypompowanie wody” i nacisn? ae przycisk
programu
F Przerwanieprzycisk Start/Przerwa "
Naciskaj? c

", mo? na w ka? dej chwili przerwaae
program prania i po ponownym wciœni? ciu kontynuowaae przebieg
F Ustawienie dodatkowych programów lub “Usuwanie plam” mo? na
Programy dodatkowe “Krótki program”
ustawiae dodatkowo ju? po starcie programu.
1. Nacisn? ae przycisk “Krótki program” lub “Usuwanie plam”. Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program b? dzie
kontynuowany.

28

Zmiana pr? dkoœci wirowania
Podczas prania mo? na jeszcze zmieniae pr? dkoœae wirowania lub ustawiae
opcje “Stop z wod? w pralce”
1. Nacisn? ae przycisk Start / Przerwa " "
2. Przyciskiem “Pr? dkoœae wirowania / Stop z wod? w pralce” zmieniae
iloœae obrotów wirówki. Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " " Program b? dzie
Zako? czenie programu prania / Wyj? cie bielizny
Po zako? czeniu programu zaœwieci si? na panelu “Koniec”.

1. Jeœli zosta? a ustawiona opcja “Stop z wod? w pralce”, nale? y najpierw
wypompowaae wod? z b? bna.
- Nacisn? ae przycisk " Start/Przerwa”. Bielizna w b? bnie zostanie
odwirowana zgodnie z programem. Po ponownym wciœni? ciu przycisku
Start/Przerwa " mo? na jeszcze zmieniae liczb? obrotów b? bna nawet
podczas wirowania,
lub
- ustawiae programator na pozycji “Wypompowanie wody” i nacisn? ae
przycisk “Start/Przerwa”. Woda zostanie wypompowana z b? bna bez
wirowania;
- ustawiae programator na pozycji “Wirowanie” lub “Delikatne wirowanie”
i nacisn? ae przycisk “Start/Przerwa”. Bielizna zostanie odwirowana lub
zostanie wykonane krótkie wirowanie oszcz? dzaj? ce.
Po zako? czeniu tego cyklu prania zaœwieci si? wskazanie “Koniec”. Otworzyae pokryw? pralki.
Po zaœwieceniu si? wskaŸnika “Pokrywa” na kolor zielony, mo? na
otworzyae pokryw? pralki. Wyj? ae bielizn? z pralki. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji “Wy?? czony”.
5. Po zako? czeniu prania pozostawiae pokryw? otwart?, aby resztki wody
pozosta? e w b? bnie mog? y wyparowaae.
Jeœli zaœwieci si? lampka kontrolna wskazuj? ca dodanie za du? ej
dawki œrodka pior? cego " " oznacza to,? e w zako? czonym w? aœnie
programie prania u? yto za du? o œrodka pior? cego.
Podczas nast? pnego prania nale? y zwróciae uwag? na dane dotycz? ce
dozowania œrodków pior? cych podanych przez producenta oraz na iloœae
wsadu!
Uwaga!
Je? eli pralka nie b? dzie u? ywana przez d? u? szy czas, nale? y zakr? ciae
zawór wodny i od?? czyae urz? dzenie od zasilania elektrycznego.
29

Tabele programów
Pranie
W tabeli podano zakres odpowiednich programów do prania danego
rodzaju bielizny. Nie s? to wszystkie mo? liwe kombinacjie, a jedynie te,
które s? najcz? œciej stosowane do prania bielizny w gospodarstwie
domowym.
Rodzaj bielizny
Symbol konserwac ji
odzie? y

Program
Temp eratura

Maksymalny

4, 5 kg

Programmy
dodatkowe

PRAN IE W S T? N E
P
N AM ACZAN IE
Bia? a / kolorowa bielizna do
K R Ó T K I PR OG RAM
gotowania
US UW AN IE PL AM
95
W IR OW AN IE / S T OP Z
W OD? W PRAL CE
Bia? a / kolorowa bielizna
Program energooszcz? dny

W OD? W PRAL CE

2, 0 kg

Bielizna kolorowa ()

od 3 0 do 6 0
S yntetyti
od 4 0 do 6 0

1, 0 kg

Bielizna delikatna

W e? na

()

T kaniny? atwe do
prasowania

40

30, 40

W e? na
Zima do 4 0

Program “Bielizna kolorowa 60° C” jest programem testowym do danych na
etykiecie efektywnoœci energetycznej, zgodnie z dyrektyw? Nr 92/75/EWG.
Maksymalny wsad 4, 5 kg.

