Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Haier Ab50s2sc2fa

Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Haier Ab50s2sc2fa zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, użytkowania i przechowywania urządzenia. Zalecenia te służą do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom. Instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji urządzenia, konfiguracji, konserwacji, kontroli i przechowywania żywności. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym bezpiecznego przechowywania żywności w lodówce, a także wskazówki dotyczące dbania o lodówkę i utrzymywania jej w dobrym stanie. Przestrzeganie instrukcji instalacji, obsługi i przechowywania żywności Haier Ab50s2sc2fa pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Haier Ab50s2sc2fa

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker GT4550. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker GT4550, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker GT4550. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker GT4550 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker GT4550

Strona: 1

40PrzeznaczenieNożyce do żywopłotu Black & Decker zostałyzaprojektowane do przycinania żywopłotów,krzewów i krzaków. Opisywane urządzenieprzeznaczone jest wyłącznie do użytkuamatorskiego.Zasady bezpiecznej pracyOgólne wskazówki dotyczącebezpiecznej pracy elektronarzędziamiUwaga! Zapoznaj się ze wszystkimiostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznejpracy oraz z instrukcją obsługi. Niestosowanie się do ostrzeżeń i zaleceńzawartych w tej instrukcji obsługi,może być przyczyną porażenia prądemelektrycznym, pożaru i/lub poważnegozranienia.Zachowaj wszystkie instrukcje i informacjedotyczące bezpiecznej pracy, abymóc korzystać z nich w przyszłości.Pojęcie "elektronarzędzie" użyte w treściostrzeżenia odnosi się do elektrycznego(zasilanego przewodem) elektronarzędzia lubelektronarzędzia zasilanego akumulatorem(bezprzewodowego).1. Bezpieczeństwo w miejscu pracya. Miejsce pracy musi być czyste i dobrzeoświetlone. Miejsca ciemne i takie, w którychpanuje nieporządek, stwarzają ryzykowypadku.b. Nie wolno używać elektronarzędziw strefach zagrożenia wybuchem,w pobliżu palnych cieczy gazów czypyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyćiskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami niepozwalaj na przebywanie w pobliżu dziecii innych osób postronnych. Chwila nieuwagimoże spowodować utratę kontroli nadnarzędziem.2. Ochrona przed porażeniem prądemelektrycznyma. Gniazdo musi być dostosowane dowtyczki elektronarzędzia. Nie wolnoprzerabiać wtyczek. Nie używaj żadnychłączników lub rozdzielaczy elektrycznychz uziemionymi elektronarzędziami.Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazdazmniejszają ryzyko porażenia prądemelektrycznym.b. Należy unikać bezpośredniej stycznościz uziemionymi lub zerowanymipowierzchniami, takimi jak rurociągi,grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzykoporażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśliTwoje ciało jest uziemione.c. Nie narażaj elektronarzędzi na działaniedeszczu lub zwiększonej wilgotności.Woda, która dostanie się do wnętrzaelektronarzędzia zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.Nie wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągaćwtyczki z gniazda, poprzez ciągnięcieza przewód zasilający narzędzia. Chrońprzewód zasilający przed kontaktemz gorącymi elementami, olejami, ostrymikrawędziami i ruchomymi częściami.Uszkodzenie lub zaplątanie przewoduzasilającego zwiększa ryzyko porażeniae. W czasie pracy elektronarzędziem pozapomieszczeniami zamkniętymi, należyużywać przystosowanych do tegoprzedłużaczy. Korzystanie z przedłużaczyprzystosowanych do użycia na dworze,zmniejsza ryzyko porażenia prądem.f. Jeśli zachodzi konieczność używanianarzędzia w wilgotnym otoczeniu,należy używać źródła zasilaniazabezpieczonego wyłącznikiemróżnicowoprądowym. Stosowaniewyłączników różnicowoprądowych zmniejszaryzyko porażenia prądem elektrycznym.3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziemzachowaj czujność, patrz uważnie i kierujsię zdrowym rozsądkiem. Nie używajelektronarzędzia w stanie zmęczenia,pod wpływem narkotyków, alkoholu lubleków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracyelektronarzędziem, może doprowadzić dopoważnego uszkodzenia ciała.b. Używaj środków ochrony osobistej.Zawsze zakładaj okulary ochronne.Używanie, w miarę potrzeb, środków ochronyosobistej, takich jak maska przeciwpyłowa,buty ochronne z antypoślizgową podeszwą,kask czy ochronniki słuchu, zmniejsza ryzykoodniesienia uszczerbku na zdrowiu.c. Unikaj przypadkowego włączenia.Przed przyłączeniem do zasilania i/lubwłożeniem akumulatorów oraz przedpodniesieniem i przenoszeniem narzędzia,POLSKI

