Dodatkowa instrukcja serwisowa Asus 4g Ax56

ASUS 4G AX56 to inteligentny router, który oferuje szybsze i bardziej stabilne połączenie internetowe. Jest on wysoce zalecany dla dużych firm lub dla osób, które chcą uzyskać najlepszą jakość połączenia. Router ten może obsługiwać do 64 użytkowników jednocześnie, co pozwala na podłączenie wielu urządzeń do sieci bez obawy o obciążenie. Router ten posiada również dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie zasobami, zapór firewall i kontrola dostępu. Ponadto oferuje on również obsługę łatwych do zastosowania instrukcji serwisowych, które pomogą użytkownikom w instalacji i konfiguracji routera.

Ostatnia aktualizacja: Dodatkowa instrukcja serwisowa Asus 4g Ax56

[Rozwiązywanie problemów] Brak dostępu do Internetu za pośrednictwem routera.

Spróbuj następujących czynności diagnostycznych, aby rozwiązać problem kiedy zobaczysz, że twoje urządzenia takie jak komputery, telefony nie mogą uzyskać dostępu do Internetu po podłączeniu do routera.

Schemat blokowy:

Krok 1. Upewnij się, że router bezprzewodowy jest prawidłowo podłączony kablem RJ-45.

Prosimy zapoznać się z poniższym rysunkiem, aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem, router i komputer) są połączone kablem RJ-45.

Podłącz zasilacz sieciowy routera do portu DC-IN i podłącz do źródła zasilania

Użyj kabla RJ-45 do połączenia z portem LAN routera i komputerem. com/images/2020/06/10/b78a7b7d-a1fc-478e-b5a4-aeb8ec3d32fa. jpg"/>Użyj innego kabla RJ-45 do podłączenia do portu WAN routera i portu WAN modemu. com/images/2020/06/10/2428e40c-f343-436a-b59e-9a473852e6ac. jpg"/> Podłącz zasilacz sieciowy modemu do portu DC-IN i podłącz do źródła zasilania.

Uwaga: potwierdź, że kabel RJ-45 działa prawidłowo. Np. : wszystkie piny są obrobione i nie ma części uszkodzonej. com/images/2020/06/10/dd3a8281-5eb6-4a26-8e31-4dd1193c765a. jpg"/>

*Na poniższych zdjęciach jako przykład przedstawiono RT-AC68U. com/images/2020/06/10/43139141-1c7d-4c7f-a92f-c989e8813e93. jpg"/>

Uwaga: Po podłączeniu do zasilania pamiętaj, aby nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć router. com/images/2020/06/10/651decaa-2ae4-40cb-b389-6973e69238c2. jpg"/>

Krok 2. Po włączeniu routera sprawdź, czy wskaźniki LED działają prawidłowo.

Upewnij się, że wskaźnik LED zasilania z przodu routera jest włączony, a wskaźniki LED WiFi 2. 4G / 5G migają, wskazując, że router jest włączony.

Ponadto dwa kable sieciowe, które właśnie podłączyłeś do portu WAN i portu LAN, będą miały włączone odpowiednie diody LED. com/images/2020/06/10/79e3e1a5-adfa-493c-b6b9-64217051a0f4. jpg"/>

Uwaga: jeśli wszystkie kable są prawidłowo podłączone, ale okazało się, że wskaźnik LED zasilania i wskaźnik LED Wi-Fi nie świecą się. Sugerujemy najpierw zresetować router, a następnie ponownie sprawdzić, czy wskaźniki LED działają prawidłowo.

O tym, jak zresetować router do ustawień domyślnych, zapoznaj się z krok 7.

Krok 3. Sprawdź, czy Twoje urządzenia łączą się z routerem za pomocą kabla RJ45, czy mogą uzyskać dostęp do Internetu.