30

Tabele programów

Oddzielne p? ukanie zmi? kczaj? ce /
Usztywnianie / Impregnowanie
Rodzaj bielizny

Maks. wsad

Program

Bia? a/ kolorowa
bielizna do gotowania

Usztywnianie

Oddzielne p? ukanie
Bia? a/ kolorowa bielizna
do gotowania

S yntetyki

W e? na / Pranie r? czne

Delikatne p? ukanie

Oddzielne wirowanie
W irowanie

Delikatne
wirowanie

31

M ycie i konserwacja
Codzienne u? ytkowanie

Po zako? czeniu prania nale? y pozostawiae pewien czas otwart?
pokryw? pralki, aby b? ben móg? wyschn? ae i wywietrzyae si?.

Jeœli nast? pi d? u? sza przerwa w eksploatacji pralki, nale? y
zakr? ciae zawór wodny i wy?? czyae urz? dzenie z sieci zasilania
elektrycznego (wyj? ae wtyczk? z gniazdka).

Panel steruj? cy

UWAGA! Do mycia panelu i elementów steruj? cych nie wolno u? ywaae
œrodków do czyszczenia mebli lub agresywnych œrodków
czyszcz? cych.
Panel steruj? cy nale? y wytrzeae wilgotn? œciereczk?. Do mycia u? ywaae
tylko ciep? ej wody.

Pojemnik na œrodki pior? ce
W regularnych odst? pach czasu nale? y myae pojemnik na œrodki
pior? ce, aby usun? ae resztki detergentów. Pojemnik mo? na w? atwy
sposób wyj? ae do mycia.

Nacisn? ae nak? adki znajduj? ce si? po lewej i prawej
stronie i wyj? ae pojemnik, poci? gaj? c do góry.

32

Mycie i konserwacja

Umyae pojemnik. Nie wolno stosowaae metalowych
przedmiotów. Umyae szczotk? i gor? c? wod? (nie
gotuj? c? ).

Rurki syfonu, znajduj? ce na tylnej cz? œci pojemnika
nale? y wyj? ae i umyae.

Po umyciu nale? y w? o? yae pojemnik i prawid? owo
go zaryglowaae. Boczne prowadnice nale? y
wprowadziae do szczelin na pokrywie pralki i wcisn? ae
do zag?? bienia w dó?.

B? ben

B? ben wykonany jest ze szlachetnej stali nierdzewnej, jednak? e nie
wyklucza to powstania rdzawych plam, pochodz? cych z innych
przedmiotów pozostawionych w b? bnie.
UWAGA! Nie stosowaae do mycia b? bna ze stali szlachetnej œrodków
do usuwania osadów z zawartoœci? wapnia zawieraj? cych kwas,
œrodków szoruj? cych zawieraj? cych? elazo lub we? ny stalowej! Œrodki
przystosowane do czyszczenia b? bna mo? na nabyae w autoryzowanych
zak? adach serwisowych.

Plamy z rdzy znajduj? ce si? w b? bnie mo? na usun? ae specjalnym
Fœrodkiem do czyszczenia stali szlachetnej.

33

Czyszczenie filtra i awaryjne wypompowanie wody
Ostro? nie! Przed przyst? pieniem do awaryjnego opró? nienia
pralki, nale? y od?? czyae j? od zasilania elektrycznego!
R oztwór do prania wyp? ywaj? cy z w?? a podczas awaryjnego
opró? niania mo? e byae gor? cy. Istnieje niebezpiecze? stwo
poparzenia! R oztwór nale? y pozostawiae do
ostygni? cia.