Strona: 2

41należy upewnić się, że wyłącznik znajdujesię w pozycji "wyłączone". Trzymanie palcana wyłączniku podczas przenoszenia lubwłączania narzędzia łatwo staje się przyczynąwypadków.d. Przed włączeniem elektronarzędziausuń wszelkie klucze lub narzędzia doregulacji. Klucz pozostawiony zamocowanydo obrotowej części elektronarzędzia możespowodować obrażenia.e. Nie wychylaj się nadmiernie. Przezcały czas zachowuj solidne oparcienóg i równowagę. Dzięki temu maszlepszą kontrolę nad elektronarzędziemw nieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładaj odpowiednią odzież. Nie nośluźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy,ubranie i rękawice z dala od ruchomychelementów. Luźne ubranie, biżuteria lubdługie włosy mogą zostać pochwycone przezruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany doprzyłączenia urządzeń odprowadzającychi zbierających pył, upewnij się, czy sąone przyłączone i właściwie użytkowane.Używanie takich urządzeń zmniejszazagrożenia związane z obecnością pyłów.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajelektronarzędzi odpowiednich do rodzajuwykonywanej pracy. Dzięki odpowiednimelektronarzędziom wykonasz pracę lepieji w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiegonarzędzie zostało zaprojektowane.b. Nie wolno używać elektronarzędziaz zepsutym wyłącznikiem, którynie pozwala na sprawne włączaniei wyłączanie. Narzędzie, którego nie możnakontrolować za pomocą włącznika nie możebyć używane i musi zostać naprawione.c. Przed przystąpieniem do regulacji,wymiany akcesoriów oraz przedschowaniem elektronarzędzia, należyodłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia.Takie środki zapobiegawcze zmniejszająryzyko przypadkowego uruchomieniaelektronarzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowujpoza zasięgiem dzieci i nie dopuszczajosób nie znających elektronarzędzialub tej instrukcji do posługiwania sięelektronarzędziem. Elektronarzędzia sąniebezpieczne w rękach niewprawnegoużytkownika.e. Regularnie przeprowadzaj konserwacjęelektronarzędzia. Sprawdź, czyruchome części są właściwie połączonei zamocowane, czy części nie sąuszkodzone oraz skontroluj wszelkie inneelementy mogące mieć wpływ na pracęelektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenianależy naprawić przed rozpoczęciemużytkowania. Wiele wypadków jestspowodowanych źle utrzymanymielektronarzędziami.f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrośćelementów tnących. Prawidłowo utrzymanenarzędzia do cięcia o ostrych krawędziachtnących rzadziej się zakleszczają i sąłatwiejsze do kontrolowania.g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówekitp., należy używać zgodnie z instrukcjąobsługi, uwzględniając warunki i rodzajwykonywanej pracy. Użycie elektronarzędziniezgodnie z przeznaczeniem może byćbardzo niebezpieczne.5. Naprawya. Powierzaj naprawy elektronarzędziwyłącznie osobom wykwalifikowanym,używającym identycznych częścizamiennych. Zagwarantuje tobezpieczeństwo elektronarzędzia.Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi- wskazówki dodatkoweUwaga! Dodatkowe wskazówki dotyczącebezpiecznej pracy przycinarkami dożywopłotów.♦ Wszystkie części ciała utrzymuj z dala odostrza przycinarki. Nie usuwaj ścinek i nieprzytrzymuj materiału przeznaczonegodo przycięcia w trakcie ruchu ostrza.Upewnij się, że przełącznik jest wyłączonypodczas usuwania zaciętego materiału.Nawet chwila nieuwagi w czasie pracynarzędzia może doprowadzić do poważnegouszkodzenia ciała.♦ Noś przycinarkę do żywopłotu za uchwytwyłącznie po zatrzymaniu ostrza tnącego.Podczas transportu lub przechowywanianożyce do żywopłotu muszą być zawszechronione przez pokrywę. Prawidłowaeksploatacja przycinarki do żywopłotuzmniejsza ryzyko obrażeń ciała w wynikukontaktu z ostrzem.