A. Jeśli nie, zapoznaj się z krok 4 aby rozwiązać problem

B. Jeśli połączenie z routerem za pomocą kabla może uzyskać dostęp do Internetu, ale gdy urządzenia łączące się z routerem bezprzewodowo nie mogą uzyskać dostępu do Internetu, zapoznaj się z krok 5

Krok 4. Sprawdź, czy powiązane informacje Twojego dostawcy usług internetowych (ISP) są poprawne.

Przejdź do strony ustawień routera (GUI WEB) i upewnij się, że ustawienia WAN są prawidłowe.

1. Automatyczne IP

Jedną z możliwych przyczyn ignorowania przez modem żądań DHCP (WAN IP) jest to, że zbyt wiele z nich zostało wysłanych w krótkim czasie. Możesz zmienić wartość częstotliwości zapytań DHCP z trybu agresywnego na normalny, zrestartuj router (i modem), aby spróbować ponownie.
GUI> WAN> Połączenie internetowe> Specjalne wymagania od usługodawcy internetowego.

Uwaga: powiązane informacje należy potwierdzić u dostawcy usług internetowych (ISP)

2. PPPoE

Na przykład: (Różni się w zależności od kraju / regionu)

Kraj: Tajwan

Typ połączenia WAN: PPPoE

Nazwa użytkownika: 87875692@hinet. net

Hasło: xxxxxxx

Jeśli rozłączenie nastąpi po pewnym czasie korzystania z Internetu, zaleca się wypróbowanie PPPoe> Wyłącz wykrywanie Internetu (domyślnie jest to PPP Echo).

A następnie kliknij Zastosuj, aby zapisać. com/images/2020/08/14/1c10cf7f-f293-4b0f-9469-df95e3c6d41c. png"/>

3. Statyczne IP

Uwaga: powiązane informacje należy potwierdzić u dostawcy usług internetowych (ISP)

Jak skonfigurować połączenie internetowe, zobacz [Wireless][WAN] Jak skonfigurować połączenie internetowe?

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do strony ustawień, zapoznaj się z [Rozwiązywanie problemów] Dlaczego nie mogę wejść na stronę konfiguracyjną routera?

Jeśli już sprawdziłeś, czy powiązane informacje Twojego dostawcy usług internetowych (ISP) są poprawne, ale nie udało Ci się uzyskać połączenia internetowego, zapoznaj się z krok 6.

Krok 5. Sprawdź, czy nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) i ustawienia hasła routera są prawidłowe.

A. Przejdź do stron ustawień (WEB GUI) i zmień nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło.

O tym, jak zmienić hasło do sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z [Wireless] Jak zmienić hasło do sieci bezprzewodowej?

B. Po zmianie hasła spróbuj ponownie użyć urządzenia, połącz się z routerem bezprzewodowo i sprawdź, czy urządzenie może wyszukać nowy identyfikator SSID routera.

(1) Jeśli urządzenia nie mogą wyszukać identyfikatora SSID routera, sprawdź, czy inne urządzenia mogą.

Jeśli tylko konkretne urządzenie nie może wyszukać identyfikatora SSID, sugerujemy sprawdzenie, czy funkcja internetowa urządzenia działa w innym środowisku internetowym. Możesz też poprosić producenta urządzenia o odpowiednie kroki rozwiązywania problemów.

Przykład: masz 1 telefon, 1 tablet i 1 laptop. Wszystkie łączą się z routerem, ale tylko telefon nie mógł znaleźć identyfikatora SSID routera, podczas gdy pad i laptop mogły znaleźć identyfikator SSID i pomyślnie połączyć się z Internetem.

Sugerujemy używanie telefonu do bezprzewodowego łączenia się z innym routerem lub do łączenia się z innym środowiskiem internetowym WiFi. A następnie sprawdź, czy telefon może poprawnie uzyskać połączenie z Internetem.

Sugerujemy również zapętlenie ustawień połączenia Wi-Fi i kroki rozwiązywania problemów podane przez producenta urządzenia.