Regularne czyszczenie filtra jest bardzo wa? ne dla
prawid? owego funkcjonowania pralki!

Jeœli pior? Pa? stwo tkaniny mocno mechac? ce si?,
wtedy filtr nale? y czyœciae po ka? dym praniu.

Otworzyae klapk? filtra, naciskaj? c j?, a nast? pnie
podstawiae pojemnik na resztki wyciekaj? cej wody.

Pokr? t? o filtra obróciae w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegar (w lewo), ustawiae w pozycji
pionowej i spuœciae wod?.
W zale? noœci od iloœci roztworu, istnieje mo? liwoœae
kilkukrotnego opró? niania naczynia.

Nast? pnie nale? y odkr? ciae filtr tak, aby mo? na go
by? o wyj? ae. Filtr nale? y umyae pod bie?? c? wod?.

Ponownie w? o? yae filtr i mocno dokr? ciae. Zamkn? ae klapk?.

W?? odp? ywowy po? o? yae na pod? odze.

34

Co zrobiae, gdy...
Usuwanie usterek

Jeœli wyst? pi jakaœ usterka, powinni Pa? stwo spróbowaae usun? ae j?
samodzielnie wed? ug wskazówek podanych w instrukcji obs? ugi.
Jeœli w przypadku opisanych usterek lub zak? óce? w
funkcjonowaniu pralki spowodowanych nieprawid? ow? obs? ug?
urz? dzenia, wezw? Pa? stwo technika z zak? adu serwisowego,
jego wizyta b? dzie odp? atna równie? w czasie trwania gwarancji!
Jeœli na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlony kod usterki (E 10, E 20
lub E 40), wtedy mog? Pa? stwo podj? ae prób? usuni? cia usterki we
w? asnym zakresie.
Po usuni? ciu usterki nale? y wcisn? ae przycisk “Start/Przerwa”.
Ponowne wyœwietlenie kodu usterki oznacza,? e awari? urz? dzenia
nale? y zg? osiae w autoryzowanym zak? adzie serwisowym.
Przy wszystkich innych wskazaniach kodu usterki (E i liczba lub
litera) nale? y zg? osiae usterk? w autoryzowanym zak? adzie serwisowym
i podaae ten kod.
Usterka

Mo? liwa p rzyc zyna

Rozwi? zanie

Bezpieczniki w domowej
instalacji elektrycznej s?
uszkodzone lub zadzai? a? y.

W ymieniae / w?? czyae
bezpieczniki.
Zamkn? ae prawid? owo
pokryw? tak, aby by? o
s? yszalne zatrzaœ ni? cie
zamka.
Przycisk S TAR T / PR ZE R W A
naciskaae do momentu
rozpocz? cia programu.

Ustawiono f unkcj? opó
Ÿ nionego czasu startu.
Pralka nie pobiera wody.

W? o? yae prawid? owo wtyczk?
do gniazdka zasilaj? cego.

by? za krótko wciœ ni? ty.

Pojawi? si? kod E 4 0.
Puksuje wskaŸ nik “ Program
zasadniczy”.

W tyczka jest nieprawid? owo
w? o? ona do gniazdka
zasilaj? cego.

Pokrywa jest nieprawid? owo
zamkni? ta.

Pralka nie pracuje.

S prawdziae na wyswietlaczu
czas opóŸ nionego
Zawór wodny jest zamkni? ty.

Otworzyae zawór wodny.

Pojawi? si? kod usterki E 1 0. Filtr w po?? czeniu w?? a
Pulsuje wskaŸ nik “ P? ukanie”. dop? ywowego jest zatkany.

Okr? ciae w?? od zaworu
wodnego, wyj? ae f iltr i
dok? adnie umyae pod
bie?? c? wod?.

W?? dop? ywowy jest zagi? ty.

