Instrukcja instalacji i uruchomienia 3com 8750

Instrukcja instalacji i uruchomienia 3Com 8750 jest wysoce zalecana dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z tego urządzenia. Instrukcja ta zawiera wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego instalowania i uruchamiania urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące wymagań sprzętowych, ustawień, instalacji i konfiguracji, które należy wykonać przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcja ta zawiera również informacje dotyczące konserwacji i naprawy urządzenia, w tym również wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli dokładnie przestrzegasz instrukcji instalacji i uruchomienia 3Com 8750, będziesz mieć pewność, że urządzenie działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i uruchomienia 3com 8750

1 Instrukcja montażu i obsługi filtra multifunkcyjnego AQUAMIX

2

3 Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział I 5 1. Montaż hydrauliczny 5 A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 5 B. Rozpakowanie urządzenia 5 C. Sprawdzenie lokalnych warunków hydraulicznych 6 D. Wybór miejsca instalacji urządzenia 6 E. Materiały 7 F. Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji 8 2. Uruchomienie urządzenia 9 A. Programowanie panelu sterowania 9 B. Napełnianie zbiornika solanki solą 12 C. Ustawienie żądanej twardości na zaworze obejścia by-pass 12 Rozdział II Funkcje panelu sterowania 13 A. Regeneracja 13 B. Ustawienia serwisowe 14 C. Podstawowe informacje diagnostyczne 15 D. Brak zasilania elektrycznego 15 E. Podzespoły elektroniczne 15 Rozdział III Czynności obsługowe 17 A. Uzupełnianie soli w zbiorniku solanki 17 B. Złogi solne 18 C. Sprawdzanie parametrów wody po urządzeniu 18 D. Sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji 19 E. Eksploatowanie filtra mechanicznego 19 F. Sprawdzanie wskazania zegara pokazującego aktualną godzinę Zalecenia eksploatacyjne Księga eksploatacji Tabela niesprawności 21 Rozdział IV Wymiary i podstawowe dane techniczne Pozostałe parametry techniczne 22 Rozdział V Czynności konserwacyjne Karta gwarancyjna Protokół uruchomienia urządzenia - oryginał Protokół uruchomienia urządzenia - kopia nr Protokół uruchomienia urządzenia - kopia nr 2 31 Rozdział VI Rysunki części składowych 33 Wpływ popłuczyn z regeneracji urządzenia na komunalne instalacje ściekowe oraz na 37 przydomowe oczyszczalnie ścieków

4 Wskazówka! Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i dostosowanie się do wszystkich reguł bezpieczeństwa dotyczących uruchomienia oraz funkcjonowania urządzenia. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z serwisem dostawcy lub producenta urządzenia. Dane podstawowe Przed przystąpieniem do podłączenia, uruchomienia i eksploatowania urządzenia, prosimy o wypełnienie poniższych rubryk: Model (MOD. NO*) Numer serii (SER. NO*) Kod (DATE CODE*) *Informacja o modelu, numerze serii oraz kodzie umieszczona jest na naklejce, która znajduje się na wewnętrznej, lewej ściance zbiornika solanki, pod przesuwną pokrywą. Data uruchomienia - Twardość wody dh (stopnie niemieckie) Zawartość żelaza mg/l Zawartość manganu mg/l Odczyn ph - Smak i/lub zapach wody - Ciśnienie wody bar Natężenie przepływu m 3 /h 4

5 Rozdział I 1. Montaż hydrauliczny A. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do instalacji i uruchomienia urządzenia prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek zapewni bezpieczne i pełne wykorzystanie zakupionego urządzenia. Nie stosowanie się do instrukcji spowodować może szkody materialne i zdrowotne. Urządzenie usuwa z wody kationy wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość oraz usuwa związki żelaza i manganu. Urządzenie może nie poprawić smaku i zapachu wody. Temperatura otoczenia, w którym pracuje urządzenie, nie może być niższa niż 4 o C i wyższa niż 40 o C. Maksymalna temperatura wody, którą urządzenie może uzdatniać nie może być wyższa niż 40 o C. Razem z urządzeniem może być dostarczany filtr mechaniczny (opcja), który należy zainstalować na rurociągu doprowadzającym wodę surową zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 1. Urządzenie pracuje zasilane prądem o napięciu 24 V. Prosimy o używanie, dostarczonego w komplecie z urządzeniem, transformatora. W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy natychmiast odłączyć transformator. Przed ponownym włączeniem zasilania, kabel należy wymienić lub naprawić. Przed zdjęciem zewnętrznej pokrywy zaworu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia. Urządzenie nie służy do usuwania z wody zanieczyszczeń mikrobiologicznych. B. Rozpakowanie urządzenia W pierwszym rzędzie należy wyjąć wszystkie elementy urządzenia z kartonu, wypakować ze styropianu i taśm klejących. Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli tak się stało, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy. Urządzenie wyjmować bardzo ostrożnie. Jest dostarczane w formie zmontowanej, co powoduje, że jest ciężkie. Przy przenoszeniu prosimy chwytać od spodu oraz unikać przesuwania po podłodze. Nie odwracać górą do dołu, nie upuszczać i nie stawiać na powierzchniach kanciastych lub ostro zakończonych. 5