Jeśli Twoje urządzenia są produktami ASUS, zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami:

[ZenFone/ZenPad] Brak możliwości podłączenia do WiFi

[Notebook] Jak rozwiązać problem z bezprzewodową siecią w notebooku - Rozwiązywanie problemów

(2) Jeśli wszystkie urządzenia nie mogą znaleźć identyfikatora SSID routera, zapoznaj się z krok 7 aby rozwiązać problemy

C. Jeśli Twoje urządzenia mogą znaleźć identyfikator SSID routera, wpisz hasło, które zmieniłeś i sprawdź, czy urządzenie może pomyślnie nawiązać połączenie internetowe. Jeśli nadal nie możesz, zapoznaj się z krok 7 aby rozwiązać problemy.

Informacje na temat otwierania strony ustawień (GUI WEB) routera można znaleźć w sekcji [Wireless Router] Jak uruchomić graficzny interfejs użytkownika (ASUSWRT)?

krok 6. Użyj kabla dostarczonego przez dostawcę usług internetowych, połącz się bezpośrednio z komputerem, sprawdź, czy komputer może połączyć się z Internetem.

Sugerujemy usunięcie routera bezprzewodowego i podłączenie do komputera za pomocą kabla dostarczonego przez dostawcę usług internetowych. Sprawdź, czy internet jest włączony.

Jeśli podłączasz bezpośrednio do kabla dostarczonego przez dostawcę usług internetowych, ale komputer nadal nie może uzyskać połączenia z Internetem. Proponujemy, aby potwierdzić to u swojego usługodawcy internetowego.

Jeśli komputer może pomyślnie uzyskać połączenie internetowe, zapoznaj się z krok 7.

krok 7. Sprawdź, czy wersja oprogramowania jest najnowsza.

Możesz sprawdzić aktualną wersję na stronie ustawień (GUI WEB) routera. com/images/2020/06/10/5aab3f3d-2995-4c20-8f42-09960cf12213. jpg"/>

A. Jeśli nie jest to najnowsza wersja, zaktualizuj ją do najnowszej wersji i zresetuj router do ustawień domyślnych. Na koniec postępuj zgodnie z Szybką konfiguracją Internetu, aby ponownie skonfigurować router.

O tym, jak zaktualizować wersję oprogramowania i jak sprawdzić wersję, zapoznaj się z [Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (ASUSWRT)

B. Jeśli aktualna wersja jest aktualna, zresetuj router do ustawień domyślnych i postępuj zgodnie z Szybką konfiguracją Internetu, aby ponownie skonfigurować router..

(1) Zresetuj router

Poniższe zdjęcia na przykładzie RT-AC68U.

(Różne modele mogą się nieznacznie różnić, proszę potwierdzić powiązane informacje w instrukcji obsługi, jeśli masz jakiekolwiek obawy. )

Naciśnij przycisk RESET przez około 5 ~ 10 sekund, aż wskaźnik LED zasilania routera zacznie migać, a następnie możesz przestać naciskać.

W międzyczasie wszystkie wskaźniki LED routera powinny być wyłączone i jest to normalne zjawisko, ponieważ router sam się restartuje.

I poczekaj, aż wskaźnik LED zasilania i wskaźniki LED Wi-Fi ponownie zaświecą się, możesz spróbować ponownie wejść do GUI routera. com/images/2020/06/10/f1ce60e6-5d55-4df9-83a8-82c41b2d9855. com/images/2020/06/10/ee1c27d4-ffc8-4a1b-97fc-5684a77c16e2. jpg"/>

Uwaga: po zresetowaniu routera wszystkie ustawienia zostaną wyczyszczone i trzeba będzie je ponownie skonfigurować.