S prawdziae u? o? enie w?? a
dop? ywowego na ca? ej
d? ugoœ ci.

Pokrywa jest niedok? adnie
zamkni? ta (E 4 0).

Zamkn? ae pokryw?.

35

P r a l k a w i b r u j e p o d c z a s W b? b ni e z na j d uj e s i? ni e - Funkc ja pralki nie jest przez
pracy lub stoi nierówno.
wielka iloœ ae bielizny (np. tylko to zak? ócona.
p? aszcz k? pielowy).
W oda nie mog? a byae
c a? k o w i c i e o d p o m p o w a na
przed wirowaniem, poniewa?
w?? odp? ywowy jest zagnieciony lub pompa opró? niaj? ca
jest zatkana.

S prawdziae po? o? e nie w?? a
o dp? y wo we go i w razie
p o t r z e b y us un? ae m i e j s c e
zagniecenia w?? a lub wyczy
œ c iae pomp? opr ó? niaj? c? i
e w e nt ua l ni e us un? ae c i a? o
obce z obudowy pompy.

B l o k a d a t r a ns p o r t o w a ni e U s u n? c b l o k a d? t r a n s zosta? a ca? kowicie usuni? ta.
po r t o w? ( zo b. o dpo wie dni
rozdzia? ).
R o z t w ó r d o p r a n i a w D o d ano z b y t d u?? i l o œ ae
p r o g r a m i e z a s a d ni c z y m œ rodka do prania.
zbyt mocno si? pieni.

Πr odek do prania dozowaae
œ c i œ l e w e d? ug z al e c e?
p r o d uc e nt a s t o s o w ane g o
œ rodka..

W oda wycieka pod spodem P o?? c z e n i e n a w?? u Dokr? ciae w?? dop? ywowy.
d o p? y w o w y m j e s t
nieszczelne.
W?? o d p? y w o w y j e s t S prawdziae w?? odp? ywowy i
nieszczelny.
w razie potrzeby wymieniae.
F i l t r j e s t n i e p r a w i d? o w o Z amk n? ae p ar w id? o w o f ilt r.
za? o? ony.
P oje mnik naœ r odki pir o? c e j
jest zatkany.

W yczyœ ciae pojemnik.

Bielizna jest pognieciona.

W b? bnie pralki znajdowa? o si? W k? a d a ae m n i e j s z e i l o œ c i
zbyt du? o bielizny.
b i e l i z ny. N i e p z r e k r a c z a ae
maks. wsadu. W pr zy padku
s y nt e t y k ó w wy bie raae
pr ogram “ T kaniny? atwe do
prasowania”.

B ie lizna je s t nie w? aœ c iwie
o d w i r o w ana, w b? b ni e
pozosta? y resztki wody.

W?? odp? ywowy jest zagi? ty.

S prawdziae u? o? enie w?? a na
c a? ej d? ugoœ c i. Zlikwidowaae
zagi? cie.

Pojawi? si? kod usterki E 2 0. M a k s y m a l n a w y s o k o œ ae Zapewniae wysokoœ c wylewu
pompy (wysokoœ ae wylewu 1 poni? ej 1 metra.
Pulsuje wskaŸ nik “ P? ukanie m od powierzchni ustawienia
ur z? dze nia) zos t a? a
dodatkowe” = S PÜ L E N + ”
przekroczona.
P o m p a o p r ó? n i a j? c a j e s t W y?? czyae urz? dzenie, wyj? ae
zatkana.
wty c zk? z gniazdka
z as i laj? c e g o i w y c z y œ c i ae
pomp?.
W przypadku pod?? czenia do W yczyœ ciae syf on.
syf onu: syf on jest zatkany.

36

Co zrobiae, gdy...

