Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon Color Imageclass Lbp7660cdn

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon Color Imageclass Lbp7660cdn pozwala użytkownikom ulepszyć funkcje ich drukarek i zapewnia bardziej niezawodne działanie. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zwiększa wydajność i zapewnia wsparcie dla najnowszych technologii druku, ułatwiając pracę z urządzeniem. Aktualizacja oprogramowania umożliwia również użytkownikom dostęp do nowych funkcji, w tym wsparcie dla drukowania bezprzewodowego, a także ulepszony interfejs użytkownika. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon Color Imageclass Lbp7660cdn można wykonać przy użyciu interfejsu użytkownika drukarki lub za pośrednictwem strony internetowej Canona.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon Color Imageclass Lbp7660cdn

Aktualizacja oprogramowania układowego

Korzystanie z aplikacji Canon PRINT Business może wiązać się z koniecznością aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia wielofunkcyjnego.
W przypadku korzystania z modelu urządzenia, który wymaga aktualizacji, po uruchomieniu aplikacji Canon PRINT Business zostanie wyświetlony komunikat przypominający o aktualizacji.Istnieją dwa sposoby aktualizacji oprogramowania układowego.Należy zapoznać się z poniższą tabelą i skorzystać ze sposobu, który odpowiada używanemu modelowi urządzenia.

Nazwa urządzeniaAktualizacja oprogramowania układowego
Przez InternetZa pośrednictwem komputeraSeria MF4800-DostępneSeria MF4700-Seria MF5900Seria iR1133Seria MF6100Seria MF8200CSeria MF8500C

UWAGA

W przypadku serii imageRUNNER ADVANCE nie trzeba aktualizować oprogramowania układowego.

1. Aktualizacja przez Internet
Należy pobrać oprogramowanie układowe na używane urządzenie wielofunkcyjne przez Internet bez korzystania z komputera (Windows/Mac), a następnie zaktualizować oprogramowanie układowe.- Urządzenie wielofunkcyjne musi być podłączone do Internetu.

1-1. W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

1-2. Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij [OK]. pl/media/b_drv_dis_SSL_0358_L_tcm125-1124288. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

1-3. Wybierz opcję [Via Internet] (Przez Internet) → naciśnij przycisk [OK]. pl/media/b_drv_dis_FW_UP_01_tcm125-1124277. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

1-4. Zaktualizuj oprogramowanie układowe zgodnie z instrukcjami na ekranie.Aktualizacja oprogramowania układowego została ukończona.Uruchom aplikację Canon PRINT Business i użyj urządzenia wielofunkcyjnego, którego oprogramowanie układowe zostało zaktualizowane.

2. Aktualizacja przez komputer (Windows/Mac)Należy pobrać oprogramowanie systemowe urządzenia na komputer (Windows/Mac) z witryny firmy Canon, a następnie je zaktualizować.- Urządzenie wielofunkcyjne i komputer muszą być podłączone przez sieć LAN lub złącze USB.

2-1. Pobierz oprogramowanie układowePobierz oprogramowanie układowe dla używanego urządzenia wielofunkcyjnego ze strony przeznaczonej do pobierania dodatkowego oprogramowania.Seria MFiR1133iR1133AiR1133iFW celu pobrania pliku należy wprowadzić numer seryjny urządzenia wielofunkcyjnego. pl/media/style_list_tcm125-1124268. gif" data-aspect="0" width="100%"/> Numer seryjny ma osiem cyfr i znajduje się na etykiecie na tylnym panelu urządzenia wielofunkcyjnego. gif" data-aspect="0" width="100%"/> Jeżeli nie można znaleźć numeru seryjnego, należy zajrzeć do instrukcji obsługi dołączonych do urządzenia wielofunkcyjnego. Odpowiednie tematy można znaleźć poprzez wyszukanie hasła „numer seryjny”.

2-2. Przełączanie urządzenia wielofunkcyjnego na tryb pobierania
1) W menu na pulpicie operatora wybierz opcję [System Management Settings] (Ustawienia zarządzania systemem) → naciśnij przycisk [OK].

2) Wybierz opcję [Update Firmware] (Aktualizuj oprogramowanie układowe) → naciśnij przycisk [OK].

3) Wybierz opcję [Via PC] (Za pośrednictwem komputera) → naciśnij przycisk [OK]. pl/media/b_drv_dis_FW_UP_02_tcm125-1124223. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

4) W oknie komunikatu „Update firmware? ” (Czy zaktualizować oprogramowanie układowe? ) naciśnij opcję [Yes] (Tak). pl/media/b_drv_UST_dis_002_tcm125-1124230. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

Operacja przechodzi do trybu pobierania.W przypadku połączeń przez sieć LAN: W przypadku połączeń przez złącze USB:

Jeśli połączenie jest realizowane przez sieć LAN, należy spisać adres IP wyświetlany w panelu. Będzie trzeba wprowadzić go podczas wykonywania następnej operacji w komputerze (Windows/Mac).