6 C. Sprawdzenie lokalnych warunków hydraulicznych Ciśnienie wody wodociągowej Aby urządzenie prawidłowo funkcjonowało, ciśnienie wody w sieci nie może być mniejsze niż 1, 4 bara i większe niż 8, 0 barów. Jeżeli ciśnienie jest poniżej minimum, należy zastosować hydrofor podnoszący ciśnienie; gdy przekracza dopuszczalną wartość maksymalną, należy zainstalować reduktor ciśnienia. Uwaga! Jeżeli w ciągu dnia ciśnienie wody jest bardzo wysokie, może się zdarzyć, że w nocy przekroczy wartość 8, 0 barów. W takim przypadku, sugerujemy zainstalowanie reduktora ciśnienia. W celu kontroli ciśnienia roboczego w instalacji, proponujemy wyposażyć instalacje w manometry zgodnie ze schematem (rys. 1). Natężenie przepływu Aby urządzenie prawidłowo funkcjonowało, minimalne natężenie przepływu na wejściu powinno wynosić 11, 0 l/min. Aby określić natężenie przepływu, należy wziąć naczynie o pojemności przynajmniej 4 litrów i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: - otworzyć całkowicie dwa zawory zimnej wody znajdujące się najbliżej wodomierza - zmierzyć czas potrzebny do napełnienia naczynia z pierwszego zaworu (drugi w tym czasie musi być całkowicie otwarty) - opróżnić naczynie i zmierzyć czas potrzebny do napełnienia naczynia z drugiego zaworu (pierwszy w tym czasie musi być całkowicie otwarty) - zamknąć oba zawory; zsumować czas potrzebny do napełnienia naczynia z obu zaworów - wynik mniejszy lub równy 90 sekund oznacza, że przepływ jest właściwy - wynik należy zapisać w tabelce Dane podstawowe na str. 4. D. Wybór miejsca instalacji urządzenia Jeżeli urządzenie będzie zamontowane za hydroforem, to zalecane jest stosowanie takiego typu hydrofora, który nie będzie napowietrzał wody (np. membranowy). W przypadku wody napowietrzonej, część żelaza, która się w niej znajduje, może nie zostać uzdatniona. Urządzenie powinno być umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie odpływu kanalizacyjnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji urządzenia, prosimy o kontakt z producentem. Podłączając urządzenie przed podgrzewaczem wody (lub kotłem) należy zwrócić uwagę, aby temperatura wody w miejscu podłączenia nie przekraczała 40 C. Najlepiej między urządzeniem a podgrzewaczem wody (lub kotłem) zainstalować zawór zwrotny, który zapobiegnie cofnięciu się gorącej wody na urządzenie. Zbyt gorąca woda mogłaby doprowadzić do zniszczenia elementów zaworu sterującego i złoża. Należy pamiętać, aby zawór wody używanej na zewnątrz (np. do podlewania ogrodu) umieścić przed urządzeniem. Uzdatnianie wody używanej na zewnątrz (o ile nie ma takiej potrzeby) jest nieekonomiczne. Urządzenie należy zamontować w miejscu nienarażonym na zamarznięcie. W razie zamarznięcia urządzenie zostanie zniszczone. Gwarancja nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń. Urządzenie zasilane jest prądem o napięciu 24 V. Transformator z przewodem elektrycznym dostarczany jest razem z urządzeniem. Gniazdko z uziemieniem powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, chronione przed deszczem i mrozem. Urządzenie musi być zawsze podłączone do zasilania elektrycznego; gniazdo nie może być sterowane przełącznikiem, który można by przez nieuwagę wyłączyć. 6

7 E. Materiały Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia, ważne jest sprawdzenie odpowiedniego podłączenia dopływu i odpływu wody dla urządzenia. Patrząc od frontu wejście wody jest po prawej stronie a wyjście po lewej. Rys. 1 Podłączenie hydrauliczne urządzenia należy wykonać zgodnie ze schematem pokazanym na rys. Urządzenie wyposażone jest w zawór obejścia by-pass z elementami połączeniowymi oraz wąż do odprowadzenia popłuczyn. Urządzenie może być wyposażone w filtr mechaniczny (opcja). Wyposażenie instalacji hydraulicznej w elementy takie jak zawory, manometry, zawory do poboru próbek, itp. należy do wykonującego instalację i nie są dostarczane standardowo z urządzeniem. 7

8 F. Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji 1. Podłączenie odprowadzenia popłuczyn po regeneracji. W celu podłączenia instalacji odprowadzania popłuczyn ze urządzenia, należy użyć dostarczonego razem z urządzeniem węża. Jeden jego koniec nasunąć na króciec wylotowy popłuczyn, znajdujący się w tylnej części głowicy sterującej, drugi umieścić w studzience kanalizacyjnej (rys. 2). Między końcówką węża, a ujściem ściekowym musi być min. 4 cm przerwy. Zapobiegnie to możliwości zassania nieczystości przez urządzenie. Wąż należy zamocować w taki sposób, aby w czasie intensywnego wypływu popłuczyn nie poruszał się. Nie może być zagięty, skręcony ani przebity. Wąż powinien znajdować się poniżej króćca wypływu z zaworu sterującego. 2. Podłączenie kolanka przelewowego zbiornika solanki. kauczukową złączkę umieścić w otworze zbiornika solanki (od tyłu) tak, aby jej część znajdowała się wewnątrz, a część na zewnątrz zbiornika(rys. 3). grubsze zakończenie kolanka włożyć do złączki od zewnętrznej strony zbiornika można podłączyć wąż odprowadzający-średnica przyłącza 3/8 gwint wewnętrzny (poza dostawą) w sposób analogiczny jak w punkcie 1. Uwaga: - wąż przelewowy zbiornika solanki stanowi jedynie dodatkowe zabezpieczenie, gdyby etap napełniania zbiornika solanki wodą, nie zakończył się zgodnie z programem. - żadna część węża przelewowego nie może znajdować się powyżej poziomu wypływu. - nie wolno podłączać węża przelewowego zbiornika solanki do króćca wypływu z zaworu sterującego (patrz punkt 1 powyżej). 3 Rys. 2 8

9 2. Uruchomienie urządzenia Uwaga! Zalecane jest przeprowadzenie uruchomienia urządzenia przez autoryzowany zakład. A. Programowanie panelu sterowania Rys. 4 Po włączeniu transformatora do gniazda prądu elektrycznego, na ekranie wyświetlacza widoczny jest napis CODE oraz Następnie należy nacisnąć tyle razy, aż na ekranie pojawi się kod 25 L, który zacznie mrugać. Należy przyciskiem WYBÓR/MENU zatwierdzić ten kod. Przez chwilę na ekranie pojawi się kod 25L, numer testowy np. J. 1, a potem na ekranie zacznie mrugać godzina np. 12:00. Sygnalizator Dźwiękowy (BIP): sygnalizator działa przy każdym naciśnięciu przycisku. Pojedynczy sygnał dźwiękowy informuje o jednej zmianie na ekranie wyświetlacza. Seria sygnałów dźwiękowych informuje o tym, że naciśnięto przycisk niewłaściwy i należy nacisnąć inny przycisk. Ustawienie Godziny W celu ustawienia godziny nacisnąć, aby przesunąć godzinę do przodu, lub by ją cofnąć. Jeśli ustawiony jest zegar dwunastogodzinny, pomiędzy godz a 11 59, na wyświetlaczu ukaże się napis AM; pomiędzy a 23 59, napis PM. Gdy przyciskamy jeden z przycisków lub, czas zmienia się o jedną minutę do przodu lub do tyłu. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, czas zacznie zmieniać się szybciej. Programowanie twardości wody Jednokrotne naciśnięcie przycisku WYBÓR/MENU (z pozycji formuły Godzina) powoduje przejście do formuły Twardość Wody HARDNESS; na ekranie powinna mrugać wartość 25 (wartość domyślna). 9