Problem

Mö glic he Ursac he

Abhilfe

R e s z t k i d e t e r g e n t ó w Z a w ó r w o d n y n i e j e s t Odkr? ciae zawór wodny
o s i ad aj? w p o je mni k u na ca? kowicie odkr? cony.
œ rodki pior? ce.
F ilt r w mo c o waniu w?? a do Oczyœ ciae f iltr.
zaworu jest zatkany.
W oda pochodz? ca z p? uka- Prawdopodobnie de t e r ge nt N ie ma to wp? ywu na ujemny
nia jest m? tna.
z a w i e r a d u? o z w i? z k ó w ef ekt p? ukania.
krzemianowych.
P o us t aw i e ni u p r o g ramu U stawiona opc ja dodatkowa Ustawiae prawid? owo program
d o d at k o w e g o j e g o w s k a nie wspó? pracuje z wybranym prania.
Ÿ nik nie jest podœ wietlony. programem zasadniczym.

37

Niezadowalaj? cy rezultat prania
Bielizna jest szara, a w b? bnie odk? ada si? wap?.

Dodali Pa? stwo zbyt ma? o œrodka pior? cego.
U? yli Pa? stwo niew? aœciwego œrodka pior? cego.
Mocne zabrudzenia nie zosta? y usuni? te przed praniem.
Program lub temperatura zosta? y niew? aœciwie ustawione.
Sprawdziae, czy stosuj? c zestaw œrodków pior? cych, wybrali Pa? stwo
odpowiednie detergenty we w? aœciwych proporcjach.

Na wypranej bieliŸnie pozosta? y szare plamy.

Bielizna zabrudzona maœci?, olejem lub smarem by? a prana w zbyt
ma? ej iloœci œrodka pior? cego.
Prano w zbyt niskiej temperaturze.
Cz? st? przyczyn? jest dostanie si? p? ynu zmi? kczaj? cego, a w
szczególnoœci p? ynu skoncentrowanego, bezpoœrednio na bielizn?.

Po ostatnim cyklu p? ukania widoczna jest jeszcze piana.

.

Nowoczesne œrodki pior? ce równie? w ostatnim cyklu p? ukania
powoduj? tworzenie si? piany, co jednak nie ma wp? ywu na rezultat
prania i p? ukania.

Bia? e pozosta? oœci na bieliŸnie po proszku do prania.

38

Jest to nierozpuszczalny sk? adnik nowoczesnych œrodków pior? cych.
Nie jest to skutek niewystarczaj? cego p? ukania. Bielizn? nale? y wytrzepaae
i wyszczotkowaae lub praae po odwróceniu na lew? stron?.
Sprawdziae, czy zastosowali Pa? stwo odpowiedni œrodek pior? cy lub
zacz? ae stosowaae p? ynne œrodki pior? ce.

Instalacja
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
. Nie przechylaae i nie k? aœae pralki na przednia, lew? œciank? (patrz? c
na pralk? od przodu). Elementy elektryczne mog? wtedy ulec zalaniu
i uszkodzeniu. Przed pod?? czeniem i uruchomieniem urz? dzenia nale? y sprawdziae,
czy nie zosta? o ono uszkodzone w czasie transportu. W przypadku
wyst? pienia usterek nale? y skontaktowaae si? ze sprzedawc? pralki.
Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie nale? y pod?? czaae i uruchamiaae
uszkodzonego urz? dzenia. Nale? y upewniae si?,? e wszystkie blokady transportowe zosta? y
usuni? te, a os? ona przeciwbryzgowa jest do?? czona do pralki. W
przeciwnym razie mo? e dojœae do uszkodzenia pralki oraz mebli
podczas wirowania. Wtyczka przewodu zasilaj? cego musi byae pod?? czona do prawid? owo
uziemionego gniazdka. Nie nale? y przed? u? aae przewodu zasilaj? cego
oraz stosowaae rozga?? ziaczy, przed? u? aczy itp. Pod?? czenia pralki na sta? e mo? e dokonaae wy?? cznie wykwalifikowany
elektryk z uprawnieniami. Przed pod?? czeniem nale? y sprawdziae, czy wartoœci podane na
tabliczce znamionowej urz? dzenia odpowiadaj? parametrom
(napi? cie, rodzaj pr? du) sieci elektrycznej, do której ma byae pod?? czona
pralka. Na tabliczce znamionowej podane s? równie? informacje
dotycz? ce wymaganego zabezpieczenia elektrycznego. W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
nale? y zainstalowaae wielobiegunowy wy?? cznik z rozwarciem styków
min 3 mm (bezpieczniki, wy?? czniki LS, FI). Pod?? czenie sta? e pralki
nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych itp. nale? y
wyj? ae wtyczk? przewodu zasilaj? cego z gniazdka.
? Wymiany przewodu zasilaj? cego mo? e dokonaae wy?? cznie uprawniony
technik z autoryzowanego zak? adu serwisowego.