Strona: 3

42♦ W przypadku prac, w czasie których możedojść do przecięcia własnego lub ukrytychprzewodów, należy trzymać urządzeniewyłącznie za izolowane uchwyty. Kontaktostrza z przewodami pod napięciem możespowodować pojawienie się napięcia nametalowych częściach obudowy i porażenieprądem operatora.♦ Utrzymuj przewody z daleka od obszarucięcia. W trakcie pracy przewód możeznaleźć się w obrębie gałęzi i może zostaćprzecięty przez ostrze.♦ Przeznaczenie urządzenia opisane jestw niniejszej instrukcji obsługi. Używaniejakichkolwiek akcesoriów lub wykonywanieprac sprzecznych z przeznaczeniemopisywanym w instrukcji obsługi, możepowodować niebezpieczeństwo uszkodzeniaciała i/lub uszkodzenia mienia.♦ W przypadku braku doświadczenia z obsługąi wykorzystaniem przycinarki, oprócz uważnejlektury tej instrukcji, zaleca się także kontakti zasięgnięcie porady od osoby zaznajomionejz tego rodzaju urządzeniami.♦ Nigdy nie dotykaj ostrza w czasie, gdyurządzenie jest włączone.♦ Nigdy próbuj zatrzymywać ostrza.♦ Urządzenie można odłożyć dopiero wtedy,gdy ostrze całkowicie się zatrzyma.♦ Regularnie kontroluj zużycie i ew.uszkodzenia ostrza. Nie eksploatujurządzenia w przypadku stwierdzeniauszkodzenia ostrza.♦ Nie przycinaj twardych obiektów (drut,poręcze). W przypadku niezamierzanegokontaktu z takimi przedmiotami natychmiastwyłącz urządzenie i sprawdzić ew.uszkodzenia.♦ W przypadku stwierdzenia nietypowychwibracji natychmiast wyłącz urządzenie,odłącz zasilanie i sprawdź wystąpienie ew.uszkodzeń.♦ W przypadku zablokowania urządzenia,należy go natychmiast wyłączyć. Przedusunięciem przyczyny zablokowania odłączurządzenie od zasilania.♦ Po zakończeniu pracy nałóż na ostrzeosłonę dołączoną do zestawu. W trakcieprzechowywania urządzenia zakryj jegoostrze.♦ Eksploatuj urządzenie wyłączniez zamontowanymi osłonami. Nigdy niewykorzystuj niekompletnego urządzenia luburządzenia zmodyfikowanego bez autoryzacji.♦ Nie dopuszczaj do eksploatacji urządzeniaprzez dzieci.♦ W przypadku przycinania wysoko położonychgałęzi, zwróć uwagę na spadające odpadki.♦ Zawsze trzymaj urządzenie oburącz,wykorzystując standardowe uchwyty.Bezpieczeństwo osób postronnych♦ Opisywane urządzenie nie jest przeznaczonedo użycia przez osoby o obniżonychmożliwościach fizycznych, ruchowychlub umysłowych (także dzieci) lub o zbytmałej wiedzy i doświadczeniu, jeśli niezostały one przeszkolone lub nie pozostająpod opieką osoby odpowiedzialnej za ichbezpieczeństwo.♦ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły sięurządzeniem.Pozostałe zagrożeniaW czasie pracy elektronarzędziem mogą powstaćzagrożenia, które nie zostały uwzględnionew załączonej instrukcji dotyczącej bezpiecznegoużytkowania. Zagrożenia te mogą wynikaćz niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnejeksploatacji lub innych przyczyn.Nawet w przypadku przestrzegania zasadbezpiecznej pracy i stosowania środkówochronnych, nie jest możliwe uniknięcie pewnychzagrożeń. Należą do nich:♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących /ruchomych elementów.♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lubakcesoriów.♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałymużywaniem narzędzia. Pracując przez dłuższyczas, należy robić regularne przerwy.♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.♦ Uszczerbek na zdrowiu związanyz wdychaniem pyłów powstających w czasiepracy narzędziem (np. w czasie obróbkidrewna, szczególnie dębu, buku i MDF).DrganiaPodawana w tabeli danych technicznych orazw deklaracji zgodności z normami wartośćdrgań (wibracji), została zmierzona zgodnieze standardową procedurą zawartą w normieEN 60745. Informacja ta może służyć doporównywania tego narzędzia z innymi.Deklarowana wartość emitowanych drgańmoże również służyć do przewidywania stopnianarażenia użytkownika na wibracje.