10 Następnie należy zakodować twardość użytkowanej wody w ziarnach na galon amerykański gpg (twardość wyrażoną np. w o n - niemieckich należy pomnożyć przez 1, 036). Twardość wody wyrażana jest w różnych jednostkach. Poniżej prezentujemy porównanie najczęściej spotykanych w naszym kraju: Jednostka mmol/l mval/l mg CaCO 3 /l o f stopień o n stopień o stopień gpg twardości francuski niemiecki angielski 1 mmol/l mval/l mg CaCO 3 /l stopień francuski ( o f) stopień niemiecki ( o n) stopień angielski gpg W analizie fizyczno chemicznej wody lub przy użyciu specjalnych testów, należy sprawdzić poziom twardości, żelaza i manganu. Prosimy o wpisanie uzyskanych danych na czwartej stronie niniejszej instrukcji oraz na osobnej kartce, którą należy przykleić taśmą samoprzylepną pod pokrywą zbiornika solanki. Twardość wody (przeliczoną na gpg) wprowadzamy jako twardość użytkową wody do programu urządzenia. W tym celu naciskamy przycisk lub do momentu pojawienia się na wyświetlaczu odpowiedniej wartości. Przyciśnięcie powoduje obniżenie wskazań twardości do wartości 1. Przyciśnięcie powoduje podwyższenie wskazań twardości do wartości maksymalnej dla danego urządzenia. Pomiędzy wartością 1 i 25, każde przyciśnięcie przycisków lub odpowiednio zwiększa lub zmniejsza wartość twardości o jedną jednostkę. Pomiędzy 25 a wartością maksymalną, wartość zwiększa się lub zmniejsza o 5 jednostek. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, wartość zmienia się dwukrotnie w czasie 1 sekundy. 10

11 Zaprogramowanie godziny regeneracji Jednokrotne naciśnięcie przycisku WYBÓR/MENU (z pozycji formuły Twardość Wody) powoduje przejście do formuły Godzina Regeneracji RECHARGE TIME; na ekranie może mrugać wartość np. 02:00 jako godzina domyślna. Jeżeli potwierdzimy to ustawienie, naciskając WYBÓR/MENU, urządzenie rozpocznie regenerację o godzinie 2:00 w nocy. Z uwagi na minimalny pobór wody o tej porze, jest to optymalny czas na regenerację. Jeśli chcemy, aby proces regeneracji zachodził o innej porze, należy nacisnąć lub. Przy ustawianiu godziny regeneracji, należy pamiętać, iż jeśli ustawiony jest zegar dwunastogodzinny, należy zwrócić uwagę na wyznacznik AM (pomiędzy a) lub PM (pomiędzy a). Naciśnięcie WYBÓR/MENU zatwierdza wprowadzone zmiany godziny regeneracji. Za każdym razem, gdy przyciskamy jeden z przycisków lub, czas zmienia się o jedną jednostkę do przodu lub do tyłu. Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk, czas zmienia się o dwie jednostki w czasie 1 sekundy. Zaprogramowanie funkcji czyszczenia Jednokrotne naciśnięcie przycisku WYBÓR/MENU (z pozycji formuły Godzina Regeneracji) powoduje przejście do formuły Funkcji Czyszczenia CLEAN; na ekranie powinien mrugać naprzemiennie napis CLEAN i OFF. Konieczne jest uaktywnienie tej funkcji, poprzez naciśnięcie przycisku. Na ekranie naprzemiennie będzie mrugać napis CLEAN i ON. Naciśnięcie WYBÓR/MENU zatwierdza wprowadzone zmiany. 11

12 B. Napełnianie zbiornika solanki solą Do regeneracji złoża używana jest solanka, czyli wodny roztwór soli. W procesie tym używamy specjalnej soli tabletkowanej. Pastylki solne nasypujemy do zbiornika solankowego, otwierając jego pokrywę (rys 5). W wilgotnych pomieszczeniach zaleca się wypełniać zbiornik solanki maksymalnie w połowie i częściej go uzupełniać. Spowodowane jest to możliwością powstawania w tych pomieszczeniach tzw. złogów solnych (rys 7). W pomieszczeniach o normalnej wilgotności, zbiornik solankowy może być wypełniony w całości, to jest do poziomu wysokości studzienki zaworu solankowego. Podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zawór Rys. 5 sterujący dopuszcza określoną ilość wody do zbiornika solanki, aby wyprodukować roztwór solny, który później zostanie użyty jako środek regenerujący złoże. Z uwagi na specjalne wymogi stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta urządzenia (sól tabletkowana spełniająca wymagania normy DIN 19604). Nie zaleca się używania soli spożywczej. Przed napełnieniem zbiornika solanki solą, należy upewnić się, czy pokrywa studzienki zaworu solankowego jest szczelnie zamknięta. Do tej części urządzenia nie powinna dostać się żadna pastylka soli. Pojemność zbiornika solanki podano w rozdziale IV Wymiary i podstawowe dane techniczne. Po zasypaniu zbiornika solą należy uruchomić ręcznie regenerację. Czynności, które należy wykonać, aby uruchomić ręczną regenerację, opisano w rozdziale II. Po przeprowadzeniu operacji regeneracji urządzenie jest gotowe do pracy. C. Ustawienie żądanej twardości na zaworze obejścia by-pass Standardowy zawór obejścia by-pass, w który wyposażony jest urządzenie, posiada regulator twardości wody (rys 6). Służy on do regulowania poziomu twardości wody miękkiej. Należy maksymalnie przekręcić pokrętło regulatora twardości w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Woda wyjściowa będzie wówczas zawierać twardość zbliżoną do wartości 0. 6 W celu zwiększenia twardości w wodzie uzdatnionej, należy przekręcić o pełen obrót, pokrętło regulatora twardości w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Po tej czynności, należy zbadać twardość, żelazo i mangan w wodzie wyjściowej. Regulację twardości wody należy wykonywać delikatnie nie używając zbytniej siły. Uwaga! Należy pamiętać o tym, że jeżeli w wodzie surowej występuje ponadnormatywna ilość żelaza i/lub manganu, zwiększenie twardości wody spowoduje przedostanie się części żelaza i/lub manganu do wody uzdatnionej. 12