(2) Użyj funkcji Szybka Konfiguracja Internetu (QIS), aby ponownie skonfigurować router. com/images/2020/06/10/b1039b95-19ba-49da-ae3a-bfa0e8d11de6. jpg"/>

Jak użyć QIS (Szybka konfiguracja Internetu \ Quick Internet Setup) aby ustawić połączenie PPPoE? (ASUSWRT), zaqpoznaj się z https://www. com/pl/support/FAQ/1044663/

Inne metody resetowania, zobacz Twardy reset routera ASUS do ustawień fabrycznych

Krok 8. Jeśli wszystkie powyższe kroki nadal nie mogą rozwiązać problemu, który napotkałeś podczas próby, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta ASUS.

Jak zdobyć (Narzędzia / oprogramowanie)?

Możesz pobrać najnowsze sterowniki, oprogramowanie i podręczniki użytkownika w Centrum pobierania ASUS. (LINK)

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum pobierania ASUS, zapoznaj się z tym linkiem.

Przygotuj swój dom na technologię Wi-Fi 6 (802. 11ax)

Stale rosnąca liczba połączonych z siecią urządzeń osobistych oraz sprzętu typu IoT doprowadziła do ogólnego zwiększenia obciążenia sieci. Na skutego tego aktualny standard Wi-Fi osiągnął granice swoich możliwości. Najnowszy standard Wi-Fi 6 oferuje technologie gotowe na przyszłość, lepszą wydajność sieciową, wyższe prędkości połączeń Wi-Fi, większy zasięg sygnału, a także dłuższy czas pracy baterii urządzeń połączonych z siecią, zapewniając użytkownikom znacznie lepsze wrażenia podczas korzystania z sieci.

*Aby cieszyć się korzyściami oferowanymi przez standard Wi-Fi 6, konieczne jest zastosowanie urządzeń kompatybilnych z Wi-Fi 6.

Szybkość Wi-Fi następnej generacji

ASUS 4G-AX56 to dwuzakresowy modem i router LTE Wi-Fi 6 2x2, który obsługuje pasmo 80 MHz i modulację 1024-QAM i oferuje znacznie wyższe prędkości połączeń bezprzewodowych. Zapewniając łączną prędkość sieciową na poziomie sięgającym 1800 Mb/s, w tym 574 Mb/s na paśmie 2, 4 GHz oraz 1201 Mb/s na paśmie 5 GHz, 4G-AX56 jest 1, 5 razy szybszy od dwuzakresowych routerów i modemów 2x2 LTE1 pracujących w trybie Wi-Fi 5.

  • Wydajność sieci

  • Oszczędność energii

  • Większy zasięg

Wydajność sieci

Stworzony do domów z wieloma urządzeniami

Wykorzystując rewolucyjne połączenie OFDMA oraz MU-MIMO, technologia Wi-Fi 6 zapewnia obsługę nawet 4 razy wyższej liczby urządzeń oraz lepszą wydajność sieci o wysokim obciążeniu. Standard poprzedniej generacji Wi-Fi 5 jest w stanie obsługiwać tylko jedno urządzenie na każdym kanale sieciowym w tym samym czasie, co prowadzi do bardzo nieefektywnego wykorzystywania dostępnej przepustowości. Obsługa technologii OFDMA w standardzie Wi-Fi 6 umożliwia dzielenie każdego kanału na mniejsze podkanały, co z kolei pozwala na łączenie ze sobą sygnałów z różnych urządzeń* i ich jednoczesną transmisję. Takie rozwiązanie zapewnia redukcję latencji w celu uzyskania bardziej płynnych wrażeń podczas korzystania z sieci Wi-Fi, przy lepszej ogólnej responsywności.

WiFi 5 OFDM

Częściowa utrata przepustowości – wyższa latencja

WiFi 6 OFDMA

Przepustowość wykorzystywana w pełni – niższa latencja

Oszczędność energii

Dłuższy czas działania baterii Twoich urządzeń

Funkcja Target Wake Time (TWT) umożliwia routerowi 4G-AX56 planowanie wyznaczonych interwałów, w których urządzenia przesyłają dane. Pozwala to na przejście urządzeń w tryb uśpienia, ponieważ nie muszą one stale oczekiwać na sygnał od routera, co pomaga nawet siedmiokrotnie obniżyć pobór energii dla znacznie dłuższego czasu pracy baterii*.