Strona: 4

43Uwaga! Chwilowa siła drgań, występującaw czasie pracy elektronarzędziem, możeodbiegać od podawanych wartości, w zależnościod sposobu użytkowania urządzenia. Poziomwibracji może przekroczyć podawaną wartość.Przy określaniu ekspozycji na wibracje, w celupodjęcia środków ochrony osób zawodowoużytkujących elektronarzędzia zgodnie, z normą2002/44/EC, należy uwzględnić rzeczywistewarunki i rodzaj wykonywanej pracy. Takżeokresy przestoju i pracy bez obciążenia.Symbole na urządzeniuNa obudowie narzędzia umieszczono następującepiktogramy:Uwaga! Aby zminimalizować ryzykozranienia, użytkownik musi zapoznać sięz instrukcją obsługi.W czasie pracy opisywanym narzędziemnoś okulary ochronne albo gogle.Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.W przypadku uszkodzenia przewoduzasilającego należy go natychmiastodłączyć od zasilania.Nie wolno wystawiać urządzenia nadziałanie deszczu lub dużej wilgotności.Natężenie mocy akustycznej zgodnez dyrektywą 2000/14/EC.Ochrona przed porażeniem prądemTo narzędzie ma podwójną izolację,dlatego też przewód uziemiający niejest potrzebny. Zawsze sprawdzaj, czynapięcie zasilania jest zgodne z wartościąpodaną na tabliczce znamionowej.♦ Ze względów bezpieczeństwa wymianęuszkodzonego przewodu zasilającego należypowierzyć producentowi lub autoryzowanemucentrum serwisowemu Black & Decker.♦ Używając wolnym powietrzu, należy używaćtylko przedłużaczy przeznaczonych do użytkuna zewnątrz. Odpowiedni przedłużacz firmyBlack & Decker o długości do 30 m zapewniaeksploatację bez strat mocy.♦ Bezpieczeństwo elektryczne możezostać dodatkowo zwiększone przezzastosowanie wysokoczułego wyłącznikaróżnicowoprądowego (RCD) o prądzie 30 mA.WyposażenieOpisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lubwszystkie z poniższych elementów.1. Włącznik spustowy2. Przedni uchwyt z przełącznikiem3. Przedni uchwyt4. Osłona5. Ostrze6. Zaczep podtrzymujący przewódMontażUwaga! Przed złożeniem upewnij się, żeurządzenie jest wyłączone i odłączone odzasilania oraz, że ostrze jest zabezpieczoneosłoną.Montaż osłony (rys. A oraz B)♦ Wykręć dwie częściowo wkręcone śrubyz korpusu urządzenia.♦ Wprowadź osłonę (4) w rowki.♦ Zabezpiecz osłonę za pomocą dwóch,dołączonych do urządzenia śrub (7).Uwaga! Nie wolno używać narzędzia bez osłony.Podłączanie narzędzia do zasilania(rys. C)Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przewódzasilający, konieczne będzie wykorzystanieprzedłużacza.♦ Przyłączyć wtyczkę żeńską odpowiedniegoprzedłużacza do gniazda zasilaniaurządzenia.♦ Przeprowadzić przewód przez prowadnicę(6) zgodnie z ilustracją w celu uniknięciaodłączenia się przewodu w trakcieeksploatacji.♦ Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego dokontaktu.Uwaga! Przedłużacz musi być dopuszczony doużycia na dworze. Przedłużacz nawinięty nabęben należy całkowicie rozwinąć.EksploatacjaUwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nieprzeciążaj narzędzia.Obracanie przedniego uchwytu (rys. D)(tylko GT4550)W celu podwyższenia komfortu obsługi, przedniuchwyt może zostać ustawiony w jednej z pięciuróżnych pozycji.♦ Naciśnij przycisk obrotu uchwytu (8).♦ Obróć przedni uchwyt (3) do żądanegopołożenia.