13 Rozdział II 1. Funkcje panelu sterowania A. Regeneracja Regeneracja natychmiastowa Nacisnąć przycisk REGENERACJA (rys. 4) i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu pojawi się i zacznie mrugać informacja Regeneracja RECHARGE NOW. Kolejne etapy regeneracji będą następowały automatycznie. Po skończonym procesie regeneracji, urządzenie odzyska zdolność uzdatniania wody. Standardowo proces regeneracji złoża w urządzeniu zachodzi automatycznie. Podczas eksploatacji urządzenia, mogą pojawić się jednak sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej, ręcznie wywoływanej regeneracji. Mamy z nimi do czynienia, gdy: zużyto więcej niż zaplanowano wody (np. z powodu wizyty gości). Istnieje wtedy obawa, że zanim urządzenie automatycznie dokona procesu regeneracji, zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, zabrakło soli w zbiorniku solanki (nie dosypano soli) należy niezwłocznie uzupełnić poziom soli, wprowadzamy po raz pierwszy urządzenie do eksploatacji (pierwsze uruchomienie). Regeneracja Dzisiaj w Nocy Nacisnąć przycisk REGENERACJA (rys. 4). Informacja Regeneracja Dzisiaj w Nocy RECHARGE TONIGHT zacznie mrugać. Proces rozpocznie się o zaprogramowanej godzinie (domyślnie 2:00 w nocy). W celu anulowania polecenia regeneracji należy nacisnąć jeszcze raz (nie przytrzymywać) przycisk REGENERACJA. Napis RECHARGE TONIGHT zniknie z ekranu wyświetlacza. Uwaga! W czasie procesu regeneracji, urządzenie nie produkuje uzdatnionej wody. Uwaga! Podczas pierwszej ręcznie uruchamianej regeneracji, bardzo ważne jest, aby obserwować urządzenie, przez co najmniej 3 godziny, zwłaszcza wąż do odprowadzania popłuczyn, czy nie zalewa on pomieszczenia. 13

14 B. Ustawienia serwisowe Ustawienie czasu czyszczenia Nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja Następnie jednokrotnie nacisnąć (nie przytrzymywać) przycisk WYBÓR/MENU. Na ekranie pojawi się napis CLEAn TIME oraz np. 15, które będą naprzemiennie mrugać. Przyciskając lub, należy ustawić wartość 10 (czyli 10 minut). W przypadku bardzo złej jakości wody wejściowej i/lub zwiększonego zużycia wody, ustawienie to należy skonsultować z serwisem producenta urządzenia. Aby powrócić do głównego ekranu, nacisnąć sześciokrotnie przycisk WYBÓR/MENU. Ustawienia w/w czasu może dokonywać tylko serwis producenta lub dostawcy. Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami (liczonego w dniach) w przypadku braku poboru wody Nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja Następnie dwukrotnie nacisnąć (nie przytrzymywać) przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja AUTO, która może mrugać. Przy ustawieniu fabrycznym (AUTO), funkcja ta nie jest aktywna, czyli przy braku poboru wody, urządzenie nie będzie się regenerowało. Aby ją uaktywnić, należy nacisnąć lub w celu uzyskania żądanej wartości. Zalecane jest ustawienie wartości 5 dni (DAY). W przypadku niestandardowych warunków eksploatacji spowodowanych bardzo złą jakością wody wejściowej i/lub zwiększonym zużyciem wody, ustawienie to należy skonsultować z serwisem producenta urządzenia. Aby powrócić do głównego ekranu, nacisnąć pięciokrotnie przycisk WYBÓR/MENU. Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu się zdolności jonowymiennej złoża w 97% Nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja Następnie trzykrotnie nacisnąć (nie przytrzymywać) przycisk WYBÓR/MENU. Na ekranie pojawi się informacja RECHARGE oraz na przemian będzie mrugać 97 i OFF. Domyślnie funkcja automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej złoża w 97% jest wyłączona (OFF). Takie ustawienie należy zatwierdzić, naciskając czterokrotnie przycisk WYBÓR/MENU. Wówczas powrócimy do głównego ekranu. W razie uaktywnienia tej funkcji, w momencie wyczerpania zdolności jonowymiennej złoża w 97%, urządzenie zacznie się regenerować bez względu na porę dnia. Ustawienia w/w funkcji może dokonywać tylko serwis producenta lub dostawcy. Ustawienie trybu wyświetlania godziny (12 lub 24-godzinnego) Nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja Następnie czterokrotnie nacisnąć (nie przytrzymywać) przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja TIME oraz 24 HR lub 12 HR, która zacznie mrugać. Jeżeli chcemy zmienić tryb 24- godzinny na 12-godzinny lub odwrotnie, należy nacisnąć lub, w celu uzyskania żądanej wartości. Nacisnąć trzykrotnie przycisk WYBÓR/MENU, aby zatwierdzić zmiany i powrócić do głównego ekranu. Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania Nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja Następnie pięciokrotnie nacisnąć (nie przytrzymywać) przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja TIME oraz np. BA i 9, która zacznie mrugać. Przyciskając lub, należy ustawić wartość 2 (czyli 2 minuty). Gdy 14