Bez funkcji Target Wake Time

WiFi 5

Wyższy pobór energii przez urządzenia

Z funkcją Target Wake Time

WiFi 6

7 razy dłuższy czas pracy baterii urządzeń typu klient

Większy zasięg

Sygnał Wi-Fi, który sięga jeszcze dalej

Dzięki zastosowaniu najnowszego standardu Wi-Fi WiF6 wraz z technologią OFDMA, router 4G-AX56 zapewnia większy zasięg sygnału bezprzewodowego i lepsze pokrycie przestrzeni – dzieląc każdy kanał na mniejsze podkanały. Każdy z tych podkanałów ma mniejszy zakres, dzięki czemu są one w stanie docierać do nawet o 80% dalej położonych miejsc2. W końcowym efekcie otrzymujesz lepsze połączenie Wi-Fi w całym domu*.

Technologia Wi-Fi 6

Nawet o 80%
większy zasięg*

9dB

Technologia Wi-Fi 5

Prawdziwa sieć bezprzewodowa wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz

4G-AX56 oferuje niezrównaną wygodę użytkowania. Długotrwałe testy gwarantują wysoką kompatybilność i dużą niezawodność. Wystarczy zainstalować kartę nano SIM, aby cieszyć się wygodą połączenia na szerokim paśmie mobilnym 3G/4G w dowolnym miejscu – w pracy lub swoim biurze domowym – przy mniejszej liczbie kabli.

Superszybkie mobilne łącze szerokopasmowe

Router 4G-AX56 oferuje obsługę najnowszego mobilnego łącza szerokopasmowego LTE Cat 6, które łączy dwa pasma komórkowe, aby zapewnić szybkość pobierania z Internetu rzędu nawet 300 Mb/s – czyli dwa razy wyższą niż przez LTE Cat 4 i siedem razy wyższą niż przez 3G (HSPA+). Dzięki temu możesz udostępniać nawet największe pliki i z łatwością strumieniować wideo w jakości 4K UHD. com/files/media/02193887-26ad-4b23-bcf8-200c595592bc/img/pic_superfast. png" alt=""/>

*Wykres słupkowy przedstawiający szybkości mobilnej łączności szerokopasmowej – porównanie pomiędzy 4G Cat. 6, 4G Cat. 4 i 3G

Ochrona Twojej sieci domowej

Każdy członek Twojej rodziny – czy to dorosły, czy dziecko – jest w każdym momencie połączenia z siecią narażony na różne zagrożenia internetowe. Router 4G-AX56 oferuje pakiet zabezpieczeń AiProtection, napędzany przez Trend Micro™, który zawiera regularnie aktualizowane sygnatury bezpieczeństwa dla ochrony Twoich urządzeń i osobistych danych przed zagrożeniami z Internetu. com/files/media/02193887-26ad-4b23-bcf8-200c595592bc/img/4G-AX56_web_p6. png" alt=""/>

Możliwości połączeń

4G-AX56 dysponuje jednym gigabitowym portem WAN oraz czterema gigabitowymi portami LAN. Do takich zastosowań, jak inteligentne telewizory, konsole do gry, dyski sieciowe NAS, rezerwowe połączenie internetowe i wiele innych, można teraz przydzielić dedykowane gniazda, co czyni z routera 4G-AX56 solidne domowe centrum treści cyfrowych. com/files/media/02193887-26ad-4b23-bcf8-200c595592bc/img/4G-AX56_web_p7-2. png" alt=""/>Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Dodatkowa instrukcja serwisowa Asus 4g Ax56

Bezpośredni link do pobrania Dodatkowa instrukcja serwisowa Asus 4g Ax56

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatkowa instrukcja serwisowa Asus 4g Ax56