Strona: 5

44♦ Zwolnij przycisk obrotu uchwytu (8).Uwaga: Obrót przedniego uchwytu nie jestmożliwy w trakcie pracy przycinarki.Włączanie i wyłączanieUwaga: W celu podniesienia bezpieczeństwaeksploatacji urządzenie zostało wyposażonew system podwójnego włącznika. System tenzapobiega przypadkowemu włączeniu urządzeniai umożliwia pracę tylko z wykorzystaniem obu rąk.Włączanie (ilustracja E).♦ Przytrzymaj przedni uchwyt (3) jedną rękątak, aby przesunąć przełącznik (2) w kierunkukorpusu przedniego uchwytu.♦ Drugą ręką naciśnij przycisk (1) w celuuruchomienia urządzenia.WyłączanieZwolnij przełącznik uchwytu (2) lub przycisk (1).Uwaga! Nie wolno blokować wyłącznika w pozycjiwłączonej.Wskazówki praktyczne♦ Rozpocznij przycinanie od szczytu żywopłotu.Lekko pochyl narzędzie (do 15° w stosunkudo linii cięcia) tak, aby końcówki ostrzawskazywały lekko w stronę żywopłotu(ilustracja F). Pozwoli to na zwiększeniewydajności cięcia. Przytrzymaj narzędziepod wybranym kątem i przesuń je wzdłuż liniicięcia. Dwustronne ostrze umożliwia cięciew dwóch kierunkach.♦ W celu uzyskania prostej linii cięcia, rozciągnijsznurek wzdłuż żywopłotu na wybranejwysokości. Wykorzystaj rozciągnięty sznurekjako prowadnicę, prowadząc cięcie powyżejsznurka (ilustracja G).♦ W celu uzyskania równomiernego, płaskiegoprzycięcia, prowadź ostrze w kierunkuwzrostu gałęzi. Młodsze gałęzie odchylają sięna zewnątrz, gdy ostrze porusza się w dół,co powoduje powstawania dziur w przyciętymżywopłocie (ilustracja H).♦ Zachowaj ostrożność aby nie uszkodzićinnych przedmiotów. Szczególnie unikajtwardych obiektów takich jak drut metalowyoraz poręcze, ponieważ mogą one uszkodzićostrze (ilustracja I).♦ Regularnie pokrywaj ostrza olejem.Wskazówki dotyczące przycinania♦ Przycinaj sezonowe liście żywopłotówi krzewów (nowe liście odrastające co roku)w czerwcu i w październiku.♦ Rośliny wiecznie zielone przycinaj w kwietniui sierpniu.♦ Rośliny iglaste i inne krzewy szybkorosnąceprzycinaj co sześć tygodni od maja dopaździernika.(Australia i Nowa Zelandia)w grudniu i marcu.♦ Rośliny wiecznie zielone przycinaj wewrześniu i lutym.przycinaj co sześć tygodni od października domarca.AkcesoriaWydajność narzędzia zależy od użytegoosprzętu. Osprzęt Black & Decker i Piranha zostałwykonany z zachowaniem wysokich standardówjakości i zaprojektowany tak, aby podnieśćwydajność narzędzia. Używając tych akcesoriówmaksymalnie wykorzystasz możliwości swojegonarzędzia.Olej smarujący jest dostępny u dealera firmyBlack & Decker (numer części A6102-XJ).KonserwacjaOpisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/narzędzie Black & Decker zostało zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią pracę przyminimalnej konieczności konserwacji. Aby długocieszyć się właściwą pracą urządzenia, należyodpowiednio o nie dbać i regularnie je czyścić.Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacjielektronarzędzi zasilanych przewodemzasilającym / akumulatorami należy:♦ Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkęz kontaktu.♦ Lub wyłączyć i odłączyć akumulator odurządzenia, jeśli urządzenie jest wyposażonew oddzielny akumulator.♦ Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy gocałkowicie rozładować a następnie wyłączyćurządzenie.♦ Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarkiz gniazda zasilającego. Ładowarka niewymaga, oprócz okresowego czyszczenia,żadnej dodatkowej konserwacji.♦ Regularnie czyścić otwory wentylacyjneprzy użyciu miękkiej szczotki albo suchejściereczki.