2-3. Uruchomienie narzędzia wsparcia użytkownika i aktualizowanie oprogramowania układowego
1) Wyodrębnij zawartość pobranego pliku z oprogramowaniem układowym w komputerze (Windows/Mac).2) Kliknij dwukrotnie plik narzędzia wsparcia użytkownika znajdujący się w wyodrębnionym folderze. pl/media/b_drv_fwupdate_win_01_tcm125-1124282. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

Zostanie uruchomione narzędzie wsparcia użytkownika.3) Zaktualizuj oprogramowanie układowe zgodnie z instrukcjami na ekranie. pl/media/b_drv_fwupdate_win_02_tcm125-1124237. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

Więcej informacji na temat przebiegu tej operacji znajduje się w „Podręczniku obsługi narzędzia wsparcia użytkownika” umieszczonym w wyodrębnionym folderze. pl/media/b_drv_fwupdate_win_03_tcm125-1124265. gif" data-aspect="0" width="100%"/> Jeśli używane urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone przez sieć LAN, należy wprowadzić adres IP w pozycji [IP Address] podczas pracy narzędzia wsparcia użytkownika. Wprowadź adres IP wyświetlony w kroku 4 punktu„Przełączanie urządzenia wielofunkcyjnego na tryb pobierania”.

2-4. Ponowne uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego
Po ukończeniu zapisywania oprogramowania układowego z narzędzia wsparcia użytkownika naciśnij klawisz [Stop] na pulpicie operatora urządzenia wielofunkcyjnego.Urządzenie wielofunkcyjne zostanie uruchomione ponownie.

Wybierz metodę aktualizacji oprogramowania sprzętowego w zależności od rodzaju instalacji urządzenia. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia i dokonaj aktualizacji poprzez Internet z poziomu urządzenia lub dokonaj aktualizacji z komputera, na który zostało pobrane oprogramowanie sprzętowe.

Aktualizacja przez Internet

Sprawdź, czy urządzenie korzysta z najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego i dokonaj aktualizacji przez Internet.

Oprogramowania sprzętowego urządzenia nie można uaktualnić podczas drukowania lub w przypadku, gdy dane oczekują na wydruk.

W trakcie aktualizowania oprogramowania sprzętowego urządzenie nie może drukować ani wykonywać żadnych innych czynności. Urządzenie nie będzie również przechodzić w tryb uśpienia.

1

Uruchom Zdalnego interfejsu użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2

Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja].

3

Kliknij przycisk [Aktualizacja oprogramowania układowego].

Sprawdź wersję i inne informacje dotyczące bieżącego oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_RUI1601_c. gif" alt=""/>

4

Kliknij element [Początek] znajdujący się w sekcji [Z Internetu]. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_RUI1605_c. gif" alt=""/>

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

5

Zapoznaj się z treścią okna „Confirm Conditions of Use”, zaznacz pole wyboru [Accept], a następnie kliknij przycisk [OK].

6

Kliknij przycisk [OK].

Urządzenie rozpocznie pobieranie oprogramowania sprzętowego.

Aby przerwać pobieranie oprogramowania sprzętowego, kliknij przycisk [Anuluj].

7

Po zakończeniu pobierania oprogramowania sprzętowego urządzenie dokona aktualizacji, a następnie automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_important2. gif" alt=""/>

Po rozpoczęciu procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można go przerwać.

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wszystkie trzy wskaźniki:  (Alarm),  (Zadanie) oraz  (Papier) migają. Nie należy wyłączać zasilania urządzenia do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_MNC1600. gif" alt=""/>

Aktualizacja przy użyciu komputera

W przypadku pobrania najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony firmy Canon należy skorzystać z narzędzia „User Support Tool”, aby dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera. Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera można znaleźć w podręczniku „User Support Tool Operation Guide” dołączonym do oprogramowania sprzętowego.

Przełączanie urządzenia w tryb gotowości do aktualizacji

Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika)  [Ustawienia/rejestracja]  [Aktualizacja oprogramowania układowego]  [Początek] w sekcji [Z komputera]  [OK]

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon Color Imageclass Lbp7660cdn

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon Color Imageclass Lbp7660cdn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon Color Imageclass Lbp7660cdn