15 ponownie naciśniemy przycisk WYBÓR/MENU, na ekranie pojawi się informacja TIME oraz np. FR i 3, która zacznie mrugać. Przyciskając lub, należy ustawić wartość 4 (czyli 4 minut). Aby powrócić do głównego ekranu, nacisnąć przycisk WYBÓR/MENU. Zmiany czasu trwania w/w cykli regeneracji może dokonywać tylko serwis producenta lub dostawcy. Podstawowe informacje diagnostyczne Pamięć daty uruchomienia Nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja Po naciśnięciu przycisku pojawi się cyfra, a u dołu ekranu napis TIME. Cyfra będzie oznaczała ilość dni, które upłynęły od momentu uruchomienia urządzenia. Gdy zwolnimy przycisk, na ekranie ponownie pojawi się informacja Aby powrócić do głównego ekranu, należy 7-krotnie nacisnąć przycisk WYBÓR/MENU. Licznik regeneracji Nacisnąć i przytrzymać przycisk WYBÓR/MENU, aż na ekranie pojawi się informacja Po naciśnięciu przycisku pojawi się cyfra, a u dołu ekranu napis RECHARGE. Cyfra będzie oznaczała ilość regeneracji, które przeprowadziło urządzenie od daty uruchomienia. Brak zasilania elektrycznego Jeżeli nastąpi przerwa w zasilaniu elektrycznym, wyświetlacz wyłączy się, ale mikroprocesor podtrzymuje funkcje przez ok godzin. Kiedy zasilanie elektryczne zostanie przywrócone, należy sprawdzić i wyregulować czas, w przypadku gdy wyświetlona na ekranie godzina mruga lub jest niewłaściwa. Nawet, jeśli po długiej przerwie zasilania elektrycznego wyświetlana godzina nie jest właściwa, urządzenie nadal funkcjonuje poprawnie i uzdatnia wodę. Niewłaściwa godzina spowoduje, że do momentu skorygowania czasu, regeneracja rozpoczynać się będzie o nieodpowiedniej porze. Kiedy zasilanie zostanie przywrócone, urządzenie będzie kontynuować proces regeneracji. E. Podzespoły elektroniczne Najważniejszymi podzespołami elektronicznymi urządzenia są: Aparat kontroli przepływu Umiejscowiony jest w otworze wypływu miękkiej wody z urządzenia. Podczas jej wypływu, podaje on impulsy do mikroprocesora. Mikroprocesor Przelicza impulsy na jednostki odpowiadające objętości zużytej wody. Pozwala na określenie wydajności urządzenia. Aby dostosować program regeneracji do aktualnych potrzeb, mikroprocesor rejestruje następujące dane: pobór wody uzdatnionej z uwzględnieniem rozbiorów w czasie (dane z wodomierza), twardość wody (dane zakodowane przez użytkownika), upływający czas od ostatniej regeneracji. 15

16 16 W miarę trwania procesu uzdatniania, pojemność jonowymienna złoża zmniejsza się. Jeżeli mikroprocesor uzna, że pozostała pojemność jonowymienna złoża jest wystarczająca, aby urządzenie uzdatniało wodę do czasu rozpoczęcia najbliższej regeneracji, nie będzie ingerował w czas jej rozpoczęcia.

17 Rozdział III 1. Czynności obsługowe Urządzenie pracuje całkowicie automatycznie. Podstawowymi czynnościami obsługowymi, jakie należą do obowiązków użytkownika, są: sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku solanki - 1 raz na tydzień, okresowy zasyp soli regeneracyjnej, jeżeli jej poziom wymaga uzupełnienia, sprawdzanie twardości wody, poziomu żelaza i manganu po urządzeniu w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc, sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji (obserwacja zainstalowanych manometrów) - 1 raz na dwa tygodnie, sprawdzanie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub/i sprawdzanie ciśnienia przed i za filtrem (w zależności od typu filtra) - 1 raz na tydzień lub na dwa tygodnie, sprawdzanie wskazania zegara, pokazującego aktualną godzinę oraz ewentualne jego korygowanie (patrz ustawianie aktualnej godziny). Uwaga! Ze względu na specjalne wymogi, stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta urządzenia (sól tabletkowana spełniająca wymogi normy DIN 19604). Uzupełnianie soli w zbiorniku solanki Sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku należy do podstawowych czynności obsługowych podczas eksploatacji urządzenia. Czynność tę powinno wykonywać się raz na tydzień. W przypadku, gdy zbiornik będzie wypełniony solą tylko w 1/3, należy uzupełnić jej poziom, wypełniając zbiornik do poziomu wysokości studzienki zaworu solankowego. Czynność tę obrazuje rys. 5. W przypadku braku soli w zbiorniku, żywica jonowymienna nie zregeneruje się i w konsekwencji urządzenie nie będzie uzdatniać wody. W miarę możliwości należy zasypywać sól regeneracyjną całymi opakowaniami (25 kg). Powinno się tak dokonywać zasypu soli, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Jeśli zbiornik zanieczyścił się, należy go przepłukać czystą wodą. Należy również zwracać uwagę na to, aby tabletki soli nie dostały się do studzienki zaworu solankowego. W tym celu zasypu dokonywać należy wyłącznie przy zakrytej (specjalną pokrywą) studzience zaworu solankowego (rys. 5). W trakcie normalnej eksploatacji nie ma potrzeby dezynfekcji urządzenia. W niekorzystnych warunkach, np. w czasie długich przerw w pracy, może być konieczne przeprowadzenie dodatkowej regeneracji z jednoczesną dezynfekcją (czynność tę wykonać powinien serwis dostawcy lub producenta). 17

18 B. Złogi solne Zjawisko to występuje, gdy urządzenie zainstalowany jest w pomieszczeniu o podwyższonym poziomie wilgotności. Powodem jego wystąpienia może być także używanie soli o niewłaściwych parametrach. Złóg solny tworzy się nad powierzchnią wody i powoduje, że woda nie mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i w konsekwencji nie powstaje solanka. Wynikiem takiej sytuacji jest brak regeneracji żywicy. Jeżeli zbiornik jest wypełniony solą, trudno jest stwierdzić czy złóg solny powstał. Na powierzchni może być wyglądająca normalnie warstwa soli, a np. w połowie wysokości może być pusta przestrzeń. Sprawdzić to można w następujący sposób: wziąć kij (np. od miotły) i przyłożyć do urządzenia (jak na rys. 7). Zaznaczyć na kiju punkt odniesienia 2 5 cm poniżej krawędzi zbiornika. Następnie włożyć kij do zbiornika aż do dna. Jeżeli poczujemy silniejszy opór zanim kij dotknie dna zbiornika, możliwe, że trafiliśmy na złóg solny. Kij należy zagłębić w kilku miejscach krusząc w ten sposób złóg solny. Nie należy go kruszyć uderzając w zewnętrzne ścianki zbiornika. Można go w ten sposób uszkodzić. Jeżeli złóg solny utworzył się w skutek używania niewłaściwej jakości soli, należy sól usunąć ze zbiornika, zbiornik dokładnie wypłukać i zasypać solą właściwej jakości. 7 C. Sprawdzanie parametrów wody po urządzeniu W początkowym okresie eksploatacji urządzenia (w pierwszych 10 dniach) wskazane jest częste (1 raz na dwa dni) sprawdzanie twardości wody uzdatnionej oraz poziomu żelaza i manganu. W dalszym okresie eksploatacji, parametry wody należy kontrolować w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Wyniki pomiarów prosimy wpisać do księgi eksploatacji (patrz str. 20). Instrukcję sposobu pomiaru twardości wody, poziomu żelaza i manganu zawierają odpowiednie testy. 18