Strona: 6

45♦ Regularnie czyść obudowę silnika wilgotnąściereczką. Nie używać ściernych lubrozpuszczających środków czyszczących.♦ Po zakończeniu pracy dokładnie oczyśćostrza. Po przeprowadzeniu czyszczeniapokryj ostrze cienką warstwą oleju w celuuniknięcia korozji.Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczytylko Wielkiej Brytanii i Irlandii)Jeśli występuje konieczność montażu nowejwtyczki:♦ Poddać starą wtyczkę odpowiedniej utylizacji.♦ Przyłączyć brązowy przewód do zacisku fazyw nowej wtyczce.♦ Przyłączyć niebieski przewód do zaciskuzerowego.Uwaga! Nie wykonuj przyłączenia do końcówkiuziemienia. Postępuj zgodnie z instrukcjąinstalacji dołączoną do wtyczek wysokiej jakości.Zalecany bezpiecznik: 5 A.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów.Opisywanego produktu nie wolnoutylizować razem ze zwykłymi odpadamiz gospodarstw domowych.Gdy okaże się, że konieczna jest wymianaposiadanego narzędzia Black & Decker lubnie będzie się go więcej używać, nie należywyrzucać go razem ze śmieciami z gospodarstwadomowego. Przekaż produkt do punktuselektywnej zbiórki odpadów.Selektywna zbiórka zużytych produktówi opakowań pozwala na powtórnewykorzystanie użytych materiałów.Powtórne użycie materiałów pomagachronić środowisko naturalne przedzanieczyszczeniem i zmniejszazapotrzebowanie na surowce.Lokalne prawodawstwo może zapewniaćmożliwość selektywnej zbiórki zużytych sprzętówelektrycznych, poprzez pozostawienie ichw punktach na miejskich wysypiskach śmieci lubu sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu.Black & Decker zapewnia możliwość zbiórkii recyklingu swoich produktów po zakończeniuokresu eksploatacji. Aby skorzystać z tejmożliwości, prosimy zwrócić się do jednegoz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych,który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.Adres najbliższego autoryzowanegoprzedstawiciela serwisowego otrzymająPaństwo kontaktując się z miejscowymbiurem Black & Decker, którego adres podanyjest w niniejszej instrukcji obsługi. Listaautoryzowanych przedstawicieli serwisowychoraz informacje na temat naszego serwisuposprzedażnego dostępne są również na stronieinternetowej: www. 2helpU. com.Dane techniczneGT4245 GT4550(Typ 1) (Typ 1)Napięcie VAC230 230Moc W 420 450Częstotliwość skoku ostrza(bez obciążenia) min-11960 1815Długość ostrza cm 45 50Szczelina ostrza mm 16 18Czas zatrzymania nożyc s <1 <1Masa kg 2, 1 2, 4Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:Ciśnienie akustyczne (LpA) 73 dB(A), niepewność pomiarowa(K) 3 dB(A), moc akustyczna (LWA) 93 dB(A), niepewnośćpomiarowa (K) 3 dB(A)Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)zgodnie z normą EN 60745:Wartość emisji (ah, D) 2, 3 m/s2,niepewność pomiarowa (K) 1, 5 m/s2

Strona: 7

46Deklaracja zgodności UEDYREKTYWA MASZYNOWADYREKTYWA DOTYCZĄCA HAŁASU NAZEWNĄTRZGT4245 / GT4550Black & Decker oświadcza, że nożyce dożywopłotu nr kat. GT4245 / GT4550, spełniająwymagania norm: 2006/42/EC, EN 60745-1,EN 60745-2-15.2000/14/EC, nożyce do żywopłotu 1960 min-1,Aneks VZmierzona moc akustyczna (LpA) 93 dB(A)Niepewność pomiarowa (K) 3 dB(A)Nominalna moc akustyczna (LpA) 96 dB(A)Produkty te są również zgodne z zapisamiDyrektywy 2004/108/EC. Aby otrzymaćwięcej informacji, należy skontaktować sięz Black & Decker pod adresem podanym poniżejlub na końcu instrukcji.Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jestza przygotowanie dokumentacji techniczneji złożenie deklaracji zgodności w imieniuBlack & Decker.Kevin HewittVice-President Global EngineeringBlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,Berkshire, SL1 3YDWielka Brytania2011-08-22

Strona: 8

47Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzowysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystnewarunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji niepomniejszają praw klienta wynikających z polskichregulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwa-rancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktuw przypadku postępowania zgodnego z warunkamitechniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcjiobsługi.Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposa-żenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymi i wadamimateriałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniuprzez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyj-nym reklamowanego produktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urzą-dzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonychczęści) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego SerwisuGwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnionąKartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisemuszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoza pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z doku-mentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związanez zapewnieniem bezpiecznego opakowania,ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyj-nego, produkt jest odsyłany do miejsca nadaniana koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przezCentralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłu-żony o czas niezbędny do importu niezbędnychczęści zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bezdokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może byćwydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneniewłaściwym użytkowaniem lub używaniem pro-duktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjąobsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szcze-gólności profesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratę gwaran-cji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowa-ne przeciążaniem narzędzia, które prowadzi douszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementówa także stosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji,normalnego zużycia w eksploatacji czy też innychczynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzeniaoraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,które sprzedały produkt, nie udzielają upoważ-nień ani gwarancji innych niż określone w karciegwarancyjnej. W szczególności nie obejmująprawa klienta do domagania się zwrotu utraconychzysków w związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09