Instalacja

Zdj? cie blokad transportowych
Przed zainstalowaniem i w?? czeniem pralki nale? y sprawdziae, czy
wszystkie blokady transportowe zosta? y usuni? te.
Wszystkie blokady oraz elementy opakowania nale? y zachowaae, gdy? mog?
byae przydatne w przypadku przewo? enia pralki w przysz? oœci. Rozpakowaae pralk? i zdj? ae j? z podstawy stanowi? cej
zabezpieczenie transportowe. Wyj? ae elementy ze styropianu, podnosz? c pralk?.

3. Otworzyae pokryw? pralki i wyj? ae zabezpieczenia
transportowe (bloki z polistryrolu, czarne pasy i
cz? œci plastikowe).

B

4. Wyj? ae za pomoc? klucza (A), dwie œruby
zabezpieczaj? ce (B) i wyj? ae tulejki z tworzywa
sztucznego (C).

A

5. Otwory zamkn? ae zaœlepkami b? d? cymi na
wyposa? eniu pralki (w woreczku).
Zdj? ae uchwyt w?? a (A).

Pralka zosta? a ju? odblokowana i mo? na przyst? piae
do jej pod?? czenia.
Wszystkie blokady oraz elementy opakowania
nale? y zachowaae, gdy? mog? byae przydatne w
przypadku przewo? enia pralki w przysz? oœci.

41

M iejsce ustawienia pralki
. Powierzchnia, na której b? dzie ustawiona pralka musi byae czysta i
sucha, wolna od np. past do pod? óg i innych œliskich substancji, które
mog? spowodowaae przesuwanie si? pralki. Pralki nie nale? y ustawiaae na dywanach, grubych wyk? adzinach itp.,
poniewa? pod? o? e nie b? dzie stabilne. Jeœli jednak? e b? dzie konieczne
ustawienie pralki na wyk? adzinie dywanowej, nie wolno zas? aniaae
otworów w dolnej cz? œci. Otwory te zapewniaj? w? aœciw? wentylacj?
pralki. Jeœli pralka zostanie ustawiona na p? ytkach, nale? y pod? o? yae mat?
gumow?, która zabezpieczy pralk? przed przesuwaniem si?. W przypadku niestabilnego pod? o? a (np. pod? oga z desek), nale? y pod
pralk? pod? o? yae i przykr? ciae p? yt? o gruboœci min 15 mm na przynajmniej
dwóch deskach. Pralk? nale? y w miar? mo? liwoœci ustawiae w naro? niku
pomieszczenia, poniewa? tam pod? oga drewniana jest najbardziej
stabilna i nie jest podatna na ruchy rezonansowe. Nie nale? y wyrównywaae krzywej pod? ogi np. kawa? kami kartonu,
drewna itp. Jeœli zachodzi koniecznoœae ustawienia pralki w pobli? u urz? dze?
gazowych lub w? glowych (piecyki, kuchenki), nale? y pomi? dzy pralk?,
a kuchenk? w? o? yae p? yt? izoluj? c? ciep? o (85 x 57 cm). P? yta musi byae
dodatkowo zabezpieczona i pokryta foli? aluminiow? od strony kuchenki
lub piecyka. Pralki nie nale? y ustawiaae w pomieszczeniach, w których panuje niska
temperatura. Zbyt du? y spadek temperatury mo? e doprowadziae do
uszkodzenia pralki. Nale? y zwróciae uwag?, aby w?? odp? ywowy i dop? ywowy nie zosta?
zagi? ty lub zgnieciony.
Poziomowanie pralki
Pralk? mo? na przemieszczaae w? atwy sposób za pomoc? przedniej rolki,
która jest uruchamiana przez mechanizm dŸwigni.
Urz? dzenie mo? na w?? czyae dopiero wtedy, kiedy rolka znajduje si? w pozycji
“pracy” (zob. 1).