19 D. Sprawdzanie ciśnienia wody w instalacji W trakcie eksploatacji należy zwracać uwagę na wartość ciśnienia wody zasilającej. W przypadku obniżenia się ciśnienia wody zasilającej poniżej 1, 4 bara, należy ocenić przyczynę tego stanu i ją usunąć. W przypadku zwiększenia się ciśnienia powyżej 8, 0 barów należy w układzie zasilania wodnego zainstalować odpowiedni reduktor ciśnienia. Należy pamiętać, że program sterowania (w tym też warunki przeprowadzonego automatycznie procesu REGENERACJI) został przyjęty dla wartości ciśnienia zawierającego się w przedziale 1, 4-8, 0 barów. W trakcie eksploatacji należy unikać uderzeń hydraulicznych ciśnienia. Eksploatowanie filtra mechanicznego W celu zabezpieczenia poprawnej pracy urządzenia, niezbędne jest zainstalowanie filtra mechanicznego na rurociągu wody surowej (rys. Filtr ten będzie zabezpieczał głowicę sterującą oraz złoże przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Obserwacja stanu zabrudzenia wkładu filtracyjnego (medium oczyszczające wodę) odbywa się w sposób wizualny. Dodatkowym elementem pozwalającym kontrolować stan filtra, jest monitorowanie ciśnienia wody przed i za filtrem. W przypadku filtra z wymiennym wkładem, jeżeli wkład jest całkowicie zużyty (zabrudzony), należy kielich z wkładem odkręcić, wkład wymienić na nowy, a kielich wraz z nowym wkładem powtórnie dokręcić. Należy pamiętać, aby przed tą operacją, odciąć dopływ wody przed filtrem. Uwaga! Wkładu filtracyjnego nie należy płukać, czyścić ani w żaden inny sposób regenerować. W przypadku filtra z automatycznym płukaniem wstecznym, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączaną do filtra. Eksploatowanie filtra z wkładem ponadnormatywnie zużytym, grozi pogorszeniem jakości wody oraz może być przyczyną uszkodzenia urządzenia. F. Sprawdzanie wskazania zegara pokazującego aktualną godzinę Sprawdzanie aktualnej godziny wyświetlanej na ekranie urządzenia powinno odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie. Czynność ta ma na celu zabezpieczenie przed przesunięciami w godzinach rozpoczęcia regeneracji. W przypadku różnic pomiędzy czasem rzeczywistym a wyświetlanym przez urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazaniami opisanymi na stronie 9. 19

20 2. Zalecenia eksploatacyjne W czasie eksploatacji urządzenie należy chronić przed: zbyt dużym zapyleniem w pomieszczeniu zainstalowania urządzenia, zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą otoczenia panującą wokół urządzenia - nie może ona obniżyć się poniżej 4 o C i przewyższać 40 o C, awaryjną możliwością powstania nagłego źródła ciepła, awaryjną możliwością cofania się ciepłej wody (powyżej 40 o C) - w przypadku możliwości zaistnienia takiej sytuacji, należy zamontować zawór zwrotny. 3. Księga eksploatacji W trakcie użytkowania urządzenia należy prowadzić księgę eksploatacji, której wzór przedstawiony jest poniżej: L. p. Data Godzina Twardość wody Żelazo Mangan Uwagi wyjściowej [ o dh] [mg/l] [mg/l]

21 4. Tabela niesprawności Problem Przyczyna Sposób usunięcia Brak soli w pojemniku Uzupełnić sól Uruchomić ręczną regenerację Brak zasilania elektrycznego Przywrócić zasilanie. Sprawdzić wyświetlaną godzinę. Uruchomić ręczną regenerację Stacja podaje wodę niewłaściwie uzdatnioną (oprócz twardości na wyjściu pojawi się ponadnormatywna ilość żelaza i/lub manganu) Stacja podaje wodę twardą i zawierającą ponadnormatywne ilości żelaza i manganu, a poziom soli nie zmniejsza się Woda jest okresowo twarda i/lub posiada ponadnormatywne ilości żelaza i/lub manganu Niedrożny dopływ ścieków z zaworu W zbiorniku solanki powstał złóg solny Zawór obejścia jest w pozycji obejście (by-pass) Niewłaściwie ustawiona godzina. Zaprogramowano zbyt niską wartość twardości w wodzie surowej Pojawia się niewłaściwy kod dla danego modelu urządzenia. Pobór wody miękkiej następuje podczas procesu regeneracji Niekontrolowany wyciek wody Nadmierne zużycie wody. Udrożnić wąż odprowadzania popłuczyn Usunąć złóg solny Ustawić zawór w pozycji praca (service) Ustawić właściwą godzinę Wykonać oznaczenie twardości wody i zaprogramować wartość właściwą Skontaktować się z serwisem dostawcy. Unikać takiej sytuacji. Sprawdzić prawidłowość ustawień panelu sterowania Sprawdzić wszystkie punkty odbioru wody. Usunąć wszelkie wycieki 21