 • Elektronarzędzia do budowy i remontu domu

  2022-09-21

  Elektronarzędzia znacznie usprawniają zarówno prace budowlane, jak i remontowe. Aby w pełni wykorzystać ich możliwości, należy odpowiednio dobrać je do wykonywanych zadań.Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt typów elektronarzędzi o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu i możliwościach roboczych. Wśród nich jest sprzęt akumulatorowy, jak też zasilany przewodowo z gniazdka...

 • Poznaj precyzyjne urządzenia laserowe i pomiarowe STANLEY®

  2021-12-29

  Urządzenia laserowe, zarówno dalmierze jak i poziomice, ze względu na szerokie właściwości techniczne i różnorodność zastosowań, są szeroko wykorzystywane we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych i remontowych. Pozwalają znacznie skrócić czas czynności związanych z pomiarami i dodatkowo uzyskać jeszcze wyższą dokładność wyników. Szeroka oferta marki STANLEY® pozwala na...

  Lampion z dyni - nie tylko na Halloween

  2021-11-18

  Zaskocz bliskich wyjątkowym lampionem z dyni, który będzie piękną dekoracją zarówno domu, jak i ogrodu. Z narzędziami BLACK+DECKER jego przygotowanie będzie banalnie łatwe i przyjemne! Uniwersalna wiertarko wkrętarka przyda się bowiem nie tylko w pracach remontowych i majsterkowaniu, ale także przy tworzeniu dekoracji do domu. Zobacz krok po kroku, jak zrobić piękne i... pl/porady/porada/stanley-przedstawia-przenosny-stol-warsztatowy-z-imadlem-glos-psb. html" title="STANLEY® przedstawia przenośny stół warsztatowy z imadłem">

  STANLEY® przedstawia przenośny stół warsztatowy z imadłem

  2021-07-23

  WSZECHSTRONNY, WYTRZYMAŁY I ŁATWY W UŻYTKOWANIU

  System elektronarzędzi V20 - STANLEY® FATMAX®

  2021-07-12

  Bezprzewodowy system 18V STANLEY FATMAX V20 wykorzystujący szeroką gamę wysokiej jakości, niezawodnych produktów, od wiertarek, szlifierek i pilarek, po lampy i odkurzacze bezprzewodowe, to system elektronarzędzi oferujący wybór akumulatorów całkowicie zgodnych z wszystkimi narzędziami z systemu. Nowa technologia akumulatorów zapewnia znacząco większą pojemność akumulatorów i... pl/porady/porada/liczy-sie-niezawodnosc-bezprzewodowy-system-18-v-stanley-fatmax-v20-glos-psb. html" title="Liczy się niezawodność. Bezprzewodowy system 18 V STANLEY® FATMAX® V20">

  Liczy się niezawodność. Bezprzewodowy system 18 V STANLEY® FATMAX® V20

  2021-05-23

  + Całkowicie nowa i ulepszona gama narzędzi bezprzewodowych oferuje zaawansowaną technologię akumulatorów, profesjonalną jakość wykonania, niezrównaną funkcjonalność oraz doskonały stosunek wartości do ceny.+ Narzędzia o solidnej konstrukcji, na których profesjonaliści mogą polegać podczas wykonywania zarówno codziennych, jak i wymagających zadań.+ System... pl/porady/porada/narzedzia-akumulatorowe-18v-black-amp-decker. html" title="Jak narzędzia akumulatorowe 18V Black & Decker oszczędzają twój czas i energię? ">

  Jak narzędzia akumulatorowe 18V Black & Decker oszczędzają twój czas i energię?

  2020-12-08

  Szybko i prosto wymieniaj akumulator pomiędzy 30 różnymi narzędziami 18 V, od wkrętarek i podkaszarek po dmuchawy do liści i pilarki tarczowe. Zapewnimy Ci wszechstronność przy pracy nad wszystkimi wykonywanymi przez Ciebie projektami w domu i ogrodzie. pl/porady/porada/liczy-sie-niezawodnosc-przedstawiamy-bezprzewodowy-system-18v-stanley-fatmax-v20. Przedstawiamy bezprzewodowy system 18V STANLEY® FATMAX® V20! ">

  Liczy się niezawodność. Przedstawiamy bezprzewodowy system 18V STANLEY® FATMAX® V20!