zob. 1

zob. 3

zob. 2

zob. 4

Za pomoc? nó? ek regulacyjnych mo? na ustawiae pralk? w taki sposób,
? e b? dzie sta? a przy wsuni? tej rolce, nie kiwaj? c si?.

43

Pod?? czenie do zasilania elektrycznego
Dane techniczne dotycz? ce napi? cia,
pod?? czenia, zabezpiecze? s? umieszczone
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje si? na tylnej œciance
pralki. Dodatkowo w cz? œci wewn? trznej
klapki filtra znajduje si? naklejka z numerem
wyrobu i numerem seryjnym.

Sta? e pod?? czenie do zasilania elektrycznego mo? e wykonaae
wy?? cznie wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami.
W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi.
Urz? dzenie spe? nia nast? puj? ce normy Unii Europejskiej:
- dyrektywa 73/23 z dnia 19. 2. 73 (niskie napi? cia)
- dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z dnia 03. 05. 1989
?? cznie z dyrektyw? EU 92/31 (zmiany);

Pod?? czenie pralki do instalacji wodnej
Pralka wyposa? ona jest w system ochronny, który
zabezpiecza j? przed zanieczyszczeniem wody z sieci zasilaj? cej
i spe? nia normy zak? adów wodoci? gowych. Dlatego nie s?
konieczne inne zabezpieczenia instalacyjne.
Pralka nadaje si? do pod?? czenia do zasilania zimn? wod?.

Dopuszczalne ciœnienie wody

Ciœnienie wody zasilaj? cej musi wynosiae
przynajmniej 0, 5 bar (= 0, 05 Mpa), maksymalnie
8 bar (= 0, 8 Mpa).
o W przypadku ciœnienia wody powy? ej 8 bar
nale? y zainstalowaae zawór redukcyjny.
o W przypadku ciœnienia wody poni? ej 0, 5 bar
nale? y w?? dop? ywowy od strony pralki odkr? ciae
od zaworu wlotowego magnetycznego i wyj? ae
regulator iloœci przep? ywu (wyj? ae filtr ma? ymi
kombinerkami, wyj? ae podk? adk? gumow? ). Ponownie w? o? yae filtr.

Pod?? czenie w?? a dop? ywowego wody
Na wyposa? eniu pralki znajduje si? gi? tki w??
dop? ywowy z systemem Aqua-Control o d? ugoœci
1, 5 m.

W?? ten zapewnia zabezpieczenie przed
szkodami spowodowanymi zalaniem wod?.
W przypadku zak? ócenia, system ten blokuje
dop? yw wody do pralki. Awaria
sygnalizowana jest czerwonym oznaczeniem
w okienku. W takim przypadku nale? y zg? osiae
usterk? w autoryzowanym zak? adzie
serwisowym.
Jeœli dostarczony w?? oka? e si? za krótki,
nale? y u? yae w?? a d? u? szego, który mo? na kupiae
w specjalistycznych sklepach lub autoryzowanych
Nie wolno stosowaae? adnych przed? u? e? w?? a (np. za pomoc?
po?? czenia go z innym).
Pod?? czenie w?? a odp? ywowego wody
Ka? da pralka wyposa? ona jest w pomp? odprowadzaj? c?, która
powoduje wypompowanie wody przez w?? odp? ywowy unosz? cy si?
do 1 metra, licz? c od pozycji ustawienia pralki.
W?? odprowadzaj? cy wod? mo? e byae pod?? czony do syfonu, zawieszony
na wannie lub umywalce.