22 Rozdział IV 1. Wymiary i podstawowe dane techniczne WYJŚCIE 8, 6 cm WYJŚCIE 53, 2 cm 36, 8 cm Wymiary AQUAMIX A Wysokość całkowita mm B Wysokość przyłączy wodnych mm - Głębokość Szerokość 532 mm 368 mm - Rozstaw wejście / wyjście 86 mm Parametry i identyfikacja urządzeń ciśnieniowych (UC) będących na wyposażeniu filtra Tank size (nr identyfikacyjny) - ØD x H Średnica nominalna (cal / mm) - ØD Pojemność nominalna (dm 3) Wysokość nominalna (cal / mm) - H PART No (nr partii) DATE CODE (kod daty produkcji) SHIFT (kod zmiany produkcji) MACH (kod stanowiska produkcji) 10 x /, 0 35 / 889 np np np. 2 np. 3 AQUAMIX Parametry urządzenia Natężenie przepływu (m 3 /h) Zakres ciśnień roboczych (bar) Zakres temperatur wody ( C) Sól regeneracyjna Zalecane typy soli AQUAMIX 0, 8-1, 2 (w zależności od jakości wody) 1, 4-8, regeneracyjna sól w tabletkach PN 86/C-84081/01/02 DIN Pojemność zbiornika soli (kg) Pozostałe parametry techniczne Parametry urządzenia AQUAMIX Ilość złoża (l) 25 Czas trwania etapów regeneracji Czyszczenie (min. ) 10 Szybkie płukanie (min. ) 4 Napełnianie (min. ) 9 Solankowanie i wolne płukanie (min. ) 90 Płukanie w przeciwprądzie (min. ) 2 Szybkie płukanie (min. ) 4 Całkowity czas trwania regeneracji (min. )

23 Rozdział V 1. Czynności konserwacyjne Uwaga! Niniejszą instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia. W przypadku naprawy, pracownik serwisu powinien dysponować niniejszą dokumentacją. Aby uzyskać pomoc służb technicznych, należy się zwrócić do działu serwisu sprzedawcy. Przegląd konserwacyjny należy zawsze wykonywać zgodnie z poniższymi punktami: 1. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest aktualna godzina jeżeli na wyświetlaczu nie ma żadnej informacji, sprawdzić połączenie elektryczne jeżeli godzina miga lub nie jest aktualna, oznacza to, że miała miejsce przerwa w zasilaniu elektrycznym pomiędzy 6 a 18 godzin. Urządzenie uzdatnia wodę, lecz regeneracja może odbywać się w innych niż założone porach doby. Sprawdzić, czy transformator jest podłączony do gniazda z uziemieniem, a przewód przyłączeniowy jest dobrze umocowany. Sprawdzić, czy przewód odprowadzający ścieki nie jest powykrzywiany lub załamany, czy w żadnym miejscu nie znajduje się powyżej 2. 40 m od ziemi. 6. Sprawdzić, czy w zbiorniku solanki jest sól. 7. Sprawdzić, czy przewód zasysania solanki jest prawidłowo podłączony. 8. Sprawdzić, czy pływak w studzience zaworu solankowego jest prawidłowo ustawiony. 9. Sprawdzić, czy zakodowana twardość wody odpowiada rzeczywistej twardości wody. W tym celu należy wykonać oznaczenie twardości. Sprawdzić, czy zawór obejścia znajduje się w pozycji Praca Service. Sprawdzić, czy przewody doprowadzający i odprowadzający wodę są podłączone odpowiednio do otworów wlotowego i wylotowego. Jeżeli powyższe czynności nie pozwoliły na rozpoznanie przyczyn awarii, należy zwrócić się do serwisu sprzedawcy. 23

24 2. Karta gwarancyjna Autoryzowany zakład: Użytkownik: Numer karty gwarancyjnej:... Niniejsza karta gwarancyjna obejmuje następujące urządzenia: Lp. Nazwa urządzenia Typ Nazwa części Numer części 1 Filtr wstępny (opcja) EPURION PLUS (filtr z automatycznym płukaniem wstecznym) 2 Urządzenie AQUAMIX Mod. No Ser. No Date code Warunki gwarancji: 1. Dostawca udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonych urządzeń, przy użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w niniejszej dokumentacji. Poszczególne elementy urządzenia, od daty uruchomienia objęte są gwarancją na następujących warunkach: zewnętrzna obudowa urządzenia okres 2 lat głowica sterująca okres 2 lat butla ze złożem okres 2 lat podzespoły elektroniczne okres 1 roku 3. Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montażu hydraulicznego oraz rozruchu urządzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji. Obowiązkiem Użytkownika jest dokonanie jednego przeglądu gwarancyjnego w ciągu roku. Na koszt przeglądu składają się koszty robocizny oraz koszty delegowania pracownika i jego dojazdu. Dostawca ma obowiązek dokonać odpłatnie tego przeglądu, po zawiadomieniu go przez Użytkownika o zbliżającym się terminie. Zawiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie (faksem, em lub pocztą) bądź telefonicznie na co najmniej 7 dni przed upływem przeglądu. Dostawca ma obowiązek usunąć wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzeń objętych gwarancją w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi poprzez podanie imienia i nazwiska osoby przyjmującej zgłoszenie. Warunkiem gwarancji jest prowadzenie księgi eksploatacji, wg wzoru zawartego w dostarczonej dokumentacji, jak również regularne sprawdzanie jakości wody. 24

25 7. Gwarancja nie obejmuje: 7. usług przeglądowych, 7. usług zmiany programu urządzenia, 7. materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji, takich jak wkłady: filtracyjne, sól regeneracyjna, 7. uszkodzeń powstałych na skutek: kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części i podzespołów dodatkowych bez zgody Dostawcy, 7. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji, 7. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego przechowywania urządzenia i materiałów eksploatacyjnych, 7. konsekwencji wynikających z unieruchomienia urządzenia. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 8. nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji, 8. wykonania montażu i rozruchu urządzenia niezgodnie z wytycznymi, 8. nie wykonania w terminie przeglądów, 8. wykonania przez Nabywcę lub osoby trzecie samodzielnych napraw, przeróbek i modyfikacji niezgodnych z warunkami gwarancji Dostawcy, 8. zerwania i uszkodzenia plomby urządzenia. Data uruchomienia:... Podpis i pieczęć... Poświadczenie przeglądów: 1. przegląd gwarancyjny: data:... pieczęć i podpis: przegląd gwarancyjny: data:... pieczęć i podpis:... 25