  2020-11-17

  Czyniąc z profesjonalnej jakości normę już od założenia w roku 1843, narzędzia marki STANLEY® cieszą się doskonałą renomą wśród profesjonalistów na całym świecie dzięki swoim wiodącym w kategorii osiągom. Mimo że marka słynie przede wszystkim ze swoich narzędzi ręcznych, noży, ostrzy, poziomnic i taśm mierniczych, STANLEY od siedmiu lat produkuje również doskonałe... pl/porady/porada/narzedzie-wielofunkcyjne-multievo-dlaczego-warto-je-wybrac. html" title="Narzędzie wielofunkcyjne MULTIEVO - dlaczego warto je wybrać? ">

  Narzędzie wielofunkcyjne MULTIEVO - dlaczego warto je wybrać?

  2020-09-18

  Wkrętarki akumulatorowe to urządzenia, które uznawane są za niezwykle uniwersalne. Mogą służyć do wiercenia, wkręcania, szlifowania lub wykonywania innych prac monterskich. Narzędzie wielofunkcyjne BLACK+DECKER to zupełnie nowa epoka w dziedzinie wkrętarek akumulatorowych. Wymienne głowice i doskonałe dopracowanie każdego szczegółu sprawiają, że maszyna stanie się... pl/porady/porada/modulowy-system-przechowywania-narzedzi-i-akcesoriow-stanley-fatmax-glos-psb. html" title="Modułowy system przechowywania narzędzi i akcesoriów STANLEY® FATMAX®">

  Modułowy system przechowywania narzędzi i akcesoriów STANLEY® FATMAX®

  2020-05-23

  Profesjonaliści poszukujący solidnego, modułowego systemu przechowywania nie muszą już dłużej szukać. System STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ jest idealnym rozwiązaniem. Gama znana jest jako STANLEY FATMAX TSTAK™ i zmieniła nazwę oraz rozszerzyła ofertę, aby sprostać wymaganiom jeszcze szerszego grona profesjonalistów. pl/porady/porada/seria-laserow-rotacyjnych-stanley-fatmax-glos-psb. html" title="Seria laserów rotacyjnych STANLEY FATMAX">

  Seria laserów rotacyjnych STANLEY FATMAX

  2019-11-22

  Marka STANLEY® wzmocniła swoją gamę laserów rotacyjnych o nowe urządzenia STANLEY FATMAX®, które zapewniają precyzyjne poziomowanie i pomiary przy profesjonalnych pracach, takich jak: tyczenie wykopów, montowanie szalunków, wyznaczanie kondygnacji, ścian, montaż sufitów podwieszanych, stolarki budowlanej, instalacji domowych. Urządzenia zostały zaprojektowane do intensywnego... pl/porady/porada/oszczedzaj-czas-dzieki-precyzyjnym-narzedziom-laserowym-i-urzadzeniom-pomiarowym. html" title="Oszczędzaj czas dzięki precyzyjnym narzędziom laserowym i urządzeniom pomiarowym">

  Oszczędzaj czas dzięki precyzyjnym narzędziom laserowym i urządzeniom pomiarowym

  2019-10-28

  Lasery i urządzenia pomiarowe wykorzystywane na rynku budowlanym to duża grupa produktów o ogromnej różnorodności zastosowań i właściwości technicznych. Pełna oferta firmy Stanley Black and Decker obejmuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy nowoczesnych produktów do użytku profesjonalnego, przemysłowego, a także dla amatorów, w tym lasery budowlane oraz urządzenia do pomiaru... pl/porady/porada/dobor-noza-do-prac-budowlano-budowlanych-glos-psb. html" title="Dobór noża do prac budowlano-budowlanych">

  Dobór noża do prac budowlano-budowlanych

  2018-12-04

  Noże należą do najpowszechniej używanych w trakcie prac remontowo-budowlanych narzędzi. Są uniwersalnym i niezastąpionym elementem wyposażenia każdej skrzynki narzędziowej. Wybór odpowiedniego noża pozwala na bardziej efektywną pracę, a przede wszystkim daje pewność, że będzie ona bezpieczna.JAKI NÓŻ WYBRAĆ?Biorąc pod uwagę budowę ostrza, noże można...

Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Haier Ab50s2sc2fa

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Haier Ab50s2sc2fa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Haier Ab50s2sc2fa