Pod?? czenie w?? a odp? ywowego do syfonu
Ko? cówka
w?? a
odp? ywowego
jest
przystosowana do wszystkich rodzajów syfonów.
W?? nale? y pod?? czyae do syfonu, zabezpieczaj? c
zaciskiem.

Zawieszenie w?? a odp? ywowego
W przypadku przewieszenia w?? a przez wann?
lub zlewozmywak nale? y u? yae kolanka
zabezpieczaj? cego przed przesuwaniem
(kolanko znajduje si? na wyposa? eniu pralki).
W?? móg? by wysun? ae si? z umywalki wskutek
nacisku wylewaj? cej si? wody.
W?? a odp? ywowego nie mo? na montowaae w
ma? ych umywalkach!
Kolanko nale? y zamocowaae na zaworze wodnym lub na œcianie.
Zachowaae minimaln? wysokoœae odp? ywu 70 cm.

46

Dane techniczne
Wysokoœae x Szerokoœae x G?? bokoœae

85 x 40 x 60 CM

Regulacja wysokoœci

ok. + 10/-5 mm

Waga pustego urz? dzenia

ok. 64 kg

Waga wsadu (w zale? noœci od programu)

maks. 4, 5 kg

Przeznaczenie
Obroty b? bna podczas cyklu prania
Obroty b? bna podczas cyklu wirowania

gospodarstwo domowe
maks. 55 obrotów / 1 minut?
maks. 1300 obrotów / 1 minut?

Ciœnienie wody

0, 5 - 8 bar
(= 0, 05 - 0, 8 MPa)

Wymiary

Wymiary w mm

Gwarancja

Warunki gwarancji znajduj? si? w karcie gwarancyjnej, otrzymywanej
przy zakupie urz? dzenia.

Wykaz autoryzowanych serwisów

Lista autoryzowanych serwisów znajduje si? karcie gwarancyjnej,
otrzymywanej przy zakupie urz? dzenia.
47

Autoryzowany serwis
Jeœli nie znajd? Pa? stwo w instrukcji obs? ugi wskazówek, w jaki sposób
mo? na usun? ae nieprawid? owoœci w funkcjonowaniu pralki, nale? y wtedy
zg? osiae usterk? w autoryzowanym zak? adzie serwisowym;
Przy zg? oszeniu usterki nale? y podaae model urz? dzenia, numer wyrobu
(E) oraz numer fabryczny (F).
E Nr......................................
F Nr......................................

Zg? aszaj? c usterk? nale? y podaae:
? objawy usterki, w jakich okolicznoœciach si? pojawi? y,
? czy na wyœwietlaczu wskazany jest kod usterki.
Podanie wyczerpuj? cej informacji umo? liwi personelowi punktu
serwisowego szybsze za? atwienie Pa? stwa zg? oszenia i pozwoli na
unikni? cie powtórnych wizyt technika i zwi? zanych z tym dodatkowych
kosztów.
U? ytkownik pokrywa koszty naprawy (nawet w czasie trwania gwarancji)
w nast? puj? cych sytuacjach:
- usuni? cie usterki opisane jest w tabeli,
- usterka powsta? a wskutek nieprawid? owej obs? ugi urz? dzenia,
- zg? oszenie usterki nie b? dzie zawiera? o wszystkich istotnych informacji,
co spowoduje koniecznoœae kolejnej wizyty technika z autoryzowanego
zak? adu us? ugowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane
wskutek nieprzestrzegania obowi? zuj? cych przepisów
bezpiecze? stwa.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cech
i funkcji urz? dzenia bez wczeœniejszego powiadomienia.

146 2721 05

49

50

51

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www. aeg. hausgeraete. de
?

Copyright by AEG

146 2721 05 - 06/2002

Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Dewalt Dcmpp568p1

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Dewalt Dcmpp568p1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Dewalt Dcmpp568p1