26

27 3. Protokół uruchomienia urządzenia (oryginał) dla Użytkownika W celu uzyskania informacji dotyczących uruchomienia należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem urządzenia. Dystrybutor: VIESSMANN Sp. z o. o. Wrocław tel. 071/, Komorniki tel. 061/, Mysłowice tel. 032/, Piaseczno tel. 022/, Pruszcz Gdański tel. 058/ Producent: EPURO POLSKA Sp. Poznań tel. 061/ Miejscowość Data Użytkownik Przedstawiciel Użytkownika Przedstawiciele Uruchamiającego Dane Uruchamiającego Adres: Tel. / fax: 1: 2: Pełna nazwa firmy: Uruchamiane urządzenie Aquamix *Informacja o modelu, numerze serii oraz kodzie umieszczona jest na naklejce, która znajduje się na wewnętrznej, lewej ściance zbiornika solanki, pod przesuwną pokrywą. Uruchamiane urządzenie Aquamix *Informacje umieszczone na butli ze złożem Jakość wody surowej Jakość wody uzdatnionej Uwagi Adres: Tel. Mod. No: Ser. No: Date Code: Part No: Tank size: Date Code: Shift: Twardość: Żelazo: Mangan: Twardość: Żelazo: Mangan: Uzupełnienia Podpis Użytkownika Podpisy Przedstawicieli Uruchamiającego 1: 2: 27

28

29 4. Protokół uruchomienia urządzenia (kopia nr 1) dla Uruchamiającego urządzenie Miejscowość Data Użytkownik Przedstawiciel Użytkownika Przedstawiciele Uruchamiającego Dane Uruchamiającego Adres: Tel. No: Date Code: Part No: Tank size: Date Code: Shift: Twardość: Żelazo: Mangan: Twardość: Żelazo: Mangan: Uzupełnienia Podpis Użytkownika Podpisy Przedstawicieli Uruchamiającego 1: 2: 29

30

31 5. Protokół uruchomienia urządzenia (kopia nr 2) należy wysłać do Dostawcy lub Producenta Miejscowość Data Użytkownik Przedstawiciel Użytkownika Przedstawiciele Uruchamiającego Dane Uruchamiającego Adres: Tel. No: Date Code: Part No: Tank size: Date Code: Shift: Twardość: Żelazo: Mangan: Twardość: Żelazo: Mangan: Uzupełnienia Podpis Użytkownika Podpisy Przedstawicieli Uruchamiającego 1: 2: 31

32

33 Rozdział VI 1. Rysunki części składowych 33

34 LP. NR KATALO G. OPIS LP. NR KATALOG Clamp Section (2) Faceplate Retainer Clamp (2) Power Cord O-Ring kit Top distributor E Repl. Electr. Control Board Top Distributor Salt Lid Repl. Bottom Distributor Cover, Top Repl. Resin Tank, 10 x Rim 7 - Media Brinewell Cover Brine Valve Assembly Wing Nut 9 - Brine Tube Brinewell 10 - Tubing Assembly O-Ring 11 - Screen Screw 12 - Clip Repl. Brine Tank 13 - Brine Valve Body 29 * Hose Adaptor 14 - Clip 30 * Grommet 15 - Float, Stem & Guide ASM 31 * Hose Clamp Electronics Enclosure Rear * Kit ASM 7 OPIS 34

35 35

36 LP. NR NR OPIS LP. KATALOG. OPIS Screw #6 20 x 7/8 in. (2) 74 * Screen Support Motor Includes Key No * Cap Screw #6 20 x 3/8 in. (2) Valve Cover Motor Plate Screw #10 14 x 2 in. (5) Bearing Expansion Pin Cam and Gear Switch Clip Drain Spacer Hose Clamp Screw #4 24 x 1 1/8 in Drain Hose Adaptor O-ring Seal, 5/8 in. x 13/16 in Seal Kit Flow Plug Wave Washer Turbine and Support Assembly Rotor & Disc Clip (2) 92 * Repl. Nozzle, Venturi & Gasket Kit Plug (Drain Seal) Spring Nozzle & Venturi Assembly (Includes Key Valve Body Nos. 69, & 92) Retainer Wire Harness, Position Switch 69 * Nozzle & Venturi Housing Nut-Ferrule 71 * Fill Flow Plug 0, 3 gpm 72 * Flow Plug 0, 15 gpm 73 * Screen 36

37 Wpływ popłuczyn z regeneracji urządzenia na komunalne instalacje ściekowe oraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas eksploatacji urządzenia AQUAMIX w czasie regeneracji do sieci kanalizacyjnej wydalane są popłuczyny w ilości 5% całkowitej objętości uzdatnionej wody. Popłuczyny to woda wodociągowa o zwiększonej zawartości chlorków zawierających się w granicach mgcl/dm 3. Wprowadzanie takich popłuczyn do komunalnych instalacji ściekowych jest całkowicie dopuszczalne (norma 1000 mgcl/dm 3). W przypadkach wprowadzania popłuczyn do komór ściekowych, szamb lub domowych małych biologicznych oczyszczalni ścieków, wskazane jest podejmować pewne środki ostrożności. W przydomowych oczyszczalniach ścieków, biologiczne osady są pożywką dla bakterii, które dokonują rozkładu osadów do stanu ciekłego. W sposób naturalny, ale również na skutek chlorków z przedmiotowych popłuczyn, ilość bakterii może być zbyt mała. Może to powodować obniżenie sprawności procesu oczyszczania ścieków. W celu zapobieżenia procesom biodegradacji, zaleca się stosować preparaty, które zawierają bogatą gamę bakterii. W skuteczny sposób wspomagają proces oczyszczania ścieków. W następstwie pozytywnych wyników badań, zaleca się stosować następujące biopreparaty o nazwach: A. BACTI PLUS i ALPHA SEPTER które są produktem francuskiej firmy GAMLEN INDUSTRIES S. A., a importerem jest Dakis Sp. o Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 9. Zakupy i ceny firma Dakis; tel; biotimex@com. pl B. BIOLATRIN który jest produktem HANTPOL S. j. ; Warszawa, ul. Postępu 13; tel;; info@hantpol. pl C. MICROBEC Producent: BROS, Poznań, ul. Karpia 24; tel; biuro@bros. pl; Uwaga: Zakupy dokonywać można u producentów, dystrybutorów oraz w Centrach Handlowych z działami artykułów rolno-ogrodniczych, np. CASTORAMA, LEROY MERLIN, itp. jak również w sklepach z artykułami rolno-ogrodniczymi. 37

38

Instrukcja montau i uruchomienia systemu solarnego... - Vaillant

Wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć poszukiwaną instrukcję.
Wpisz poniżej nazwę produktu i/lub użyj filtrów wybierając grupę produktów.

Instrukcja instalacji i uruchomienia 3com 8750

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i uruchomienia 3com 8750

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i uruchomienia 3com 8750